Marcos 6:1-56

  • Llaqtanpi Jesusta mana chaskisqankumanta (1-6)

  • Predicanankupaq apostolkunata yachachikusqanmanta (7-13)

  • Bautizaq Juanta wañuchisqankumanta (14-29)

  • 5.000 runakunata Jesuspa mijuchisqanmanta (30-44)

  • Unu patapi Jesuspa purisqanmanta (45-52)

  • Genesaretpi runakunata qhaliyachisqanmanta (53-56)

6  Chaymanta rispan llaqtanman jaykuran, discipulonkunapas paywan kuskan riranku.  Sábado p’unchay kaqtintaq sinagogapi yachachiyta qallariran, yaqa llapa uyariqkunataq anchata admirakuspa niranku: “¿Maypitaq kay runari kaykunata yacharamun? ¿Imaynapitaq khayna yachaytari tarimun? ¿Imaynapin atin milagrokuna* ruwaytapas?  ¿Manachu kay runaqa Mariaq wawan carpintero kashan? ¿Manachu payqa Santiagoq, Josepa, Judaspa, Simonpapas wayqen? ¿Manachu panankunapas kaypi tiyanku?”, nispa. Chaymi mana paypi iñiyta munarankuchu.  Jesustaq paykunata niran: “Profetaqa maypipas allin respetasqan, kikin llaqtanpi kikin wasinpi imallan manaqa”, nispa.  Chaymi payqa mana askhatachu milagrokunata chaypi ruwaran, aswanpas iskay kinsa onqosqakunallatan qhaliyachiran makinta paykunaman churaykuspa.  Jesusqa anchatan admirakuran mana iñiyniyoq kasqankumanta. Chaymantataq chaypi kaq llapa ayllukunata yachachispa puriran.  Chunka iskayniyoq apostolninkunata wajaspataq iskay-iskaymanta kachayta qallariran, paykunamanmi atiyta qoran millay espiritukunata qarqonankupaq.  Jinaspa paykunata kamachiran ama imatapas ñanpaq apanankupaq, ni t’antatapas, ni qoqawatapas, ni qolqetapas,* aswanpas taunallata.  Ichaqa niranmi churakusqanku usut’allawan cuerponkupi p’achallankuwan rinankupaq. 10  Nillarantaqmi: “Maypipas juj wasiman jaykuspaykichisqa chaypin qhepakunkichis chay llaqtamanta lloqsipunaykichiskama. 11  Maypipas mana chaskisunkichischu ni uyarisunkichispaschu chayqa, chaymanta lloqsipushaspan chakiykichispi kaq allpata chhafchirparinkichis, chhaynapi mana allin ruwasqankuta rikuchinaykichispaq”, nispa. 12  Jinan paykunaqa chaymanta rispa allin willakuykunata runakunaman willaranku juchankumanta pesapakunankupaq. 13  Askhatan supaykunatapas qarqoranku, askha onqosqakunatataq aceitewan jawispa qhaliyachiranku. 14  Chaykunatan rey Herodesqa* uyariran runakuna tukuyneqpi Jesusmanta rimasqankurayku, paykunan nisharanku: “Bautizaq Juanmi wañusqanmanta jatarimun, chaymi payqa milagrokunata ruwashan”, nispa. 15  Wakin runakunataq nisharanku: “Payqa Eliasmi”, nispa. Wakintaq nisharanku: “Ñaupa profetakunamanta jujnin jinan”, nispa. 16  Herodestaq chayta uyarispa niran: “Kayqa umanta wit’uchisqay Juanpunin kanman, payqa wañusqanmantachá jatarichisqa karan”, nispa. 17  Herodesqa wayqen Felipeq esposan Herodiaswanmi casarakusqa, chay warmiq causanpin payqa Juanta presota jap’ichispa watasqata carcelman wisq’achisqa. 18  Juanqa askha kutipin Herodesta nisqa: “Manan allinchu wayqeykiq esposanwan kasqaykiqa”, nispa. 19  Chaymi Herodiasqa Juanta sinchita cheqnikuspa wañuchiyta munaran, ichaqa manan atiranchu. 20  Herodesqa yacharanmi Juanqa allin runa, Dios sonqo runa kasqanta, chaymi payta manchakuran, manataq munaranchu imananankutapas. Sapa kutilla Juanpa rimasqanta uyarispan Herodesqa mayta iskayaq imatachus ruwananmanta, ichaqa kusisqan paytaqa uyariq. 21  Herodiaspa suyasqan p’unchaymi chayamuran. Herodesmi wata junt’ay fiestanpi umalli runankunaman, ejercitopi comandantekunaman,* Galileapi allichachaq runakunamanwan jatun mijuyta jaywasharan. 22  Jinan Herodiaspa ususinqa jaykuspa tusuran, chaywantaq Herodesta invitasqan runakunatawan anchata kusichiran. Chaymi rey Herodesqa sipaschata niran: “Ima munasqaykitapas mañakullaway, jinan qosayki”, nispa. 23  Jurasparaqmi niran: “Imapas mañakuwasqaykitaqa qosaykipunin, kamachisqay llaqtaq kuskannintaña mañakuwanki chaypas qosaykin”, nispa. 24  Chaymi sipasqa chaymanta lloqsispa mamanta tapuran: “¿Imatan mañakuyman?”, nispa. Mamantaq niran: “Bautizaq Juanpa umanta mañakuy”, nispa. 25  Jinan payqa kaq rato phawaylla reypa kasqanman jaykuspa mañakuran: “Bautizaq Juanpa umanta kunanpacha juj platopi qoway”, nispa. 26  Reytaq sinchita chaywan llakikuran, ichaqa jurasqanrayku invitasqan runakunarayku iman mana atiranchu “manan” niyta. 