Mateo 21:1-46

  • Jerusalenman Jesuspa jaykusqanmanta (1-11)

  • Jesús templomanta runakunata qarqon (12-17)

  • Higos sach’a ñakasqa kasqanmanta (18-22)

  • Jesuspa autoridadninta mana respetasqankumanta (23-27)

  • Iskay qhari wawakunamanta (28-32)

  • Wañuchiq llank’aqkunamanta (33-46)

    • Esquina jap’iq jatun kaq rumi wijch’usqa kasqan (42)

21  Jerusalén llaqtaman qayllaykushaspankun Olivos orqopi Betfagué llaqtachaman chayaranku, chaymantan Jesusqa iskay discipulonkunata kacharan:  “Jaqay rijurimushaq aylluman riychis, chayman jaykuspaykichis jinan tarinkichis juj china asnota malta asnontin watarayashaqta, jinaspa paskaruspa aysamunkichis.  Pipas ima nispapas nisunkichisman chayqa, ‘Señormi munashan’ nispan ninkichis. Jinan payqa aysachimusunkichispacha”, nispa.  Chayqa karan profetaq nisqan junt’akunanpaqmi, paymi niran:  “Sionpa ususinta niychis: ‘¡Qhawariy! Llamp’u sonqo reyniykin juj malta asnopi sillaykusqa qanman jamushan, arí, cargana uywaq maltanpi sillaykusqan jamushan’”, nispa.  Jinan discipulokunaqa rispa Jesuspa kamachisqanman jinapuni ruwaranku.  China asnotan maltantinta aysamuranku, chay asnokuna patamantaq jawa p’achankuta caronaykuranku, Jesustaq malta asnopi sillaykuran.  Yaqa llapa runakunan jawa p’achankuta ñan pataman mast’aranku, wakintaq sach’aq k’allmankunata wit’uspa chayta mast’aranku.  Ñaupanta qhepantawan riq runakunataq alto kunkawan nisharanku: “¡Salvasqa kachun Davidpa Churinqa! ¡Sumaqpaq qhawarisqa kachun Jehová Diospa sutinpi jamuqqa! ¡Janaq pachapi kaq payta salvachun!”, nispa. 10  Jerusalén llaqtaman jaykuqtintaq chaypi llapa runakuna afantaraq ninakuranku: “¿Pitaq kayri?”, nispa. 11  Paywan kashaq runakunataq niranku: “¡Payqa Galileapi kaq Nazaret llaqtayoq Jesusmi! Paymi jamunan karan chay profetaqa”, nispa. 12  Jesustaq temploman jaykuspa jawaman qarqomuran chaypi llapa vendeqkunata rantiqkunata ima, qolqe cambiaqkunaq mesankunatapas, paloma vendeqkunaq tiyanankunatapas t’ijrarpariranmi. 13  Jinaspa paykunata niran: “Qelqasqan kashan: ‘Wasiyqa “Diosmanta mañakuna wasi” nisqan kanqa’, nispa; qankunataq ichaqa suwakunaq t’oqonman tukuchipusqankichis”, nispa. 14  Chaymantapas templopin payman achhuykuranku ñausakuna wist’ukuna ima, jinan paykunata qhaliyachiran. 15  Umalli sacerdotekunan kamachikuy simita yachachiqkunapiwan sinchita phiñakuranku Jesuspa milagrokuna ruwasqanta rikuspa, templopi waynachakunaq: “¡Salvasqa kachun Davidpa Churinqa!”, nispa qaparisqankutawan uyarispa. 16  Chaymi Jesusta niranku: “¿Uyarishankichu kaykunaq imatachus nisqankuta?”, nispa. Jinan Jesusqa niran: “Arí, uyarishanin. ¿Manachu leerankichis: ‘Erqechakunan, wawakunan siminwan jatunchasunki’, nisqa kasqanta?”, nispa. 17  Chay llaqtamanta lloqsispan Betania llaqtachaman riran, chaypitaq samaran. 18  Jerusalén llaqtaman tutallamanta kutishaspan Jesusqa yarqachikuran. 19  Ñan patapi higos sach’ata rikuspataq chayman achhuykuran, ichaqa manan ima rurutapas chaypi tariranchu, aswanpas raphillatan, jinan chay sach’ata niran: “Kunanmantaqa manañan jayk’aqpas rurunkiñachu”, nispa. Chaymi higos sach’aqa kasqan rato ch’akipuran. 20  Discipulonkunataq chayta rikuspa admirasqa niranku: “¿Imaynapitaq kay higos sach’ari kasqan rato ch’akirapun?”, nispa. 21  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Cheqaqtan niykichis: Sichus iñinkichis, manataq iskayankichischu chayqa, manan kay higos sach’awan imatachus ruwasqayta jinallachu ruwankichis, aswanmi kay orqotapas: ‘Jatarispa lamar-qochaman wijch’uykukuy’, niqtiykichisqa wijch’uykukunqa. 22  Iñiywanchus tukuy imatapas mañakunkichis chayqa, chaskinkichismi”, nispa. 