Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

 35 CAPÍTULO

¿Kausarinkumanchu wañupuqkuna?

¿Kausarinkumanchu wañupuqkuna?

WAÑUPUQTINCHIS, ¿Jehová Dios kausarichiwasunmanchu?... Job runan wañupunanpaq piensaspa Diosta niran: ‘Wajamuwaqtiykiqa kutichimusqaykin’, nispa. Arí, Jobmi willaran Jehová Dios wañupuqkunata kausarichiy munasqanta (Job 14:14, 15).

Jesuspas Jehová Dios jinan yanapayta munawanchis. Juj kutinmi lepra onqoyniyoq runa payta niran: “Munanki chayqa, atinkin qhaliyachiwayta”, nispa; Jesustaq niran: “Munanin”, nispa, jinan qaliyachiran (Marcos 1:40-42).

¿Imaynatan Dios rikuchiran wawakuna munakusqanta?

Jesusqa papan jinan wawakunata munakun. Ñaupa tiempopin Jehová Dios serviqninkunawan iskay wawakunata kausarichiran. Juj kutinmi juj warmi Eliasta alojaran, qhepamantaq chay warmiq wawan wañupuran. Jinan Eliasqa Diosta valekuran chay wawata kausarichinanpaq, Diostaq  kausarichiran. Eliseopas Diospa atiyninwanmi juj erqechata kausarichiran (1 Reyes 17:17-24; 2 Reyes 4:32-37).

May allinmi Diospa munakuwasqanchisqa ¿riki?... Wañupusunña chaypas Diosqa manan qonqawasunchu. Chaymi Jesús niran: ‘Diosta serviq runa wañupunman chaypas, Diospaqqa kausashanmi’, nispa (Lucas 20:38). Biblian nin: ‘Manan wañuypas, kausaypas, kay tiempopi kaqpas, jamuq tiempopi kaqpas Diospa munakuyninmantaqa t’aqawasunchu’, nispa (Romanos 8:38, 39).

Jehová Diosqa llapa wawakunatan munakun, chaytan Jesusqa rikuchiran. Chaymi tiempota t’aqaran wawakunaman Diosmanta yachachinanpaq. Diosmi Jesusman atiyta qoran wañusqa wawakunata kausarichinanpaq, ¿yacharankichu chayta?... Juj kutinmi Jesusqa 12 watayoq sipaschata kausarichiran, chay sipaschaq papanmi karan Jairo. Chaymanta kunan yachasun.

Jairoqa familianwanmi Galilea qochaq qayllanpi tiyaran. Juj kutinmi paypa ususin nishuta onqopuran, wañupunanpaq jinañan kasharan. Jairoqa uyarisqan Jesús allin runa kasqanta onqosqakunata qhaliyachisqantapas. Chaymi payta maskhaq riran. Jesusqa Galilea qochaq qayllanpin runakunata yachachisharan.

Jesusta tariruspan Jairoqa ñaupaqenpi qonqorikuspa rogakuran: ‘Ususichaymi sinchi onqosqa kashan, jamuy, llamiykampuway qhaliyapunanpaq’, nispa. Jinan Jesusqa kaqpacha paywan riran. Chaypi kaq runakunapas riysirankun. Ichaqa ñanta rishaqtinkun Jairoq wasinmanta wakin runakuna jamuranku, jinaspa Jairota niranku: “¡Ususiykiqa wañurapunñan! ¿Imapaqñan yachachikuqta sayk’uchiwaq?”, nispa.

 Jesusqa uyariranmi Jairoman runakunaq willasqankuta. Yacharanmi sapallan ususin kasqantapas. Chaymi niran: “Ama manchakuychu, iñillay qanqa, ususiykiqa kausallanqan”, nispa. Jairoq wasinman chayaqtinkun, chaypi kaq runakuna waqasharanku sipaschaq wañusqanmanta. Chaymi Jesusqa paykunata niran: “Amaña waqaychischu, manan wañusqachu kashan, payqa puñushallanmi”, nispa.

