Mateo 26:1-75

  • Jesusta wañuchinankupaq sacerdotekunaq rimanakusqankumanta (1-5)

  • Sumaq q’apaq jawinawan Jesusman jich’aykusqankumanta (6-13)

  • Último Pascua Fiestamanta, Jesusta traicionakusqanmantawan (14-25)

  • Señorpa cenanmanta (26-30)

  • Jesusta Pedro negananmanta (31-35)

  • Getsemaní huertapi Jesuspa mañakusqanmanta (36-46)

  • Jesusta jap’isqankumanta (47-56)

  • Jatun Juntapi Jesusta juzgasqankumanta (57-68)

  • Jesusta Pedro negasqanmanta (69-75)

26  Llapa chaykunata rimayta tukuspan Jesusqa discipulonkunata nirqan:  “Yachasqaykichis jina, kay iskay p’unchaymantan Pascua Fiesta kanqa,+ chaypin runaq Churinqa k’aspipi warkusqa kananpaq entregasqa kanqa”,+ nispa.  Chaymantataq llaqtapi umalliqkunawan* umalli sacerdotekunapiwan Caifás+ sutiyoq uma sacerdoteq wasin patiopi juñukurqanku.  Chaypin rimanakurqanku+ Jesusta ima tumpallapas* jap’ispa wañuchinankupaq.  Ichaqa nisharqankun: “Ama fiestapiqa, mana chayqa runakunachá ch’aqwata jatarichinkuman”, nispa.  Jesusqa Betania llaqtachapin kasharqan lepra onqoyninmanta qhaliyachisqa Simonpa wasinpi.+  Chaypi mijushaqtinmi juj warmi payman qayllaykurqan yuraq rumi p’uyñuchapi ancha valorniyoq sumaq q’apaq jawina aceitentin, chaytataq Jesuspa umanman jich’aykuyta qallarirqan.  Discipulonkunataq chayta rikuspa phiñasqa nirqanku: “¿Imapaqmi chayta yanqa usuchin?  Chaytaqa askha qolqepaq vendespa wajchakunaman qokunman karqan”, nispa. 10  Chayta reparaspan Jesusqa nirqan: “¿Imaraykun kay warmita phiñachiyta munashankichis? Payqa ancha allintan noqapaq ruwapushawan. 11  Wajchakunaqa tukuy tiempon qankunawan kashan,+ noqan ichaqa mana tukuy tiempochu qankunawan kasaq.+ 12  Kay warmi noqaman sumaq q’apaq aceiteta jich’aykuwaspaqa wañuqtiy p’ampawanankupaqmi alistashawan.+ 13  Cheqaqtan niykichis: Maypiña allin willakuykuna kay pachantinpi willakunqa chaypas, yachakullanqataqmi kay warmiq ruwasqantapas, chhaynapi yuyarisqa kananpaq”,+ nispa. 14  Chaymantataq chunka iskayniyoq apostolninkunamanta jujnin Judas Iscariote+ sutiyoq, umalli sacerdotekunaman rispa+ 15  nirqan: “¿Imatan qowankichisman qankunaman Jesusta jap’ichinaypaq?”,+ nispa. Jinan paykunaqa kinsa chunka qolqeta qonankupaq nirqanku.+ 16  Chaymantapachan Judasqa piensasharqan imaynatachus Jesusta jap’ichinman chayta. 17  Mana Levadurayoq T’anta Fiesta qallariy p’unchaypin+ discipulonkunaqa Jesusman qayllaykuspa nirqanku: “¿Maypin alistamunaykuta munanki Pascua Fiesta mijunata mijunaykipaq?”,+ nispa. 18  Jesustaq paykunata nirqan: “Llaqtata riychis, chaypin juj runawan tupankichis, paytan ninkichis: Yachachikuqmi nin: Wañupunay tiempon chayamushanña, chaymi discipuloykunawan kuska Pascua mijunata wasiykipi mijusaq, nispa”. 19  Jinan discipulonkunaqa Jesuspa nisqanman jina ruwarqanku, Pascua Fiesta mijunapaq imachus necesitakusqantapas alistarqankun. 20  Ch’isinña kaqtinmi+ Jesusqa chunka iskayniyoq discipulonkunapiwan mesapi tiyasharqan.