Moldavia nacionmanta willakuy

  • 4.043.000 runakunan kanku
  • 19.213 predicaqkuna
  • 210 iñiq t'aqakuna
  • 210 runakunamantan jujlla Testigo