Chay runakunaqa yacharankun chay sipaschaq wañupusqanta, chaymi ‘puñushanmi’ niqtin asikuranku. ¿Imaraykun Jesús niran: ‘Puñushanmi’, nispa?... ¿Imatan chay runakunaman yachachiyta munaran?... Wañuyqa misk’i puñuy jina kasqantan. Jinaspapas Diospa atiyninwan wañusqakunata kausarichiy facil-lla kasqanta, puñushaq runatapas rijch’arichishanman jinata.

¿Imatan yachanchis Jairoq ususinta Jesuspa kausarichisqanmanta?

Jesusqa wasipi kaqkunatan jawaman lloqsichiran, ichaqa sipaschaq tayta-mamanta, Pedrota, Santiagota, Juantawanmi cuartoman jaykuchiran. Chaypin Jesusqa sipaschaq makinta jap’iykuspa fuerteta niran: “Sipascha, ¡jatariy!”, nispa. Jinan jatarispa puririyta qallariran. Chayta rikuspan tayta-maman anchata  kusikuranku (Marcos 5:21-24, 35-43; Lucas 8:40-42, 49-56).

¿Kausarichinqachu Jesús juj runakunatapas?... ¿Cheqaqtapunichu wañusqakunata kausarichinqa?... Arí, kausarichinqan. Jesús kikinmi niran: ‘Tiempon chayamunqa, chaypin sepulturakunapi llapa kaqkunaqa runaq Churinpa kunkanta uyarispa lloqsimunqaku’, nispa (Juan 5:28, 29).

¿Munanchu Jesús wañupuqkuna kausarichiyta?... Chay tapuyta kutichinapaq Naín llaqtapi imachus pasasqanmanta yachasun. Chaypin yachasun familianchiskuna amigonchiskuna wañupuqtin Jesuspa imayna sientekusqanta.

Askha runakunan Naín llaqtamanta wañusqa waynata p’ampanankupaq apasharanku. Chay waynaq mamanqa sinchi llakisqan kasharan. Sapallan wawanmi wañupuran, qosanpas ñaupaqtaraqmi wañupusqa. Askha runakunan chay viudawan kuska wawanta p’ampaq risharanku. Chay warmiqa khuyaytan waqasharan, manataqmi pipas ima niytapas atiranchu.

Jesusqa qatikuqninkunawanmi Naín llaqtata risharanku. Llaqtaman chayashaqtinkun rikuranku wañuq waynata p’ampaq apashasqankuta. Chaypin Jesusqa rikuran wañuqpa mamanta waqashaqta, jinan payta khuyapayaspa yanaparan.

Jesusqa sumaqllatan warmita niran: “Amaña waqaychu”, nispa. Chhayna sumaqta rimaykusqanta rikuspan, runakuna Jesusta makilla qhawaranku. Jesusqa wañupuq waynaman qayllaykuspan fuerteta niran: “Wayna, qantan niyki: ¡Jatariy!”, nispa. Jinan waynaqa tiyarispa rimayta qallariran (Lucas 7:11-17).

¡Imaynataraqchá mamanqa kusikuran! ¿Imayna sientekuwaq munakusqayki runakuna kausarimpuqtin?... Waynata  kausarichisqanpin Jesuspa rikuchiran runakuna munakusqanta yanapay munasqantapas ¿riki?... ¡Maytachá kusikusun kausarimpuqkunata mosoq pachapi chaskispaqa! (2 Pedro 3:13; Apocalipsis 21:3, 4.)

¿Imatan Jesús rikuchiran kay waynata kausarichispa?

Reqsisqanchis runakuna wawakunan kausarimpunqaku. Paykunataqa ratollan reqsirusun imaynan Jairopas ususinta reqsiruran jinata. Ñaupaq tiempopi wañupuq runakunapas askhan kausarimpunqaku. Unay tiempoña pasaran wañusqankumanta chaypas Diosqa manan paykunataqa qonqanqachu.

Anchatan kusikunchis Jehová Diospas Jesuspas munakuwasqanchismanta ¿riki?... Paykunaqa manan pisi watakunalla kausananchistachu munanku, aswanpas wiñaypaq kausananchistan.

Wañupuqkunaq kausarinanmanta willakuyta leesun Isaías 25:8; Hechos 24:15; 1 Corintios 15:20-22.