Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

 16 CAPÍTULO

Saqraq contranpi qaqata sayaychis

Saqraq contranpi qaqata sayaychis

“Saqraq contranpitaq qaqata sayaychis, jinan payqa qayllaykichismanta ayqerikapunqa” (SANTIAGO 4:7)

1, 2. ¿Imatan yachananchis Satanasmanta supaykunamantapas?

MOSOQ pachapi kausayqa sumaqpunin kanqa, chaytan Diosninchisqa munaran. Kunanmi ichaqa Satanaspa supaykunaq kamachisqan pachapi tiyashanchis (2 Corintios 4:4). Manaña paykunata rikunchischu chaypas atiyniyoqmi kanku.

2 Kay capitulopin yachasun imata ruwananchis Diosmanta mana t’aqakunanchispaq, imaynata Satanasmanta cuidakusunman chaytawan. Jehová Diosqa prometewanchismi cuidawananchispaq. Chaywanpas yachananchismi imaynatas Satanaspas supaykunapas engañawasunman chayta.

“QAPARISHAQ LEÓN JINARAQMI”

3. ¿Imatan Satanás ruwayta munawanchis?

3 Satanasqa ninmi: “Runaqa interesraykullan Jehová Diosta servin, problemakunapi kaqtintaq manaña servinqachu”, nispa (leey Job 2:4, 5). Satanaspas supaykunapas manan munankuchu Jehová Diosmanta runakuna yachanankuta chaymi jark’akunku. Diosman prometekuspa juj runa bautizakuqtintaq sinchita phiñakunku. Biblian nin: “Saqraqa qaparishaq  león jinaraqmi purishan pillatapas millp’uruyta munaspa”, nispa (1 Pedro 5:8). Satanasqa Jehová Diosmantan t’aqayta munawanchis (Salmos 7:1, 2; 2 Timoteo 3:12).

Satanasqa phiñakunmi Diosta servinapaq prometekuqtinchisqa

4, 5. a) ¿Imatan Satanás mana ruwayta atinchu? b) ¿Imata ruwaspan Saqraq contranpi qaqata sayasunman?

4 Manan Satanasta supaykunatapas manchakunanchischu. Diosqa manan permitinqachu ima munasqankuta ruwawananchistaqa. Diosqa prometenmi ‘ancha askha runakuna’ ‘manchay ñak’ariy’ p’unchaypi salvakunankuta (Apocalipsis 7:9, 14). Jehová Diosmi  llaqtanta cuidashan, chaymi Satanasqa mana jark’ayta atinqachu Diospa munaynin cumplikunanta.

5 Jehová Diosta kasukusun chayqa, Satanasqa manan Diosmanta t’aqayta atiwasunchu. Biblian nin: “Diosta servishallankichis chayqa, paypas qankunawanpunin kashanqa”, nispa (2 Crónicas 15:2; leey 1 Corintios 10:13). Ñaupa tiempopin askha runakuna Saqraq contranpi qaqata sayaranku Diosta kasukuspa, wakinmi karan Abel, Enoc, Noé, Sara, Moisés ima (Hebreos 11:4-40). Noqanchispas kaqtan ruwallasunmantaq. Biblian nin: ‘Saqraq contranpi qaqata sayaychis, jinan payqa qayllaykichismanta ayqerikapunqa’, nispa (Santiago 4:7).

“GUERRAPIN KASHANCHIS”

6. ¿Imaynatan Satanás urmachiyta munawanchis?

6 Satanás manaña tukuy munasqanta ruwayta atiwanchischu chaypas Diosmantan t’aqayta munawanchis. Satanasqa imaymana trampamanmi urmachiyta munawanchis, chay trampakunatan unayña utilizan. ¿Mayqenkunan chay trampakuna?

7. ¿Imaraykun Satanás Jehová Dios serviqkunata atacashan?

7 Apóstol Juanmi niran: ‘Lliu kay pachan Satanaspa makinpi kashan’, nispa (1 Juan 5:19). Satanasqa kay pachatan controlashan, payqa maytan munan Dios serviqkunatapas controlayta (Miqueas 4:1; Juan 15:19; Apocalipsis 12:12, 17). Satanasqa yachanmi tiempon pisillaña kasqanta, chaymi tukuyta ruwashan Diosta mana kasukunanchispaq. Mayninpin sut’i reparayta atacawanchis, mayninpitaq mana reparachikuspalla.

8. ¿Imatan sapanka cristiano mana qonqananchischu?

 8 Efesios 6:12 texto nin: ‘Guerrapin kashanchis [...] janaq pachapi kaq millay espiritukunawan’, nispa. Sapanka cristianon Satanaswan supaykunawanpas maqanakunan. Manan qonqananchischu: Diosta servinanchispaq prometekusqanchismantapachan chay guerrapi kashanchis. Chaymi apóstol Pablo Efesios libropi kinsa kutita cristianokunata niran: “Qaqata sayaychis”, nispa (Efesios 6:11, 13, 14).

