Barbados nacionmanta willakuy

  • 287.000 runakunan kanku
  • 2.439 predicaqkuna
  • 30 iñiq t'aqakuna
  • 119 runakunamantan jujlla Testigo