Mateo 26:1-75

  • Jesusta wañuchinankupaq sacerdotekunaq rimanakusqankumanta (1-5)

  • Sumaq q’apaq jawinawan Jesusman jich’aykusqankumanta (6-13)

  • Último Pascua fiestamanta, Jesusta traicionakusqanmantawan (14-25)

  • Señorpa cenanmanta (26-30)

  • Jesusta Pedro negananmanta (31-35)

  • Getsemaní huertapi Jesuspa mañakusqanmanta (36-46)

  • Jesusta jap’isqankumanta (47-56)

  • Jatun Juntapi Jesusta juzgasqankumanta (57-68)

  • Jesusta Pedro negasqanmanta (69-75)

26  Llapa chaykunata rimayta tukuspan Jesusqa discipulonkunata niran:  “Yachasqaykichis jina, kay iskay p’unchaymantan Pascua fiesta kanqa, chaypin runaq Churinqa k’aspipi warkusqa kananpaq entregasqa kanqa”, nispa.  Chaymantataq umalli sacerdotekuna llaqtapi kuraq runakunapiwan juñukuranku Caifás sutiyoq uma sacerdoteq wasin patiopi.  Chaypin rimanakuranku Jesusta ima tumpallapas* jap’ispa wañuchinankupaq.  Ichaqa ninakuqkun: “Ama fiestapiqa, mana chayqa runakunachá ch’aqwata jatarichinkuman”, nispa.  Jesusqa Betania llaqtachapin kasharan lepra onqoyninmanta qhaliyachisqa Simonpa wasinpi.  Chaypi mijushaqtinmi juj warmi payman achhuykuran yuraq rumi p’uyñuchapi sinchi valorniyoq sumaq q’apaq jawinantin, chaytataq Jesuspa umanman jich’aykuyta qallariran.  Discipulonkunataq chayta rikuspa phiñasqa niranku: “¿Imapaqmi chayta yanqa usuchin?  Chaytaqa askha qolqepaq vendespa wajchakunaman qokunman karan”, nispa. 10  Chayta reparaspan Jesusqa niran: “¿Imaraykun kay warmita phiñachiyta munashankichis? Payqa ancha allintan noqapaq ruwapuwashan. 11  Wajchakunaqa tukuy tiempon qankunawan kashan, noqan ichaqa mana tukuy tiempochu qankunawan kasaq. 12  Kay warmi noqaman sumaq q’apaq jawinata jich’aykuwaspaqa wañuqtiy p’ampawanankupaqmi preparawashan. 13  Cheqaqtan niykichis: Maypiña allin willakuykuna kay pachantinpi willakunqa chaypas, yachakullanqataqmi kay warmiq ruwasqanmantapas, chhaynapi yuyarisqa kananpaq”, nispa. 14  Chaymantataq chunka iskayniyoq apostolninkunamanta jujnin Judas Iscariote sutiyoq, umalli sacerdotekunaman rispa 15  niran: “¿Imatan qowankichisman qankunaman Jesusta jap’ichinaypaq?”, nispa. Jinan paykunaqa kinsa chunka qolqeta qonankupaq niranku. 16  Chaymantapachan Judasqa piensasharan imaynatachus Jesusta jap’ichinman chayta. 17  Mana levadurayoq t’anta mijuna fiesta qallariy p’unchaypin discipulonkunaqa Jesusman achhuykuspa niranku: “¿Maypin alistamunaykuta munanki Pascua fiesta mijunata mijunaykipaq?”, nispa. 18  Jesustaq paykunata niran: “Llaqtata riychis, chaypin juj runawan tupankichis, paytan ninkichis: ‘Yachachikuqmi nin: “Wañunay tiempon chayamushanña, chaymi discipuloykunawan kuska Pascua mijunata wasiykipi mijusaq”’”, nispa. 19  Jinan discipulonkunaqa Jesuspa nisqanman jina ruwaranku, Pascua mijunapaq imachus necesitakusqantapas alistarankun. 