Marcos 12:1-44

  • Wañuchiq llank’aqkunamanta (1-12)

  • Diosmanta Roma reymantawan (13-17)

  • Kausarimpuymanta Jesusta tapunku (18-27)

  • Iskay jatun kamachikuykunamanta (28-34)

  • ¿Davidpa churinchu Cristo karan? (35-37a)

  • Kamachikuy simita yachachiqkunamantan cuidakuna (37b-40)

  • Wajcha viudaq iskay qolqecha churasqanmanta (41-44)

12  Chaymantataq Jesusqa ejemplokunawan yachachiyta qallarispa niran: “Juj runan chajranpi uvasta plantaran, jinaspa muyuriqninta cercoran, uvas sarunatapas t’oqoran, juj torretapas perqaran; jinaspa llank’aqkunaman arrendopi qospa karu llaqtaman ripuran.  Cosecha tiempo chayamuqtintaq juj kamachinta llank’aqkunaman kacharan chajraq rurusqanmanta tupaqninta juñumunanpaq.  Chay llank’aqkunan ichaqa jap’ispa maqaykuranku, ch’usaq makintintataq qatirpariranku.  Jinan chajrayoqqa jujnin kamachintañataq paykunaman kacharan, ichaqa umanta k’irispankun millayta k’amiykuranku.  Wajmantan juj kaq kamachintañataq kachallarantaq, paytan ichaqa wañuchipuranku; kachallarantaqmi jujkunatapas, jinan wakinta maqaykuranku, wakintataq wañuchipuranku.  Qhepatataq chajrayoqqa munakusqan churinta paykunaman kacharan: ‘Churiytaqa respetanqakuchá’, nispa.  Llank’aqkunataq rikuruspa ninakuranku: ‘Kaymi herencia chaskiqqa. Jaku wañuchimusun, jinan herencianqa noqanchispa kapunqa’, nispa.  Jinan paykunaqa jap’ispa wañuchipuranku, chajra jawamantaq wijch’umuranku.  ¿Imananqataq uvas chajrayoqri? Jamuspan chay llank’aqkunata wañuchipunqa, uvas chajrantataq jujkunaman arrendanqa. 10  ¿Manachu Diospa simin qelqaq nisqanta leerankichis? Chaypin nin: ‘Perqaqkunaq wijch’usqan rumin esquina jap’iq jatun kaq rumi kapun. 11  Chayqa Jehová Diosmantan jamun, ancha admiranapaqtaqmi ñawinchispaqpas’”, nispa. 12  Paykunataq chay ejemplo willasqanpi paykunamanta rimasqanta reparaspa jap’iruyta munaranku. Ichaqa runakunata manchakuspan payta saqerparispa ripuranku. 13  Chaymantataq paykunaqa wakin fariseokunata, Herodespa t’aqanmanta wakin runakunatawan Jesusman kacharanku rimasqanpi pantachinankupaq. 14  Jinan paykunaqa rispa niranku: “Yachachikuq, yachaykun cheqaq rimaq kasqaykita, qanqa manan jujkunaq allin qhawarinantachu maskhanki, manataqmi jujkunaq jawallantachu qhawankipas, aswanpas Diospa ñannintan cheqaqta yachachinki, niwayku: ¿Allinchu Roma reyman* impuesto pagay, icha manachu? 15  ¿Pagananchischu icha manachu?”, nispa. Jesustaq iskay uya kasqankuta reparaspa niran: “¿Imaraykun pruebaman churawankichis? Juj denario* qolqeta jaywamuwaychis qhawanaypaq”, nispa. 16  Qolqeta jaywaqtinkutaq Jesusqa tapuran: “¿Piqpa uyanmi kaypi kashan? ¿Piqpan kay sutipas?”, nispa. Paykunataq niranku: “Roma reypan”, nispa. 17  Jinan Jesusqa niran: “Roma reypa kaqtaqa Roma reyman qopuychis, Diospa kaqtataq Diosman qopuychis”, nispa. Chaymi sinchita paymanta admirakuranku. 18  Chaymantataq “kausarimpuyqa manan kanchu” niq saduceokunaqa Jesusman achhuykuspa niranku: 19  “Yachachikuq, Moisesmi qelqaran: ‘Pi runapas manaraq wawayoq kashaspa wañukapunman chayqa, wayqenmi chay wañuqpa esposanwan casarakapunqa, chhaynapi wawata churiyapunanpaq’, nispa. 20  Juj familiapin karan qanchis wayqentin runakuna. Ñaupaq kaqmi juj warmiwan casarakuran, manaraq wawayoq kashaspataq wañukapuran. 21  Jinan iskay kaq wayqeqa viudawan casarakuran, paypas manaraq wawayoq kashaspan wañukapullarantaq, kinsa kaqwanpas chhaynallataqmi karan. 22  Qanchisnintinmi wañukapuranku chay warmiwan manaraq wawayoq kashaspa. Qhepamanqa chay warmipas wañukapullarantaqmi. 23  Qanchisninkutaq chay warmiwan casarakuranku chayqa, ¿mayqenninkuq esposantaq kanqa kausarimpuy kaqtinri?”, nispa. 