Lucas 8:1-56

  • Jesusta puriysiq warmikunamanta (1-3)

  • Muju t’akaqmanta (4-8)

  • Imaraykuchus Jesús ejemplokunata churaspa yachachisqanmanta (9, 10)

  • Muju t’akaqmanta willasqanta Jesuspa explicasqan (11-15)

  • Mechero mana pakasqa kananmanta (16-18)

  • Jesuspa mamanmanta wayqenkunamantawan (19-21)

  • Sinchi wayrata Jesuspa upallachisqanmanta (22-25)

  • Supaykunata khuchikunaman qatiykusqanmanta (26-39)

  • Jairoq ususinmanta, juj warmi Jesuspa p’achanta llamiykusqanmantawan (40-56)

8  Chay qhepallamanmi Jesusqa llaqtan-llaqtanta ayllun-ayllunta puriran Diospa gobiernonmanta allin willakuykunata willaspa. Paywan kuskan chunka iskayniyoq apostolninkunapas riranku,  rillarankutaqmi millay espiritukunamanta onqoykunamantawan qhaliyachisqa wakin warmikunapas, jujninmi karan María Magdalena, paymantan lloqsisqa qanchis supaykuna;  jujkunataq karan Herodespa wasinpi encargasqa Cuzaq esposan Juana, Susana ima; juj warmikunapas askhan riranku. Llapa chay warmikunan imachus kaqninkuwan Jesusta apostolninkunatawan atiendeqku.  Llaqtan-llaqtanta puriysiq runakunawan waj ancha askha runakunapiwan juñunakamuqtinmi Jesusqa juj ejemplota churaspa paykunata niran:  “Muju t’akaq runan t’akaq riran. T’akasqanman jinan wakin mujuqa ñan pataman chayaran, jinan lliupa sarusqan kapuran, alton phawaq animalkunataq pallarapuranku.  Wakin mujutaq pisi allpayoq qaqa pataman chayaran, lloqsimuspataq ch’akipuran unu mana kasqanrayku.  Wakintaq kiska-kiska ukhuman chayaran, mujuwan kuska wiñamuq kiskakunataq p’ampapuran.  Wakin mujuñataq allin allpaman chayaran, jinan lloqsimuspa sapanka pachajtakamaraq rururan”, nispa. Chaykunata nispataq fuerteta niran: “Uyarinanpaq ninriyoqqa uyarichun”, nispa.  Discipulonkunataq Jesusta tapuranku: “¿Ima ninantan nin chay willasqayki simi?”, nispa. 10  Jinan Jesusqa niran: “Qankunaqqa kanmi yanapaqniykichis Diospa gobiernonmanta pakasqa yachaykunata entiendenaykichispaq, jujkunapaqmi ichaqa comparación jinalla kashan, chhaynapi qhawashaspankupas yanqa qhawanankupaq, uyarishaspankupas mana entiendenankupaq. 11  Kay ninanmi chay ejemplo willasqayqa: Mujuqa Diospa siminmi. 12  Wakin runakunaqa uyarikunkun Diospa siminta, ichaqa Saqran jamuspa sonqonkumanta simita apapun, chhaynapi mana creenankupaq, jinaspa mana salvasqa kanankupaq. Chaymanmi rijch’akun ñan pataman chayaq mujuqa. 13  Wakin runakunataq simita uyarispa ancha kusikuywan chaskinku, ichaqa paykunapi mana allintachu saphichakusqanraykun pisi tiempolla creenku, sasachakuykunapi tarikuspankutaq qhepaman kutirikapunku. Chaymanmi rijch’akun pisi allpayoq qaqaman chayaq mujuqa. 14  Wakin runakunataq simita allinta uyarikunku, ichaqa kay kausaypi llakipakuykuna, qhapaq kaykuna, kusikuykuna iman lliuta simita p’ampapun, chhaynapitaq mana poqonchu. Chaymanmi rijch’akun kiska-kiska ukhuman chayaq mujuqa. 15  Wakin runakunañataq simita allin sonqowan uyarikuspa chayta jap’ikunku, jinaspa sasachakuykunata aguantaspa rurunku. Chaymanmi rijch’akun allin allpaman chayaq mujuqa. 16  ”Manan pipas mecherota* jap’ichispaqa canastawan pakaykunmanchu, manallataqmi puñunaq pachanmanpas churanmanchu. Aswanmi churan k’anchana pataman, chhaynapi wasiman jaykuqkunata k’anchananpaq. 