Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

Astawan yachanapaq willakuykuna

Astawan yachanapaq willakuykuna

1) JEHOVÁ

Diospa sutinqa “Jehová” nisqan, chayqa “Paymi ruwachin imapas kananta” ninantan nin. Jehová Diosqa tukuy atiyniyoqmi, chaymi atiynin kan ima munasqantapas ruwananpaq. Paytaqmi lliuta kamaran.

Hebreo rimaypiqa Diospa sutinqa tawa letrakunawanmi qelqakuran. Quechua rimaypiqa chay letrakunaqa YHWH otaq JHVH letrakunawanmi tupan. Antiguo Testamento hebreo rimaypi qelqakushaqtinqa Diospa sutinqa yaqa 7.000 kutitan rijuriran. Jehová sutiqa jujniraytan wakin rimaykunapi qelqakun jujniraytataqmi pronunciakunpas.

1 capítulo 15 párrafo, paginaq uranpi willakuy

2) BIBLIAQA ‘DIOSPA YUYAYCHASQANMI’

Diospa palabranmi Bibliapiqa tarikun, ichaqa runakunawanmi qelqachiran. Imaynan juj jefeqa secretarionwan cartata qelqachin, chhaynatan Diospas piensasqanta runakunawan qelqachiran. Chaypaqmi santo espiritunwan runakunata imaymana formamanta yanaparan. Ejemplopaq, mayninpiqa rijuriykunatan rikuranku otaq mosqoyninkupi rikusqankuta qelqaranku.

2 capítulo 5 párrafo

3) BIBLIAPI YACHACHIKUYKUNA

Chay yachachikuykunaqa yanapawanchismi allinta decidinapaq. Ejemplopaq, “mana allin runakunawan juñukuspaqa allin ruwaykunatan qonqapunkichis” nisqa yachachikuymi rikuchin amigonchiskuna allinninchispaq otaq mana allinninchispaq afectawasqanchista (1 Corintios 15:33). “Imatachus runaqa tarpunqa chayllatataqmi cosechanqapas” nisqa yachachikuytaq rikuchin ruwasqanchisman jina pasawananchista (Gálatas 6:7).

2 capítulo 12 párrafo

  4) PROFECIAKUNA

Profeciakunaqa Diospa willasqanmi. Chaykunan kanman munayninmanta willakuykuna, yachachikuyninkuna, kamachikuyninkuna otaq juicionkunapas. Kallanmantaqmi jamuq tiempopi imachus pasananmanta willakuykuna. Askha profeciakunañan junt’akuran.

2 capítulo 13 párrafo

5) MESIASMANTA PROFECIAKUNA

Bibliapi Mesiasmanta willaq profeciakunaqa llapanmi Jesuspi junt’akuran. Qhaway “ Mesiasmanta profeciakuna” nisqa recuadrota.

2 capítulo 17 párrafo, paginaq uranpi willakuy

6) KAY ALLPAPAQ DIOSPA MUNASQAN

Diosmi munaran kay allpa paraíso kananta chaypi payta munakuq runakuna tiyananpaq. Chay munasqanqa manan cambianchu. Pisillamantan millay kausayta tukuchispa kasukuq runakunaman wiñay kausayta qonqa.

3 capítulo 1 párrafo

7) SAQRA, SATANÁS

Kay angelwanmi qallariran Dios contra jatariyqa. Satanás sutiqa “contrapi churakuq” ninantan nin. Diospa contranpi kasqanraykun chay angelqa chay sutiyoq. Saqra sutitaq “yanqamanta tumpaq” ninanta nin. Diosmanta llullakusqanrayku, runakunata engañasqanrayku ima.

3 capítulo 4 párrafo

  8) ANGELKUNA

Manaraq allpata ruwashaspan Diosqa kamaranña angelkunata janaq pachapi tiyanankupaq. 100 millón más angelkunan kan (Daniel 7:10). Llapankupas sutiyoqmi kanku, manataqmi igualchu kanku imayna kasqankupi. Humilde angelkunaqa manan munankuchu runakunaq adorananta. Manan kaq autoridadniyoqchu kanku imaymana ruwanayoqmi kankupas: Diospa ñaupanpin servinku, Diospa rimasqanta willanku, Dios serviq runakunata pakaykunku pusarinku, Diospa juicionta cumplichinku, predicaypi ima yanapakunku (Salmos 34:7; Apocalipsis 14:6; 22:8, 9). Armagedón guerrapitaq Jesuswan kuska maqanakunqaku (Apocalipsis 16:14, 16; 19:14, 15).

