Bibliata estudianapaq yanapaykuna

Diospa sutin hebreo qelqakunapi

¿Imaynatan Bibliata t’ikraqkuna Diospa sutinta hebreo qelqamanta t’ikrarqanku? Diospa sutinta “Jehová” nisqan, ¿cheqaqchu chay? ¿Ima ninanmi Diospa sutin?

Diospa sutin griego qelqakunapi

Diospa sutinqa qelqakurqanmi Bibliata griego simipi qelqakushaqtinqa.

Recuadro: Judá Israel llaqtakunapi profetakuna reykunapas (huk kaq)

997-800 watakunapi manaraq Jesús hamushaqtin Bibliaq willasqanmanta recuadro

Recuadro: Judá Israel llaqtakunapi profetakuna reykunapas (iskay kaq)

800-607 watakunapi manaraq Jesús hamushaqtin Bibliaq willasqanmanta recuadro

Kay pachapi Jesuspa kawsasqan (manaraq Jesús predicashaqtin imakuna pasasqan)

3 wata manaraq Jesús hamushaqtin 28 wata Jesuspa hamusqan watakaman imakuchus pasasqanmanta yachay recuadropi mapapiwan

Kay pachapi Jesuspa kawsasqan (Jesús predicayta qallarin)

29-30 watakunapi imakunachus pasasqanmanta yachay recuadropi mapapiwan.

Kay pachapi Jesuspa kawsasqan (Galileapi Jesuspa predicasqan-huk kaq)

30-31 watakunapi imachus pasasqanta yachay recuadropi mapapiwan.

Kay pachapi Jesuspa kawsasqan (Galileapi Jesuspa predicasqan-iskay kaq)

31-32 watakunapi imachus pasasqanmanta recuadro mapapiwan.

Kay pachapi Jesuspa kawsasqan (Galileapi Judeapi Jesuspa predicasqan-kinsa kaq)

32 watapi imachus pascua fiesta, ch’uyanchanapaq fiesta ukhupi pasasqanmanta yachay.

Kay pachapi Jesuspa kawsasqan (Jordán mayuq inti lloqsimuy ladonpi Jesuspa predicasqan)

32 watapi imakunachus ch’uyanchanapaq fiesta qhepaman pasasqanmanta yachay recuadropi mapapiwan.

Kay pachapi Jesuspa kawsasqan (kay kutillatawanña Jerusalén llaqtapi Jesuspa predicasqan-huk kaq)

33 watapi 8 Nisán p’unchaymanta 14 Nisán p’unchaykama imakunachus pasasqanmanta recuadro mapapiwan.

Kay pachapi Jesuspa kawsasqan (kay kutillatawanña Jerusalén llaqtapi Jesuspa predicasqan-iskay kaq)

33 watapi 14 nisán killamanta 25 iyar killakama imakunachus pasasqanmanta mapa recuadropiwan.

¿Imamantan Biblia willan?

Bibliapi Génesis libromanta Apocalipsis librokama huk temallatan rimashan. ¿Mayqenta chayri?

Génesis, Diospa ñawpa serviqninkunaq viajasqan

Génesis libromanta mapata rikuy.

Egiptomanta lloqsimusqanku

Yachay mayninta Israel runakuna purirqanku prometesqa hallp’aman chayanankupaq.

Prometesqa hallp’ata hap’ikapusqanku

Mapapi rikuy Israel llaqta mayninta prometesqa hallp’aman haykusqankuta.

Yupaychana karpa, uma sacerdote

Rikuy yupaychana karpamanta, uma sacerdoteq p’achamantawan imayna kasqanmanta.

Prometesqa hallp’api tiyasqanku

Mapapi rikuy Israelpi ayllukunapi maypi territorionku kasqanta, maypitaq tiyarqanku Otoniel, Sansón juezkunapas chaytawan.

Davidpa, Salomonpa kamachikusqan

Mapapi rikuy Israel llaqta maykama hatunyasqanta.

Yupaychana wasita Salomonpa sayarichisqan

Rikuy yupaychanaq wasiq 14 importante partenkunata.

Danielpa profetizasqan atiyniyoq nacionkuna

Rikuy Daniel 2 capitulopi willasqanman imagenmanta profeciata imaynata hunt’akusqanmantawan.

Jesuspa tiemponpi Israel llaqta

Rikuy Romaq distritonkunata Israelpa qayllanpi llaqtakunatapas.

Jesuspa tiemponpi yupaychana wasi orqo

Rikuy Jesuspa tiemponpi yupaychana wasi imaynachus kasqanmanta.

Jesuspa wañupunan semana (huk kaq)

Mapapi rikuy Jerusalén llaqtaq qayllankunata, rikullaytaq línea de tiempo nisqapi imakunachus 8-11 nisán p’unchaykunapi pasasqanmantapas.

Jesuspa wañupunan semana (iskay kaq)

Yachay imakunachus pasarqan 12-16 nisán p’unchaykunapi.

Cristianokunaq yapakusqan

Mapapi rikuy may llaqtakunata Pabloq viajasqanta, Apocalipsis libropi willasqan llaqtakunatawan.

Negocio ruwanapaq

Rikuy dibujopi imakunawan unutan, ch’aki mikhuykunata Bibliaq willasqan tiempopi medikusqanmanta.

Monedakuna, pesakunapas

Rikuy dibujopi ima monedakunata pesakunata utilizakurqan Bibliaq willasqan tiempopi.

Judiokunaq almanaquen

Bibliaq willasqan calendariota tupanachiy kunan tiempopi calendariowan, chhaynapin yachanki ima killapi Bibliaq willasqan ima importante ruwaykunapas pasasqanmanta.