17  Ima tapasqa kaqpas rijurichisqan kanqa, ima allin pakasqa kaqpas yachakunqapunin, sut’iman orqosqataqmi kanqapas. 18  Chayrayku, allinta qhawarikuychis imaynatachus uyarisqaykichista, pipas kaqniyoqmanqa astawanraqmi qokunqa, mana kaqniyoqmantan ichaqa imayoq kananpaqña piensashan chaypas, qechusqa kanqa”, nispa. 19  Jesuspa mamanmi wayqenkunapiwan jamuranku, ichaqa askha runakuna kasqanraykun mana payman achhuykuyta atirankuchu. 20  Chaymi willaranku: “Mamaykin wayqeykikunapiwan jawapi sayashanku, qanwan tupaytan munashanku”, nispa. 21  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Mamaypas wayqeykunapas Diospa siminta uyarispa kasukuqkunan”, nispa. 22  Juj p’unchaymi Jesusqa discipulonkunapiwan juj boteman seqaran, jinaspa paykunata niran: “Jaku qocha chimpaman”, nispa. Jinan qochaman jaykuranku. 23  Botepi rishaqtinkun Jesusqa puñurapuran. Chayllamanmi manchay jatun wayra qochapi jatariran, jinan unuqa boteman junt’aykusharanña, yaqañan chinkaykusharankupas. 24  Chaymi discipulonkunaqa Jesusman achhuykuspa rijch’achiranku: “¡Yachachikuq, yachachikuq, chinkaykapushanchisñan!”, nispa. Paytaq sayarispa phiñarikuran wayrata sinchi aytikachakushaq qochatawan, jinan wayrapas qochapas thanipuran, thajtaq kapuran. 25  Discipulonkunatataq niran: “¿Maytaq iñiyniykichisri?”, nispa. Paykunataq mancharikuspa admirasqa ninakuranku: “¿Pipunitaq kay runari, chaytaq wayrapas unupas kamachisqantari kasun?”, nispanku. 26  Chaymantataq Galileaq chimpanpi kaq Gerasa runakunaq llaqtanman chayaranku. 27  Botemanta Jesús lloqsiqtintaq supaykunaq junt’aykusqan runa paywan tuparan, chay runaqa chay llaqtayoqmi karan. Unayñan payqa mana p’achallayoq kasqa, manataq wasinpipaschu tiyasqa, aswanpas panteonllapin. 28  Jesusta rikuspan payqa qaparispa ñaupanpi qonqoriykuran, jinaspa fuerteta niran: “¿Iman noqawan ruwanayki, ancha jatun Diospa Churin Jesús? Rogakuykin ama ñak’arichiwanaykipaq”, nispa. 29  Chaytaqa niran chay runamanta millay espíritu lloqsinanpaq Jesús kamachishasqanraykun. Askha kutipin chay millay espirituqa chay runata jap’isqa.* Chaymi askha kutipi chakinta makintawan cadenakunawan watasqaku, churaqmi kasqaku juj qhawaqtapas payta qhawananpaq; paytaq ichaqa cadenakunatapas lliuta p’itirparispa supaypa atipasqan ch’inneqkunaman ayqekuq kasqa. 30  Jinan Jesusqa tapuran: “¿Iman sutiyki?”, nispa. Paytaq niran: “Waranqa-waranqan* sutiyqa”, nispa, chaytaqa niran payman askha supaykuna junt’aykusqanraykun. 31  Paykunan rogakuranku ama chinkay-chinkay ukhuman kachaykunanpaq. 32  Chayneq orqopin askhallaña khuchikuna mijusharanku, chaymi supaykunaqa Jesusta rogakuranku chay khuchikunaman jaykunankupaq, paytaq kachallaran. 33  Jinan supaykunaqa chay runamanta lloqsispa khuchikunaman jaykuranku, chay t’aqantin khuchikunataq phawarispa qochaman urmaykuranku, chaypin unuwan jeq’epaspa wañupuranku. 34  Khuchi michiqkunataq chayta rikuspa ayqekuranku, jinaspa imachus pasasqanta willakuranku llaqtapi campokunapi ima. 35  Chaymi runakunaqa imachus pasasqanta rikunankupaq lloqsimuspa Jesuspa kasqanman jamuranku; chaypin supaykunamanta kacharichisqa runata tariranku Jesuspa ladonpi tiyashaqta, p’achasqata, yuyayninpi kashaqta ima, jinan paykunaqa mancharikuranku. 