Lucas 6:1-49

  • Jesús samana p’unchaypa Señornin kasqanmanta (1-5)

  • Makin ch’akisqa runa qhaliyachisqa kasqanmanta (6-11)

  • Chunka iskayniyoq apostolkunamanta (12-16)

  • Jesuspa yachachisqanmanta runakunata qhaliyachisqanmantawan (17-19)

  • “Kusisqan kankichis” nisqanmanta “ay qankunamanta” nisqanmantawan (20-26)

  • Enemigokunata munakunamanta (27-36)

  • Ama pitapas juzganamanta (37-42)

  • Sach’ataqa rurusqanpi reqsikusqanmanta (43-45)

  • Allin ruwasqa wasimanta mana allin cimentacionniyoq wasimantawan (46-49)

6  Juj kutinmi samana p’unchaypi* Jesusqa trigo chajra-chajranta pasasharqan, discipulonkunataq trigota p’itispa*+ chayta qhaqospa mijun-mijun risharqanku.+  Chayta rikuspan wakin fariseokunaqa nirqanku: “¿Imaraykun samana p’unchaypi mana ruwanata ruwashankichis?”,+ nispa.  Jinan Jesusqa paykunata nirqan: “¿Manachu jayk’aqpas leerqankichis imatachus David ruwarqan chayta? Runankunapiwan yarqasqa kashaspan+  payqa Diospa wasinman jaykurqan, jinaspa Diosman jaywasqa t’antata chaskispa mijurqan, qoykurqantaqmi runankunamanpas. Chay t’antataqa manan pipas mijunanchu karqan, aswanpas sacerdotekunallan”,+ nispa.  Jinaspa nillarqantaq: “Samana p’unchaypa Señorninqa runaq Churinmi”,+ nispa.  Juj samana p’unchaymi+ Jesusqa sinagogaman jaykuspa yachachiyta qallarirqan. Chaypin kasharqan juj runa paña makin ch’akisqa.+  Kamachikuy simita yachachiqkunataq fariseokunapiwan makilla Jesusta qhawasharqanku, samana p’unchaypi qhaliyachiqtinqa chayman tumpalla juchachanankupaq.  Jesustaq imachus piensasqankuta reparaspa,+ ch’akisqa makiyoq runata nirqan: “Sayarispa kay chaupiman jamuy”, nispa. Paytaq jatarispa chaypi sayaykurqan.  Chaymantataq Jesusqa paykunata nirqan: “Tapusaykichis: ¿Ima ruwaymi allin kanman samana p’unchaypi? ¿Allin kaqta ruwaychu, icha mana allin kaqta ruwaychu? ¿Runata* salvaychu, icha wañuchiychu?”,+ nispa. 10  Muyuriqninpi llapa runakunata qhawarispataq ch’akisqa makiyoq runata nirqan: “Makiykita jaywarimuy”, nispa. Chay runataq jaywarirqan, jinan makinqa qhali kapurqan. 11  Chaywanmi paykunaqa manchaytaraq phiñakurqanku, jinaspa jujkuna-jujkunawan rimanakuyta qallarirqanku imatachus Jesusta ruwanankupaq. 12  Chay p’unchaykunapin Jesusqa orqota rirqan Diosmanta mañakuq,+ chaypin payqa tutantin Diosmanta mañakurqan.+ 13  P’unchayamuqtintaq llapa discipulonkunata wajachimurqan, jinaspa paykuna ukhumanta chunka iskayniyoqta ajllarqan, paykunatan suticharqan apostolkuna*+ nispa. 14  Paykunan karqanku: Simón (paytan sutichallarqantaq Pedro nispa), wayqen Andrés, Santiago, Juan, Felipe,+ Bartolomé, 15  Mateo, Tomás,+ Alfeoq wawan Santiago, “tukuy sonqowan ruwaq” nisqa Simón, 16  Santiagoq wawan Judas,* Judas Iscariote ima, paymi Jesusta jap’ichiqqa karqan. 17  Chaymantataq Jesusqa paykunawan kuska uraykuspa juj pampapi sayaykurqan, chaypin kasharqanku discipulonkuna, ancha askha runakunapiwan; paykunan jamusqaku llapa Judeamanta, Jerusalenmanta, jinallataq lamar-qocha patapi kaq Tiro llaqtamanta Sidón llaqtamantawan. Paykunaqa Jesusta uyarinankupaq onqoyninkumanta qhaliyachisqa kanankupaqwanmi jamusqaku. 