Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

 45 CAPÍTULO

¿Iman Diospa gobiernon?

¿Iman Diospa gobiernon?

¿YACHANKICHU Jesuspa yachachisqan mañakuyta?... Mana yachanki chayqa Mateo 6:9-13 textota leesun. Chay mañakuytan askha runakuna “Yayayku” nisqa sutiwan reqsinku. Chay mañakuypin nin: “Gobiernoyki jamuchun”, nispa. ¿Iman Diospa gobiernon?...

Juj reyqa juj llaqtata otaq juj naciontan kamachin. Chay kamachikusqantan nikun gobierno nispa. Wakin nacionkunapiqa “presidente” nispan nikun juj nacionpi kamachikuqta. Diospa gobiernonpi kamachikuqtataq rey nikun.

¿Pitan Jehová Dios ajllaran gobiernonpi rey kananpaq?... Churin Jesucristotan. ¿Imaraykun Jesús llapa kamachikuqkunamantapas aswan allin kamachikuq?... Jesusqa Jehová Diostan tukuy sonqowan munakun, chaymi payqa allinllatapuni imatapas ruwan.

 Bibliaqa willaranñan Jesús kay allpapi nacenanta, qhepaman Diospa ajllasqan rey kanantapas. Chaytan willashan Isaías 9:6, 7 textopi, chaypin nin: ‘Juj qhari wawan nacepuwanchis, Diosmi qowanchis juj qhari wawata, paymi noqanchista kamachiwasun. Paypa sutinmi khayna kanqa: Thaj kaypa umallin. Kamachikuy atiyninqa jinantinmanmi mast’arikunqa, thaj kaypas manan tukukunqachu’, nispa.

Jesusqa ancha jatun reypa wawanmi. Chay jatun reymi Jesusta churan gobiernonpi rey kananpaq. Paymi kay pachata waranqa wata kamachikunqa (Apocalipsis 20:6). Bautizakusqan qhepamanmi Jesusqa willayta qallariran: “Janaq pacha gobiernon qayllaykamunña, chayrayku juchaykichismanta pesapakuychis”, nispa (Mateo 4:17).

¿Imaraykun Jesús ladonpi kaq runakunata niran: ‘Diospa gobiernonmi qayllaykamunña’, nispa?... Paykuna chaupipi Jesús kashasqanraykun. Chaymi Jesusqa nillarantaq: “Diospa gobiernonqa qankuna chaupipin kashan”, nispa (Lucas 17:21). ¿Imaynan sientekuwaq Diospa ajllasqan rey ladoykipi kaqtin?...

Chhaynaqa, ¿imapaqmi Jesús kay allpaman jamuran?... Diospa gobiernonmanta willananpaqmi. Niranmi: “Juj llaqtakunapipas willamunaymi Diospa gobiernonmanta allin willakuykunataqa, chaypaqmi Diosqa kachamuwaran”, nispa (Lucas 4:43). Ichaqa manan sapallanchu chay llank’aytaqa ruwanan karan. ¿Imatan ruwaran? ¿Yachankichu?...

¿Imapaqmi Jesús kay allpaman jamuran?

Juj runakunatawanmi yachachiran imayna predicayta, chaypaqmi paykunawan kuska predicaq riran. Ñaupaqtaqa 12 apostolninkunatan yachachiran  (Mateo 10:5, 7). Ichaqa, ¿paykunallatachu yachachiran? Manan, jujkunatawanmi yachachiran. Chaymi juj kuti 70 qatikuqninkunata kamachiran iskay-iskaymanta predicaq rinankupaq. ¿Ima nispan runakunaman predicaranku?... ‘Diospa gobiernonmi qankunaman qayllaykamunña’, nispan (Lucas 10:9). Chayraqmi runakunaqa yacharanku Diospa gobiernonmanta.

Ñaupaq tiempopin Israelpi chayllaraq nombrasqa reykuna malta asnopi sillaykuspa llaqtaman jaykuranku. Chaytan Jesuspas ruwaran Jerusalén llaqtaman jaykuspa. Jesusqa Diospa gobiernonpin rey kanan karan. Ichaqa, ¿munarankuchu runakuna reyninku kananta?...

Askha runakunan Jesusta rikuspa jawa p’achankuta palmera ramakunatawan ñanpi mast’aranku. Chaywanmi rikuchiranku reyninku kananta munasqankuta. Nirankun: “¡Sumaqpaq qhawarisqa kachun Jehová Diospa sutinpi jamuq reyqa!”, nispa. Ichaqa manan llapankuchu kusisqa kasharanku. Religionpi umallikunan Jesusta niranku: “Yachachikuq, discipuloykikunata upallachiy”, nispa (Lucas 19:28-40).

¿Imaraykun runakuna manaña munarankuchu Jesús reyninku kananta?

