Lucas 5:1-39

  • Askhallaña challwata jap’isqankumanta ñaupaq discipulokunamantawan (1-11)

  • Lepra onqoyniyoq runa qhaliyachisqa kasqanmanta (12-16)

  • Mana kuyuriy atiq runata Jesuspa qhaliyachisqanmanta (17-26)

  • Leví sutiyoq runata Jesuspa wajasqanmanta (27-32)

  • Ayunomanta Jesusta tapusqankumanta (33-39)

5  Juj kutinmi Jesusqa Genesaret qocha* patapi+ Diospa siminmanta askha runakunaman yachachisharqan, jinan paykunaqa Jesusman mat’ipakuyta qallarirqanku.  Chayllamanmi Jesusqa qocha patapi iskay botekunata rikurqan, challwaqkunaqa botenkumanta lloqsispan challwananku llikakunata t’aqsasharqanku.+  Jujnin boteman seqaspan payqa Simonta nirqan jallp’amanta juj chhikanta qocha ukhuman suchurichinanpaq, chay boteqa Simonpan karqan. Jinaspan chaypi tiyaykuspa botemantapacha runakunaman yachachiyta qallarirqan.  Rimayta tukuspataq Simonta nirqan: “Boteta apaykuy qocha ukhukama, jinaspa chayman llikaykichista wijch’uykuychis”, nispa.  Jinan Simonqa payta nirqan: “Yachachikuq, tutantinmi llank’aykuyku, manataqmi ni jujllatapas jap’iykuchu.+ Ichaqa qantaq nishawanki chayqa, wijch’uykusaqyá”, nispa.  Llikankuta wijch’uykuspankutaq askhallataña challwakunata jap’irqanku, llikankupas llik’ikapusharqanñan.+  Chaymi paykunaqa juj kaq botepi kashaq challwaqmasinkunata makinkuwan wajarqanku paykunawan yanapachikunankupaq, jamuqtinkutaq iskaynin botekunaman junt’achirqanku, chaymi botekunaqa yaqaña chinkaykusharqankupas.  Chayta rikuspan Simón Pedroqa Jesuspa ñaupanpi qonqoriykuspa nirqan: “Señorníy, ayqeriy noqamanta, juchasapa runan kani”, nispa.  Pedropas paywan kaqkunapas ancha admirasqan kasharqanku chhaytukuy challwa jap’isqankumanta. 10  Chhaynallataqmi kasharqanku Zebedeoq wawankuna+ Santiagowan Juanwanpas, paykunaqa Simonpa negocio ruwaqmasinkunan karqanku. Chaymi Jesusqa Simonta nirqan: “Amaña manchakuychu, kunanmantaqa runakunatan kausashaqta challwanki”,+ nispa. 11  Jinan paykunaqa botekunata qocha pataman apamurqanku, tukuy imata saqespataq Jesusta qatikapurqanku.+ 12  Juj kutinmi juj llaqtapi Jesús kashaqtin lepra onqoypa tukusqan runa payta rikurqan, payman qayllaykuspataq pampakama k’umuykuspa rogakurqan: “Señor, munanki chayqa, atinkin qhaliyachiwayta”,+ nispa. 13  Chaymi Jesusqa makinta jaywarispa llamiykurqan,* jinaspa nirqan: “Arí, munanin, qhali kapuy”, nispa. Jinan lepra onqoyninqa kaq ratu chinkapurqan.+ 14  Jesustaq chay runata kamachirqan ama pimanpas chayta willananpaq, ichaqa nirqanmi: “Sacerdoteman rispa qhawachikamuy, Moisespa kamachikusqanman jinataq qhaliyapusqaykimanta juj ofrendata jaywamuy,+ chhaynapi paykuna yachanankupaq”,+ nispa. 15  Jesusmanta willakuyqa jinantinmanmi mast’arikusharqan, runakunapas askhan jamuqku payta uyarinankupaq, onqoyninkumanta qhaliyachisqa kanankupaqwan.+ 16  Jesusqa ch’in ladokunamanmi riq Diosmanta mañakuq. 17  Juj p’unchaymi Jesusqa juj wasipi yachachisharqan, chaypin tiyasharqanku fariseokunapas* kamachikuy simita yachachiqkunapas, paykunan jamusqaku Galileapi, Judeapi kaq llapa ayllukunamanta, Jerusalén llaqtamanta ima. Jesusqa onqosqakunata qhaliyachinanpaqmi Jehová* Diospa atiyninwan junt’a kasharqan.+ 18  Chayllamanmi camillapi apamurqanku mana kuyuriy atiq runata. Paykunaqa Jesuspa ñaupanmanmi apaykuyta munasharqanku.+ 19  Ichaqa runakuna chaypi qaqa kasqanraykun mana mayninta apaykuyta atirqankuchu, chaymi wasi pataman seqarqanku, jinaspa tejakunata orqospa chayninta Jesuspa ñaupanman camillapi uraykachirqanku. 20  Jesustaq iñiyniyoq kasqankuta rikuspa chay runata nirqan: “Juchaykikunan perdonasqa kapun”,+ nispa. 