+ 21  Mijushaqtinkun payqa nirqan: “Cheqaqtan niykichis: Qankunamanta jujniykichismi enemigoykunaman jap’ichiwanqa”,+ nispa. 22  Chaywanmi paykunaqa sinchita llakikurqanku, jinaspa sapankanku tapurqanku: “Señor, ¿noqachu kani?”, nispa. 23  Jesustaq nirqan: “Mijusqay pocillomanta mijuqmi jap’ichiwanqa.+ 24  Runaq Churinqa ripunqan imaynachus paymanta qelqasqa kashan chayman jina, ichaqa, ¡ay imaraqmi kanqa+ runaq Churinta jap’ichiq runamantaqa!+ Chay runapaqqa mana naceymi aswan allin kanman karqan”,+ nispa. 25  Jinan payta jap’ichinanpaqña kashaq Judasqa nirqan: “Yachachikuq,* ¿noqachu kani?”, nispa. Jesustaq nirqan: “Arí, qan kikiykin chaytaqa ninkiña”, nispa. 26  Mijushaqtinkun Jesusqa juj t’antata jap’ispa Diosman graciasta qorqan, p’akispataq+ discipulonkunaman jaywarqan: “Jap’iychis, mijuychis. Kayqa cuerpoytan representan”,*+ nispa. 27  Chaymantapas copata jap’ispan Diosman graciasta qollarqantaq, discipulonkunaman jaywaspataq nirqan: “Llapaykichis kay copamanta ujaychis,+ 28  kayqa mosoq rimanakuypaq* yawarniytan+ representan,*+ chaymi jich’asqa kanqa askha runakunaq juchan perdonasqa kananpaq.+ 29  Niykichismi: Manapuniñan kay uvas vinotaqa wajmanta ujasaqchu Taytaypa gobiernonpi qankunawan mosoq vinota ujanay p’unchaykama”,+ nispa. 30  Diosta jatunchana takikunata takispankuñataq Olivos orqoman rirqanku.+ 31  Chaymantataq Jesusqa paykunata nirqan: “Llapaykichismi kunan tuta saqerpariwankichis,* qelqasqan kashan: Michiqtan k’irisaq, jinan t’aqamanta ovejakunaqa ch’eqeripunqa,+ nispa. 32  Kausarichisqa* kasqay qhepamanmi ichaqa Galileaman risaq,+ chaypin suyamusaykichis”, nispa. 33  Jinan Pedroqa nirqan: “Llapankuña saqerparisunkiku chaypas, noqaqa manapunin saqerparisaykichu”,+ nispa. 34  Jesustaq nirqan: “Cheqaqtan niyki: Kunan tutan manaraq gallo waqashaqtin kinsa kutita negawanki”,+ nispa. 35  Jinan Pedroqa nillarqantaq: “Qanwan kuskaña wañunay kaqtinpas manapunin negasaykichu”,+ nispa. Chhaynatan wakin discipulokunapas nillarqankutaq. 36  Chaymantataq Jesusqa paykunawan kuska Getsemaní nisqa pataman rirqan,+ jinaspan discipulonkunata nirqan: “Kayllapi tiyashankichis, jaqayman rispa Diosmanta mañakamushanaykama”,+ nispa. 37  Pedrota Zebedeoq iskaynin churinkunatawan pusarikuspa rishaqtinmi sinchitapuni llakikurqan, sonqonpas maytapuni nanayta qallarirqan.+ 38  Jinan paykunata nirqan: “Llakikuymantan sonqoy* phatarunqaña, kayllapi kashaychis, ichaqa noqa jinan rijch’ashallankichis”,+ nispa. 39  Juj chhikan ñaupaqman rispataq pampakama k’umuykuspa mañakurqan:+ “Taytáy, munanki chayqa kay copata* noqamanta karunchay,+ ichaqa ama munasqaychu ruwakuchun, aswanpas qanpa munasqayki”,+ nispa. 40  Chay discipulonkunaq kasqanman qayllaykuspataq, puñushaqta paykunata tarirqan, jinan Pedrota nirqan: “¿Manachu juj horallatapas rijch’asqalla kayta atirqankichis?+ 41  Rijch’ashallaychis,+ mañakushaychistaq+ ama tentacionman urmanaykichispaq.+ Sonqoqa munallanpunin, cuerpon* ichaqa mana kallpayoq”,+ nispa. 