Mateo 27:1-66

  • Jesusta Pilatoman entregasqankumanta (1, 2)

  • Judaspa seq’okusqanmanta (3-10)

  • Jesusta Pilatoq tapusqanmanta (11-26)

  • Jesusta asipayasqankumanta (27-31)

  • “Golgota” nisqapi Jesusta k’aspiman clavasqankumanta (32-44)

  • Jesuspa wañupusqanmanta (45-56)

  • Jesusta sepulturaman churasqankumanta (57-61)

  • Sepultura t’oqota cuidasqankumanta (62-66)

27  P’unchayamuqtintaq llapa umalli sacerdotekuna llaqtapi kuraq runakunapiwan juñunakuspa rimanakuranku Jesusta wañuchinankupaq.  Watasqata apaspataq kamachikuq Pilatoman entregaranku.  Jesuspa juchachasqa kasqanta yachaspan jap’ichiqnin Judasqa ñakapakuran, jinan kinsa chunka qolqe chaskikusqanta umalli sacerdotekunaman kuraq runakunamanwan apapuspa  niran: “Juchallikunin mana juchayoq runata qankunaman jap’ichispay”, nispa. Jinan paykunaqa niranku: “¿Imataq noqaykumanri qokuwanku? ¡Qanchá chaytaqa yachakunki!”, nispa.  Jinan Judasqa chay qolqeta templopi wijch’uspa chaymanta lloqsipuran, ripuspataq seq’okuran.  Chay kinsa chunka qolqeta oqarispan umalli sacerdotekunaqa niranku: “Manan allinchu kanman templopi qolqe waqaychanaman churayqa, runa wañuchinapaq pagasqa qolqe kasqanrayku”,* nispa.  Jinan paykunapura rimanakuspa chay qolqewan allpata* rantiranku, waj llaqtayoq runakuna chaypi p’ampasqa kanankupaq.  Chayraykun chay allpaqa kunan p’unchaykama “yawar pampa” nispa sutichakun.  Chhaynapin junt’akuran profeta Jeremiaspa willasqan, paymi niran: “Paykunan oqariranku kinsa chunka qolqeta, chhayna qolqepaqmi Israelpi wakin runakuna chay runapaq preciota churaranku, 10  chay qolqetan allpa rantinankupaq qoranku, Jehová Diospa kamachiwasqanman jina”, nispa. 11  Jesusqa Pilatoq ñaupanpin kasharan, jinan Pilatoqa niran: “¿Qanchu kanki judío runakunaq reynin?”, nispa. Jesustaq niran: “Qan kikiykin chaytaqa ninkiña”, nispa. 12  Umalli sacerdotekunawan kuraq runakunapiwan juchachaqtinkutaq Jesusqa mana imatapas rimariranchu. 13  Chaymi Pilatoqa niran: “¿Manachu uyarinki contraykipi imaymana rimasqankuta?”, nispa. 14  Jesusmi ichaqa mana ima nispapas kutichiranchu, manan juj simillatapas rimariranchu, chaymi Pilatoqa anchata admirakuran. 15  Sapa Pascua fiestapin Pilatoqa juj presota kachariq, pitachus runakuna mañakuqku chayta. 16  Chay tiempopin allin reqsisqa Barrabás sutiyoq runa preso kasharan. 17  Jinan Pilatoqa chaypi juñunasqa kashaqkunata niran: “¿Mayqentan kacharipunayta munankichis? ¿Barrabastachu, icha ‘Cristo’ nisqaykichis Jesustachu?”, nispa. 18  Chaytaqa niran Jesusta envidiakuspa entregasqankuta reparaspan. 19  Juzgana tiyanapi Pilato tiyashaqtinmi, esposan willachimuran: “Aman imanankipaschu chay chanin runataqa, paymantan sinchi mancharikuyta mosqokuni”, nispa. 20  Umalli sacerdotekunataq kuraq runakunapiwan runakunata kallpacharanku: “¡Barrabasta kacharipuy, Jesustataq wañuchiy!”, nispa ninankupaq. 21  Jinan Pilatoqa paykunata tapuran: “¿Mayqentan iskayninkumanta kacharipunayta munankichis?”, nispa. Runakunataq niranku: “¡Barrabasta!”, nispa. 