18  Millay espiritukunaq ñak’arichisqan runakuna imaraqmi qhaliyachisqa karqanku. 19  Runakuna Jesusta llamiykuqtinmi paymanta+ atiy lloqsiq, llapantataq qhaliyachiq, chaymi llapa runakuna paytaqa llamiykuytapuni munasharqanku. 20  Qatikuqnin runakunata qhawarispataq Jesusqa nirqan: “Kusisqan kankichis, wajchakuna, qankunaqmi Diospa gobiernonqa.+ 21  ”Kusisqan kankichis, kunan yarqasqa kaqkuna, qankunaqa sajsachisqan kankichis.+ ”Kusisqan kankichis, kunan waqaqkuna, qankunaqa asikunkichismi.+ 22  ”Kusisqan kankichis runaq Churinrayku runakuna cheqnisuqtiykichis,+ qarqosuqtiykichis,+ k’amisuqtiykichis, sutiykichismanta mana allinta rimaqtinkupas.* 23  Anchatapuni kusikuychis, janaq pachapi premioykichisqa jatunmi; chhaynatapunin chay runakunaq ñaupa taytankupas profetakunataqa ruwaqku.+ 24  ”Ay qankunamanta, qhapaqkuna,+ qankunaqa imaykichischus kasqallanwanñan kankichis, manañan imatapas chaskinkichischu.+ 25  ”Ay qankunamanta, kunan sajsasqa kaqkuna, qankunaqa yarqasqan kankichis. ”Ay qankunamanta, kunan asikuqkuna, qankunaqa llakisqan kankichis, waqankichismi.+ 26  ”Ay imaynaraqmi kankichis lliu runakuna qankunamanta allinta rimaqtinkuqa,+ chhaynatapunin paykunaq ñaupa taytankupas falso profetakunataqa ruwarqanku. 27  ”Uyariwaqniykunatan niykichis: Munakushallaychis enemigoykichiskunata, cheqnikuqniykichis runakunapaq allin kaqta ruwapuychis;*+ 28  ñakaqniykichis runakunamanta allinta rimaychis,* k’amiqniykichis runakunapaq Diosmanta mañapuychis.*+ 29  Pipas juj lado uyaykipi saqmasunki chayqa, juj lado uyaykitawan kutirichiy; pipas jawa p’achaykita qechusunki chayqa, ukhu p’achaykitawan qopuy.+ 30  Pipas mañakuqniykimanqa qollay,+ imaykitapas qechuqniykimantaqa ama mañakapuychu. 31  ”Imaynatachus runakuna ruwanasuykichista munankichis, chhaynallatataq qankunapas paykunata ruwaychis.+ 32  ”Munakuqniykichiskunallatachus munakuwaqchis chayqa, ¿ima allintaq kanman? Juchasapakunapas munakunkun munakuqninkunataqa.+ 33  Allin kaqta ruwapuqnillaykichispaqchus allin kaqta ruwapuwaqchis chayqa, ¿ima allintaq kanman? Juchasapakunapas chaytaqa ruwankun. 34  Kutichipunasuykichista suyaspallachus imatapas mañawaqchis chayqa, ¿ima allintaq kanman?+ Juchasapakunapas juj juchasapakunamanqa mañankun kaqllatataq chaskinankuraykuqa. 35  Aswanpas munakushallaychis enemigoykichiskunata, allin kaqtapas ruwashallaychis, mana imata suyaspallataq mañaychispas;*+ chhaynapin premioykichisqa jatun kanqa, ancha jatun Diospa wawankunataqmi kankichispas, payqa mana agradecekuqkunapaqpas millay runakunapaqpas sumaq sonqon.+ 36  Khuyapayakuqllapuni kaychis, imaynan janaq pacha Taytaykichispas khuyapayakuq chhayna.+ 37  ”Chaymantapas, amaña pitapas juzgaychischu,* chhaynapin manapuni juzgasqachu* kankichis;+ amaña juchachaychischu, chhaynapin manapuni juchachasqachu kankichis. Perdonallaychispuni* jujkunata, chhaynapin qankunapas perdonasqa kankichis.+ 38  Qoshallaychis jujkunaman, chhaynapin paykunapas qosunkichis.