42  Iskay kutipi rispan Jesusqa mañakullarqantaq: “Taytáy, manaraq ujashaqtiy kay copata noqamanta karunchay, mana atikuqtinqa munayniyki ruwakuchun”,+ nispa. 43  Wajmanta kutimuspataq Jesusqa paykunata puñushaqta tarillarqantaq, paykunataqa sinchitan puñuy aysasharqan. 44  Jinan paykunata saqespa kinsa kutipi rispa kaq simikunawan mañakullarqantaq. 45  Discipulonkunaman wajmanta kutimuspataq nirqan: “¿Khayna tiempo kashaqtinchu puñushankichispas samashankichispas? Ñan hora chayaramunña runaq Churin juchasapakunaq makinman jap’ichisqa kananpaq. 46  Jatariychis, jaku, jap’ichiwaqniyqa ñan chayaramunña”, nispa. 47  Chayta rimashallaqtinraqmi Judasqa chayamurqan, payqa chunka iskayniyoq apostolkunamanta jujninmi karqan; paywan kuskan jamusqaku ancha askha runakuna espadakunantin k’aspikunantin ima, paykunataqa llaqtapi umalliqkuna umalli sacerdotekunapiwanmi kachamusqaku.+ 48  Jap’ichiqnin Judasmi imaynatachus Jesusta reqsinankupaq paykunata nisqa: “Pitachus much’aykusaq chaymi, paytan jap’inkichis”, nispa. 49  Jesusman qayllaykuspan Judasqa nirqan: “Yachachikuq,* napaykuykin”, nispa; jinamantaq much’aykurqan. 50  Jinan Jesusqa payta nirqan: “Amigo, ¿imata munaspan kaypi kashanki?”,+ nispa. Chayllamanmi payman qayllaykuspa presota jap’irqanku. 51  Jesuswan kashaqkunamanta jujnintaq espadanta orqokuspa uma sacerdoteq kamachinta chaywan waqtarqan jinaspa ninrinta qhorurqan.+ 52  Jinan Jesusqa payta nirqan: “Espadaykita waqaychay+ churananman, pipas espadata jujpa contranpi oqariqqa espadallawantaqmi wañuchisqa kanqa.+ 53  Munaspayqa Taytaymantan mañakuyman, jinan payqa kunanpacha waranqa-waranqa* angelkunata kachamuwanman,+ ¿manachu chayta yachanki? 54  Ichaqa chaytachus ruwayman chayqa, ¿imaynapin junt’akunman chhayna kananmanta Diospa simin qelqapi willasqan?”, nispa. 55  Chaymantataq Jesusqa payman jamuq runakunata nirqan: “¿Suwata jina jap’iwanaykichispaqchu espadakunantin k’aspikunantin jamurqankichis? Sapa p’unchaymá riki templopi yachachispa tiyasharqani,+ ¿imaraykutaq manari jap’iwarqankichischu?+ 56  Ichaqa imakunatachus profetakuna qelqarqanku chaykuna junt’akunanpaqmi llapa kaykunaqa kashan”,+ nispa. Chayllamanmi llapa discipulonkunaqa saqerparispa ayqekurqanku.+ 57  Jesusta preso jap’iqkunataq uma sacerdote Caifaspa+ wasinman aparqanku, chaypin juñunasqa kasharqanku kamachikuy simita yachachiqkuna umalliq runakunapiwan.+ 58  Pedrotaq ichaqa karullamanta qatiparqan uma sacerdoteq wasin patiokama, chayman jaykuspataq wasipi kamachikunawan kuska tiyaykurqan imachus pasananta rikunanpaq.+ 59  Chaykaman umalli sacerdotekunaqa llapallan Jatun Juntapi* kaqkunapiwan, testigokunata maskhasharqanku Jesusmanta llullakuspa rimanankupaq, chhaynapi Jesusta wañuchinankupaq.+ 60  Askhaña jamurqanku llullakuspa rimanankupaq+ chaypas, manan imatapas tarirqankuchu, qhepatan ichaqa iskay testigokuna jamuspa 61  nirqanku: “Kay runaqa, noqaqa Diospa templonta thunispan kinsa p’unchayllapi sayarichiyman, nispan nisharqan”,+ nispa. 