22  Pilatotaq niran: “Chhaynaqa, ¿imatataq ruwasaq ‘Cristo’ nisqaykichis Jesuswanri?”, nispa. Jinan llapanku niranku: “¡Paytaqa k’aspipi warkuy!”, nispa. 23  Jinan Pilatoqa niran: “¿Imarayku? ¿Ima mana allintataq ruwaranri?”, nispa. Runakunan ichaqa astawanraq qapariranku: “¡Paytaqa k’aspipi warkuy!”, nispa. 24  Pilatotaq manaña imatapas ruwayta atispa, aswanpas astawanraq ch’aqway jatarisqanta rikuspa, lliu runakuna rikushaqtin unuwan makinta maqchikuran, jinaspa niran: “Manan juchayoqchu kasaq kay runaq wañusqanmantaqa.* Qankunamantañachá chayqa kanqa”, nispa. 25  Chaymi llaqtantin runakuna niranku: “Chay runaq wañusqanmantaqa noqaykuñan wawaykupiwan yachakusaqku”, nispa. 26  Jinan Pilatoqa Barrabasta kacharipuran, Jesustataq jasut’ichispa soldadokunaman entregaran k’aspipi wañuchimunankupaq. 27  Jinan Pilatoq soldadonkunaqa paypa wasinman Jesusta apaykuranku, chaypin Jesuspa muyuriqninman llapa soldadokunata juñuranku. 28  Jinan p’achanta ch’utispa k’anchaq puka mantawan churaranku. 29  Kiskamanta coronata simp’aspataq chayta umanman churaranku, paña makinmantaq soqosta jap’iykachiranku. Paypa ñaupanpi qonqorikuspataq burlakuspa niranku: “Judío runakunaq reynin, napaykuykiku”, nispa. 30  Chaymantataq thoqaykuranku, jap’isqan soqoswantaq umapikama p’anayta qallariranku. 31  Burlakusqanku qhepamantaq mantata ch’utiranku, jawa p’achanwan churaspataq k’aspiman clavanankupaq aparanku. 32  Lloqsishaspankun Cirenemanta Simón sutiyoq runawan tuparanku. Paytan kamachiranku* Jesuspa ñak’arinan k’aspita apananpaq. 33  Jinan “Golgota” nisqaman chayaranku, chayqa “calavera pata” ninantan nin. 34  Chaypin Jesusmanqa jaya qorakunawan tupachisqa vinota qoranku, paytaq malliykuspa mana ujayta munaranchu. 35  K’aspiman clavaspankutaq jawa p’achanta sorteaspa rakinakuranku. 36  Tiyaykuspankutaq payta cuidaranku. 37  Chaymantapas umanpa jawanpin qelqaranku imamantachus juchachasqa karan chayta: “Kayqa judío runakunaq reynin Jesusmi”, nispa. 38  Chay p’unchaypiqa iskay suwakunatan k’aspipi warkullarankutaq, jujta Jesuspa paña ladonpi jujtataq lloq’e ladonpi. 39  Wakin chayninta pasaq runakunan umankuta maywispa Jesusta k’amiranku: 40  “¡Yau templota thunispa kinsa p’unchaypi sayarichiyta munaq, salvakuyyá! Diospa Churinchus kanki chayqa, ¡uraykamuyyá chay ñak’arina k’aspimanta!”, nispa. 41  Umalli sacerdotekuna, kamachikuy simita yachachiqkuna, kuraq runakunapas paymanta burlakuspan nillarankutaq: 42  “¡Jujkunatan salvan, pay kikintataq mana salvakuyta atinchu! Israelpa reynin kaspaqa uraykamuchunyá ñak’arina k’aspimanta, chhaynapi paypi creenanchispaq. 43  Diosmantaq jap’ipakun chayqa, ‘Diospa Churinmi kani’ nintaq chayqa, Diosyá librachun munakun chayqa”, nispa. 44  Paypa ladonpi warkusqa suwakunapas k’amiytan qallariranku. 45  Las docemanta jina* las tres jina* tardekaman lliu chay lado tutayaran. 46  Las tresta jinataq Jesusqa fuerteta wajakuran: “Eli, Eli, ¿lama sabajtani?”, nispa; chayqa “Diosníy, Diosníy, ¿imaraykun saqerpariwanki?” ninantan nin. 47  Chayta uyarispan chaypi sayashaqkunamanta wakinqa niranku: “Eliastan kayqa wajashan”, nispa. 