Pisqa p’unchay qhepamanmi Jesusta jap’ispanku Poncio Pilato kamachikuqman aparanku. Religionpi umallikunan niranku: ‘“Reymi kani” ninmi, Roma gobiernoq contranpitaqmi jatarinpas’, nispa. Pilato tapuqtinmi Jesusqa sut’ita niran: “Gobiernoyqa manan kay pachamantachu”, nispa (Juan 18:36).

Chaymi Pilatoqa runakunata niran: “Manan ima juchatapas kay runapiqa tarinichu”, nispa. Runakunan ichaqa manaña munarankuchu Jesús reyninku kananta, aswanmi wañuchiyta munaranku (Juan 18:37-40). Chay qhepamanmi Pilatoqa jujmanta Jesuswan rimaran. Pilatoqa yacharanmi Jesús mana ima juchayoq kasqanta. Jinan Jesusta jawaman orqomuspa runakunata  niran: “¡Qhawariychis reyniykichista!”, nispa. Paykunataq ichaqa qapariranku: “¡Wañuchiy! ¡Wañuchiy! ¡K’aspipi paytaqa warkuy!”, nispa.

Jinan Pilatoqa niran: “¿Reyniykichistachu wañuchisaq?”, nispa. Sacerdotekunataq niranku: “Manan Roma reymanta waj reyniykuqa kanchu”, nispa. Jinan runakunata tanqaranku Jesuspa contranpi rimanankupaq (Juan 19:1-16).

Kay tiempopipas yaqa llapa runakunan mana munankuchu Jesús reyninku kananta. Yaqapaschá ninku: “Diospiqa creeykun”, nispa. Ichaqa manan Diostapas nitaq Jesustapas  kasukunkuchu. Aswanmi paykunaqa llaqtankuta kamachiq runakunapi confianku.

Diospa gobiernonmanta, imatachus ruwananmantawan yachaspa, ¿astawanchu Diosta munakunchis?... Astawanmi munakunchis ¿riki?... Chhaynaqa, ¿imaynatan rikuchisunman munakusqanchista gobiernonta suyakusqanchistapas?...

¿Imaraykun Jesús bautizakuran? ¿Imaynatan Dios rikuchiran allinpaq qhawarisqanta?

Jesuspa ruwasqanta qatikuspan. ¿Imaynatan Jesús rikuchiran Jehová Dios munakusqanta?... Payqa kaytan niran: ‘Diospa sonqonpaq jinapunin imatapas tukuy tiempo ruwani’, nispa (Juan 8:29). Arí, Jesusqa ‘Diospa munayninta ruwananpaqmi’ kay allpaman jamuran, Diospa ‘qosqan llank’anata tukunanpaqwan’ (Hebreos 10:7; Juan 4:34). Ichaqa, ¿imatan ruwaran manaraq predicayta qallarishaspa?

Bautizaq Juan Jordán mayupi kashaqtinmi Jesusqa payman riran. Chaypin Juanqa Jesusta bautizaran llapa cuerponta juj rato unuman chinkaykachispa. ¿Imaraykun Juan Jesusta bautizaran?...

¿Maykunapin Diospa gobiernonmanta willasunman?

Jesusmi munaran bautizananta. ¿Allinpaqchu Dios qhawariran Jesuspa bautizakusqanta?... Arí, Diosmi munaran bautizakunanta. Chaymi unumanta lloqsimushaqtin  janaq pachamanta nimuran: “Qanmi Churiyqa kanki, qantan munakuyki, qanqa sonqoypaq jinan kanki”, nispa. Jinaspapas santo espiritun paloma jina pay pataman uraykamuran. Bautizakusqanwanmi Jesusqa rikuchiran Jehová Diosta wiñaypaq serviy munasqanta (Marcos 1:9-11).

Juch’uyllaraqmi kashanki. Ichaqa, ¿imatan ruwanki wiñaspayki?... ¿Jesús jinachu bautizakunki?... Chaytan ruwanayki kanqa, Biblian nin: ‘Jesusmi ejemplota churarasunkichis, chhaynapi tukuy yuyaywan yupinta qatikunaykichispaq’, nispa (1 Pedro 2:21). Bautizakuspaykin rikuchinki Diospa gobiernonpi tiyay munasqaykita. Ichaqa, ¿imatawanmi ruwananchis?

Jesuspa kamachikusqantan kasukunanchis. Jesusqa manan munaranchu kay pachaq ruwayninkunapi chaqrukunanchista. Kay pachaq ruwayninkunapi chaqrukusunman chayqa, manan Jesusta kasukushasunmanchu. Jesuspas apostolninkunapas t’aqakurankun kay pachaq ruwayninkunamanta (Juan 17:14). ¿Imapin tukuy tiemponkuwan llank’aranku?... Diospa gobiernonmanta predicaypin. Noqanchisri, ¿predicasunmanchu paykuna jina?... Arí, chaypaqmi ichaqa tukuy sonqomanta mañakunanchis Diospa gobiernon jamunanpaq.

¿Imaynatan rikuchisunman Diospa gobiernon suyakusqanchista? Chaypaq leesun Mateo 6:24-33; 24:14; 1 Juan 2:15-17; 5:3.