Jehová Diospa testigonkunaqa mundontinpin kashayku

Etiopía

Etiopía nacionmanta willakuy

  • 114.964.000 runakunan kanku
  • 10.823 predicaqkuna
  • 215 iñiq t'aqakuna
  • 10.848 runakunamantan jujlla Testigo