21  Jinan kamachikuy simita yachachiqkunaqa fariseokunapiwan ninakurqanku: “¿Pitaq kay runari Diosta pisichaspa rimananpaq? ¿Pitaq juchakunata perdonaytari atinman? ¿Manachu Dioslla?”,+ nispa. 22  Jesustaq chayta reparaspa nirqan: “¿Imaraykun sonqoykichispi chhaynata piensashankichis? 23  ¿Mayqentaq aswan fácil kanman: Juchaykikunan perdonasqa kapun, niychu, icha: Jatarispa puririy, niychu? 24  Yachanallaykichispaqpas runaq Churinqa* atiyniyoqmi kay pachapi juchakunata perdonananpaq”, nispa. Jinaspataq chay mana kuyuriy atiq runata nirqan: “Sayariy, camillaykita oqarispa wasiykiman ripuy”,+ nispa. 25  Jinan chay runaqa paykunaq ñaupanpi kaq ratu sayarirqan, camillanta oqarispataq Diosta jatunchaspa wasinta ripurqan. 26  Runakunaqa llapallankun anchata admirakurqanku, jinaspa Diosta jatuncharqanku, mancharisqataq ninakurqanku: “¡Manamá jayk’aqpas khaynakunataqa rikuqchu kanchis!”, nispa. 27  Chay qhepatataq Jesusqa chaymanta lloqsispa impuesto cobraq Leví sutiyoq runata rikurqan impuesto cobranapi tiyashaqta. Jinaspa payta nirqan: “Qatikamuway”,*+ nispa. 28  Paytaq tukuy imata saqespa Jesusta qatikurqan. 29  Chaymantapas Leviqa jatun mijuytan wasinpi Jesuspaq wayk’uchirqan, askhataq impuesto cobraqkunapas juj runakunapas paykunawan mijusharqanku.+ 30  Chayta rikuspan fariseokunaqa t’aqankumanta kaq kamachikuy simita yachachiqkunapiwan rimapakuyta qallarirqanku, jinaspa Jesuspa discipulonkunata nirqanku: “¿Imaraykun impuesto cobraqkunawan juchasapakunapiwan mijunkichis ujankichispas?”,+ nispa. 31  Jinan Jesusqa paykunata nirqan: “Qhali runakunaqa manan doctorta necesitankuchu, onqosqakunan ichaqa necesitanku.+ 32  Noqaqa manan chanin runakuna wajaqchu jamuni, aswanpas juchasapakunata wajaqmi, chhaynapi juchankumanta pesapakuspa Diosman kutirikunankupaq”,+ nispa. 33  Wakin runakunan Jesusta nirqanku: “Juanpa discipulonkunapas fariseokunaq discipulonkunapas sapa kutillanmi ayunanku, Diosmantapas rogakunkun. ¿Imanaqtintaq discipuloykikunari mijunku ujanku?”,+ nispa. 34  Jinan Jesusqa paykunata nirqan: “¿Ayunachiwaqchischu novioq amigonkunata novio paykunawanraq kashaqtin? Manan ¿riki? 35  Ichaqa chayamunqan p’unchaykuna, chaypin novioqa+ paykunamanta qechusqa kanqa, chay p’unchaykunañan paykunaqa ayunanqaku”,+ nispa. 36  Chaymantataq Jesusqa juj rijch’anachiyta* paykunaman willarqan: “Manan pipas mosoq p’achamanta remiendota kuchuspaqa mauk’a p’achaman siranmanchu. Sichus chayta ruwanman chayqa, mosoq remiendon mauk’a p’achamanta llik’irparikunman. Jinaspapas mosoq remiendoqa manan allinchu rikukunman mauk’a p’achapiqa.+ 37  Manallataqmi pipas mana poqosqa vinotaqa mauk’a qara p’uyñukunaman* jich’aykunmanchu, jich’aykunmanchus chayqa, chay p’uyñukunachá phatapunman vino poqoqtin, vinotaq jich’akapunman, qara p’uyñukunapas manaña imapaqpas valepunmanchu. 38  Aswanpas mana poqosqa vinotaqa mosoq qara p’uyñukunamanmi jich’aykuna. 39  Pipas poqosqa vinota malliykuspaqa manañan mana poqosqa vinotaqa munanmanñachu. Aswanmi payqa ninqa: Poqosqa vinon sumaqqa, nispa”.

Uraypi willakuykuna

Chaypiqa Galilea qochamantan rimashan.
Llamiykuytaqa “tupaykuy” nillankutaqmi.
Qhaway “Astawan yachanapaq A5” nisqata.
Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Fariseokuna” nisqata.
Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Runaq Churin” nisqata.
“Qatikamuway” nispaqa Jesuspa discipulon kapuymantan rimashan.
Chaypiqa “ejemplota” otaq “tupanachiyta” nillanmantaqmi.
Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Qara p’uyñu” nisqata.