Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

 QALLARIYPI KAQ | ¿IMATAN BIBLIA WILLAN JANAQ PACHAMANTA?

Janaq pachapi tiyaqkunamanta rijuriykuna

Janaq pachapi tiyaqkunamanta rijuriykuna

Bibliapin kashan janaq pacha kausaymanta anchata admirakunapaq jina rijuriykuna. Chayta leenaykipaqmi invitaykiku. Manan tukuy rijuriykunapi rikukusqanchu chay jinapuni, aswanpas comparacionllan. Ichaqa chaypin yachanki janaq pachapi tiyaq espiritukunamanta, vidanchispi imaynata yanapawasqanchistapas.

ANCHA JATUN ATIYNIYOQ DIOS

“Rikuruni janaq pachapi juj tronota, chay tronopin pichá tiyashasqapas. Chaypi tiyaqqa jujninpin jaspe rumi jina kasqa, jujninpitaq sardio rumi jina kasqa. Chay tronotataq esmeralda rumiman rijch’akuq k’uychi muyuykushasqa” (Apocalipsis 4:2, 3).

“Lliu muyuriqninpitaq sumaq k’anchay kasqa, paraqtin k’uychi ruwakun chayman rijch’akuq. Chay jina rijch’aypin Señor Diospa llifllikaynin rijuriwaran” (Ezequiel 1:27, 28).

Chay rijuriykunatan apóstol Juan profeta Ezequiel ima rikuranku. Chaykunapin rikunchis Jehová Dios may jatun k’anchayniyoq kasqanta. Chaykunatan yachachiwanchis reqsisqanchis kaqkunata utilizaspa: sumaq rumikunawan, k’uychiq colorninkunawan may sumaq tronowan ima. Chaypin yachallanchistaq Jehová Diospa kasqan lugarqa admirakunapaq jina may sumaq kasqanta, thaj sientekunapaq jinataq kanpas.

Iskaynin willakuykunan salmistaq nisqanman jina kashan, paymi niran: “Jatunmi Señor Diosqa, yupaychana jinapunin, llapan dioskunamantapas aswan manchanan. Llaqtakunaq llapan diosninqa idolon, Señor Diosmi ichaqa janaq pachata kamaq. Paytaqa lliflli-kaywan qhapaq-atiywanmi muyuykun, wasintaqa atiywan lliflli-kaywanmi junt’aykun”, nispa (Salmo 96:4-6).

Jehová Diosqa ancha jatun atiyniyoqña chaypas, payman qayllaykunanchispaqmi invitawanchis, paymanta mañakunanchispaq ima, prometewanchistaq uyarinanchispaq (Salmo 65:2). Diosqa munakuwanchismi anchatataqmi noqanchispi interesakun, chaymi apóstol Juan qelqaran: “Diosqa munakuymi”, nispa (1 Juan 4:8).

JESUSQA DIOSPA PAÑA LADONPIN KASHAN

Jesuspa qatikuqnin Estebanpas, “santo espirituwan junt’a kaspa cielota qhawariran, jinaspa rikuran Diospa lliflli kayninta, Jesustataq rikuran Diospa paña ladonpi sayashaqta, jinaspa niran: ‘¡Qhawariychis! Cielotan rikushani kicharayashaqta, runaq Churintataq Diospa paña ladonpi sayashaqta’, nispa” (Hechos 7:55, 56).

Jesusta wañuchinankupaq runakunata tanqaq Judio umallikunawan Esteban rimashaspan, juj rijuriyta rikuran. Chaymi sut’ita rikuchiran Jesucristo kausaripusqanta, jatunchasqa kasqantapas. Chaymanta rimaspan apóstol Pablo qelqaran: “Cristota wañusqanmanta jatarichimuspa janaq pachapi paypa paña ladonpi tiyaykachispan. Paytan churaran kunan tiempopipas jamuq  tiempopipas llapa gobiernokunamanta, autoridadkunamanta, atiyniyoq kaqkunamanta, munayniyoqkunamanta, jinallataq tukuy imamantapas aswan atiyniyoq kananpaq”, nispa (Efesios 1:20, 21).

