Romanos 16:1-27

  • Pablo Febeta kachasqanmanta (1, 2)

  • Romapi cristianokunata napaykusqanmanta (3-16)

  • T’aqanakuyta jatarichiqkunamantan cuidakuna (17-20)

  • Pabloq llank’aqmasinkuna napaykuy apachisqankumanta (21-24)

  • Pakasqa yachayta allintaña entiendekusqanmanta (25-27)

16  Hermananchis Febetan kachamushaykichis, payqa Cencreas llaqtapi kaq iñiq t’aqapin servishan.  Señorpi iñiq kasqanrayku paytaqa sumaqta chaskinkichis, imaynan iñiqmasita chaskina jinatapuni,* imata necesitaqtinpas yanaparinkichis, paypas imaymanapin jujkunata yanapaq, noqatapas yanapawaqmi.  Cristo Jesuspa ruwananpi llank’aqmasiykuna Priscata Aquilatawan napaykapuwaychis.  Paykunaqa noqaraykun* wañuy patamanraq churakuranku, chaymi maytapuni “gracias” nini, ichaqa manan noqallachu, waj nacionkunamanta llapa iñiq t’aqakunapas “gracias” nillankutaqmi.  Paykunaq wasinpi juñukuq iñiq t’aqatapas napaykapuwaychis. Munakusqay Epenetotapas napaykapuwaychis, payqa Asia provinciamanta Cristopi ñaupaq iñiqkunamanta jujninmi.  Mariatapas napaykapuwaychis, payqa tukuy kallpanwanmi imaymanakunata qankunapaq ruwaran.  Napaykapuwaychis parienteykuna Andronicota Juniastawan, paykunaqa presomasiykunan karanku, apostolkunapas paykunataqa allintan reqsinku; jinaspapas noqamanta ñaupaqtaraqmi Cristota qatikushanku.  Señorpi iñiqmasiy munakusqay Ampliatotapas napaykapuwaychis.  Cristoq ruwananpi llank’aqmasinchis Urbanota munakusqay Estaquistawan napaykapuwaychis. 10  Cristoq sumaq qhawarisqan Apelestapas napaykapuwaychis, jinallataq Aristobuloq wasinpi kaqkunatapas. 11  Parientey Herodiontapas napaykapuwaychis. Napaykapuwallaychistaq Narcisoq wasinpi kaq Señorpa qatikuqninkunatapas. 12  Trifenata Trifosatawan napaykapuwaychis, chay warmikunapas allintan llank’ashanku Señorpa ruwananpi. Munakusqanchis Persidatapas napaykapuwaychis, paypas tukuy kallpanwanmi llank’aran Señorpaq. 13  Señorpa ajllakusqan Rufota jinallataq mamantapas napaykapuwaychis, paytaqa mamayta jinan noqapas rikuni. 14  Napaykapuwaychis Asincritota, Flegonteta, Hermesta, Patrobasta, Hermasta, jinallataq paykunawan kashaq wayqe-panakunatapas. 15  Napaykapuwaychis Filologota, Juliata, Nereota, paypa pananta, Olimpasta, jinallataq paykunawan kashaq lliu iñiqkunatapas. 16  Ch’uya much’aywan napaykunakuychis. Cristoq llapa iñiq t’aqankunan qankunata napaykamusunkichis. 17  Wayqe-panaykuna, anchatan valekuykichis yachasqaykichis yachachikuy contrapi ruwaqkunamanta cuidakunaykichispaq, paykunaqa iñiqkunatan t’aqanachishanku iñiyninkupipas urmachishanku, chayrayku paykunamantaqa karunchakuychis. 18  Chhayna runakunaqa manan Señorninchis Cristoq kamachinkunachu kanku, aswanmi paykunaqa aychankuq kamachinkuna kanku.* Paykunaqa misk’i simikunata rimaspanku llunk’upayaspanku iman ch’uya sonqo runakunaq sonqonta suwanku. 19  Qankunaq kasukuq kasqaykichistaqa lliumi yachanku, chaymi qankunamanta kusisqa kashani. Noqaqa allin yachayniyoq kanaykichistan munani, chhaynapi allin kaqkunallatapuni ruwanaykichispaq; ichaqa manapunin munaymanchu mana allin kaqkuna yachanaykichistaqa. 20  Pisi tiempollamantan thaj kayta qoq Dios atiyta qosunkichis Satanasta saruspa ñut’unaykichispaq. Señorninchis Jesuspa ancha sumaq sonqo kaynin qankunawan kachun. 21  Llank’aqmasiy Timoteon napaykamusunkichis, napaykamullasunkichistaqmi parienteykuna Lucio, Jasón, Sosípatro ima. 22  (Kay cartata qelqamuq noqa iñiqmasiykichis Terciopas napaykamullaykichistaqmi.) 23  Alojawaqniy Gayopas napaykamullasunkichistaqmi, paypa wasinpin iñiq t’aqapas juñukun. Llaqtapi tesorero* Erastopas napaykamusunkichismi, jinallataq wayqen Cuartopas. 24  *—— 25  Willasqay allin willakuykuna, Jesucristomanta willakuy iman rikuchin Diosqa qaqata sayachinasuykichispaq atiyniyoq kasqanta. Chay allin willakuykunaqa Diospa willasqan pakasqa yachayman jinan kashan. Chay yachayqa unay tiempon pakasqa kasharan. 26  Kunanmi ichaqa chay pakasqa yachayta allintaña entiendekapun, profetakunaq qelqasqanwantaq llapa nacionkuna chayta yachanku. Chayqa wiñaypaq kausaq Diospa kamachikusqanman jinan kashan, chhaynapi llapa nacionkuna paypi iñispa kasukuq kanankupaq. 27  Sapallan yachayniyoq Diosqa Jesucristorayku wiñay-wiñaypaq jatunchasqa kachun. Amén.

Uraypi willakuykuna

Chaypiqa “imaynan Señorpi iñiqkuna jujkunata chaskinku jinatapuni” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “almayraykun” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “wijsankuq kamachinkuna kanku” ninmi.
Chaypiqa “mayordomo” nillanmantaqmi.
Kay versiculoqa manan rijurinchu “Westcott, Hort” nisqa griego qelqakunapi, nitaq wakin allin reqsisqa qelqakunapipas.