23  Temploman jaykuspa chaypi yachachishaqtintaq payman achhuykuranku umalli sacerdotekuna kuraq runakunapiwan, jinaspa niranku: “¿Ima autoridadwantaq qanri kaykunata ruwanki? ¿Pin qanman kay autoridadta qorasunki?”, nispa. 24  Jesustaq paykunata niran: “Noqapas jujta tapullasaykichistaq. Kutichiwankichis chayqa, noqapas nillasaykichistaqmi ima autoridadwanchus kaykunata ruwashani chayta: 25  ¿Pin Juanman autoridadta qoran bautizananpaq? ¿Dioschu* icha runakunachu?”, nispa. Jinan paykunapura ninakuranku: “‘Diosmi’ nisunchis chayqa: ‘¿Imaraykun mana creerankichischu?’, niwasunchá riki. 26  ‘Runakunan’ nisunchis chaypas, llaqtachá imanawasunmanraq, lliumi Juantaqa profetapaq jap’inku”, nispa. 27  Chaymi Jesusta niranku: “Manan yachaykuchu”, nispa. Jesustaq paykunata niran: “Chhaynaqa manan noqapas nisaykichischu ima autoridadwanchus kaykunata ruwani chayta. 28  ”¿Ima niwaqchistaq? Juj runaqmi karan iskay wawankuna. Kuraq kaqman achhuykuspan niran: ‘Wawáy, kunan p’unchay uvas chajrapi llank’amuy’, nispa. 29  Jinan payqa niran: ‘Manan riymanchu’, nispa, chay nisqanmanta pesapakuspan ichaqa riran. 30  Sullk’a kaqman achhuykuspan kaqta nillarantaq. Paytaq niran: ‘Risaqmi, papáy’, nispa, ichaqa manan riranchu. 31  ¿Iskayninkumanta mayqen kaqmi taytanpa munayninta ruwaran?”, nispa. Paykunataq niranku: “Kuraq kaqmi”, nispa. Jinan Jesusqa niran: “Cheqaqtan niykichis: Impuesto cobraqkunapas qhelli kausaypi puriq warmikunapas qankunaq ñaupaykichistaraqmi Diospa gobiernonman rishanku. 32  Juanmi qankunaman jamuran allin kaq ñanta yachachispa, qankunataq mana creerankichischu. Aswanpas impuesto cobraqkunan, qhelli kausaypi puriq warmikunan creeranku, qankunataq chayta rikushaspapas mana pesapakurankichischu creenaykichispaq. 33  ”Juj ejemplotawan churasaykichis: Juj runan chajranpi uvasta plantaran, jinaspa muyuriqninta cercoran, chaypin uvas sarunata t’oqoran juj torretapas perqaran, jinaspa llank’aqkunaman arrendopi qospa karu llaqtaman ripuran. 34  Cosecha tiempo chayamuqtintaq kamachinkunata uvas chajrapi llank’aqkunaman kacharan, chhaynapi chajraq rurusqanmanta payman tupaqta juñumunankupaq. 35  Llank’aqkunan ichaqa chay kamachikunata jap’ispa jujninta maqaykuranku, jujnintataq wañuchipuranku, jujnintañataq rumiwan ch’aqespa wañuchipuranku. 36  Wajmantan juj kamachikunata kachallarantaq ñaupaq riqkunamanta aswan askhata, paykunatapas kaqtan ruwallarankutaq. 37  Qhepatañataq churinta kacharan: ‘Churiytaqa respetanqakuchá’, nispa. 38  Llank’aqkunataq churita rikuruspa ninakuranku: ‘Kaymi herencia chaskiqqa. ¡Jaku wañuchimusun, chhaynapi herencianta jap’ikapunanchispaq!’, nispa. 39  Chaymi paykunaqa uvas chajramanta jawaman aysamuspa wañuchipuranku. 40  Chhaynaqa, uvas chajrayoq jamuspa, ¿imatan chay llank’aqkunata ruwanqa?”, nispa. 41  Jinan umalli sacerdotekunapas kuraq runakunapas niranku: “Millay kasqankuraykun paykunata wañuchinqa, chajrantataq arrendanqa chajraq rurusqanta tiempollanpi qoq llank’aqkunaman”, nispa. 42  Jesustaq paykunata niran: “Diospa simin qelqan nin: ‘Perqaqkunaq wijch’usqan rumin esquina jap’iq jatun kaq rumi kapun. Chayqa Jehová Diosmantan jamun, ancha admiranapaqtaqmi ñawinchispaqpas’, nispa. ¿Manachu chayta leerankichis? 43  Chaymi niykichis: Diosmi qankunamanta gobiernonta qechusunkichis, jinaspa munayninta ruwaq runakunaman qopunqa. 44  Pipas chay rumiman urmaqqa sinchi k’irisqan kanqa, pimanchus chay rumi urmanqa chaytaq ñut’usqa kanqa”, nispa. 45  Chaykuna willasqanta uyarispan umalli sacerdotekunapas fariseokunapas repararanku paykunamanta rimashasqanta. 46  Chaymi jap’iyta munaranku, ichaqa runakunatan manchakuranku Jesusta profetapaq jap’isqankurayku.

Uraypi willakuykuna

Griego rimaypiqa “janaq pachachu” ninmi.