Biblian willan Jesús jatun puestoyoq kasqanta, jinallataq Jehová Dios jina anchata munakuwasqanchista. Kay pachapi predicación llank’ayta aparishaspan Jesusqa onqosqakunata qhaliyachiran otaq jampiran, wañusqakunatapas kausarichiran. Jinaspapas vidanta sacrificaspan rikuchiran Diosta runakunatapas anchatapuni munakusqanta (Efesios 2:4, 5). Kunanqa Diospa paña ladonpin kashan, ñan autoridadninta utilizanqaña kasukuq runakunaman bendicionkunata apamunanpaq.

ANGELKUNAQA DIOSTAN SERVINKU

Profeta Daniel qelqaran: “Qhawashaqtiymi, kamachikuy tiyanakunata churaranku, Yuyaq Runataq [Jehová] tiyaykuran. [...] Waranqaq waranqanmi payta serviranku, mana yupay atiymi ñaupaqenpi sayasharanku”, nispa (Daniel 7:9, 10).

Chay rijuriypin Daniel rikuran janaq pachapi ancha askha angelkunata. Chayqa admirakunapaqchá karan, angelkunaqa inteligente atiyniyoq espiritukunan kanku. Allin organizasqan kashanku, chaypitaq serafinkuna, querubinkuna ima kashanku. Bibliapin angelkunamanta willashan 250 más kutita.

Angelkunaqa manan runakunachu kanku, nitaqmi kay allpapipaschu tiyaranku. Paykunataqa Diosmi kamaran runakunamanta aswan antestaraq. Chaymi kay allpa pacha kamasqa kashaqtin makilla qhawasharanku, kusikurankutaqmi chayta rikuspa (Job 38:4-7).

Angelkunaqa Diostan servishanku, ¿imaynata? Ancha allin willakuykuna willasqa kananpaqmi yanapakushanku (Mateo 24:14). Chay llank’aypi yanapakusqankutan yachanchis apóstol Juanpa rijuriypi rikusqanwan, paymi qelqaran: “Chayllamanmi rikuruni juj angelta altonta volashaqta, paymi wiñaypaq allin willakuykunata willanan kasqa allpa pachapi llapa tiyaqkunaman, llapa nacionkunaman, ayllukunaman, rimaykunaman, llaqtakunamanwan”, nispa (Apocalipsis 14:6). Kay tiempopiqa manañan angelkuna runakunawan rimankuchu imaynan ñaupa tiempopi ruwaranku jinata, ichaqa predicaqkunatan pusanku Dios sonqo runakunata tarinankupaq.

SAQRA MILLONNINPI RUNAKUNATA ENGAÑASHAN

“Janaq pachapitaq juj guerra qallariran, Miguelmi [Jesucristo] angelninkunapiwan  dragonwan maqanakuran, dragontaq angelninkunapiwan paykunawan maqanakuran, ichaqa vencesqan karanku, chaymi janaq pachapi kanankupas manaña atikuranñachu. Jinan chay dragonqa urayman wijch’uykusqa karan, paymi chay ñaupa mach’aqwayqa, ‘Saqra, Satanás’ nisqaqa, allpa pacha runakunatapas pantachiqqa; arí, allpa pachamanmi payqa wijch’uykusqa kapun, angelninkunapas paywan kuskan wijch’uykusqa kapunku” (Apocalipsis 12:7-9).

Janaq pachapiqa manan thaj kausayllapunichu karan. Dios runata kamashaqtinmi juj ángel adorasqa kayta munaran. Jehová Dios contra sayariran chaymi “Satanás” nispa suticharanku, chay simiqa “contrapi churakuq” ninanmi. Chay qhepamantaq askha angelkuna Satanasta apoyaranku, jinaspa Dios contra jatarillarankutaq paykunatan suticharanku “supaykuna” nispa. Chay millay angelkunan imaymanata Dios contra ruwashanku, askha runakunatataq Diosmanta karunchashanku.