24  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Qankunaqa manan entiendenkichischu Diospa simin qelqatapas ni imaynachus Diospa atiynin kasqantapas, chaymi pantashankichis. 25  Wañusqakuna jatarimpuqtinqa manan qharikunapas ni warmikunapas casarakunqakuchu, aswanpas paykunaqa janaq pachapi angelkuna jinan kanqaku. 26  Wañusqakunaq jatarimpunankumantaqa, ¿manachu leerankichis raurashaq ch’aframanta Moisespa qelqasqanpi? Chaypin payta Dios niran: ‘Noqan kani Abrahanpa Diosnin, Isaacpa Diosnin, Jacobpa Diosnin’, nispa. 27  Payqa manan wañusqakunaq Diosninchu, aswanpas kausaqkunaq Diosninmi. Qankunaqa sinchi pantasqapunin kashankichis”, nispa. 28  Kamachikuy simita yachachiqkunamanta jujninmi chayman chayamuspa tapunakusqankuta uyarisharan, Jesuspa allintapuni kutichisqanta reparaspataq payta tapuran: “¿Mayqen kamachikuytaq llapan kamachikuykunamantapas aswan jatunri?”, nispa. 29  Jinan Jesusqa niran: “Aswan jatun kamachikuyqa kaymi: ‘Uyariychis, Israel runakuna, Jehová Diosninchisqa ch’ulla Jehová Diosllan. 30  Jehová Diosniykitan munakunki tukuy sonqoykiwan, tukuy almaykiwan,* tukuy yuyayniykiwan, tukuy kallpaykipiwan’, nisqa. 31  Chayman qatiq iskay kaq jatun kamachikuytaq kay: ‘Runamasiykitan munakunki qan kikiykita jina’, nisqa. Manan ima kamachikuypas chay iskay kamachikuykunamanta aswan jatunqa kanchu”, nispa. 32  Jinan kamachikuy simita yachachiqqa niran: “Allinmi, yachachikuq, cheqaqllatan nishanki, ‘Diosqa ch’ullallan, manataqmi paymantaqa waj diosqa kanchu’. 33  Diosta tukuy sonqowan, tukuy yuyaywan,* tukuy kallpawan munakuyqa runamasitapas kikiykita jina munakuyqa aswan allinraqmi llapa ruphachina ofrendamantapas ima sacrificiomantapas”, nispa. 34  Jinan Jesusqa yachaywan kutichisqanta reparaspa niran: “Diospa gobiernonmantaqa manan karupichu kashanki”, nispa. Manañataqmi pipas manchakuymanta tapuyta munaranñachu. 35  Templopi yachachishaspallaraqmi Jesusqa niran: “¿Imaynapitaq kamachikuy simita yachachiqkunari ninku: ‘Cristoqa Davidpa Churinmi’, nispa? 36  Kikin Davidmi santo espirituq yuyaychasqan niran: ‘Jehová Diosmi Señorniyta niran: “Paña ladoypi tiyaykuy, enemigoykikunata chaki sarunaykiman churanaykama”’, nispa. 37  Kikin Davidtaq ‘Señor’ niran chayqa, ¿imaynapitaq paypa Churinri kanman?”, nispa. Llapa runakunataq sumaqta paytaqa uyariranku. 38  Yachachishaspan Jesusqa nillarantaq: “Kamachikuy simi yachachiqkunamanta cuidakuychis, paykunaqa pampakama p’achayoqmi maypipas puriyta munanku, mercado plazakunapipas napaykunatan munanku, 39  sinagogakunapipas ñaupaqllapin tiyayta munanku, jatun mijuykunapipas allin kaq tiyanallapin tiyayta munanku. 40  Paykunaqa viudakunaq wasintan* rajranku, jujkunaq qhawarinallanpaqtaq unaytaraq mañakunku. Paykunaqa aswan castigasqan kanqaku”, nispa. 41  Chaymantataq qolqe churanakunaq chimpanpi tiyaykuran, chaymantan qhawaran runakunaq qolqe churasqankuta; askha qhapaqkunan askha qolqeta churaranku. 42  Chayllamanmi jamuran juj wajcha viuda, jinaspa pisi valorniyoq iskay qolqechata* churaykuran. 43  Jinan Jesusqa discipulonkunata wajaspa niran: “Cheqaqtan niykichis: Qolqe churanakunaman llapa churaqkunamantapas kay wajcha viudan astawanqa churaykun. 44  Llapa churaqkunaqa puchullankumantan churanku, kay viudan ichaqa wajcha kayninpi tukuy kaqninta churaykapun, kausananpaq llapa kaqninta”, nispa.

Uraypi willakuykuna

Griego rimaypiqa “Cesarman” ninmi. Chhaynatan sutichaqku Roma llaqtapi wakin reykunata.
Juj denario qolqeqa karan juj p’unchay llank’asqamanta pagon.
Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “alma” nisqata.
Griego rimaypiqa “tukuy entiendeywan” ninmi.
Chaypiqa “kaqnintan” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “iskay leptón qolqechata” ninmi.