9. ¿Imatan Satanaspas supaykunapas ruwayta munawanchis?

9 Satanaspas supaykunapas imaymana formamantan engañayta munawanchis. Mana cuidakuqtinchisqa Saqraq trampanmanmi urmasunman. Satanasqa imapi pisipasqanchista qhawamuspan chayman jina urmachiyta munawanchis. Ichaqa atipasunmanmi, Biblian willawanchis Saqraq trampankunamanta (2 Corintios 2:11; qhaway 31 willakuyta). Jujnin trampanmi supaykunaq ruwayninpi participay.

SUPAYKUNAMANTA KARUNCHAKUSUN

10. a) ¿Imata ruwaspan supaykunaq ruwayninpi participasunman? b) ¿Imaynatan Jehová Dios qhawarin supaykunaq ruwayninpi participayta?

10 Supaykunaq ruwayninpin kashan: coca qhaway, wañuqkunawan rimay, layqa ruwaykuna, juj ruwaykunapas. Bibliaqa sut’itan willan supaykunaq ruwayninpi participayqa millaypuni kasqanta. Chaykunata ruwaqqa manan Jehová Diosta adorayta atinmanchu (Deuteronomio 18:10-12; Apocalipsis 21:8). Chaymi cristianokunaqa mana supaykunaq ruwayninpiqa participananchischu (Romanos 12:9).

11. ¿Imamanmi urmasunman supaykunaq atiyninwan ruwaykunamanta yachayta munaspa?

 11 Sichus supaykunaq atiyninwan ruwaykunamanta yachayta munasunman chayqa, facil-llatan supaykunaq ruwayninman urmasunman. Chayta ruwaspaqa Jehová Diosmantan t’aqakapusunman.

SATANASQA ENGAÑAYTA MUNAWANCHIS

12. ¿Imaynatan Satanás runakunata pantachiyta munan?

12 Satanasqa runakunaq piensasqantan pantachiyta munan. Pisi-pisimantan runakunata engañan, mana allin kaqta allinpaq jina qhawarinankupaq (Isaías 5:20). Satanasqa khayna piensananchistan munan: “Bibliapi kaq consejokunaqa manan allinchu, Diosta mana kasukuspaqa kusisqan kausankichis”, nispa.

13. ¿Imaynatan Satanás Dios serviqkunata iskayachiyta munaran?

13 Satanasqa ñaupaqmantapachan iskayachispa askhata urmachiran. Edén huertapin Evata niran: “¿Dioschu nirasunkichis: ‘Aman mijunkichischu huertapi llapa sach’a ruruta’, nispa?”, nispa (Génesis 3:1). Qhepamantaq Jobpa tiemponpi Satanasqa Jehová Diosta angelkunaq ñaupanpi niran: “Manamá yanqachu Jobqa yupaychashasunki”, nispa (Job 1:9). Bautizakusqan qhepamantaq Jesusta niran: “Diospa Churinchus kanki chayqa, kay rumikunata niy t’antaman tukunanpaq”, nispa (Mateo 4:3).

14. ¿Imaynatan Satanás runakunata iskayachin?

14 Kunanpas Satanasqa iskayachishallanmi runakunata. “Supaykunaq wakin ruwayninkunaqa manan peligrosochu” nispa piensanankutan munan. Wakin cristianokunapas manan repararankuchu peligroso  kasqanta (2 Corintios 11:3). Chhaynaqa, ¿imaynatan cuidakusunman? ¿Imatan ruwasunman Satanaspa trampanman ama urmananchispaq? Chayta yachanapaq rimasun kusirikuykunamanta tratamientokunata chaskiymantawan.

SATANASQA IMACHUS MUNASQANCHISWANMI TENTAWASUNMAN

15. ¿Ima kusirikuykunan supaykunaq ruwayninman urmachiwasunman?

15 Kay tiempopin supaykunaq ruwayninkunata rikukun peliculakunapi, videojuego nisqakunapi, internetpipas. Askha runakunan chayta allinpaq qhawarinku, manataqmi reparankuchu chayta ruwaspa supaykunawan jujllachakushasqankuta. Supaykunaq ruwayninpin participasunman: makita qhawaspa, cartakunata qhawaspa, cocata qhawaspa, horoscopota leespapas. Chaykunawan kusirikunanchista Satanasqa munan, manataqmi munanchu chay ruwaykuna peligroso kasqanta reparananchista. Wakinqa ninkumanpaschá: “Supaykunaq ruwayninta peliculakunapi qhawayqa manan peligrosochu”, nispa. Ichaqa, ¿imaraykun chhayna piensay peligroso kanman? (1 Corintios 10:12.)

16. ¿Imaraykun supaykunaq ruwayninkunawan mana kusirikunanchischu?