Satanaspas supayninkunapas nishu millaypunin kanku. Paykunan juchayoq kanku kay mundopi millay kausay kananmanta, runakunatan sinchita cheqnikunku. Ejemplopaq, Jobpa siervonkunatan animalninkunatawan wañuchiran, chaymantataq chunkantin wawankunata wañuchiran jatun wayrawan wasinta thunichispa. “Jinaspan Jobpa aycha qaranta sarnaman rijch’akuq millay onqoywan tukurachiran, uma mukukunmanta chaki puntankama” (Job 1:7-19; 2:7).

Ichaqa pisi tiempollamantan Saqraqa chinkachisqa kanqa. Kay pachaman wijch’uykamusqa kasqanmantapachan yachan pisillaña tiempon kasqanta (Apocalipsis 12:12). Payqa wañunanpaq nisqañan kashan, chayqa allin notician.

RUNAKUNAPAS RINQAKUN JANAQ PACHAMAN

“[Qan Jesús] yawarniykiwan llapa ayllukunamanta, llapa rimaykunamanta, llapa llaqtakunamanta, llapa nacionkunamantawan Diospaq runakunata rantipusqaykirayku, paypaq reykunaman sacerdotekunaman tukuchisqaykirayku ima; paykunan lliu allpa pachata reykuna jina gobiernanqaku” (Apocalipsis 5:9, 10).

Wakin runakunapas Jesucristo jinan janaq pachapi tiyanankupaq kausarimpunqaku. Paypunin apostolninkunata niran: “Chaymanmi noqaqa rishani qankuna maypichus tiyanaykichispaq preparaq [...], chhaynapi qankunapas maypichus kasqaypi kanaykichispaq”, nispa (Juan 14:2, 3).

Janaq pachaman ripuq runakunaqa Jesuswan kuskan Diospa gobiernonpi kamachimunqaku. Llapa runakunatan kamachinqaku askha  bendicionkunatataq kay pachapi tiyaqkunaman apamunqaku. Chay gobiernomantan Jesús discipulonkunata yachachiran oracionpi mañakunankupaq, niranmi: “Yayayku janaq pachapi kaq, sutiyki ch’uyapaq jap’isqa kachun. Gobiernoyki jamuchun. Munayniyki kay pachapi ruwakuchun imaynan janaq pachapipas ruwakun jinata”, nispa (Mateo 6:9, 10).

¿IMATAN RUWANQAKU JANAQ PACHAPI TIYAQKUNA?

Apóstol Juan niran: “Chayllamanmi uyarini tronomantapacha juj fuerte kunkata: ‘Diospa karpanqa runakuna ukhupin kashanqa, [...] paymi ñawinkumanta tukuy weqeta pichanqa, manan wañuypas kanqañachu, manañataqmi llakikuypas, waqaypas, ni nanaypas kanqañachu. Arí, ñaupaq kaqkunaqa manañan kanqachu’, nispa nimuqta”, nispa (Apocalipsis 21:3, 4).

Apóstol Juan rijuriypi rikusqanqa jamuq tiempopaqmi, chay sucedeqtinmi Jesús janaq pachapi kausarimpuqkunawan kamachimunqa, chaypin Saqraq kamachikuynintapas tukuchinqa, kay pachataq paraíso kapunqa. Tukuy imaymana llakichiwasqanchismi chinkapunqa, wañuypas manañan kapunqachu.

Ichaqa, millonninpi wañupuq runakunataq mana janaq pachaman rinqakuchu chayqa, ¿iman paykunawan pasanqa? Kay pachapin jujmanta tiyapunqaku, sumaq paraisopi kusisqa (Lucas 23:43).

Kaypi qhawarisqanchis rijuriykunaqa rikuchiwanchismi Jehová Dios, wawan Jesús, angelkuna, kay pachamanta rantisqa runakunapas noqanchispi anchata interesakusqankuta. Jamuq tiempopi ruwanankumanta astawan yachayta munanki chayqa, Jehová Diospa testigonkunawan rimay otaq internetpi direccionniykuman jaykuy, www.jw.org, jinaspa ¿Imatapunin Biblia yachachin? nisqa librota descargay.