Lucas 9:1-62

 • Predicanankupaq apostolkunata yachachikusqanmanta (1-6)

 • Herodes Jesusmanta anchata admirakun (7-9)

 • 5.000 runakunata Jesuspa mijuchisqanmanta (10-17)

 • Pedroq Jesusta “Criston kanki” nisqanmanta (18-20)

 • Wañunanmanta Jesuspa willakusqan (21, 22)

 • Cheqaq discípulo kaymanta (23-27)

 • Jesuspa jujnirayman tukusqanmanta (28-36)

 • Supaypa junt’aykusqan waynacha qhaliyachisqa kasqanmanta (37-43a)

 • Wañunanmanta Jesús wajmanta willakun (43b-45)

 • Kuraq kayta munaspa discutisqankumanta (46-48)

 • Pipas mana contranchispichu kaqqa noqanchiswan kasqanmanta (49, 50)

 • Juj ayllupi Jesusta mana chaskisqankumanta (51-56)

 • Jesusta imayna qatikunamanta (57-62)

9  Chunka iskayniyoq apostolkunata juñuspan Jesusqa paykunaman atiyta qoran llapa supaykunata qarqonankupaq, onqosqakunatapas qhaliyachinankupaq.  Jinaspan paykunata kacharan Diospa gobiernonmanta willamunankupaq, onqosqakunata qhaliyachimunankupaqwan;  nirantaq: “Aman imatapas ñanpaqqa apankichischu, ni taunatapas, ni qoqawatapas,* ni t’antatapas, ni qolqetapas, ni juj p’achatawanpas.*  May llaqtapipas juj wasiman jaykuspaykichisqa chaypin qhepakunkichis chay llaqtamanta lloqsipunaykichiskama.  May llaqtapipas mana chaskisunkichischu chayqa, chay llaqtamanta lloqsipushaspan chakiykichispi kaq allpata chhafchirparinkichis, chhaynapi mana allin ruwasqankuta rikuchinaykichispaq”, nispa.  Jinan paykunaqa rispa ayllun-ayllunta puriranku jinantinpi allin willakuykunata willaspa, onqosqakunata qhaliyachispa ima.  Kamachiq Herodesmi* yacharuran lliu chaykuna pasasqanmanta, ancha admirasqataq kasharan runakuna imachus nisqankumanta. Wakinmi nisharanku: “Bautizaq Juanmi wañusqanmanta jatarimun”, nispa.  Wakintaq: “Eliasmi rijurimun”, nisharanku. Wakinñataq: “Ñaupa profetakunamanta jujninmi kausarimun”, nisharanku.  Chaymi Herodesqa niran: “Juanpa umantaqa wit’uchiranimá riki. Chhaynaqa, ¿pitaq kanman chay runari kaykunata uyarinaypaq?”, nispa. Chaymi paytaqa rikuytapuni munaran. 10  Apostolninkunataq kutimuspanku tukuy imaymana ruwamusqankuta Jesusman willaranku. Jinaqtinmi payqa mana reparachikuspalla “Betsaida” nisqa llaqtaman paykunata pusaran. 11  Runakunataq chayta yacharuspanku Jesuspa qhepanta riranku. Paytaq sumaqta chaskispa Diospa gobiernonmanta yachachiyta qallariran, onqosqakunatapas qhaliyachiran. 12  Tardeña kaqtintaq chunka iskayniyoq apostolkunaqa Jesusman achhuykuspa niranku: “Kachapullayña kay runakunata, chhaynapi kay muyuriqpi ayllukunaman jawa llaqtachakunamanpas rispa alojakunankupaq, mijunatapas maskhakunankupaqwan; kayneqpiqa ch’inpin kashanchis”, nispa. 13  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Qankunayá imallatapas mijuchiychis”, nispa. Paykunataq niranku: “Pisqa t’antallaykun iskay challwallaykupiwan kashan, icha ¿risaqkuchu kay llapa runakunapaq mijuna rantiq?”, nispa. 14  Chaypiqa pisqa waranqa jina qharikunan kasharanku. Jinan Jesusqa discipulonkunata niran: “Runakunata tiyachiychis pisqa chunka pisqa chunkamanta”, nispa. 15  Paykunataq llapa runakunata Jesuspa nisqanman jina tiyachiranku. 16  Jinan Jesusqa pisqa t’antata iskay challwatawan jap’ispa cielota qhawarispa Diosman graciasta qoran, phasmispataq discipulonkunaman jaywayta qallariran runakunaq ñaupanman churanankupaq. 17  Jinan llapanku sajsanankukama mijuranku, puchuq phasmikunatataq chunka iskayniyoq canastata juñuranku. 