Marcos 14:1-72

  • Jesusta wañuchinankupaq sacerdotekunaq rimanakusqankumanta (1, 2)

  • Sumaq q’apaq jawinawan Jesusman jich’aykusqankumanta (3-9)

  • Jesusta Judaspa traicionasqanmanta (10, 11)

  • Último Pascua fiestamanta (12-21)

  • Señorpa cenanmanta (22-26)

  • Jesusta Pedro negananmanta (27-31)

  • Getsemaní huertapi Jesuspa mañakusqanmanta (32-42)

  • Jesús jap’isqa kasqanmanta (43-52)

  • Jatun Juntapi Jesusta juzgasqankumanta (53-65)

  • Jesusta Pedro negasqanmanta (66-72)

14  Iskay p’unchayllañan kasharan Pascua fiestapaq, mana levadurayoq t’anta mijuna fiestapaqpas. Umalli sacerdotekunawan kamachikuy simita yachachiqkunawantaq piensasharanku imaynatachus ima tumpallapas* Jesusta jap’inkuman chayta, chhaynapi wañuchinankupaq,  ichaqa: “Ama fiestapiqa, mana chayqa runakunachá ch’aqwata jatarichinkuman”, nispan nisharanku.  Jesusqa Betania llaqtachapin lepra onqoyninmanta qhaliyachisqa Simonpa wasinpi mijusharan, jinan juj warmi jamuran yuraq rumi p’uyñuchapi sinchi valorniyoq mana imawan tupachisqa sumaq q’apaq nardo jawinantin. P’uyñuchaq kunkanta p’akiruspataq chay jawinata Jesuspa umanman jich’aykuyta qallariran.  Chayta rikuspan wakinqa phiñasqa ninakuranku: “¿Imanaqtinmi chay sumaq q’apaq jawinata usuchin?  ¡Chay sumaq q’apaq jawinataqa kinsa pachaj denario* qolqemantapas aswanmanraq vendekunman karan, chay qolqetataq wajchakunaman qokunman karan!”, nispa. Paykunaqa sinchi phiñasqan kasharanku chay warmipaq.*  Jesustaq paykunata niran: “Jinalla kachun, ¿imaraykun payta phiñachiyta munashankichis? Payqa ancha allintan noqapaq ruwapuwashan.  Wajchakunaqa tukuy tiempon qankunawan kashan, munaspaykichisqa ima ratopas paykunataqa yanapawaqchismi; noqan ichaqa mana tukuy tiempochu qankunawan kasaq.  Payqa tukuy atisqantan ruwashan; sumaq q’apaq jawinata cuerpoyman jich’aykuwaspaqa p’ampasqa kanaypaqmi alistawashan.  Cheqaqtan niykichis: Maypiña allin willakuykuna kay pachantinpi willakunqa chaypas, yachakullanqataqmi kay warmiq ruwasqanmantapas, chhaynapi yuyarisqa kananpaq”, nispa. 10  Chunka iskayniyoq apostolkunamanta jujnin Judas Iscariotetaq umalli sacerdotekunawan rimanakuq riran Jesusta paykunaman jap’ichinanpaq. 11  Jinan paykunaqa imachus nisqanta uyarispa anchata kusikuranku, prometerankutaq qolqeta qonankupaq. Chaymantapachan Judasqa piensasharan imaynatachus Jesusta jap’ichinman chayta. 12  Mana levadurayoq t’anta mijuna fiesta qallariy p’unchaypin Pascua fiestapi mijunapaq juj uywata nak’aqku, chaymi discipulonkunaqa Jesusta niranku: “¿Maypin alistamunaykuta munanki Pascua mijunata mijunaykipaq?”, nispa. 13  Jinan Jesusqa iskay discipulonkunata kacharan: “Llaqtata riychis, chaypin unu p’uyñu apashaq runa qankunawan tupaq jamunqa. Paypa qhepantan rinkichis, 14  maymanchus jaykunqa chay wasiyoqtan ninkichis: ‘Yachachikuqmi nin: “¿Maypin kashan visita chaskinayki cuarto, chaypi discipuloykunapiwan Pascua mijunata mijunaypaq?”’, nispa. 