62  Chayta uyarispan uma sacerdoteqa sayarispa nirqan: “¿Manachu imatapas ninki? ¿Imaninkin kay runakuna contraykipi rimasqankumanta?”,+ nispa. 63  Jesusmi ichaqa ch’inlla karqan,+ chaymi uma sacerdoteqa nirqan: “Kausaq Diospa ñaupanpi juraspa niwayku, ¿qanchu kanki Diospa Churin Cristo?”,+ nispa. 64  Jesustaq nirqan: “Qan kikiykin chaytaqa ninkiña, chaymi qankunata niykichis: Kunanmantaqa runaq Churintan rikunkichis+ atiyniyoq Diospa paña ladonpi tiyashaqta+ phuyupi jamushaqtawan”,+ nispa. 65  Jinaqtinmi uma sacerdoteqa jawa p’achanta llik’ikuspa nirqan: “¡Diostan k’amishan! ¿Imapaqñan testigokunatapas munasunman? Uyarinkichisñan Diosta k’amisqanta, 66  ¿imaninkichismi?”, nispa. Paykunataq nirqanku: “Wañuchisqan kanan”,+ nispa. 67  Jinaspan uyanpi thoqaykurqanku+ saqmarqanku ima,+ jujkunataq uyanpi ch’aqlaspa+ 68  nirqanku: “Yau Cristo, profeta kanki chayqa, willawayku pichus maqashasunki chayta”, nispa. 69  Chaykaman Pedroqa jawapi tiyasharqan, patiopi, jinan juj warmi kamachi payman qayllaykuspa nirqan: “¡Qanpas Galilea llaqtayoq Jesuswanmá riki kasharqanki!”,+ nispa. 70  Paymi ichaqa lliupa ñaupanpi negaspa nirqan: “Imamantachá rimakushankipas”, nispa. 71  Punkuq qayllanman riqtintaq juj sipascha payta qhawaykuspa chaypi kashaqkunata nirqan: “Kay runaqa Nazaret llaqtayoq Jesuswanmi kasharqan”,+ nispa. 72  Jinan Pedroqa juraspa yapamanta negarqan: “¡Manan chay runataqa reqsinichu!”, nispa. 73  Chay qhepallamanmi chaypi sayashaqkuna Pedroman qayllaykuspa nirqanku: “Qanqa paypa discipulonkunamanta jujninpunin kashanki, rimayniykipin chayqa sut’ita reparakushan”, nispa. 74  Jinan Pedroqa pay kikinta ñakakusparaq jurarqan: “¡Manapunin chay runataqa reqsinichu!”, nispa. Chayllamanmi juj gallo waqamurqan. 75  Chaymi Pedroqa yuyarirqan: “Manaraq gallo waqashaqtinmi kinsa kutita negawanki”,+ nispa Jesuspa nisqanta. Jinan Pedroqa jawaman lloqsispa khuyayta waqaykurqan.

Uraypi willakuykuna

Chaypiqa “kuraq runakunawan” nillanmantaqmi.
Paykunaqa munarqanku Jesusta jap’isqankumanta runakuna “allinmi” ninankutan.
Chaypiqa “Rabí” nillanmantaqmi. Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Rabí, raboni” nisqata.
Chaypiqa “cuerpoywanmi tupan” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “mosoq acuerdopaq” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “yawarniywanmi tupan” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “urmankichis” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “Jatarichisqa” ninmi.
Chaypiqa “almay” nillanmantaqmi. Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Alma” nisqata.
Jesustan wañuchinanku karqan Diosta k’amiqmanta tumpaspa, Diostaq mana chayta jark’ananchu karqan, chaymantan rimashan “copa” nispaqa.
Chaypiqa runakunaq juchasapa kayninmantan rimashan.
Chaypiqa “Rabí” nillanmantaqmi. Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Rabí, raboni” nisqata.
Griego rimaypiqa “12 legión” ninmi. Ñaupa Roma llaqtapiqa juj legionpin kaq 4000 hasta 6000 jina soldadokuna.
Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Jatun Junta” nisqata.