Marcos 1:1-45

  • Bautizaq Juanpa predicasqanmanta (1-8)

  • Jesuspa bautizakusqanmanta (9-11)

  • Jesusta Satanás tentasqanmanta (12, 13)

  • Galileapi Jesuspa predicayta qallarisqanmanta (14, 15)

  • Jesuspa ñaupaq qatikuqninkunamanta (16-20)

  • Millay espíritu qarqosqa kasqanmanta (21-28)

  • Capernaumpi Jesuspa askha runakuna qhaliyachisqanmanta (29-34)

  • Ch’inneqpi Jesuspa mañakusqanmanta (35-39)

  • Lepra onqoyniyoq runa qhaliyachisqa kasqanmanta (40-45)

1  Khaynatan qallarin Diospa Churin Jesucristomanta allin willakuykuna:  Profeta Isaiasmi qelqaran: “(Noqan ñaupaykita willaqniyta kachasaq, paymi ñanta allichapusunki).  Juj runan ch’inneqmanta wajakamushan: ‘¡Jehová Diospaq ñanta allichaychis limpiaychis ima!’”, nispa.  Bautizaq Juanmi ch’inneqman rispa runakunaman predicaran bautizakunankupaq, chhaynapi juchankumanta pesapakusqankuta rikuchinankupaq, Diospas paykunata perdonananpaqwan.  Jinan runakunaqa llapa Judeamanta Jerusalenmantawan Juanman riqku, jinaspa Jordán mayupi paywan bautizachikuqku,* juchankutapas sut’itan willakuqku.  Juanqa camelloq millmanmanta ruwasqa p’achawanmi p’achakuq, qara chumpiwantaq chumpikuq, mijuqtaq saltamontekunata wanqoyroq misk’inta ima.  Paymi khaynata niq: “Qhepaytan jamushan noqamanta aswan atiyniyoq; noqaqa manan paypa usut’a watullantapas k’umuykuspa paskanaypaq jinachu kani.  Noqaqa unuwanmi bautizaykichis, paymi ichaqa santo espirituwan bautizasunkichis”, nispa.  Chay p’unchaykunapin Jesusqa Galileapi kaq Nazaret llaqtamanta jamuspa Jordán mayupi Juanwan bautizachikuran. 10  Unumanta lloqsimuspa jinataq rikuran cielo kicharikamushaqta paloma jina santo espíritu pay pataman uraykamushaqtawan. 11  Jinan cielomanta juj kunka nimuran: “Qanmi Churiyqa kanki, qantan munakuyki, qanqa sonqoypaq jinan kanki”, nispa. 12  Chayllamanmi Jesustaqa Diospa espiritun kallpacharan ch’inneqman rinanpaq. 13  Chay ch’inneqpin tawa chunka p’unchay kasharan, chaypin Satanaspas tentaran. Jesusqa salqa animalkunaq kasqanpin kasharan, angelkunataq payta atienderanku. 14  Juanta presota jap’isqanku qhepatan Jesusqa Galileaman rispa Diosmanta allin willakuykunata willayta qallariran. 15  Khaynatan niq: “Ñan señalasqa tiempoqa chayaramunña, Diospa gobiernonpas ñan qayllaykamunña. Chayrayku juchaykichismanta pesapakuychis, allin willakuykunapitaq iñiychis”, nispa. 16  Galilea qocha patanta purishaspan Jesusqa rikuran Simonta* wayqen Andrestawan challwa jap’ina llikankuta qochaman wijch’uykushaqta, paykunaqa challwaqkunan karanku. 17  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Qhepayta jamuychis, noqan runakuna challwayta yachachisaykichis”, nispa. 18  Paykunataq kaq ratopacha llikankuta saqerparispa payta qatikuranku. 19  Astawan purispan rikullarantaq Zebedeoq wawan Santiagota wayqen Juantawan botenkupi llikankuta allichashaqta. 20  Jinan Jesusqa paykunata wajaranpacha. Paykunataq taytanku Zebedeota llank’apakuqkunatawan botepi saqespa Jesusta qatikuranku. 21  Chaymantataq Capernaum llaqtaman paywan kuska jaykuranku. Sábado p’unchay chayamuqtin jinataq Jesusqa sinagogaman* jaykuspa chaypi yachachiyta qallariran. 22  Payqa Diospa nisqanman jinapunin yachachiran,* manataq kamachikuy simita yachachiqkuna jinachu, chaymi runakunaqa anchata admirakuranku imayna yachachisqanmanta. 