Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

 30 CAPÍTULO

Ama runata manchakusunchu

Ama runata manchakusunchu

¿FACILCHU qanpaq Jehová Diosta serviy?... Jesusmi kay allpapi kashaspa willaran Diosta serviy sasa kananta. Wañuchinanku tutan apostolninkunata niran: “Kay pacha runakunachus cheqnikusunkichis chayqa, yuyariychis qankunamanta ñaupaqtaraq noqata cheqnikuwasqankuta”, nispa (Juan 15:18).

Ichaqa Pedron alabakuspa niran: ‘Noqaqa manapunin saqesaykichu’, nispa. Chaymi Jesusqa payta niran: “Kunan tutan manaraq gallo waqashaqtin kinsa kutita negawanki”, nispa. Chay tutan Jesuspa nisqan jina Pedro negaran (Mateo 26:31-35, 69-75). ¿Imaraykun Jesusta negaran?... Runakunata manchakusqanraykun.

¿Imaraykun Pedropas juj apostolkunapas manchakuranku?... Juj ruwayta qonqasqankurayku. Chaymantan kunan yachasun. Chayta yachasqanchismi yanapawasun Diosta servishanallapaq, runakuna imataña ruwawasun chaypas. Ichaqa ñaupaqta yachasun Jesuspa wañupunan tuta imakuna pasasqanmanta.

Jesusqa apostolninkunawan kuskan pascua fiestata yuyarisharanku. Chay fiestapin judiokuna sapa wata yuyariqku Egipto llaqtamanta Jehová Dios salvasqanta. Chay qhepamanmi Jesusqa juj especial cenata apostolninkunawan mijuran. Chay cenata sapa wata mijuspan Jesusta yuyarinanku karan. Chaytaqa qatimuq capitulokunapin astawan yachasun. Mijuyta tukuspan  Jesusqa qatikuqninkunata kallpacharan. Chaymantataq Getsemaní patata riranku juj kutikunapi jina.

Chay pataman chayaspan Jesusqa sapallanpi Diosmanta mañakuran. Ichaqa Pedrota, Santiagota, Juantawanmi niran mañakunankupaq. Paykunan ichaqa puñurapuranku. Kinsa kutita kutisqanpin Jesusqa Pedrota jujkunatapas puñushaqta tariran (Mateo 26:36-47). Chay ruwasqankuqa manan allinchu kasharan, ¿imarayku?... Chayta kunan yachasun.

¿Imaraykun Pedro, Santiago, Juanpas rijch’ashaqlla kananku karan?

¿Yuyashankichu Judas Iscarioteta? Payqa suwamanmi tukupuran ¿riki? Paymi Jesuswan apostolkunawan ima pascua mijunata mijuran, chay qhepamantaq Jesusta traicionaran. Payqa yacharanmi Jesuspas apostolninkunapas Getsemaní patata risqankuta. Chaymanmi soldadokunata aparan Jesusta jap’imunankupaq. Paykunata rikuspan Jesús tapuran: “¿Pitan maskhashankichis?”, nispa.

Soldadokunan niranku: “Jesustan”, nispa. Jinan Jesusqa niran: “Noqan kani”, nispa. Mana manchakuq kasqanta rikuspan soldadokunaqa qhepaman kutirispa kumpakuranku. Jesusmi niran: ‘Noqatataq maskhawashankichis chayqa, apostolniykuna jinalla ripuchunku’, nispa (Juan 18:1-9).

Jesusta jap’isqankuta rikuspan apostolkunaqa mancharikuspa ayqekuranku. Pedrowan Juanwanmi ichaqa, imatachus Jesuswan ruwanankuta yachanankupaq karullamanta qatiparanku. Jesustaqa Caifaspa wasinmanmi aparanku. Juanqa reqsinakuranmi chay wasi punku qhawaqwan, chaymi jaykuchillaran paytapas Pedrotapas.

Sacerdotekunaqa Caifaspa wasinpin juñukuranku Jesusta juzganankupaq. Paykunaqa wañuchiytan munaranku. Chaymi llulla  testigokunata apamuranku llullakuspa rimanankupaq. Runakunataq Jesusta maqasharanku. Chaytan Pedroqa rikusharan.

