Chipre nacionmanta willakuy

  • 885.600 runakunan kanku
  • 2.659 predicaqkuna
  • 43 iñiq t'aqakuna
  • 333 runakunamantan jujlla Testigo