Marcos 15:1-47

  • Pilatoq ñaupanpi Jesuspa kasqanmanta (1-15)

  • Jesusta asipayasqankumanta (16-20)

  • “Golgota” nisqapi Jesusta k’aspiman clavasqankumanta (21-32)

  • Jesusta wañuchisqankumanta (33-41)

  • Jesusta sepulturaman churasqankumanta (42-47)

15  Pacha illarimuqtin jinataq Jatun Juntapi* llapa kaqkuna: umalli sacerdotekuna, kuraq runakuna, kamachikuy simita yachachiqkuna ima juñunakuspa rimanakuranku; jinaspa Jesusta watasqata apaspa Pilatoman entregaranku.  Jinan Pilatoqa payta tapuran: “¿Qanchu kanki judío runakunaq reynin?”, nispa. Jesustaq niran: “Qan kikiykin chaytaqa ninkiña”, nispa.  Umalli sacerdotekunataq imaymanamanta Jesusta juchachasharanku.  Chaymi Pilatoqa wajmanta tapuran: “¿Manachu ima ninkipas? Qhawariy, imaymanamantan tumpashasunkiku”, nispa.  Jesusmi ichaqa manaña ima nispapas niranchu, chaymi Pilatoqa sinchita admirakuran.  Pilatoqa sapa Pascua fiestapin juj presota kachariq, mayqentachus runakuna mañakuqku chayta.  Chay tiempopaqmi Barrabás sutiyoq runa preso kasharan gobierno contra jatariqkunawan kuska, paykunan chay jatariypi runata wañuchisqaku.  Jinan runakunaqa jamuspa Pilatomanta mañakuranku imatachus paykunapaq ruwallaqpuni chayta ruwananpaq.  Pilatotaq paykunata niran: “¿Munawaqchischu judío runakunaq reynin kacharipunayta?”, nispa. 10  Chaytaqa niran umalli sacerdotekuna envidiakuspa Jesusta payman entregasqankuta reparaspan. 11  Umalli sacerdotekunataq ichaqa runakunata kallpacharanku Barrabasta kacharinanta mañakunankupaq. 12  Jinan Pilatoqa paykunata wajmanta nillarantaq: “Chhaynaqa, ¿imatataq ruwasaq ‘judío runakunaq reynin’ nisqaykichis runawanri?”, nispa. 13  Paykunataq wajmanta qapariranku: “¡Paytaqa k’aspipi warkuy!”, nispa. 14  Pilatotaq paykunata niran: “¿Imarayku? ¿Ima mana allintataq ruwaranri?”, nispa. Runakunan ichaqa astawanraq qapariranku: “¡Paytaqa k’aspipi warkuy!”, nispanku. 15  Jinan Pilatoqa runakunata kusichiyta munaspa Barrabasta kacharipuran, Jesustataq jasut’ichispa soldadokunaman entregaran k’aspipi wañuchimunankupaq. 16  Soldadokunataq kamachikuqpa wasin patioman apaykuspa llapa soldadokunata wajamuranku; 17  jinaspan pukaniraq azul mantawan Jesusta p’istuykuranku, kiskamanta coronata simp’aspataq chaywan churaranku. 18  Jinaspa alto kunkawan: “¡Judío runakunaq reynin, napaykuykikun!”, nispa niyta qallariranku. 19  Chaymantapas soqoswanmi umapikama p’anaykuranku thoqaykuranku ima, ñaupanpi qonqoriykuspataq payman k’umuykuq tukuranku. 20  Burlakusqanku qhepamantaq pukaniraq azul mantata ch’utiranku, jawa p’achanwan churaspataq jawaman aparanku k’aspiman clavanankupaq. 21  Chaynintan campomanta jamushasqa Cirene llaqtayoq Simón, payqa Alejandroq, Rufoq taytanmi karan, paytan kamachiranku* Jesuspa ñak’arinan k’aspita apananpaq. 22  Jinan Jesustaqa aparanku “Golgota” nisqaman, chayqa “calavera pata” ninantan nin. 23  Chaypin vinota jaywaranku mirra drogawan tupachisqata, Jesusmi ichaqa mana chaskikuranchu. 24  Chaymantataq k’aspiman clavaranku, jinaspan jawa p’achanta rakinakunankupaq sortearanku imantachus sapanka apakunankupaq. 25  K’aspiman clavashaqtinkuqa las nueve* jinan kasharan. 26  Imamantachus juchachasqankutaq khayna qelqasqa kasharan: “Kayqa judío runakunaq reyninmi”, nisqa. 27  Chaymantapas iskay suwakunatan k’aspipi warkullarankutaq, jujta Jesuspa paña ladonpi, jujtataq lloq’e ladonpi. 