23  Sinagogapin kasharan millay espirituq junt’aykusqan runa, paymi qaparispa 24  niran: “Nazaret llaqtayoq Jesús, ¿iman noqaykuwan ruwanayki? ¿Wañuchiwaqniykuchu jamushanki? Allintan yachani pichus kasqaykita, qanqa Diospa ch’uya Churinmi kanki”, nispa. 25  Jesustaq payta phiñarikuran: “¡Upallay, lloqsiy paymanta!”, nispa. 26  Jinan chay millay espirituqa chay runata ataquewan jap’ichiran, sinchita qaparispataq paymanta lloqsiran. 27  Chaywanmi llapa runakuna ancha admirasqa ninakuranku: “¿Imataq kayri? ¡Mosoq yachachikuymá kayqa! Millay espiritukunatapas atiywanmi kamachin, paykunataq kasukunku”, nispa. 28  Jinan Jesusmanta willakuyqa jinantin Galileaman ratolla ch’eqeriran. 29  Sinagogamanta lloqsispankutaq Santiagowan Juanpiwan Simonpa Andrespa wasinman riranku. 30  Simonpa suegranmi fiebre onqoywan puñunapi kasharan, jinan paymanta Jesusman willarankupacha. 31  Chaymi Jesusqa payman achhuykuspa* makinmanta jap’iykuspa jatarichiran, fiebretaq thanirapuran, jinan chay warmiqa paykunata atiendeyta qallariran. 32  Inti jaykuy qhepata ch’isinña kaqtintaq runakunaqa imaymana onqoyniyoqkunata, supaypa junt’aykusqan kaqkunatawan Jesusman pusamuyta qallariranku, 33  llaqtantin runakunan punkupi juñunasqa kasharanku. 34  Jinan Jesusqa askhata qhaliyachiran imaymana onqoyniyoq runakunata, askha supaykunatataq qarqoranpas, manataqmi supaykunataqa rimanankuta dejaqchu Cristo kasqanta yachasqankurayku.* 35  Jesusqa tutallamanta rankhi-rankhillataraq jatarispan ch’inneq ladoman riran, jinaspa chaypi mañakuyta qallariran. 36  Jinan Simonqa paywan kashaqkunapiwan Jesusta maskhaq riranku. 37  Tarispataq niranku: “Lliumi maskhamushasunki”, nispa. 38  Jesustaq paykunata niran: “Jaku waj ladokunaman, kay qaylla llaqtakunaman, chaypipas allin willakuykunata willanaypaq, chaypaqmi noqaqa jamurani”, nispa. 39  Jinaspan payqa jinantin Galileapi puriran sinagogakunapi allin willakuykunata willaspa, supaykunata qarqospa ima. 40  Chaypin lepra onqoyniyoq runapas Jesusman jamuspa qonqoriykukusparaq rogakuran: “Munanki chayqa, atinkin qhaliyachiwayta”, nispa. 41  Jesustaq payta anchata khuyapayaykuran, makinta jaywarispataq llamiykuran, jinaspa niran: “Arí, munanin, qhali kapuy”, nispa. 42  Jinan lepra onqoyninqa kaq rato chinkapuran, qhalitaq kapuranpas. 43  Chaymantataq Jesusqa allin-allinta kamachispa kachapuran, 44  niranmi: “Aman pimanpas imatapas willankichu, aswanpas sacerdoteman rispa qhawachikamuy, Moisespa kamachikusqanman jinataq qhaliyapusqaykimanta ofrendata jaywamuy, chhaynapi paykuna yachanankupaq”, nispa. 45  Chay runan ichaqa ripuspa lliuman chaymanta willayta qallariran, chaymi Jesusqa manaña mayqen llaqtamanpas jaykuyta atiqchu runakunaq rikusqanqa, chayraykun ch’in jawakunallapiña qhepakuq. Chaywanpas tukuyneqmantan runakunaqa payman jamuqku.

Uraypi willakuykuna

“Bautizay” simiqa “challpuy” otaq “unuman chinkaykachiy” ninantan nin.
Chayqa apóstol Pedroq jujnin sutinmi.
Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “sinagoga” nisqata.
Griego rimaypiqa “atiywan yachachiran” ninmi.
“Achhuykuy” simitaqa “asuykuy, qayllaykuy otaq chimpaykuy” nillankutaqmi.
Chaytaqa “pichus kasqanta yachasqankurayku” nispapas t’ijrakullanmantaqmi.