Wasi punkuta qhawaq sipasmi Pedrota rikuspa niran: ‘¡Qanpas Jesuswanmi kasharanki!’, nispa. Pedrotaqmi negakuran. Chay qhepamanmi juj sipasñataq Pedrota niran: ‘Kay runaqa Jesuswanmi kasharan’, nispa. Jinan Pedroqa yapamanta negakuran. Chay qhepallamanmi juj runakuna Pedrota rikuspa niranku: ‘Qanqa paypa discipulonmi kashanki’, nispa. Pedrotaq jurasparaq niran: “¡Manapunin chay runataqa reqsinichu!”, nispa. Chayta niqtinmi Jesusqa payman kutirispa qhawaykuran (Mateo 26:57-75; Lucas 22:54-62; Juan 18:15-27).

¿Imaraykun Pedro runata manchakuspa Jesusta negaran?

¿Imaraykun Pedro llullakuran?... Arí, runakunata manchakusqanrayku. ¿Imatan pay ruwanan karan mana manchakuq kananpaq? A ver, kayta yuyarisun: ¿Imatan Jesús ruwaran Getsemaní patapi kashaspa?... Arí, Diosmantan mañakuran, chaymi Dios yanaparan mana manchakuq kananpaq. Jesusmi kinsa kutita Pedrota niran Diosmanta mañakunanpaq. Ichaqa, ¿iman pasaran?...

 Arí, Pedroqa puñurapuranmi manataqmi Diosmanta mañakuranchu. Chaymi Jesusta soldadokuna jap’isqankuta rikuspa, Caifaspa wasinpi maqasqankuta rikuspa, wañuchiy munasqankuta yachaspa ima mancharikuran. Ichaqa, ¿ima niranmi Jesús chaykuna manaraq pasashaqtin?... Niranmi: ‘Imaynan runakunaqa noqata cheqnikuwanku, chhaynatan qankunatapas cheqnikusunkichis’, nispa.

¿Imatan nisunkikuman escuelapi compañeroykikuna?

¿Imatan qan ruwawaq Pedro jina ima sasachakuypipas tarikuspa? Yaqapaschá escuelapi compañeroykikuna fiestakunamanta rimaspa nisunkiku:  “Qanqa manan himno nacionalta takinkichu nitaq navidadta festejankichu”, nispa. Chayta niqtinku, ¿manchakunaykichu “arí” niyta?... Icha, ¿Pedro jinachu llullakuspa ninki “manan” nispa?...

Pedroqa anchatan llakikuran Jesusta negasqanmanta. Chaymi mana allin ruwasqanta reparaspa khuyayta waqaykuran. Ichaqa yapamantan Jesuspa apostolnin kapuran (Lucas 22:32). ¿Imatan noqanchispas ruwananchis mana manchakuq kanapaq?... Pedroqa manan rijch’asharanchu nitaq Diosmanta mañakuranchu. Chhaynaqa, ¿imatan ruwananchis Jesuspa qatikuqnin kanapaq?...

Jehová Diosmantan mañakunanchis. Jesuspas mañakuranmi Diosmanta chaymi yanaparan. ¿Imaynatan yanaparan?... Diosqa angelnintan kachamuran kallpachananpaq (Lucas 22:43). ¿Yanapawasunmanchu noqanchistapas Diospa angelninkuna?... Arí, yanapawasunmi. Biblian nin: ‘Jehová Diospa angelninqa Dios manchakuqkunatan muyuykun salvantaq kanpas’, nispa (Salmo 34:7). Ichaqa, ¿mañakullaqtinchischu Dios yanapawasun? Manan. Chhaynaqa, ¿imatawanmi ruwananchis?... Jesusmi qatikuqninkunata niran rijch’ashaqlla kanankupaq. ¿Imaynatan noqanchispas rijch’ashaqlla kasunman?...

Chaypaqqa juñunakuypi yachachikuykunatan makilla uyarinanchis. Tukuy yuyaywanmi Bibliata leenanchis. Sapa kutillataq Diospa yanapayninta mañakunanchis. Chayta ruwasun chayqa, Diosmi yanapawasun mana manchakuq kanapaq. Chhaynapin piwanpas tupaspaqa mana manchakusunchu Jehová Diosmanta Jesusmantapas willayta.

Kay textokunan yanapawasun runakunata mana manchakunapaq, leesun Proverbios 29:25; Jeremías 26:12-15, 20-24; Juan 12:42, 43.