15  Jinan payqa altospi juj jatun cuartota rikuchisunkichis listollataña, chaypin Pascua mijunata mijunanchispaq alistamunkichis”, nispa. 16  Chaymi discipulonkunaqa chay llaqtaman riranku, jaykuspankutaq Jesuspa nisqanta jina tukuy imatapas tariranku, jinaspan Pascua fiesta mijunapaq imachus necesitakusqanta alistaranku. 17  Ch’isinyaqtintaq Jesusqa chunka iskayniyoq apostolkunapiwan jamuran. 18  Mesapi tiyaykuspa mijushaqtinkun Jesusqa paykunata niran: “Cheqaqtan niykichis: Noqawan mijuq jujniykichismi enemigoykunaman jap’ichiwanqa”, nispa. 19  Jinan paykunaqa sinchi llakisqa sapankanku tapuranku: “¿Noqachu kani?”, nispa. 20  Jesustaq paykunata niran: “Chunka iskayniyoqmanta jujniykichis noqawan kuska pocilloman t’antanta challpuqmi. 21  Runaq Churinqa ripunqan imaynachus paymanta qelqasqa kashan chayman jina, ichaqa, ¡ay imaraqmi kanqa runaq Churinta jap’ichiq runamantaqa! Chay runapaqqa mana naceymi aswan allin kanman karan”, nispa. 22  Mijushaqtinkun Jesusqa juj t’antata jap’ispa Diosman graciasta qoran, p’akispataq paykunaman jaywaran: “Jap’iychis, kayqa cuerpoytan representan”, nispa. 23  Copatapas jap’illarantaqmi, Diosman graciasta qospataq paykunaman jaywaran, llapankutaq chaymanta ujaranku. 24  Paykunatan niran: “Kayqa ‘mosoq rimanakuypaq* yawarniytan’ representan, chay yawarmi askha runakunarayku jich’asqa kanqa. 25  Cheqaqtan niykichis: Manapuniñan vinotaqa ujasaqchu Diospa gobiernonpi mosoq vinota ujanay p’unchaykama”, nispa. 26  Diosta jatunchana takikunata takispankuñataq Olivos orqoman riranku. 27  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Llapaykichismi saqerpariwankichis, qelqasqan kashan: ‘Michiqtan k’irisaq, jinan ovejakunaqa ch’eqeripunqa’, nisqa. 28  Kausarichisqa kasqay qhepamanmi ichaqa Galileaman risaq, chaypin suyamusaykichis”, nispa. 29  Jinan Pedroqa niran: “Llapankuña saqerparisunkiku chaypas, noqaqa manapunin saqerparisaykichu”, nispa. 30  Jesustaq payta niran: “Cheqaqtan niyki: Kunan tutan manaraq iskay kutita gallo waqashaqtin kinsa kutita negawanki”, nispa. 31  Pedrotaq atipakusparaq niran: “Qanwan kuskaña wañunay kaqtinpas manapunin negasaykichu”, nispa. Chhaynatakaman llapankupas niranku. 32  Chaymantataq “Getsemaní” nisqa pataman chayaranku, chaypin discipulonkunata Jesusqa niran: “Kayllapi tiyashankichis Diosmanta mañakamushanaykama”, nispa. 33  Jinaspan Pedrota, Santiagota, Juantawan pusarikuran. Jesuspa sonqonmi sinchi llakikuymanta nanayta qallariran, 34  chaymi paykunata niran: “Llakikuymantan sonqoy* phatarunqaña. Kayllapi kashaychis, rijch’ashallankichismi”, nispa. 35  Juj chikan ñaupaqman rispataq pampakama k’umuykuspa mañakuyta qallariran, atikuqtinqa chay ñak’arina hora ama payman chayananpaq. 36  Niranmi: “Abba,* papáy, qanpaqqa tukuy imapas atikuqmi; kay copata* noqamanta karunchay. Ichaqa ama munasqaychu kachun, aswanpas qanpa munasqayki kachun”, nispa. 