36  Chaykunata rikuq runakunapas willarankun imaynapichus supaypa junt’aykusqan runa qhaliyachisqa kasqanta. 37  Jinaqtinmi Gerasa llaqtamanta askha runakuna sinchita mancharikusqankurayku Jesusta niranku llaqtankumanta ripunanpaq. Chaymi Jesusqa boteman seqaspa chaymanta ripuran. 38  Supaykunamanta kacharichisqa runataq Jesusta rogakuran paywan kuska rinanpaq, paytaq ichaqa kachapuran: 39  “Phaway wasiykiman kutipuy, jinaspa willakamuy Diospa tukuy ima ruwapusqasuykimanta”, nispa. Jinan payqa ripuspa jinantin llaqtaman willaran imakunatachus Jesús paypaq ruwapusqanmanta. 40  Galileaman Jesús kutimpuqtintaq runakunaqa sumaqta chaskiranku, llapankun paytaqa suyasharanku. 41  Chayllamanmi jamuran sinagogapi umalli Jairo sutiyoq runa, jinaspa Jesuspa ñaupanpi pampakama k’umuykuspa rogakuyta qallariran wasinman rinanpaq. 42  Paypa sapallan ususichanmi wañupusharanña, chay ususichanqa chunka iskayniyoq watanpi jinan kasharan. Jesús rishaqtintaq askha runakuna payman k’iskiykuranku. 43  Juj warmin chunka iskaniyoq wataña yawar apaywan onqoshasqa, manan pipas paytaqa qhaliyachiyta atisqachu. 44  Chay warmin Jesuspa qhepallanta achhuykuspa jawa p’achanpa cantonta llamiykuran, jinan kaq rato yawar apayninqa ch’akirapuran. 45  Chaymi Jesusqa niran: “¿Pin llamiyramuwan?”, nispa. Llapankupas: “Manan noqachu”, niqtinkutaq Pedroqa niran: “Yachachikuq, runakunan tanqanakuspa ñit’imushasunkiku”, nispa. 46  Jesustaq niran: “Pipunichá llamiramuwan, reparanin noqamanta atiy lloqsisqanta”, nispa. 47  Manaña pakakuyta atispan chay warmiqa khatatataspa Jesusman achhuykuran, ñaupaqenpi qonqoriykuspataq, llapa runaq ñaupanpi willakuran imaraykuchus llamiykuran chayta, imaynatachus kaq rato qhaliyapuran chaytawan. 48  Jinan Jesusqa niran: “Ususilláy, iñiyniykin qhaliyachisunki, ama llakikuspalla ripuy”, nispa. 49  Jesús rimashallaqtinraqmi sinagogapi umalli runaq wasinmanta juj runa jamuran, jinaspa niran: “Ususiykiqa wañurapunñan, amaña yachachikuqtaqa sayk’uchiychu”, nispa. 50  Chayta uyarispan Jesusqa niran: “Ama manchakuychu, iñillay qanqa, ususiykiqa kausallanqan”,* nispa. 51  Wasiman chayaspataq mana pitapas paywan jaykunanta munaranchu, aswanpas Pedrota, Juanta, Santiagota, chay sipaschaq tayta-mamanta imallan jaykuchiran. 52  Runakunataq sipaschaq wañupusqanrayku llapanku waqasharanku, sonqonkutapas llakikuymanta takakusharanku. Chaymi Jesusqa paykunata niran: “Amaña waqaychischu, manan wañusqachu kashan, payqa puñushallanmi”, nispa. 53  Jinan paykunaqa wañusqa kasqanta yachaspa Jesusta pisichaspa asipayayta qallariranku. 54  Jesustaq ichaqa makinmanta jap’iykuspa fuerteta niran: “Sipascha, ¡jatariy!”, nispa. 55  Paytaq kausarispa* kaq rato jatariran, jinan Jesusqa kamachiran sipaschaman imallatapas mijuchinankupaq. 56  Chaywanmi sipaschaq tayta-mamanqa anchatapuni admirakuranku, Jesustaq paykunata kamachiran ama pimanpas chay pasasqanta willanankupaq.

Uraypi willakuykuna

Mecherotaqa “lámpara” nillankutaqmi.
Chaytaqa “unayñan chay millay espirituqa chay runata jap’isqa” nispapas t’ijrakullanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “legionmi” ninmi. Ñaupa Roma llaqtapiqa juj legionpin kaq 4.000 otaq 6.000 jina soldadokuna.
Griego rimaypiqa “salvakullanqan” ninmi.
Chaypiqa “espiritun payman kutimpuqtintaq” nillanmantaqmi.