Kichay leenaykipaq

Índice nisqaman riy

B14-A

Medinakuna, qolqepiwan

 • Unuta medinapaq

 • Coro (10 bato / 60 hin)

  220 L

 • Bato (6 hin)

  22 L

 • Hin (12 log)

  3,67 L

 • Log (0,083 hin)

  0,31 L

 • Ch’aki mijuykunata medinapaq

 • Homer (1 coro / 10 efá)

  220 L

 • Efá (3 sea / 10 omer)

  22 L

 • Sea (3,33 omer)

  7,33 L

 • Omer (1,8 cab)

  2,2 L

 • Cab

  1,22 L

 • Quénice (otaq litro)

  1,08 L

 • Medinapaq

 • Jatun carrizo (6 jatun codo)

  3,11 m

 • Carrizo (6 codo)

  2,67 m

 • Braza

  1,8 m

 • Jatun codo (7 maki ancho sayay)

  51,8 cm

 • Codo (2 cuarta / 6 maki ancho sayay)

  44,5 cm

 • Juch’uy codo

  38 cm

 • Estadio (Roma runakunaq)

  0,125 milla (Roma runakunaq)=185 m

 1. 1 Dedo (0,25 maki ancho sayay)

  1,85 cm

 2. 2 Maki ancho sayay (4 dedo)

  7,4 cm

 3. 3 Cuarta (3 maki ancho sayay)

  22,2 cm