Dominica nacionmanta willakuy

  • 72.000 runakunan kanku
  • 442 predicaqkuna
  • 10 iñiq t'aqakuna
  • 175 runakunamantan jujlla Testigo