Gabón nacionmanta willakuy

  • 2.173.000 runakunan kanku
  • 4.869 predicaqkuna
  • 57 iñiq t'aqakuna
  • 493 runakunamantan jujlla Testigo