Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

Iñiyqa kallpachawanchismi

Iñiyqa kallpachawanchismi

IÑIYQA anchatan kallpachawanchis. Satanasña Diosmanta karunchayta munawanchis chaypas, iñiyniyoq kasqanchisraykun ‘raurashaq flechankunata thasnunchis’ (Efes. 6:16). Chaymantapas iñiyniyoq kasqanchisraykun orqo jina sasachakuykunata aguantanchis. Jesusmi niran: “Iñiyniykichischus mostaza muju sayayllapas kanman chayqa, kay orqotan niwaqchis: ‘Kaymanta jaqayman suchuriy’, jinan suchurinman”, nispa (Mat. 17:20). Iñiyniyoq kaspan Diosta astawan munakunchis, chaymi kay tapuykunata kutichisun: ¿Imataq iñiyri? ¿Imayna sonqoyoqmi kananchis iñiyniyoq kanapaq? ¿Imatan ruwananchis allin iñiyniyoq kanapaq? ¿Pipin iñinanchis? (Rom. 4:3).

¿IMATAQ IÑIYRI?

Iñiyniyoq runaqa manan Bibliaq nisqallanpichu creen, yachasqanchis jina supaykunapas creenkun Dios kasqanta manchakuymantataq khatatanku (Sant. 2:19). Chhaynaqa, ¿imaynataq iñiyniyoq runari?

Imaynan mana iskayanchischu inti lloqsimunanmanta jaykupunanmantapas chhaynatan mana iskayanchischu Jehová Diospa promesan junt’akunanmanta

Bibliapi iñiymanta rimaspan ñaupaqta nin: “Iñiyqa imatachus suyashanchis chayta cheqaqpaqpuni jap’iymi”, nispa. Chaywanqa nishan imachus pasananmanta mana iskayasqanchistan (Heb. 11:1). Iñiyniyoq runaqa manan iskayanchu Jehová Dios llapa promesankuna junt’ananmanta. Ejemplopaq, Diosmi Israel runakunata niran: ‘Tutatapas p’unchaytapas rimanakuspaymi unancharani iman kaq horasllapipuni chayamunanpaq, kamachiy Davidwanpas rimanakuranin. Chay rimanakusqaypas manallataqmi p’akisqa kanmanchu’, nispa (Jer. 33:20, 21). ¿Jayk’aqllapas iskayaranchischu intiq lloqsimunanmanta jaykupunanmantapas? Manan riki. Chay jinatan mana iskayananchischu Jehová Dios promesankunata junt’ananmanta (Is. 55:10, 11; Mat. 5:18).

Iskaypitaq nin: ‘Iñiyqa mana rikuna kaqkunatapas rikushasunmanpas jinata rikuymi’, nispa. Chaywanqa nishan mana rikusqanchis kaqkunamanta sut’i pruebakuna kasqantan (Heb. 11:1). Kay ejemplopi piensasun, ¿imaynatan juj wawaman entiendechiwaq wayra kasqanmanta? Manaña wayrata rikunchischu chaypas, samayninchispi, imatapas apasqanpin reparachiwaq wayra kasqanta. Chaykunata reparaspan chay wawaqa yachanman wayra kasqanta manaña rikunchu chaypas. Chay jinallataqmi Diospi iñisqanchismantapas pruebakuna kan (Rom. 1:20).

¿IMAYNA SONQOYOQMI KANANCHIS?

Iñiyniyoq kanapaqqa ‘cheqaq kaqmantan allinta yachananchis’ (1 Tim. 2:4). Ichaqa manan chayllatachu ruwananchis, apóstol Pablon niran: “Tukuy sonqowanmi iñina”, nispa (Rom. 10:10). Chay jinaqa cheqaq yachasqanchistan valorananchis. Jinan chayman jina kausayta atisun, iñiyniyoq kasqanchistapas rikuchisun (Sant. 2:20). Sichus pipas mana sonqomantapunichu Bibliaq yachachisqanta  valoran chayqa, manan kasukunqachu otaq munasqanman jinalla ruwanqa (2 Ped. 3:3, 4; Jud. 18). Chaymi ñaupaq tiempopi Diospa milagronkunata rikuqkunapas pisi runakunalla iñiranku (Núm. 14:11; Juan 12:37). Jehová Diosqa cheqaq kaqta valoraq runakunallamanmi iñiytaqa qon (Gál. 5:22; 2 Tes. 2:10, 11).

¿IMAYNAPIN DAVID ALLIN IÑIYNIYOQ KARAN?

Askha runakunan rikuchiranku allin iñiyniyoq kasqankuta, jujninmi karan rey David (Heb. 11:32, 33). Familianpin ichaqa mana llapankuchu allin iñiyniyoq karanku. Kuraq hermanon Eliabmanta rimasun, Goliatwan maqanakunanpaq David nishaqtinmi Eliabqa payta phiñarikuran, chay ruwasqanpin rikuchiran mana iñiyniyoq kasqanta (1 Sam. 17:26-28). Manan iñiyniyoqchu nacenchis. Chaymi Davidpas allin iñiyniyoq kananpaqqa Jehová Dioswan amigontin karan.

