Etiopía nacionmanta willakuy

  • 104.957.000 runakunan kanku
  • 10.472 predicaqkuna
  • 221 iñiq t'aqakuna
  • 10.023 runakunamantan jujlla Testigo