3 capítulo 5 párrafo; 10 capítulo 1 párrafo

9) JUCHA

Diospa contranpi otaq munaynin contra piensayta, sienteyta otaq ruwaytan “jucha” nikun. Juchaqa Diosmantan t’aqawanchis. Chaymi Diosqa kamachikuyninkunata qowaranchis yuyaypi mana juchallikunapaq. Diosqa Adantapas Evatapas perfecto runatan ruwaran. Paykunan ichaqa Diosta mana kasukuspanku juchayoq runaman tukupuranku, jinaspa machuyaspa wañupuranku. Adanpa wawan kasqanchisraykun juchayoq kanchis, chaymi machuyaspa wañupunchis.

3 capítulo 7 párrafo; 5 capítulo 3 párrafo

10) ARMAGEDÓN

Chayqa Diospa guerranmi, chaywanmi Dios tukuchinqa Satanaspa kamachisqan runakunata, millay ruwaykunatapas.

3 capítulo 13 párrafo; 8 capítulo 18 párrafo

 11) DIOSPA GOBIERNON

Jehová Diosmi juj gobiernota janaq pachapi churaran. Chay gobiernonpin Jesús presidente jina kamachikushan. Jamuq tiempopin Diosqa chay gobiernowan millay kausayta tukuchispa mundontinta kamachinqa.

3 capítulo 14 párrafo

12) JESUCRISTO

Diosmi Jesusta ñaupaqta kamaran. Jehová Diosmi Jesusta kay allpaman kachamuran llapa runarayku wañunanpaq. Wañupusqan qhepamanmi Diosqa kausarichimpuran. Kunanqa rey jinan Diospa gobiernonpi kamachishan.

4 capítulo 2 párrafo

13) 70 SEMANAKUNAMANTA PROFECÍA

Bibliaqa willaranñan ima watapichus Mesías rijurimunanta. Niranmi 69 semanakuna qhepaman rijurimunanta. Chay semanakunatan yupakuyta qallariran 455 wata manaraq Jesus jamushaqtin (m. J. j.) tukukurantaq 29 watapi Jesuspa jamusqan qhepaman (J. j. q.).

¿Imaynapin yachanchis 29 watapi tukukusqanta? 69 semanakunaqa 455 (m. J. j.) watapin qallariran, chay watapin Nehemías Jerusalén llaqtaman chayamuspa wajmanta llaqtata jatarichiran (Daniel 9:25; Nehemías 2:1, 5-8). Semana palabrata uyarispaqa 7 p’unchaypin piensanchis. Kay profeciapi semanakunaqa manan 7 p’unchaykunachu aswanpas 7 watakunan. Chhaynata yupakun askha kutipi Bibliapi profeciakunata “sapa p’unchaymanta juj watata” yupakusqanrayku (Números 14:34; Ezequiel 4:6). Chaymi sapa semanata 7 watata yupakun. 69 semanakunataq 483 watakunata yupakun (69 x 7). 483 watakunata 455 (m. J. j.) watamanta yupayta qallarispan 29 (J. j. q.) wataman chayanchis. Chay watapin Jesusqa bautizakuspa Mesías kapuran (Lucas 3:1, 2, 21, 22).

 Chay profecian willallarantaq juj semana pasananmantawan, chaywanqa nishan 7 watakuna pasananmantan. Chay watakuna ukhupin Mesiasqa wañuchisqa karan. Chayqa pasaran 33 watapin. 36 watapitaq Diospa gobiernonmanta predicayta qallarikuran llapa runakunaman manataq judiokunallamanchu (Daniel 9:24-27).

4 capítulo 7 párrafo, paginaq uranpi willakuy

 14) TRINIDADQA LLULLA YACHACHIKUYMI

Biblian willan Jehová Dios kamaq kasqanta, ñaupaqta Jesusta kamasqantawan (Colosenses 1:15, 16). Jesusqa manan tukuy atiyniyoq Dioschu. Manan jayk’aqpas Diosmanqa igualakuranchu, chaymi niran: “Yayaqa noqamanta aswan atiyniyoqmi”, nispa (Juan 14:28; 1 Corintios 15:28). Wakin religionkunan ichaqa yachachinku Trinidadmanta, ninkun: Yaya, Churi, santo espirituwan juj Dioslla kasqankuta. Bibliapiqa manan rijurinchu Trinidad palabraqa. Trinidadqa llulla yachachikuymi.