Salmos 27 capitulopin Davidqa rikuchiran imaynapi allin iñiyniyoq kasqanta (1 versículo). Payqa yuyariranmi imaynatachus Jehová Dios enemigonkunamanta yanapasqanta (2, 3 versiculokuna). Anchatan munaran Jehová Diospa karpanman riyta (4 versículo). Jujkunawan kuskan Diosta chaypi adoraran (6 versículo). Tukuy sonqomantan mañakuran Diospa pusarinanta (7, 8 versiculokuna). Munarantaqmi Jehová Diospa yachachisqanman jina kausayta (11 versículo). Davidqa anchatan valoraran iñiyniyoq kasqanta, chaymi niran: “Imachá noqamanta kanman mana iñiyniyoq kaqtiyqa”, nispa (13 versículo, NM).

¿IMATAN RUWANANCHIS ALLIN IÑIYNIYOQ KANAPAQ?

Allin iñiyniyoq kanapaqqa Salmos 27 capitulopi Davidpa ruwasqanta jinan ruwananchis. Iñiyninchispi wiñananchispaqqa astawanmi Bibliata qelqanchiskunatapas estudiananchis (Sal. 1:2, 3). Sichus yachasqanchispi allinta piensasun chayqa astawanmi Jehová Diosta agradecekusun. Jinaspa astawan munasunchis juñunakuykunapi jatunchayta suyakuyninchismanta jujkunaman willaytapas (Heb. 10:23-25). Iñiyniyoq kasqanchistan rikuchillanchistaq sapa kuti Diosmanta mañakuspa (Luc. 18:1-8). Chay jinaqa Diosmanta mañakushallasun amataq iskayasunchu munakuwasqanchismanta (1 Tes. 5:17; 1 Ped. 5:7). Iñiyniyoq kaspallan allin kaqta ruwanchis,chhaynapitaq iñiyninchis astawan yapakun (Sant. 2:22).

JESUSPI IÑISUN

Wañupunanpaq juj p’unchayllaña faltashaqtinmi Jesusqa discipulonkunata niran: “Diospi iñiychis, noqapipas iñillaychistaq”,  nispa (Juan 14:1). Chay jinaqa iñinallanchistaqmi Jesuspi. ¿Imaynatan Jesuspi iñisqanchista rikuchisunman? Kinsa ruwaykunamanta yachasun.

¿Imaynatan rikuchinchis Jesuspi iñisqanchista?

Ñaupaq kaq, sapankanchispaqmi Jesusqa wañuran, chaypin iñinanchis, apóstol Pablon niran: ‘Churinpi iñispan kausashani, paymi noqata munakuwaspa noqarayku wañuran’, nispa (Gál. 2:20). Jesuspi iñisqanchistan rikuchinchis sacrificakusqanta valoraspa, chaywanmi juchanchiskunamanta perdonasqa kanchis wiñay kausaytapas suyakunchis. Chay sacrificion rikuchiwanchis Jehová Dios anchata munakuwasqanchista (Rom. 8:32, 38, 39; Efes. 1:7). Jesuspa sacrificakusqanta yuyariymi yanapawasun ama imamantapas juchachakunanchispaq (2 Tes. 2:16, 17).

Iskay kaq, Jesuspa sacrificakusqanpi iñisqanchisraykun mana manchakuspa Diosman achhuykunanchis. Chaymi mañakusunman ‘khuyapayawananchispaq ancha sumaq sonqowan qhawariwananchispaqpas’ (Heb. 4:15, 16; 10:19-22). Diosmanta mañakuymi yanapawasun ama ima juchamanpas urmananchispaq (Luc. 22:40).

Kinsa kaq, Jesustan kasukunanchis. Apóstol Juanmi niran: “Pipas Churipi iñiqqa wiñay kausayniyoqmi kanqa, pipas Churita mana kasukuqtaq ichaqa mana kausayta rikunqachu, aswanmi Diospa phiñakuynin paypi kashallanqa”, nispa (Juan 3:36). Juanpa nisqanman jina Jesuspi iñiqqa kasukunanmi kamachikusqanta. Jesús kasukusqanchistan rikuchinchis kamachikuyninkunaman yachachikuyninkunaman jina kausaspa (Gál. 6:2). Chaymantapas kasukusqanchistan rikuchinchis ‘allin yuyaniyoq junt’aq kamachiq’ nisqanta kasukuspa (Mat. 24:45). Jesusta kasukuspaqa aguantasunmi sinchi sasa problemakunatapas (Mat. 7:24, 25).

IÑIYNINCHISPI ASTAWAN WIÑASUN

Juj kutinmi juj runa Jesusta niran: ‘¡Iñinin! ¡Yanapaykuway astawan iñinaypaq!’, nispa (Mar. 9:24). Chay runaqa reparakuranmi iñiyninpi astawan wiñanan kasqanta. Pay jinan llapanchispas mayninpi necesitasunchis ima pruebatapas aguantananchispaq allin iñiyniyoq kayta. Llapallanchismi atinchis iñiyninchista wiñachiyta. Chaypaqqa Bibliatan estudiananchis yachasqanchispitaq piensananchis, chayta ruwaspan astawanraq Diosta munakusun. Chaymantapas iñiyninchista astawan yapanchis hermanonchiskunawan Diosta adoraspa, suyakuyninchismanta jujkunaman willaspa, Diosmanta mañakuspa ima. Chaykunata ruwaqtinchismi Jehová Diosqa bendeciwasun, Biblian nin: ‘Wayqe-panaykuna, ch’uyay-ch’uya iñiyniykichispi wiñaychis chhaynapi paypa munakuynillanpi kashanaykichispaq’, nispa (Jud. 20, 21).