37  Kutimuspataq puñushaqta paykunata tariran, jinan Pedrota niran: “Simón, ¿puñushankichu? ¿Manachu juj ratollapas rijch’asqalla kayta atiranki? 38  Makilla kashaychis, mañakushaychistaq ama tentacionman urmanaykichispaq. Sonqoqa munallanpunin, cuerpon* ichaqa mana kallpayoq”, nispa. 39  Wajmanta rispan chhaynallatataq mañakuran. 40  Wajmanta kutimuspataq Jesusqa paykunata puñushaqta tarillarantaq, chaymi paykunaqa mana ima niytapas atirankuchu, paykunataqa sinchitan puñuy aysasharan. 41  Kinsa kutipi kutimuspataq Jesusqa paykunata niran: “¿Khayna tiempo kashaqtinchu puñushankichispas samashankichispas? ¡Chaykamalla! ¡Ñan hora chayaramunña runaq Churin juchasapa runakunaq makinman jap’ichisqa kananpaq! 42  Jatariychis, jaku, jap’ichiwaqniyqa ñan chayaramunña”, nispa. 43  Jesús rimashallaqtinraqmi Judasqa chayamuran, payqa chunka iskayniyoq apostolkunamanta jujninmi karan; paywan kuskan jamuranku askha runakuna espadakunantin k’aspikunantin ima, paykunataqa umalli sacerdotekuna, kamachikuy simita yachachiqkuna, kuraq runakunapiwanmi kachamuranku. 44  Jap’ichiqnin Judasmi imaynatachus Jesusta reqsinankupaq paykunata nisqa: “Pitachus much’aykusaq chaymi, payta jap’ispan ama kacharispa apankichis”, nispa. 45  Chayamuspa jinan Judasqa Jesusman achhuykuran, jinaspa “¡yachachikuq!” nispa much’aykuran. 46  Jinaqtinmi Jesusta presota jap’iranku. 47  Jesuswan kashaqkunamanta jujnintaq espadanta orqokuspa uma sacerdoteq kamachinta waqtaspa ninrinta qhoruran. 48  Jesustaq paykunata niran: “¿Suwata jina jap’iwanaykichispaqchu espadakunantin k’aspikunantin jamurankichis? 49  Sapa p’unchaymá riki templopi yachachispa qankunawan kasharani, ¿imaraykutaq manari jap’iwarankichischu? Ichaqa llapa kaykunaqa pasashan Diospa simin qelqakuna junt’akunanpaqmi”, nispa. 50  Llapa discipulonkunataq payta saqerparispa ayqekuranku. 51  Sumaq lino p’achawan churaykusqa waynallan paytaqa qatiparan, ichaqa chay waynatapas jap’iytan munaranku, 52  jinan payqa lino p’achanta saqerparispa ukhu p’achallantin ayqekuran.* 53  Chaymantataq Jesustaqa uma sacerdoteman aparanku, jinan chaypi juñukuranku llapa umalli sacerdotekuna, kuraq runakuna, kamachikuy simita yachachiqkunapiwan. 54  Pedrotaq ichaqa karullamanta qatipaspa uma sacerdoteq wasi pationman jaykuran, chaypin tiyaykuran wasipi kamachikunawan kuska ninapi q’oñikuspa. 55  Chaykamataq umalli sacerdotekunaqa llapallan Jatun Juntapi* kaqkunapiwan testigokunata maskhasharanku Jesuspa contranpi rimanankupaq, chhaynapi Jesusta wañuchinankupaq, ichaqa manan tarirankuchu. 56  Askhaña paymanta llullakuspa willaranku chaypas, willasqankuqa manan tuparanchu. 57  Juj testigokunapas jatarillarankutaqmi, jinaspan llullakuspa Jesús contra niranku: 58  “Noqaykun payta uyarirayku: ‘Noqan thunisaq runakunaq ruwasqan templota, jinaspa kinsa p’unchayllapi jujta jatarichisaq runakunaq mana ruwasqanta’, nispa niqta”, nispa. 