Lucas 2:1-52

  • Jesuspa nacesqanmanta (1-7)

  • Michiqkunaman angelkunaq rijurisqanmanta (8-20)

  • Jesusta qhari kaynin qarachata kuchusqankumanta ch’uyanchasqankumantawan (21-24)

  • Cristota Simeón rikusqanmanta (25-35)

  • Jesusmanta Ana rimasqanmanta (36-38)

  • Nazaretman kutimpusqankumanta (39, 40)

  • Chunka iskayniyoq watanpi kashaspa Jesuspa templopi kasqanmanta (41-52)

2  Chay p’unchaykunan Romapi rey* Augusto kamachikurqan llapa runakuna* padronasqa kanankupaq.  (Chay ñaupaq kaq padronachikuyqa karqan Siriapi Quirinio kamachishaqtinmi).  Chaymi llapa runakuna nacesqanku llaqtaman rirqanku padronachikunankupaq.  Josepas+ Galilea provinciapi kaq Nazaret llaqtamantapachan Judeaman wicharqan, Davidpa llaqtan Belenman,+ Davidpa mirayninmanta kasqanrayku.  Payqa Mariawan kuskan rirqan padronachikunankupaq, chay tiempopaqqa ñan Mariaqa Josewan casarasqaña kasharqan,+ junt’a onqoqñataqmi kasharqanpas.+  Chay llaqtapi kashaqtinkun Mariaq onqokunan tiempo chayamurqan.  Jinan payqa phiwi* qhari wawanta onqokurqan,+ telawan k’uyuspataq uywa qaranaman churaykurqan,+ alojakunankupaq manaña campo kasqanrayku.  Chay llaqta qaylla campopin michiqkuna tiyasharqanku, paykunaqa sapa tutanmi illariqku ovejankuta qhawaspa.  Chayllamanmi Jehová* Diospa angelninqa paykunaman rijurirqan, Jehová* Diospa lliflli kaynintaq muyuriqninkupi k’ancharirqan, jinan michiqkunaqa sinchitapuni mancharikurqanku. 10  Chaymi angelqa paykunata nirqan: “Ama mancharikuychischu, allin willakuykunatan willasaykichis, chaywanmi llapa runakuna anchata kusikunqaku. 11  Kunanmi Davidpa llaqtanpi+ juj salvaq+ nacepusunkichis, payqa Criston,* Señortaqmi+ kanpas. 12  Khaynapin yachankichis pay kasqanta: Juj wawatan tarinkichis telawan k’uyusqa uywa qaranapi puñushaqta”, nispa. 13  Chayllamanmi janaq pacha ejercitomanta askhallaña angelkuna chay angelman juñukamurqanku,+ jinaspa Diosta jatuncharqanku: 14  “Diosqa janaq pachapi jatunchasqa kachun, kay pachapi Diospa sumaq qhawarisqan runakunapaqtaq thaj kay kachun”, nispa. 15  Janaq pachaman angelkuna wichapuqtintaq michiqkunaqa ninakurqanku: “Jaku kunanpacha Belén llaqtata, imachá pasarun. Jehová* Diospa willawasqanchista qhawaramusun”, nispa. 16  Jinan usqhaylla rispanku Mariata Josetawan tarirqanku, wawatataq uywa qaranapi puñushaqta tarirqanku. 17  Jinan willakurqanku chay wawamanta angelpa imachus nisqanta. 18  Llapa uyariqkunataq anchata admirakurqanku michiqkunaq willakusqankumanta. 19  Mariataq llapa chaykunata yuyayninpi jap’ikuspa sonqollanpi allinta piensarqan ima niytachus munan chaykuna chaypi.+ 20  Michiqkunataq imaynachus paykunaman willasqa kasqanman jina tukuy imatapas uyarisqankumanta rikusqankumantawan Diosta agradecekuspa jatunchaspa ima kutipurqanku. 21  Wawaq qhari kaynin qarachata kuchunankupaq pusaq p’unchay junt’akuqtintaq+ wawataqa Jesús nispa suticharqanku, maman María manaraq onqoq kashaqtin angelpa nisqanman jina.+ 22  Moisespa chaskisqan kamachikuy simiman jina+ ch’uyanchakunankupaq tiempo chayamuqtintaq Jerusalenman wawataqa aparqanku Jehová* Diosman rikuchinankupaq, 23  imaynan Jehová* Diospa kamachikuy siminpi qelqasqa kashan chayman jina, chaypin nin: “Llapa phiwi qhari wawan Jehová* Diospaq ch’uya kanqa”,+ nispa. 24  Jinan paykunaqa sacrificiota jaywarqanku Jehová* Diospa kamachikuy siminpi nisqanman jina, chaypin nin: “Iskay kukuli urpita otaq iskay malqo* palomatan apamunqa”,+ nispa. 25  Jerusalén llaqtapin karqan Simeón sutiyoq runa, payqa Dios sonqo runan, chanin runan karqan; paymi suyakusharqan Israel llaqta llakikuyninmanta kallpachasqa kananta,+ santo espirituwanpas* junt’an kasharqan. 