20  Ch’isinña kaqtinmi Jesusqa chunka iskayniyoq discipulonkunapiwan mesapi tiyasharan. 21  Mijushaqtinkun payqa niran: “Cheqaqtan niykichis: Qankunamanta jujniykichismi enemigoykunaman jap’ichiwanqa”, nispa. 22  Chaywanmi paykunaqa sinchita llakikuranku, jinaspa sapankanku tapuranku: “Señor, ¿noqachu kani?”, nispa. 23  Jesustaq niran: “Mijusqay pocillomanta mijuqmi jap’ichiwanqa. 24  Runaq Churinqa ripunqan imaynachus paymanta qelqasqa kashan chayman jina, ichaqa, ¡ay imaraqmi kanqa runaq Churinta jap’ichiq runamantaqa! Chay runapaqqa mana naceymi aswan allin kanman karan”, nispa. 25  Jinan payta jap’ichinanpaqña kashaq Judasqa niran: “Yachachikuq, ¿noqachu kani?”, nispa. Jesustaq niran: “Qan kikiykin chaytaqa ninkiña”, nispa. 26  Mijushaqtinkun Jesusqa juj t’antata jap’ispa Diosman graciasta qoran, p’akispataq discipulonkunaman jaywaran: “Jap’iychis, mijuychis. Kayqa cuerpoytan representan”, nispa. 27  Chaymantapas copata jap’ispan Diosman graciasta qollarantaq, discipulonkunaman jaywaspataq niran: “Llapaykichis kay copamanta ujaychis, 28  kayqa ‘mosoq rimanakuypaq* yawarniytan’ representan, chaymi jich’asqa kanqa askha runakunaq juchan perdonasqa kananpaq. 29  Niykichismi: Manapuniñan vinotaqa wajmanta ujasaqchu Yayaypa gobiernonpi qankunawan mosoq vinota ujanay p’unchaykama”, nispa. 30  Diosta jatunchana takikunata takispankuñataq Olivos orqoman riranku. 31  Chaymantataq Jesusqa paykunata niran: “Llapaykichismi kunan tuta saqerpariwankichis, qelqasqan kashan: ‘Michiqtan k’irisaq, jinan t’aqamanta ovejakunaqa ch’eqeripunqa’, nispa. 32  Kausarichisqa kasqay qhepamanmi ichaqa Galileaman risaq, chaypin suyamusaykichis”, nispa. 33  Jinan Pedroqa niran: “Llapankuña saqerparisunkiku chaypas, noqaqa manapunin saqerparisaykichu”, nispa. 34  Jesustaq niran: “Cheqaqtan niyki: Kunan tutan manaraq gallo waqashaqtin kinsa kutita negawanki”, nispa. 35  Jinan Pedroqa nillarantaq: “Qanwan kuskaña wañunay kaqtinpas manapunin negasaykichu”, nispa. Chhaynatan wakin discipulokunapas nillarankutaq. 36  Chaymantataq Jesusqa paykunawan kuska “Getsemaní” nisqa pataman riran, jinaspan discipulonkunata niran: “Kayllapi tiyashankichis, jaqayman rispa Diosmanta mañakamushanaykama”, nispa. 37  Pedrota Zebedeoq iskaynin wawankunatawan pusarikushaqtinmi sinchitapuni llakikuran, sonqonpas maytapuni nanayta qallariran. 38  Jinan paykunata niran: “Llakikuymantan sonqoy* phatarunqaña, kayllapi kashaychis, ichaqa noqa jinan rijch’ashallankichis”, nispa. 39  Juj chikan ñaupaqman rispataq pampakama k’umuykuspa mañakuran: “Yayáy, munanki chayqa kay copata* noqamanta karunchay, ichaqa ama munasqaychu kachun aswanpas qanpa munasqayki”, nispa. 40  Chay discipulonkunaq kasqanman achhuykuspataq, puñushaqta paykunata tariran, jinan Pedrota niran: “¿Manachu juj horallatapas rijch’asqalla kayta atirankichis? 