Santo espirituqa Diospa mana rikuna kallpanmi, chaytan utilizan munayninta ruwananpaq. Santo espirituqa manan juj runachu. Ñaupa tiempopi cristianokunan “santo espirituwan junt’a karanku”. Diospas niranmi: “Espirituyta jich’aykamusaq imaymana clase runakunaman”, nispa (Hechos 2:1-4, 17).

4 capítulo 12 párrafo; 15 capítulo 17 párrafo

15) CRUZ

¿Imaraykun cheqaq cristianokuna cruzta mana utilizankuchu Diosta adoranankupaq?

 1.  Pantasqa religionpin cruzta utilizarankuña Pacha-mamata yuyarinankupaq, manaraq Jesús kay allpaman jamushaqtin. Jinaspapas cruzpa p’unchayninta celebranankupaqmi qhelli juchata ruwaqku. Jesuspa wañusqanmanta 300 watakuna qhepakamaqa cristianokunaqa manan cruzta utilizarankuchu. Chay qhepamanñan Roma llaqtapi rey Constantino niran cristianokuna cruzta utilizanankupaq. Jinan cruzta utilizaranku Diosta mana adoraq runakunata iglesiaman pusamunankupaq. Juj libron willan manaraq Jesús kay allpaman jamushaqtin runakuna cruzta utilizasqankutaña, Jehová Diosta mana adoraq religionkunapipas (New Catholic Encyclopedia).

 2.    Jesusqa manan cruzpichu wañuran. Wakin Bibliakunapiña cruz nisqa rijurin chaypas original Bibliapiqa k’aspi otaq kurkun rijurin. Juj libron willan Nuevo Testamento nisqapi mana juj kutillatapas cruz palabra rijurisqanta. Jesusqa juj k’aspipin clavasqa karan (The Companion Bible).

 3.  Diosqa manan munanchu imagenkunata adorananchista, cruzta utilizananchista nitaq cruzchakunanchistapas (Éxodo 20:4, 5; 1 Corintios 10:14).

5 capítulo 12 párrafo

16) JESUSPA WAÑUPUSQANTA YUYARINAPAQ JUÑUNAKUY

Jesusmi discipulonkunata kamachiran wañusqanta yuyarinankupaq. Chaymi cristianokunaqa sapa wata 14 nisán p’unchaypi chayta yuyarinku. Chay p’unchaypin Israel llaqtapas Pascua fiestata ruwaran. Chay juñunakuypin t’antata vinotawan pasachikun, chayqa representan Jesuspa cuerponta yawarnintawanmi. Janaq pachapi Jesuswan kuska kamachimunankupaq riqkunaqa mijunkun t’antata vinotapas ujankun. Kay pachapi wiñaypaq kausanankupaq suyakuyniyoqkunaqa rinkun chay juñunakuyman ichaqa manan mijunkuchu t’antata nitaq vinotapas ujankuchu.

5 capítulo 21 párrafo

17) ¿KANCHU MANA WAÑUQ ALMA?

Askha runakunan piensanku wañupuq runaq espiritun otaq alman kausashallasqanta, jinaspa espiritukunaq kasqanman ripusqanta. Wakinmi ninku: “Chay almaqa yanapawasunmanmi otaq dañotan ruwawasunman”, nispa.

Bibliaqa manan chaytachu yachachin, aswanpas sut’itan willan wañupuq runaqa manaña maypipas kausasqanta. Chaypin sut’ita nin: ‘Kausashaqkunaqa yachankun wañukapunankuta, wañukapuqkunan ichaqa mana imatapas  yachankuchu, manañataq imatapas chaskinkuñachu. Munakuyninkupas cheqnikuyninkupas envidiakuyninkupas tukukapunñan, manañan astawanpas kay pachapi ima ruwanatapas ruwaysikunkuñachu. Wañuy-pachapiqa manan ima llank’anapas yuyanapas reqsinapas yachanapas kanchu’, nispa (Eclesiastés 9:5, 6, 10). Bibliapin nillantaq: “Wañukapuspanqa allpamanmi tukupun, chay p’unchaypachan yuyaykusqankunaqa chinkapun”, nispa (Salmos 146:4; Génesis 3:19).

Runapiqa manan kanchu mana wañuq almaqa, chaytan Bibliaqa sut’ita willawanchis. Wañupuq runaqa manan maypipas kausanñachu, nitaq pitapas yanapanmanchu otaq dañotapas ruwanmanchu.