16 Satanaspas supaykunapas manan imachus piensasqanchistaqa yachayta atinkuchu. Chaywanpas imachus piensasqanchistan yachankuman sapallanchispi otaq familianchiswan kusirikuykunata ajllasqanchispi. Sichus ajllanchis vampirokunamanta, brujakunamanta, magiawan tupaq peliculakunata, takikunata,  librokunatapas chayqa, Satanaspas supaykunapas yachanqakun chaykuna gustawasqanchista, jinaspa astawanraq chay ruwaykunaman urmachiwasun (leey Gálatas 6:7).

17. ¿Imaynatan Satanás aprovechakunman mana qhaliyayta atiqtinchis?

17 Satanasqa aprovechakullanmantaqmi qhali kay munasqanchismanta. Kay tiempopiqa askhan nishuta onqoshanku. Yaqapaschá wakinqa qhaliyayta munaspa askha doctorkunaman riranku ichaqa kaqlla kashanku (Marcos 5:25, 26). Jinaspan qhaliyayta munaspanku ima jampitapas aceptankuman.  Cristianokunan ichaqa mana aceptananchischu layqakunaq ruwayninwan mezclasqa tratamientokunata (Levítico 19:26).

Jehová Diospi confiay onqosqa kashaspa

18. ¿Ima tratamientokunatan cristianokuna mana chaskinanchischu?

18 Ñaupaq tiempopin wakin Israel runakuna layqakunaq ruwayninpi participaranku. Jinan Jehová Dios niran: “Makiykichista mast’arispa mañakuwaqtiykichispas manan qhawarimusqaykichischu, anchataña mañakuwaqtiykichispas, manan uyarisqaykichischu”, nispa (Isaías 1:15). ¡Diosqa manan mañakusqankuta uyariranchu! Manan munasunmanchu ima ruwasqanchiswanpas Diosmanta t’aqakuytaqa, astawanqa onqosqa kashaqtinchis (Salmos 41:3). Chhaynaqa allintan qhawarinanchis chaskisqanchis tratamiento supaykunaq ruwayninwan mezclasqachus kashan icha manachus chayta (Mateo 6:13). Sichus mezclasqa kashan chayqa, ¡manan chaskinanchischu! (Qhaway 32 willakuyta.)

SUPAYKUNAMANTA WILLAKUYKUNA

19. ¿Imaraykun askha runakuna Satanasta manchakunku?

19 Wakinmi ninku: “Saqrapas supaykunapas manan kanchu”, nispa. Jujkunan ichaqa supaykunaq kasqanta repararanku. Askhan manchakunku millay espiritukunata, chaymi imaymana costumbreta ruwanku protegekuyta munaspa. Jujkunataq willanku supaykuna runakunata dañota ruwasqankumanta. Askhan chayta uyarispa kusikunku, jinaspa jujkunaman willallankutaq. Chayta uyarispan askha runakuna Satanasta manchakunku.

20. ¿Imata ruwaspan Satanasta yanapashasunman?

 20 Satanasqa munanmi runakuna payta manchakunankuta (2 Tesalonicenses 2:9, 10). Payqa llullan, chaymi supaykunaq ruwayninta yachayta munaqkunaman llulla willakuykunata creechiyta munan. Chay runakunataq jujkunaman willanku imachus rikusqankuta uyarisqankutapas. Jujkunataq chayman yapaspa willallankutaq. Chaykunata willaspaqa Satanastan yanapashasunman (Juan 8:44; 2 Timoteo 2:16).

21. Supaykunaq ruwasqankumanta willashanamantaqa, ¿imamantan aswanpas willananchis?

21 Sichus juj cristiano ñaupaqpi supaykunaq ruwayninpi participaran chayqa, manan jujkunaman chaymanta willashananchu. Cristianokunaqa manan manchakunanchischu supaykuna dañota ruwawananchismantaqa. Aswanmi piensananchis Jesuspi, autoridadta chaskisqanpi ima (Hebreos 12:2). Jesusqa manan discipulonkunata supaykunaq imachus ruwasqankumantachu willaran. Aswanmi willaran “Diospa admiranapaq ruwasqankunamanta” gobiernonmantawan (Hechos 2:11; Lucas 8:1; Romanos 1:11, 12).

22. ¿Imata ruwanaykipaqmi decidisqa kashanki?

22 Satanasqa tukuy imaymanatan ruwashan Diosmanta t’aqawananchispaq. Ichaqa yachanchismi imakunachus Satanaspa trampankuna kasqanta, chaymi decidisqa kashanchis supaykunaq ruwayninkunata rechazananchispaq. Manataqmi permitisunchu Satanás urmachiwananchista (leey Efesios 4:27). Satanás contra qaqata sayasun chayqa, librakusunmi trampankunamanta, Diospa pakaykusqantaqmi kasunchis (Efesios 6:11).