Mateo 4:1-25

  • Jesusta Saqra tentasqanmanta (1-11)

  • Jesús Galileapi predicayta qallarisqanmanta (12-17)

  • Jesuspa ñaupaq discipulonkunamanta (18-22)

  • Predicasqanmanta, yachachisqanmanta, onqosqakunata qhaliyachisqanmantawan (23-25)

4  Chaymantataq Jesustaqa Diospa espiritun ch’inneqman pusaran, chaypin Saqraqa tentaran.  Tawa chunka p’unchayta tawa chunka tutatawan ayunasqan qhepamanmi Jesusqa yarqachikuran.  Chayllamanmi Saqraqa tentananpaq achhuykuran,* jinaspa niran: “Diospa Churinchus kanki chayqa, kay rumikunata niy t’antaman tukunanpaq”, nispa.  Jinan Jesusqa niran: “Qelqasqan kashan: ‘Manan t’antallawanchu runaqa kausanqa, aswanpas Jehová Diospa llapa nisqankunawan iman’”, nispa.  Chaymantataq Saqraqa Jerusalén llaqtaman* payta aparan, jinaspa temploq perqan pataman sayaykachispa  niran: “Diospa Churinchus kanki chayqa, kaymanta saltaykuy; qelqasqan kashan: ‘Paymi angelninkunata kamachinqa cuidanasuykikupaq’, jinan ‘paykuna makinkupi apasunkiku, chhaynapi chakiykita rumiman mana takakunaykipaq’”, nispa.  Jesustaq niran: “Qelqasqan kashallantaq: ‘Aman Jehová Diosniykita pruebaman churankichu’”, nispa.  Chaymantataq Saqraqa sinchi jatunkaray orqomanñataq Jesusta aparan, jinaspa kay pachapi llapa nacionkunata qhapaq kayninkunatawan qhawarichiran,  nirantaq: “Qonqorikuspachus juj kutillata adorawanki chayqa, llapan kaykunatan qopusayki”, nispa. 10  Jinan Jesusqa niran: “¡Ripuy kaymanta, Satanás! Qelqasqan kashan: ‘Jehová Diosniykitan adoranki, pay sapallantataqmi servinkipas’”, nispa. 11  Chaymi Saqraqa ripuran, chaymantataq angelkuna jamuspa Jesusta atienderanku. 12  Juanpa preso kasqanta yachaspataq Jesusqa Galileaman riran. 13  Chaymantataq Nazaret llaqtamanta lloqsispa qocha patapi kaq Capernaum llaqtaman ripuran chaypi tiyaq, chay qochaqa Zabulón Neftalí llaqtakunaq kasqanpin kasharan. 14  Chhaynapin profeta Isaiaspa willasqanta junt’aran, paymi niran: 15  “¡Zabulón allpa, Neftalí allpa, lamar-qochaman riq ñan, Jordán mayu inti jaykuy lado allpa, mana judío runakunaq tiyanan Galilea allpa! 16  Tutayaqpi tiyaq runakunan jatun k’anchayta rikunku, wañuypa tutayachisqan allpapi tiyaqkunamanmi k’anchay k’ancharin”, nispa. 17  Chaymantapachan Jesusqa willayta qallariran: “Janaq pacha gobiernon qayllaykamunña, chayrayku juchaykichismanta pesapakuychis”, nispa. 18  Galilea qocha patanta purishaspan rikuran iskay runakunata, Pedro sutiyoq Simonta wayqen Andrestawan challwa jap’inanku llikata qochaman wijch’uykushaqta, paykunaqa challwaqkunan karanku. 19  Jinan paykunata niran: “Qhepayta jamuychis, noqan runakuna challwayta yachachisaykichis”, nispa. 20  Paykunataq kaq ratopacha llikankuta saqerparispa qatikuranku.* 21  Astawan purispan Jesusqa rikullarantaq iskay runakunata, Zebedeoq churin Santiagota wayqen Juantawan, paykunan taytanku Zebedeowan botepi kasharanku llikankuta allichaspa; jinan Jesusqa paykunata wajaran. 22  Paykunapas botenkuta taytankutawan saqerparispan kaq ratopacha payta qatikuranku. 23  Chaymantataq Jesusqa jinantin Galileapi puriran sinagogakunapi* yachachispa, Diospa gobiernonmanta allin willakuykunata willaspa, imaymana nanayniyoqkunata onqoyniyoqkunatawan qhaliyachispa ima. 24  Chaymi Siria provinciantinpi paymanta uyarikuran, jinan payman apamuranku imaymana onqoykunawan nanaykunawan llapa ñak’ariqkunata, supayniyoqkunata, ataque onqoyniyoqkunata,* mana kuyuriy atiqkunatawan; paytaq llapankuta qhaliyachiran. 25  Jinan ancha askha runakuna payta qatikuranku Galileamanta, Decapolismanta,* Jerusalenmanta, Judeamanta, Jordán mayu inti lloqsimuy ladomantawan.

Uraypi willakuykuna

“Achhuykuy” simitaqa “asuykuy, qayllaykuy otaq chimpaykuy” nillankutaqmi.
Griego rimaypiqa “ch’uya llaqtaman” ninmi.
“Qatikuranku” nispaqa Jesuspa discipulonkuna kapusqankumantan rimashan.
Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “sinagoga” nisqata.
Chayqa epilepsia onqoymi.
Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “Decápolis” nisqata.