6 capítulo 5 párrafo, paginaq uranpi willakuy; 13 capítulo 17 párrafo; 15 capítulo 17 párrafo

18) ESPÍRITU

Traducción del Nuevo Mundo nisqa Bibliapi “espíritu” nisqa palabraqa mana rikukuq kaqkunamantan rimashan. Chaykunan kanman: runakunaq animalkunaq samaynin, espíritu cuerpopi kausaqkuna, Diospa santo espiritun ima. Bibliaqa sut’itan willan pipas wañupuspaqa manaña maypipas kausasqanta (Salmos 104:29; Mateo 12:43; Lucas 11:13).

6 capítulo 5 párrafo, paginaq uranpi willakuy; 15 capítulo , 17 párrafo

19) GEHENA

Jerusalén llaqtaq qayllanpi kaq wayq’on chhayna sutiyoq karan, chaypin q’opata ruphachiqku. Jesuspa tiemponpiqa manan chay lugarpiqa kausashaq runatapas nitaq animalkunatapas ruphachiqkuchu. Chhaynaqa Gehena nisqaqa manan runakunata ñak’arichina otaq ruphachina lugartaqa representanmanchu. Jesusmi niran wakin  runakuna Gehenapaq kasqankuta, chaywanqa nisharan wiñaypaq wañupunankutan (Mateo 5:22; 10:28).

7 capítulo 20 párrafo

20) “YAYAYKU” MAÑAKUY

Chay mañakuytaqa Jesusmi discipulonkunaman yachachiran. Chay oraciontaqa reqsikullantaqmi padre nuestro nisqa sutiwan. ¿Imakunamantan Jesús chay mañakuypi yachachiran?

 • “Sutiyki ch’uyapaq jap’isqa kachun”

  Imaymana mana allinkunatan Jehová Diosmanta ninku, chaymi mañakunchis sutinta limpiananpaq. Chhaynapin janaq pachapipas kay pachapipas Diospa sutinta respetanqaku.

 • “Gobiernoyki jamuchun”

  Chayta nispaqa nishanchis Saqraq kamachikusqan pachata Diospa gobiernon tukuchinanpaqmi. Jinaspa kay allpata kamachispa sumaq paraisoman tukuchinanta.

 • “Munayniyki kay pachapi ruwakuchun”

  Chaywanmi mañakushanchis Diospa munaynin kay allpapaq junt’akunanta. Diosmi munan kasukuq runakuna perfecto kaspa wiñaypaq paraisopi tiyanankuta. Chaypaqmi runakunata kamaran.

8 capítulo 2 párrafo

21) JESUSPA SACRIFICAKUSQAN

Jehová Diosmi juchamanta wañuymantawan kacharichiwananchispaq juj preciota pagaran. Chaywanmi recuperakuran Adanpa chinkachisqan perfecto kausayta, Dioswan runakunawan allinpi kausaytawan. Jehová Diosmi wawanta kachamuran juchasapa runakunarayku wañunanpaq. Chayraykun llapa runakuna atisun perfecto kayta wiñaypaq kausaytapas.

8 capítulo 21 párrafo; 9 capítulo, 13 párrafo

 22) ¿IMARAYKUN ANCHA IMPORTANTE 1914 WATA?

Daniel libropin 4 capitulopi willaranña Diospa gobiernon 1914 watapi kamachikuyta qallarinanmanta.

Profecía. Jehová Diosmi rey Nabucodonosorman mosqoyninpi willaran juj profeciata. Chaypin rikuran juj jatunkaray sach’a wit’usqa kasqanta, jinamantaq fierro bronce cadenawan puchuq k’ullunta wataranku, qanchis watata otaq orginal Bibliapi nisqan jina qanchis tiempota mana wiñananpaq. Chay tiempo tukukuqtinqa wajmantan chay sach’aqa wiñanan karan (Daniel 4:1, 10-16).