27  Jinan reyqa kaq rato guardiata kamachiran Juanpa umanta apamunanpaq. Paytaq carcelta rispa umanta wit’umuran, 28  jinaspan juj platopi apamuspa sipaschaman qoran, sipaschataq mamanman qoran. 29  Juanpa discipulonkunataq chayta uyarispa jamuranku, ayanta apapuspataq p’ampapuranku. 30  Apostolkunataq Jesuspa kasqanman juñukuspanku willaranku tukuy ima ruwamusqankumanta yachachimusqankumantawan. 31  Paykunapaqqa manan mijunallankupaqpas tiemponku kaqchu, askha runakuna sapa rato jamusqanrayku. Chaymi Jesusqa paykunata niran: “Jaku ch’in ladoman chaypi juj chikanta samarimunaykichispaq”, nispa. 32  Jinan paykunaqa botepi juj ch’in ladoman riranku sapallanku kanankupaq. 33  Runakunan ichaqa maymanchus rishasqankuta rikuranku, askhataq chayta yacharuranku, chaymi llapan llaqtakunamanta chakillapi phawaspa ñaupaqtaraq chayaruranku. 34  Botemanta lloqsispataq Jesusqa ancha askha runakunata rikuran, jinaspan anchata paykunata khuyapayaran mana michiqniyoq ovejakuna jina kasqankurayku. Chaymi imaymanata paykunaman yachachiyta qallariran. 35  Tardeña kaqtintaq discipulonkunaqa payman achhuykuspa niranku: “Kayneqqa ch’inmi, tardeñataqmi kanpas. 36  Chayrayku kachapullayña paykunata, chhaynapi campokunata ayllukunata rispa imallatapas rantikuspa mijunankupaq”, nispa. 37  Jesustaq paykunata niran: “Qankunayá imallatapas mijuchiychis”, nispa. Jinan paykunaqa niranku: “Llapankupaqqa iskay pachaj denario* qolqewanchá t’antata rantimunayku kanman, ¿imaynapin chay ruwayta atiykuman?”, nispa. 38  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Qhawaramuychis jayk’achus t’antaykichis kashan chayta”, nispa. Paykunataq jayk’achus kasqanta yachaspa niranku: “Pisqa t’antawan iskay challwallawanmi kashasqa”, nispa. 39  Jinan Jesusqa llapa runakunata kamachiran t’aqa-t’aqapi q’omer pasto patapi tiyaykunankupaq. 40  Chaymi t’aqa-t’aqapi tiyaykuranku, pachaj-pachajmanta, pisqa chunka pisqa chunkamanta. 41  Pisqa t’antata iskay challwatawan jap’ispataq cielota qhawarispa graciasta qoran. Jinaspan t’antata phasmispa discipulonkunaman jaywayta qallariran runakunaq ñaupanman churanankupaq, iskaynin challwakunatapas llapankupaqmi phasmiran. 42  Chaymi llapallanku mijuranku sajsanankukama, 43  puchuq phasmikunatataq chunka iskayniyoq canasta junt’ata juñuranku, challwakunapas puchuranmi. 44  T’antata mijuq qharikunaqa pisqa waranqan karan. 45  Chay qhepamantaq Jesusqa discipulonkunata boteman seqachiranpacha, chhaynapi qochaq chimpan Betsaida ladoman ñaupashanankupaq, chaykamataq payqa runakunata kachapusharan. 46  Runakunata kacharparipuspataq juj orqoman riran Diosmanta mañakuq. 47  Ch’isinña kaqtinmi boteqa qocha chaupipiña kasharan, Jesustaq orqopi sapallan kasharan. 48  Chaymantataq discipulonkunata rikuran boteta ñak’ayta suchuchishaqta, ñaupankumanta sinchita wayramusqanrayku, chaymi Jesusqa manaraq illarimushaqtin* unu patanta purispa paykuna ladoman riran paykunata ñaupariyta munaspa. 49  Jinan paykunaqa unu patanta purishaqta rikuruspa qapariranku: “¡Imataq jaqayri!”, nispa. 50  Llapallankun payta rikuspa mancharikuranku. Chaymi Jesusqa kaq rato paykunata niran: “¡Kallpachakuychis! Ama mancharikuychischu, noqan kani”, nispa. 51  Boteman seqaqtintaq wayraqa thanipuran, jinan anchatapuni admirakuranku. 52  Paykunaqa manan entienderankuchu t’anta askhayachisqanmanta imatachus yachananku karan chayta, sonqonkupas rumiyasqan kasharan entiendenankupaq. 53  Qochata chimpaspankutaq Genesaret allpaman chayaranku, chay qayllapitaq boteta wataranku. 54  Botemanta lloqsiqtinku jinan runakunaqa Jesusta reqsiruranku. 55  Jinaspan phawaspa llapa chaykunapi tiyaqkunaman willamuranku, jinan llapa onqosqakunata camillapi Jesusman apamuyta qallariranku. 56  May ayllukunamanña, llaqtakunamanña, campokunamanña jaykuqtinpas mercado plazakunapin onqosqakunata churaqku, chaypin rogakuqku jawa p’achanpa cantollantapas llamiykunankupaq. Jayk’an llamiykuqkunataq qhali kapuqku.

Uraypi willakuykuna

Griego rimaypiqa “atiywan ruwaykuna” ninmi.
Griego rimaypiqa “ni cobretapas” ninmi.
Payqa karan Jatun Herodespa wawan Herodes Antipasmi.
Comandantekunaqa 1.000 soldadokunatan kamachiqku.
Juj denario qolqeqa karan juj p’unchay llank’asqamanta pagon.
Chayqa karan las tresmanta inti lloqsimuykaman.