59  Ichaqa chaymanta willasqankupas manan tuparanchu. 60  Jinaqtinmi uma sacerdoteqa sayarispa Jesusta tapuran: “¿Manachu ima nispapas kutichinki? ¿Ima ninkin kay runakuna contraykipi rimasqankumanta?”, nispa. 61  Jesusmi ichaqa ch’inlla karan, manataq ima niranpaschu. Jinan uma sacerdoteqa wajmanta tapullarantaq: “¿Qanchu kanki ch’uya Diospa Churin Cristo?”, nispa. 62  Jinan Jesusqa niran: “Arí, noqan kani. Qankunan runaq Churinta rikunkichis atiyniyoq Diospa paña ladonpi tiyashaqta, phuyupi jamushaqtawan”, nispa. 63  Jinaqtinmi uma sacerdoteqa p’achanta llik’ikuspa niran: “¿Imapaqñan testigokunatapas munasunman? 64  Uyarishankichisñan Diosta k’amisqanta, ¿ima ninkichismi?”, nispa. Jinan llapanku juchacharanku wañuchisqa kananpaq. 65  Jinaspan wakinninku thoqaykuranku, uyanta taparuspataq saqmakacharanku, nirankutaq: “Profeta kanki chayqa, niwayku pichus saqmashasunki chayta”, nispa. Juzganapi kaq guardiakunapas ch’aqlakacharankun, chaymantataq apapuranku. 66  Pedroqa uraypin kasharan, patiopi; chayllamanmi uma sacerdoteq jujnin warmi kamachin jamuspa 67  Pedrota rikururan ninapi q’oñikushaqta, jinan qhawaykuspa niran: “Qanpas Nazaret llaqtayoq Jesuswanmá kasharanki riki”, nispa. 68  Pedron ichaqa negakuran: “Manan paytaqa reqsinichu, imatachá rimakunkipas”, nispa. Chaymantataq jawa punkuneqman lloqsiran. 69  Warmi kamachitaq payta rikuruspa chaypi sayashaqkunata nillarantaq: “Kayqa paypa discipulonkunamanta jujninmi”, nispa. 70  Jinan Pedroqa wajmanta negakullarantaq. Juj ratomanqa chaypi sayashaqkunapas nillarankutaqmi: “Qanqa paypa discipulonkunamanta jujninpunin kashanki, Galilea llaqtayoq runamá kashanki riki”, nispa. 71  Pedrotaq pay kikinta ñakakusparaq juraran: “¡Manapunin chay runataqa reqsinichu!”, nispa. 72  Chayllamanmi iskay kaq kutita gallo waqaran, jinan Pedroqa yuyariran Jesuspa: “Manaraq iskay kutita gallo waqashaqtinmi kinsa kutita negawanki”, nispa nisqanta. Chaymi Pedroqa sinchi llakisqa waqayta qallariran.

Uraypi willakuykuna

Paykunaqa munaranku Jesusta jap’isqankumanta runakuna “allinmi” ninankutan.
Juj denario qolqeqa karan juj p’unchay llank’asqamanta pagon.
Chaypiqa “phiñarikurankun chay warmita” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “mosoq acuerdopaq” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “almay” nillanmantaqmi.
“Abba” nisqa simiqa arameo rimaymantan jamun, chayqa “papáy” ninantan nin. Chhaynatan wawakuna munakuywan respetowan papankuta niqku.
Jesustan wañuchinanku karan Diosta k’amiqmanta tumpaspa, Diostaq mana chayta jark’ananchu karan, chaytan chay copaqa representan.
“Cuerpo” nispaqa nishan runakunaq juchasapa kayninmantan.
Griego rimaypiqa “q’alalla ayqekuran” ninmi.
Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “Jatun Junta” nisqata.