¿Imamantan chay profecía riman? Chay sach’aqa Diospa gobiernontan representan. Diosqa askha watakunan Jerusalén llaqtapi reykunawan Israel llaqtanta kamachiran (1 Crónicas 29:23). Chay reykunan ichaqa mana kasukuq karanku jinan kamachisqanku tiempo tukupuran. Chayqa pasaran 607 watapin manaraq Jesús jamushaqtin (m. J. j.) Jerusalén llaqtata thuniqtinku. Chay watapin “qanchis tiempo” nisqa qallariran (2 Reyes 25:1, 8-10; Ezequiel 21:25-27). Jesusmi willaranña Jerusalén llaqta ‘señalasqa tiempo’ junt’akunankama nacionkunaq sarunchasqan kananta. Señalasqa tiempomanta rimaspaqa ‘qanchis tiempomantan’ rimasharan (Lucas 21:24). Chaywanmi yachanchis ‘qanchis tiempoqa’ mana Jesús kay allpapi kashasqan tiempopichu tukukusqanta. Diosmi prometeran qanchis tiempo tukukuqtin juj reyta nombrananpaq, chay reyqa Jesusmi karan. Paymi Dios sonqo runakunaman sumaq bendicionkunata apamunqa (Lucas 1:30-33).

¿Jayk’a watakunataq qanchis tiempori? Chay qanchis tiempoqa 2.520 watakunan. Sichus 607 (m. J. j.) watamanta yupayta qallarisunman 1914 watakama chayqa 2.520 watakunan lloqsin. Chay 1914 watapin Jehová Diosqa Jesusta nombraran janaq pachapi rey kananpaq.

 ¿Imaynapin yachanchis “qanchis tiempo” 2.520 watakuna kasqanta? Biblia nisqanman jinaqa kinsa tiempo kuskanqa 1.260 p’unchaykunan (Apocalipsis 12:6, 14). Chhaynaqa “qanchis tiempoqa” 2.520 p’unchaykunan (1260 x 2). Bibliapi profeciakunata entiendekunanpaqmi mayninpi sapa p’unchayta juj watata yupakun, chaymi 2.520 p’unchaykunaqa 2.520 watakunawan tupan (Números 14:34; Ezequiel 4:6).

8 capítulo 23 párrafo

23) ¿PIN ARCÁNGEL MIGUEL?

Angelkunaq jefentan “arcángel” nispa nikun. Bibliaqa juj arcangel-llamantan willawanchis, paypa sutinmi Miguel (Daniel 12:1; Judas 9).

Miguelqa Diospa ejercitonpi angelkunatan umallin. Apocalipsis 12:7 texton nin: ‘Miguelmi angelninkunapiwan dragonwan angelninkunapiwan maqanakuran’, nispa. Apocalipsis libron willawanchis Diospa ejercitonta Jesús umallisqanta, chaypin yachanchis Jesuspa juj kaq sutin Miguel kasqanta (Apocalipsis 19:14-16).

9 capítulo 4 párrafo, paginaq uranpi willakuy

24) TUKUKUY P’UNCHAYKUNA

Chay tiempopin kay allpapi importante ruwaykuna pasanan karan, manaraq Diospa gobiernon Satanaspa kamachisqan pachata tukuchishaqtin. Bibliapin chay tiempota nikullantaq, ‘tukukapunanpaqña tiempo’, otaq ‘Churiq chayamusqan tiempo’, nispa (Mateo 24:3, 27, 37). ‘Tukukuy p’unchaykunaqa’ 1914 watapin qallariran janaq pachapi Diospa gobiernon kamachikuyta qallariqtin, tukupunqataq Saqraq kamachikusqan pacha Armagedón guerrapi tukuchisqa kaqtin (2 Timoteo 3:1; 2 Pedro 3:3).

9 capítulo, 2 párrafo

 25) WAÑUPUQKUNAN KAUSARIMPUNQAKU

Bibliaqa willanmi isqon wañusqa runakuna kausarimpusqankumanta. Elías, Eliseo, Jesús, Pedro, Pablo iman chay runakunata kausarichiranku. Chay milagrotaqa Diospa atiynillanwanmi ruwaranku. Jehová Diosmi prometeran kay allpapi tiyanankupaq ‘allin runakunapas mana allin runakunapas’ kausarimpunankuta (Hechos 24:15). Bibliaqa willallantaqmi wakinqa janaq pachaman rinankupaq kausarinankuta. Paykunaqa cristianokunan kanku, Diosmi paykunata ajllan Jesuswan kuska janaq pachapi tiyanankupaq (Juan 5:28, 29; 11:25; Filipenses 3:11; Apocalipsis 20:5, 6).