+ P’achaykichispin* jich’aykusunkichis llasaqta, allin ñit’isqata, chhafchisqata, junt’ay-junt’ata. Imaynatachus jujkunata ruwankichis chhaynallataqmi qankunapas ruwasqa kankichis”, nispa. 39  Chaymantataq juj rijch’anachiyta* paykunaman willarqan: “¿Atinmanchu juj ñausa ñausamasinta pusayta? Manan ¿riki? Iskayninkuchá juj t’oqoman urmaykunkuman.+ 40  Yachachisqaqa manan yachachiqninmantaqa aswan allinchu, chaywanpas allin yachachisqa kaspaqa yachachiqnin jinan kanqa. 41  Chhaynaqa, ¿imaraykun wayqeykiq ñawinpi kaq ichhuta qhawanki, manataq reparakunkichu ñawiykipi kaq rakhu k’aspitaqa?+ 42  ¿Imaynapin wayqeykita niwaq: Wayqéy, ñawiykipi kaq ichhuta orqorusayki, nispa, qanpa ñawiykipi kaq rakhu k’aspita mana reparakushaspayki? ¡Iskay uya! Ñaupaqtaqa ñawiykimantaraq chay rakhu k’aspita orqokuy, chayraqmi allinta rikunki wayqeykiq ñawinpi kaq ichhuta orqonaykipaq. 43  ”Allin sach’aqa manapunin mana valeqtaqa rurunmanchu, manallataqmi mana allin sach’apas allin rurutaqa rurunmanchu.+ 44  Sapanka sach’aqa rurusqanpin reqsichikun.+ Manan higostaqa kiskakunamantachu pallakun, manallataqmi uvastapas kiskayoq sach’akunamantachu pallakun. 45  Allin runaqa sonqonpi allin kaqkuna kasqanraykun allin kaqkunata riman, millay runataq ichaqa sonqonpi mana allinkuna kasqanrayku millay kaqkunata riman. Simiqa riman imachus sonqopi junt’a kaqtan.+ 46  ”¿Imanaqtinmi ¡Señor! ¡Señor!, nishawaspaykichis mana ruwankichischu imachus nisqaykunata?+ 47  Pipas noqaman jamuspa kay simiykunata uyarispa kasukuq runa pimanchus rijch’akun chayta willasaykichis:+ 48  Payqa rijch’akun wasita jatarichinanpaq ukhukama t’oqospa qaqa patapi cimentacionta churaq runamanmi. Sinchita paramuqtintaq mayuqa yapakuspa chay wasiman kallpawan waqtakurqan, ichaqa manan kuyurichillarqanpaschu allin ruwasqa kasqanrayku.+ 49  Pipas rimasqay simikunata uyarispa mana ruwaqmi+ ichaqa rijch’akun mana cimentacionta churaspa jallp’a patallapi wasita ruwaq runaman. Mayutaq yapakuspa chay wasiman kallpawan waqtakurqan, wasitaq kasqan ratu urmaspa manchayta thunikapurqan”, nispa.

Uraypi willakuykuna

P’itiytaqa “t’ipiy” nillankutaqmi.
Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Samana p’unchay” nisqata.
Chaypiqa “Almata” nillanmantaqmi. Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Alma” nisqata.
Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Apóstol” nisqata.
Paytaqa “Tadeo” nikullantaqmi.
Griego rimaypiqa “sutiykichista millayta jina wijch’uqtinkupas” ninmi.
Griego rimaypiqa “ruwapushallaychis” ninmi.
Griego rimaypiqa “rimashallaychis” ninmi.
Griego rimaypiqa “mañapushallaychis” ninmi.
Chaypiqa “mañashaychispas” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “Kacharichishallaychispuni” ninmi.
Chaypiqa “juchachasqachu” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “juchachaychischu” nillanmantaqmi.
Chay tiempopi runakunaqa cinturankupi p’achankuta doblaspan bolsillota jina ruwakuqku, chaypin imatapas chaskikuqku imatapas apaqku.
Chaypiqa “ejemplota” otaq “tupanachiyta” nillanmantaqmi.