41  Rijch’ashallaychis, mañakushaychistaq ama tentacionman urmanaykichispaq; sonqoqa munallanpunin, cuerpon* ichaqa mana kallpayoq”, nispa. 42  Iskay kutipi rispan Jesusqa mañakullarantaq: “Yayáy, manaraq ujashaqtiy kay copata noqamanta karunchay, mana atikuqtinqa munayniyki ruwakuchun”, nispa. 43  Wajmanta kutimuspataq Jesusqa paykunata puñushaqta tarillarantaq, paykunataqa sinchitan puñuy aysasharan. 44  Jinan paykunata saqespa kinsa kutipi rispa kaq simikunawan mañakullarantaq. 45  Discipulonkunaman wajmanta kutimuspataq niran: “¿Khayna tiempo kashaqtinchu puñushankichispas samashankichispas? Ñan hora chayaramunña runaq Churin juchasapakunaq makinman jap’ichisqa kananpaq. 46  Jatariychis, jaku, jap’ichiwaqniyqa ñan chayaramunña”, nispa. 47  Chayta rimashallaqtinraqmi Judasqa chayamuran, payqa chunka iskayniyoq apostolkunamanta jujninmi karan; paywan kuskan jamuranku ancha askha runakuna espadakunantin k’aspikunantin ima, paykunataqa umalli sacerdotekuna llaqtapi kuraq runakunapiwanmi kachamuranku. 48  Jap’ichiqnin Judasmi imaynatachus Jesusta reqsinankupaq paykunata nisqa: “Pitachus much’aykusaq chaymi, paytan jap’inkichis”, nispa. 49  Jesusman achhuykuspan Judasqa niran: “Yachachikuq, napaykuykin”, nispa; jinamantaq much’aykuran. 50  Jinan Jesusqa payta niran: “Amigo, ¿imata munaspan kaypi kashanki?”, nispa. Chayllamanmi payman achhuykuspa presota jap’iranku. 51  Jesuswan kashaqkunamanta jujnintaq espadanta orqokuspa uma sacerdoteq kamachinta chaywan waqtaspa ninrinta qhoruran. 52  Jinan Jesusqa payta niran: “Espadaykita waqaychay churananman, pipas espadata jujpa contranpi oqariqqa espadallawantaqmi wañuchisqa kanqa. 53  Munaspayqa Yayaymantan mañakuyman, jinan payqa kunanpacha waranqa-waranqa* angelkunata kachamuwanman, ¿manachu chayta yachanki? 54  Ichaqa chaytachus ruwayman chayqa, ¿imaynapin junt’akunman chhayna kananmanta Diospa simin qelqapi willakusqan?”, nispa. 55  Chaymantataq Jesusqa runakunata niran: “¿Suwata jina jap’iwanaykichispaqchu espadakunantin k’aspikunantin jamurankichis? Sapa p’unchaymá riki templopi yachachispa tiyasharani, ¿imaraykutaq manari jap’iwarankichischu? 56  Ichaqa profetakunaq qelqasqan junt’akunanpaqmi llapa kaykunaqa kashan”, nispa. Chayllamanmi llapa discipulonkunaqa saqerparispa ayqekuranku. 57  Jesusta preso jap’iqkunataq uma sacerdote Caifasman aparanku, chaypin juñunasqa kasharanku kamachikuy simita yachachiqkuna kuraq runakunapiwan. 58  Pedrotaq ichaqa karullamanta qatiparan uma sacerdoteq wasin patiokama, chayman jaykuspataq wasipi kamachikunawan kuska tiyaykuran imachus pasananta rikunanpaq. 59  Chaykaman umalli sacerdotekunaqa llapallan Jatun Juntapi* kaqkunapiwan, testigokunata maskhasharanku Jesusmanta llullakuspa rimanankupaq, chhaynapi Jesusta wañuchinankupaq. 