48  Jinan paykunamanta jujnin phawarispa esponjata p’osqo vinopi challpuran, chayta soqosman churaspataq jaywaran ch’onqananpaq. 49  Wakintaq niranku: “¡Jinalla kachun! Qhawallasunchis, jamunqapaschá Elías payta libraq”, nispa. 50  Jesusqa jujtawanmi fuerteta wajarikuran, jinaspa wañupuran. 51  Chayllamanmi templo ukhupi cortina iskayman llik’ikuran wichaymanta urayman; allpapas chhafchikuranmi, qaqakunapas ch’eqtakuranmi. 52  Sepulturakunapas kicharikuranmi, jinan wañuypi puñushaq ch’uya runakunaq cuerpon rijurimuran, 53  askha runakunataq chayta rikuranku (Jesuspa kausarimpusqan qhepamanmi wakin runakunaqa cementeriomanta lloqsimuspa Jerusalén llaqtaman* jaykuranku). 54  Terremoto kasqanta imaymana sucedesqantawan rikuspan ejercitopi capitanpas paywan kuska Jesusta cuidaqkunapas sinchita mancharikuranku, jinaspa niranku: “Cheqaqtapunimá kayqa Diospa Churin kasqa”, nispa. 55  Chaypin askha warmikuna karullamanta qhawasharanku; paykunan Galileamantapacha jamusqaku Jesusta atiendespa. 56  Paykuna ukhupin kasharanku María Magdalena, Josespa Santiagoq maman María, Zebedeoq wawankunaq mamanpas. 57  Tardeña kaqtintaq Arimatea llaqtayoq José sutiyoq qhapaq runa jamuran, paypas Jesuspa discipulonmi kapusqa. 58  Paymi Pilatoman rispa Jesuspa cuerponta mañakuran, jinan Pilatoqa soldadonkunata kamachiran payman entreganankupaq. 59  Chaymi Joseqa Jesuspa cuerponta apaspa linomanta sumaq limpio telawan k’uyuran, 60  jinaspa qaqapi chayllaraq t’oqochisqan sepulturaman churaran. Chay sepulturaq punkunta wisq’ananpaqtaq jatun rumita tanqaykuran, jinaspa ripuran. 61  María Magdalenawan juj kaq Mariawanmi ichaqa sepulturaq ñaupanpi tiyaykuspa qhepakuranku. 62  Tukuy chaykunaqa sábado p’unchaypaq alistakunanku p’unchaypin pasaran. Qhepa p’unchaytataq umalli sacerdotekuna fariseokunapiwan Pilatoq ñaupanpi juñukuspa 63  niranku: “Señor, yuyariruykun chay llulla runa manaraq wañushaspa: ‘Kinsa p’unchaymantan kausarimpusaq’, nispa nisqanta. 64  Chayrayku, kamachiy kinsa p’unchaykama sepulturata cuidamunankupaq, mana chayqa discipulonkunan suwaruspa llaqtapi runakunata ninkuman: ‘Wañusqamantan kausarichisqa kapun’, nispa, chhaynapin qhepa kaq llulla yachachikuyqa ñaupaq kaqmantapas aswan mana allinraq kanman”, nispa. 65  Jinan Pilatoqa niran: “Soldadokunata pusaspa allintapuni paykunawan chay sepulturata cuidachimuychis”, nispa. 66  Chaymi paykunaqa rispanku sepulturata wisq’aq rumita allin-allinta sellaranku, chaypitaq soldadokunata saqeranku cuidanankupaq.

Uraypi willakuykuna

Griego rimaypiqa “yawarpa precion kasqanrayku” ninmi.
Griego rimaypiqa “manka ruwaqpa allpanta” ninmi. Yaqapaschá chaypiqa manka ruwaqkuna llank’aranku.
Griego rimaypiqa “kay runaq yawarninmantaqa” ninmi.
Chaypiqa “obligasqa llank’anata ruwachiranku” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “soqta kaq horamanta jina” ninmi, chaytaqa yupaqku intiq lloqsimusqanmantapachan.
Griego rimaypiqa “isqon kaq hora jina” ninmi, chaytaqa yupaqku intiq lloqsimusqanmantapachan.
Griego rimaypiqa “ch’uya llaqtaman” ninmi.