9 capítulo 13 párrafo

26) SUPAYKUNAQ RUWAYNINKUNA

Askhan creenku juj runa wañupuqtinqa alman lloqsispa atiyniyoq espirituman tukupusqanta. Runakunaqa paykunawan rimayta munaspan layqakunaman rinku otaq paykuna kikinku wañuqkunamanta mañakunku. Ichaqa chayta ruwaspaqa supaykunawanmi rimashanku. Supaykunaqa runakunatan tanqanku Jehová Diosta mana kasukunankupaq. Chaypaqmi utilizanku watuyta, magiata, brujeriata, suerte qhawayta, jujkunatawan. Jinaspapas librokunapi, revistakunapi, horoscopo nisqapi, peliculakunapi, takikunapi iman, magiata supaykunatapas allinpas kanman jinata qhawarichinku. Jinaspapas juj runa wañupuqtinmi imaymana costumbrekunata ruwanku wañuq almapaq: yana p’achawan churakunku, ocho diasninta ruwanku, p’achanta t’aqsanku, Todos los Santos fiestapi mijunata wayk’upunku, jujkunatawan. Runakunaqa supaykunawan rimanankupaqmi drogakunku, cigarrota fumanku, tragotapas ujanku (Gálatas 5:20; Apocalipsis 21:8).

10 capítulo 10 párrafo; 16 capítulo 4 párrafo

 27) JEHOVÁ DIOSQA ANCHA JATUN KAMACHIKUQMI

Jehová Diosqa tukuy atiyniyoqmi, paymi tukuyta kamaran (Apocalipsis 15:3). Chaymi tukuy imapas paypa, jinaspa derechonpi kashan kamasqankunata kamachinanpaq (Salmos 24:1; Isaías 40:21-23; Apocalipsis 4:11). Diosqa llapa kamasqanpaqmi leykunata churaran. Jinaspapas derechonpin kashan kamachikuqkunata nombrananpaq. Jehová Diosta munakuspa kasukuspa iman ancha jatun kamachikuq kasqanta apoyashanchis (1 Crónicas 29:11).

11 capítulo 10 párrafo

28) ABORTAY

Wijsallapiraq wawata yuyaypi wañuchiyqa manan allinchu. Juj warmi onqoq rijuriqtinqa juj runaq kausayninmi wijsanpi kashan. Chay wawaqa manañan mamanpa cuerponpa partenñachu.

13 capítulo 5 párrafo

29) YAWAR CHURACHIKUY

Chayqa yawarta cuerpoman churachikuymi, chayta ruwananpaqmi doctorqa juj runaman yawarta churan otaq yawarpa importante partenkunata, chaykunan kaykuna: plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas ima. Cristianokunaqa manan yawartaqa churachikunchischu nitaq yawarpa importante partenkunatapas. Yawarninchispas waqaychasqa kaqtinqa manan wajmanta churachikunchischu. Chaytaqa ruwanchis kausayta anchata respetasqanchisraykun.

13 capítulo 13 párrafo

 30) ¿IMAYNATAN WAWAKUNATA YANAPASUNMAN MANA ALLINTA RUWAQTINKU?

Wawakunataqa yachachinanchismi, mana allinta ruwaqtinkutaq sumaqllata corregina. Jehová Diosqa chhaynatan wawankunata corrigen, payqa manan pitapas ñak’arichinchu nitaq comuntachu corrigen (Proverbios 4: 1, 2) Jehová Diosqa allin ejemplon tayta-mamakunapaq, pitapas correginan kaqtinqa, ñaupaqtan sumaqllata willan imapi pantasqanta (Proverbios 12:1). Diosqa anchatan munakun serviqninkunata chaymi yachachin mana allin piensasqankuta imayna corregikunankuta, jinaspapas yachachinmi sonqonpaq jina imatapas ruwanankupaq. Wawayki imatapas mana allinta ruwaqtinqa entiendechinaykin imarayku kasukuy allinninpaq kasqanta. Chaymantapas yanapanaykin Jehová Diosta Bibliatawan munakunanpaq, jinaspapas Diospa yachachikuyninkunata entiendenanpaqmi yanapanayki.

14 capítulo 13 párrafo

31) SUPAYKUNA

Paykunaqa kanku mana rikukuq atiyniyoq angelkunan. Diosta mana kasukuspankun millaykunata ruwaranku, jinaspa Diospa enemigonman tukupuranku (Génesis 6:2; Judas 6). Satanasta apoyaspataq Diospa contranpi jatariranku (Deuteronomio 32:17; Lucas 8:30; Hechos 16:16; Santiago 2:19).

16 capítulo 4 párrafo