18  Juj kutinmi Diosmanta Jesús mañakushaqtin discipulonkuna payman jamuranku, jinan Jesusqa paykunata tapuran: “Runakunari, ¿pin niwankutaq?”, nispa. 19  Paykunataq niranku: “Wakinqa ‘bautizaq Juanmi’ ninkun, wakintaq ‘Eliasmi’ ninku, wakinñataq ‘ñaupa profetakunamanta jujninchá kausarimun’ ninku”, nispa. 20  Chaymi Jesusqa paykunata niran: “Qankunari, ¿pin niwankichistaq?”, nispa. Jinan Pedroqa niran: “Qanqa Diospa ajllasqan Criston kanki”, nispa. 21  Chayta niqtinmi Jesusqa paykunata allin-allinta kamachiran ama pimanpas chayta willanankupaq. 22  Jesusqa nillarantaqmi: “Runaq Churinqa imaymanawanmi ñak’arinan, chaymantapas kuraq runakunaq, umalli sacerdotekunaq, kamachikuy simita yachachiqkunaq pisichasqanmi kanan, chaymantataq wañuchisqa kanan, kinsa p’unchaymantataq kausarichisqa kanqa”, nispa. 23  Jesusqa llapankutan nillarantaq: “Pipas qhepayta jamuyta munaqqa pay kikinta negakuchun, jinaspa sapa p’unchay ñak’arina k’aspinta apaspa qhepayta jamushallachun. 24  Pipas vidanta* salvayta munaqqa chinkachinqan, pipas noqarayku vidanta chinkachiqmi ichaqa salvanqa. 25  Juj runachus kay pachapi tukuy imata tarinman, pay kikintataq ichaqa mana allinta ruwakunman otaq vidantapas chinkachinman chayqa, ¿ima allintaq paypaqri kanman? 26  Pipas noqamanta rimasqaymantawan p’enqakunqa chayqa, runaq Churinpas p’enqakullanqataqmi chay runamantaqa; chaymi kanqa lliflli kayninwan, Yayanpa lliflli kayninwan, ch’uya angelkunaq lliflli kayninpiwan chayamuqtin. 27  Cheqaqtan niykichis: Kaypi sayashaqkunamanta wakinqa manapunin wañunqakuchu ñaupaqta Diospa gobiernonta rikunankukama”, nispa. 28  Chay nisqanmanta pusaq p’unchay qhepamantaq Jesusqa Pedrota, Juanta, Santiagotawan pusarikuspa juj orqoman wicharan Diosmanta mañakuq. 29  Mañakushaqtinmi rijch’ayninqa jujnirayman tukuran, p’achanpas yuraq lliphipipishaqmanmi tukuran. 30  Chaymantapas iskay runakunan paywan rimasharanku, paykunan karanku Moiseswan Eliaswan. 31  Paykunaqa k’anchaywanmi rijurimuranku, jinaspa paywan rimayta qallariranku Jerusalenpi kashaspa ripunanmanta. 32  Pedropas paywan kashaqkunapas puñuy-puñuyllañan kasharanku, allinta rijch’arispankutaq Jesuspa lliflli kayninta rikuranku, paywan sayashaq iskay runakunatawan. 33  Chay iskay runakunaqa ripusharankuñan, jinan Pedroqa Jesusta niran: “Yachachikuq, noqaykupaqqa ancha allinmi kaypi kasqaykuqa; kinsa karpakunata ruwarusaqku, jujta qanpaq, jujta Moisespaq, jujtataq Eliaspaq”, nispa. Pedroqa manan repararanchu imatachus rimashasqanta. 34  Chayta rimashallaqtinraqmi phuyu chaypi phuyuchakuspa paykunata llanthuykuran, jinaspa pakaykuyta qallariran; chaywanmi paykunaqa sinchita mancharikuranku. 35  Jinan phuyu ukhumanta juj kunka nimuran: “Kaymi ajllakusqay Churiyqa, payta uyariychis”, nispa. 36  Chay kunkata uyarisqanku qhepamantaq Jesustaqa sapallantaña rikuranku. Paykunaqa upallallan karanku, chay p’unchaykunapiqa manan pimanpas willarankuchu imachus rikusqankumanta. 37  Qhepantin p’unchay orqomanta uraykamuqtinkutaq ancha askha runakuna Jesusman taripamuranku. 38  Chayllamanmi juj runa runakuna ukhumanta wajakamuran: “Yachachikuq, ama jinachu kay, qhawaykampuway churiyta, pay sapallanmi wawayqa. 39  Juj espiritun jap’ispa qonqaylla qaparichin, ataquewan jap’ichispataq siminmanta phosoqota aqtuchimun, q’oyu-q’oyutaraqmi cuerpontapas ruwan, ñak’aytataqmi kacharinpas. 