26  Paymanmi Diosqa santo espirituwan willasqaña manaraq wañupushaspa Jehová* Diospa ajllasqan Cristota rikunanpaq. 27  Espirituq kallpachasqanmi payqa temploman jaykurqan. Chaymanmi Jesús wawataqa tayta-maman apaykurqan kamachikuy simiq nisqanman jina+ payta ruwanankupaq. 28  Jinaqtinmi Simeonqa wawata chaskispa marq’arikurqan, jinaspa Diosta jatuncharqan: 29  “Kunanqa, tukuy munayniyoq Señorníy, nisqaykiman jina kusisqa wañukapusaq,+ 30  ñawiyqa ñan rikunña kachamusqayki salvaqta,+ 31  paytan churanki llapa runakuna rikunanpaq,+ 32  payqa waj nacionmanta runakunaq tutayasqa ñawinta qhawarichiq+ k’anchaymi,+ Israel llaqtaykipaqpas llifllikishaq k’anchaymi”, nispa. 33  Wawachaq taytanpas mamanpas anchatan admirakurqanku wawamanta chhayna rimasqanta uyarispa. 34  Simeontaq Diosmanta mañakurqan paykuna allillan kanankupaq, jinaspa wawachaq maman Mariata nirqan: “Kay wawaraykun Israel llaqtapi wakinkuna urmanqaku,+ wakintaq sayarinqaku.+ Diosña rikuchinqa paywan kashasqanta chaypas, askhan pay contra rimanqaku,+ 35  chhaynapi askha runakunaq sonqonpi imachus piensasqanku sut’iman orqosqa kananpaq; qantataq María, juj jatun espada sonqoykita* k’irisunki”,+ nispa. 36  Chaypin kasharqan Aser ayllumanta Fanuelpa ususin profetisa Ana. Chay warmiqa edadniyoqñan karqan, casarakuspaqa* qanchis watallan qosanwan tiyasqa, 37  chay tiempopaqqa pusaq chunka tawayoq watanpiñan chay viudaqa kasharqan. Payqa mana faltaytan riq temploman, chaypin tuta-p’unchay Diosta serviq ayunaspa rogakuspa ima. 38  Chay ratupin Anaqa paykunaman qayllaykuspa Diosman graciasta qorqan, Jerusalén kacharichisqa kananta+ llapa suyakuqkunamantaq chay wawamanta willayta qallarirqan. 39  Paykunaqa* Jehová* Diospa kamachikuy siminman jina lliuta ruwaspankun+ Galileapi kaq Nazaret+ llaqtankuman kutipurqanku. 40  Wawataq allin kallpayoq wiñasharqan, yachayninpipas allintan wiñasharqan, Diospa sumaq qhawarisqantaq kasharqanpas.+ 41  Jesuspa tayta-mamanqa sapa watanmi rillaqkupuni Jerusalenpi Pascua Fiestaman.+ 42  Chunka iskayniyoq watanpi Jesús kashaqtinmi imaynachus rillaqkupuni jinata chay fiestapaq Jerusalenman wicharqanku.+ 43  Fiesta p’unchaykuna tukukapuqtintaq llapanku kutimpusharqanku, Jesusmi ichaqa Jerusalenpi qheparakamusqa, tayta-mamanqa manan chayta reparasqakuchu. 44  Paykunaqa jujkunawanchá jamushan nispankun juj p’unchay puriytaña ripusharqanku, chaymantañan maskhayta qallarirqanku parientenkuna ukhupi reqsisqanku runakuna ukhupi ima. 45  Mana tarispankutaq Jerusalenman kutirqanku, jinaspa lliuta maskhaykurqanku. 46  Kinsa p’unchaymantataq templopi tarirqanku, yachachiqkuna chaupipi tiyaykuspa paykunata uyarishaqta tapushaqta ima. 47  Payta uyariqkunaqa anchatan admirakurqanku imatapas allinta entiendesqanmanta tapusqankuman kutichisqanmantawan.+ 48  Payta rikuspankun tayta-mamanqa anchata admirakurqanku, jinan mamanqa nirqan: “Wawáy, ¿imaraykutaq kaytari ruwawankiku? Qhawariy, papaykiwan kuskan sinchi llakisqa maskhaykamushaykiku”, nispa. 49  Jinan Jesusqa paykunata nirqan: “¿Imaraykun maskhamuwarqankichis? ¿Manachu yacharqankichis Taytaypa wasinpi kashanayta?”,+ nispa. 50  Paykunataq ichaqa mana entienderqankuchu chay nisqanta. 51  Jesusqa paykunawan uraykamuspan Nazaret llaqtaman kutipurqan, kasukushallarqantaqmi paykunataqa.*+ Mamanqa llapa chaykunatan sonqonpi allinta jap’ikurqan.+ 52  Jesusqa allintan cuerponpipas yachayninpipas wiñasharqan, Diospa ñaupanpipas runakunaq ñaupanpipas aswan-aswan sumaq qhawarisqan kasharqan.