60  Askha llulla testigokunaña jamuranku chaypas, manan imatapas tarirankuchu, qhepatan ichaqa iskay testigokuna jamuspa 61  niranku: “Kay runaqa: ‘Noqaqa Diospa templonta thunispan kinsa p’unchayllapi sayarichiyman’, nispan nisharan”, nispa. 62  Chayta uyarispan uma sacerdoteqa sayarispa niran: “¿Manachu ima nispapas kutichinki? ¿Ima ninkin kay runakuna contraykipi rimasqankumanta?”, nispa. 63  Jesusmi ichaqa ch’inlla karan, chaymi uma sacerdoteqa niran: “Kausaq Diospa ñaupanpi juraspa niwayku, ¿qanchu kanki Diospa Churin Cristo?”, nispa. 64  Jesustaq niran: “Qan kikiykin chaytaqa ninkiña, chaymi qankunata niykichis: Kunanmantaqa runaq Churintan rikunkichis atiyniyoq Diospa paña ladonpi tiyashaqta, phuyupi jamushaqtawan”, nispa. 65  Jinaqtinmi uma sacerdoteqa jawa p’achanta llik’ikuspa niran: “¡Diostan k’amishan! ¿Imapaqñan testigokunatapas munasunman? Uyarinkichisñan Diosta k’amisqanta, 66  ¿ima ninkichismi?”, nispa. Paykunataq niranku: “Wañuchisqan kanan”, nispa. 67  Jinaspan uyanpi thoqaykuranku, saqmaranku ima, jujkunataq uyanpi ch’aqlaspa 68  niranku: “Yau Cristo, profeta kanki chayqa, willawayku pichus maqashasunki chayta”, nispa. 69  Chaykaman Pedroqa jawapi tiyasharan, patiopi, jinan juj warmi kamachi payman achhuykuspa niran: “¡Qanpas Galilea llaqtayoq Jesuswanmá kasharanki riki!”, nispa. 70  Paymi ichaqa lliupa ñaupanpi negaspa niran: “Imamantachá rimakushankipas”, nispa. 71  Punkuq qayllanman riqtintaq juj sipascha payta qhawaykuspa chaypi kashaqkunata niran: “Kay runaqa Nazaret llaqtayoq Jesuswanmi kasharan”, nispa. 72  Jinan Pedroqa juraspa yapamanta negaran: “¡Manan chay runataqa reqsinichu!”, nispa. 73  Chay qhepallamanmi chaypi sayashaqkuna Pedroman achhuykuspa niranku: “Qanqa paypa discipulonkunamanta jujninpunin kashanki, rimayniykipin chayqa sut’ita reparakushan”, nispa. 74  Jinan Pedroqa pay kikinta ñakakusparaq juraran: “¡Manapunin chay runataqa reqsinichu!”, nispa. Chayllamanmi juj gallo waqaran. 75  Chaymi Pedroqa yuyariran Jesuspa: “Manaraq gallo waqashaqtinmi kinsa kutita negawanki”, nispa nisqanta. Jinan Pedroqa jawaman lloqsispa khuyayta waqaykuran.

Uraypi willakuykuna

Paykunaqa munaranku Jesusta jap’isqankumanta runakuna “allinmi” ninankutan.
Chaypiqa “mosoq acuerdopaq” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “almay” nillanmantaqmi.
Jesustan wañuchinanku karan Diosta k’amiqmanta tumpaspa, Diostaq mana chayta jark’ananchu karan, chaytan chay copaqa representan.
“Cuerpo” nispaqa nishan runakunaq juchasapa kayninmantan.
Griego rimaypiqa “12 legión” ninmi. Ñaupa Roma llaqtapiqa juj legionpin kaq 4.000 otaq 6.000 jina soldadokuna.
Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “Jatun Junta” nisqata.