40  Chaymi discipuloykikunata rogakurani chay espirituta paymanta qarqonankupaq, ichaqa manan atinkuchu”, nispa. 41  Jinan Jesusqa niran: “Yau mana iñiyniyoq juchasapa runakuna,* ¿jayk’aqkaman qankunawan kasaq? ¿Jayk’aqkaman aguantasaykichispas? Kayman pusamuy wawaykita”, nispa. 42  Jesusman achhuykushaqtintaq supayqa chay waynachata pampaman wijch’uspa sinchi ataquewan jap’ichiran. Jinan Jesusqa chay millay espirituta phiñarikuspa waynachata qhaliyachiran, chaymantataq taytanman qopuran. 43  Chayta rikuspan runakunaqa llapanku Diospa jatun atiyninmanta manchaytaraq admirakuranku. Tukuy imaymana ruwasqanmanta llapa runakuna admirasqa kashaqtinkun Jesusqa discipulonkunata niran: 44  “Kay nisqayta allinta uyariychis, amataq qonqankichischu: Runaq Churinqa enemigonkunaq makinmanmi jap’ichisqa kanqa”, nispa. 45  Paykunan ichaqa mana chay nisqanta entienderankuchu, pakasqa jina paykunapaq kasqanrayku, manchakurankutaqmi chaymanta tapukuytapas. 46  Discipulonkunan phiñachinakuyta qallariranku mayqenninkuchus kuraq karanku chaymanta. 47  Jesustaq imachus piensasqankuta reparaspa juj erqechata wajaspa ladonpi sayaykachiran, 48  jinaspa paykunata niran: “Pipas kay wawata sutiypi chaskiqqa noqatawanmi chaskiwan, pipas noqata chaskiwaqtaq kachamuwaqniytawan chaskin. Pipas qankuna ukhupi k’umuykukuqmi kuraqqa kanqa”, nispa. 49  Jinan Juanqa niran: “Yachachikuq, juj runatan rikumuyku sutiykipi supaykunata qarqoshaqta, chaymi payta jark’arayku mana noqanchiswanchu purisqanrayku”, nispa. 50  Jesustaq payta niran: “Aman paytaqa jark’ankichischu, pipas mana contraykichispichu kaqqa qankunawanmi kashan”, nispa. 51  Janaq pachaman oqarisqa kananpaq tiempo chayamushaqtinmi Jesusqa “risaqpunin Jerusalentaqa” nisharan. 52  Chaymi payqa wakin discipulonkunata ñaupachiran. Jinan paykunaqa rispa Samaria runakunaq tiyasqan juj aylluman jaykuranku, chhaynapi Jesús chayamuqtin imapas listoña kananpaq. 53  Chay llaqtayoqkunan ichaqa Jesusta mana chaskirankuchu Jerusalenman rishasqanrayku. 54  Chayta rikuspan Santiagowan Juanwanqa niranku: “Señor, munanki chayqa, niwayku cielomanta ninata uraykachimunaykupaq, chhaynapi kay runakunata rupharunanpaq”, nispa. 55  Chaymi Jesusqa kutirispa paykunata anyaran. 56  Chaymantataq juj kaq aylluman riranku. 57  Ñanta rishaqtinkun juj runa Jesusta niran: “Maytaña riqtiykipas qatikusaykin”, nispa. 58  Jinan Jesusqa niran: “Atoqkunapas t’oqoyoqmi, alton phawaq animalkunapas q’esayoqmi, runaq Churinpan ichaqa mana kanchu umanta maypi samaykachinallanpas”, nispa. 59  Chaymantataq Jesusqa juj runata niran: “Qatikamuway”,* nispa. Chay runataq niran: “Señor, taytaytaraq ñaupaqta p’amparamusaq”, nispa. 60  Jesustaq payta niran: “Wañusqakunaña wañupuqninkutaqa p’ampashachunku, qan ichaqa rispa tukuyneqpi willamuy Diospa gobiernonmanta”, nispa. 61  Juj runapas nillarantaqmi: “Señor, qatikusaykin; ichaqa ñaupaqta wasiypi kaqkunataraq ‘ripushanin’ niramusaq”, nispa. 62  Jinan Jesusqa niran: “Pipas aradoman makinta churaspa qhepaman qhawariqqa, manan Diospa gobiernonpaq jinachu”, nispa.

Uraypi willakuykuna

Griego rimaypiqa “ni qoqawa wayaqatapas” ninmi. Chaytaqa “alforja” nillankutaqmi.
Chaypiqa “iskay p’achatawanpas” nillanmantaqmi.
Payqa karan Jatun Herodespa wawan Herodes Antipasmi.
Chaypiqa “almanta” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “kay tiempo runakuna” nillanmantaqmi.
“Qatikamuway” nispaqa Jesuspa discipulon kapuymantan rimashan.