28  *—— 29  Wakin chayninta pasaq runakunan umankuta maywispa Jesusta k’amiranku: “¡Yau runa, templota thunispa kinsa p’unchaypi sayarichiq! 30  Salvakuyyá chay ñak’arina k’aspimanta uraykamuspa”, nispa. 31  Jinallataq umalli sacerdotekunapas kamachikuy simita yachachiqkunapiwan paymanta burlakuspa ninakuranku: “¡Jujkunatan salvan, pay kikintataq mana salvakuyta atinchu! 32  Israelpa reynin Cristo kaspaqa uraykamuchunyá chay ñak’arina k’aspimanta, chayta rikuspa paypi creenanchispaq”, nispa. Paypa ladonpi warkusqa kaqkunapas k’amillarankutaqmi. 33  Las doceta jinataq* lliu chay lado tutayaran las tres* jina tardekama. 34  Las tresta jinan Jesusqa fuerteta wajakuran: “Eli, Eli, ¿lama sabajtani?”, nispa; chayqa “Diosníy, Diosníy, ¿imaraykun saqerpariwanki?” ninantan nin. 35  Chay qayllapi wakin sayashaqkunataq chayta uyarispa niranku: “¡Uyariychis! Eliastan wajashan”, nispa. 36  Jinan paykunamanta jujninku phawarispa juj esponjata p’osqo vinoman challpuran, soqosman churaykuspataq chayta ch’onqananpaq jaywaran, nirantaq: “¡Jinalla kachun! Qhawallasunchis, jamunqapaschá Elías k’aspimanta payta uraykachiq”, nispa. 37  Jesustaq fuerteta qapariran, jinaspa wañupuran. 38  Jinan templo ukhupi cortina iskayman llik’ikuran wichaymanta urayman. 39  Jesuspa qayllanpi sayashaq ejercitopi capitantaq* imaynapichus wañupusqanta rikuspa niran: “Cheqaqtapunimá kay runaqa Diospa Churin kasqa”, nispa. 40  Chaypin kashallarantaq warmikunapas karullamanta qhawaspanku, paykunamanta wakinmi karan: María Magdalena, sullk’a kaq* Santiagoq, Josespa mamanku María, Salomepiwan; 41  paykunan Galileapi kashaqtin Jesusta puriysiqku atiendeqku ima; chaypin kashallarankutaq Jesuswan kuska Jerusalenman jamuq askha warmikunapas. 42  Tardeñan karan, sábado p’unchaypaq alistakuna p’unchaytaq karanpas, 43  chaymi Arimatea llaqtayoq José sutiyoq runaqa kallpata jap’ispa Pilatoq ñaupanman jaykuran, jinaspa Jesuspa cuerponta mañakuran. Joseqa Jatun Juntamanta* jujninmi karan, allin respetasqataq karanpas, payqa Diospa gobiernontan suyakusharan. 44  Jinan Pilatoqa Jesús wañuranñachus icha manaraqchus chayta yachayta munaspa ejercitopi capitanta wajachimuran, jinaspa chayta tapuran. 45  Wañusqaña kasqanta yachaspataq Pilatoqa Jesuspa cuerponta Joseman entregachiran. 46  Jinan Joseqa sumaq lino telata rantiran, Jesuspa cuerponta uraykachispataq chaywan k’uyuran, jinaspa qaqapi t’oqosqa sepulturaman churaran, sepulturaq punkunta wisq’ananpaqtaq rumita chayman tanqaykuran. 47  María Magdalenawan Josespa maman Mariapiwantaq maypichus churasqa kasqanta qhawasharanku.

Uraypi willakuykuna

Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “Jatun Junta” nisqata.
Chaypiqa “obligasqa llank’anata ruwachiranku” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “kinsa kaq hora” ninmi, chaytaqa yupaqku intiq lloqsimusqanmantapachan.
Kay versiculoqa manan rijurinchu “Westcott, Hort” nisqa griego qelqakunapi, nitaq wakin allin reqsisqa qelqakunapipas.
Griego rimaypiqa “soqta kaq horata jinataq” ninmi, chaytaqa yupaqku intiq lloqsimusqanmantapachan.
Griego rimaypiqa “isqon kaq hora” ninmi, chaytaqa yupaqku intiq lloqsimusqanmantapachan.
Juj capitanqa Roma ejercitopi 100 soldadokunata kamachiqmi karan.
Chaypiqa “juch’uy kaq” nillanmantaqmi.
Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “Jatun Junta” nisqata.