Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

¿Esaupa phiwi kayninta rantisqanraykuchu Jacob Mesiaspa ñaupa taytan karan?

Leeqkunaq tapukusqan

Leeqkunaq tapukusqan

¿Phiwi churikunachu karanku Mesiaspa ñaupa taytankuna?

Ñaupaqkunaqa Hebreos 12:16 textopi imachus nisqanta qhawaspan “chhaynan karan” nikuq. Chay textopi nisqan jina ‘Esauqa Diospa kaqninkunata pisichaspas’ juj plato mijunapaq ‘phiwi kayninmanta tupaqninta’ wayqen Jacobman vendepusqa. Chaymi ñaupaqkunaqa nikuq: “Esauqa manachá munaranchu Mesiaspa ñaupa taytan kayta”, nispa (Mat. 1:2, 16; Luc. 3:23, 34).

Ichaqa Bibliapi wakin willakuykunaq nisqanman jinaqa manan phiwi churiraqchu kana karan Jesuspa ñaupa taytan kanapaqqa. Chay willakuykunamanta wakinta kunan yachasun.

Jacobmanta yachasun, paypa esposankunaqa iskaymi karan, jujninmi karan Lea jujnintaq Raquel. Leapiqa Rubenmi karan phiwi churin, Raquelpitaq José. Rubenqa taytan contran juchallikuran chaymi taytanqa phiwi kayninmanta tupaqninta Joseman pasachipuran (Gén. 29:31-35; 30:22-25; 35:22-26; 49:22-26; 1 Crón. 5:1, 2). Chhaynaña kaqtinpas manan Rubenmantachu ni Josemantachu Mesiasqa jamuran, aswanmi Judamanta. Judaqa Jacobpa Leapi tawa kaq churinmi karan (Gén. 49:10).

Lucas 3:32 textopin willashan Mesiaspa pisqa ñaupa taytankunamanta. Paykunaqa yaqachus jina phiwi wawakuna kankuman karan. Paykunamanta wakinmi kashan Boaz, payqa Obedpa taytanmi karan, Obedtaq Jesepa taytan (Rut 4:17, 20-22; 1 Crón. 2:10-12).

Jesepa wawan Davidqa manan phiwichu karan, aswanmi payqa karan pusaq wawankunamanta sullk’a kaq. Chhaynaña kaqtinpas Mesiasqa Davidmantan jamuran (1 Sam. 16:10, 11; 17:12; Mat. 1:5, 6). Salomonpas manan Davidpa phiwi wawanchu karan, chaywanpas paymantan jamuran Mesiasqa (2 Sam. 3:2-5).

 Chaywanpas phiwi kayqa imaymanapaqmi allin kaq. Phiwi kaqmi familiapiqa respetasqa kaq. Paymi taytanman qatiq umalliqpas kaq. Paymanmi herenciatapas masta qoqku (Gén. 43:33; Deut. 21:17; Jos. 17:1).

Ichaqa manan ñaupaq naceq wawallachu chaykunataqa chaskiq, mayninpiqa juj wawakunamanmi chayta pasachiqku. Abrahanpas phiwi wawan Ismael ripuqtinqa Isaacmanmi Ismaelpa phiwi kayninta pasachipuran (Gén. 21:14-21; 22:2). Ñaupaqpi yachamusqanchis jina Rubenpa phiwi kaynintapas Josemanmi qopuranku.

Chhaynaqa, ¿imamantataq apóstol Pablori rimasharan Hebreos 12:16 textopi? Chay textopin nishan: “Paqtataq qankuna ukhupi kashanman qhelli juchapi puriqkuna, Esaú jina Diospa kaqninkunata pisichaqkunapas, paymi phiwi kayninmanta tupaqninta cambiapuran juj plato mijunawan”, nispa.

Chaypiqa manan Jesuspa ñaupa taytankunamantachu rimasharan, aswanmi cristianokuna imaynachus kanankumanta. ¿Imaynapin chayta yachanchis? Manaraq Esaumanta rimashaspan Pabloqa cristianokunata niran: “Purinaykichis ñantapas rectoyachiychis”, nispa, chaymantan nillarantaq: “Allinta qhawarikuychis llapankuchus Diospa ancha sumaq sonqo kayninta chaskishanku icha manachus chayta”, nispa. Qhelli ruwaykunamanchus urmankuman karan chayqa manapaschá chaskinkumanchu karan Diospa ancha sumaq sonqo kayninta (Heb. 12:12-16). Chaymantapas Esaú jinachá cuerponkuq munasqanta ruwaspa “Diospa kaqninkunata pisichashankuman” karan.

Esaupa tiemponpi phiwi wawakunaqa sacrificiota iman mayninpiqa jaywaqku, Esaupas allin runa kaspaqa yaqapaschá chayta ruwanman karan (Gén. 8:20, 21; 12:7, 8; Job 1:4, 5). Ichaqa aychanpa munaynillanta ruwaspan payqa juj plato mijunarayku phiwi kayninta venderan. Yaqapaschá payqa manchakuran Diospa willasqan ñak’ariyta, chaytan Diosqa Abrahanman willaran (Gén. 15:13). Chaymantapas Esauqa Diosta mana serviq warmikunawanmi casarakuran, chaywanmi rikuchillarantaq Diosta mana respetasqanta. Chaywanqa tayta-mamantapas nishutan sufrichiran (Gén. 26:34, 35). Jacobmi ichaqa mana chhaynachu karan, aswanmi payqa Dios sonqo warmiwan casarakuran (Gén. 28:6, 7; 29:10-12, 18).

Chhaynaqa, kaypi yachasqanchis jina, Mesiaspa wakin ñaupa taytankunaqa phiwi churikunan karanku wakintaq mana. Ñaupa tiempo judiokunapas chaytaqa allintan yacharanku. Chaymi Jesusmanta rimaspaqa: “Davidpa Churinmi”, niqku. David Jesepa sullk’a wawanña karan chaypas (Mat. 22:42).