Uraypi willakuykuna

Griego rimaypiqa “César” ninmi. Chhaynatan sutichaqku Roma llaqtapi wakin reykunata. Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “César” nisqata.
Griego rimaypiqa “pachantinpi runakuna” ninmi.
Phiwitaqa “kuraq” nillankutaqmi. Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Phiwi” nisqata.
Qhaway “Astawan yachanapaq A5” nisqata.
Qhaway “Astawan yachanapaq A5” nisqata.
Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Cristo” nisqata.
Qhaway “Astawan yachanapaq A5” nisqata.
Qhaway “Astawan yachanapaq A5” nisqata.
Qhaway “Astawan yachanapaq A5” nisqata.
Qhaway “Astawan yachanapaq A5” nisqata.
Malqotaqa “chiuchi” nillankutaqmi.
Qhaway “Astawan yachanapaq A5” nisqata.
Chaypiqa “Diospa atiyninwanpas” nillanmantaqmi. Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Santo espíritu” nisqata.
Qhaway “Astawan yachanapaq A5” nisqata.
Chaypiqa “almaykita” nillanmantaqmi. Qhaway Explicasqa simikuna nisqapi “Alma” nisqata.
Chaypiqa “manaraq qhariwan kashaspa casarakuspaqa” nillanmantaqmi.
Chaypiqa Josemanta Mariamantawanmi rimashan.
Qhaway “Astawan yachanapaq A5” nisqata.
Chaypiqa “paykunaq kamachillanpin kasharqan” nillanmantaqmi.