Lucas 7:1-50

  • Juj capitán imayna iñiqchus kasqanmanta (1-10)

  • Naín llaqtapi juj viudaq wawanta Jesuspa kausarichisqanmanta (11-17)

  • Bautizaq Juanmanta allinta rimakun (18-30)

  • Mana kasukuq runakunata juchachakusqanmanta (31-35)

  • Juchasapa warmi perdonasqa kasqanmanta (36-50)

    • Manuyoq runakunamanta (41-43)

7  Runakunaman imachus yachachinanta yachachiyta tukuspataq Jesusqa Capernaum llaqtaman jaykuran.  Chaypin ejercitopi juj capitanpa* ancha munakusqan kamachin sinchi onqosqa kasharan, yaqañan wañupusharanpas.  Chaymi capitanqa Jesusmanta rimaqta uyarispa judiokunamanta wakin kuraq runakunata kacharan payta valekamunankupaq, chhaynapi jamuspa kamachinta qhaliyachinanpaq.  Jinan chay runakunaqa Jesusman rispa tukuy sonqowan rogakuyta qallariranku: “Payqa imachus mañakusqanta ruwapunaykipaq jinapunin,  munakunmi llaqtanchistapas, chaymi sinagogatapas jatarichipuwaranku”, nispa.  Jinan Jesusqa paykunawan riran. Wasinman manaraq chayashaqtintaq ejercitopi capitanqa Jesusman kachamusqaña wakin amigonkunata: “Wiraqocha, amaña jamuychu, noqaqa manan wasiyman jaykumunaykipaq jinachu kani.  Chayraykun mana noqa kikiychu qanman jamurani. Aswanpas rimarillay, chhaynapi kamachiy qhaliyananpaq.  Noqapas kamachina runan kani, kamachinitaqmi soldadokunatapas, jujnintan nini: ‘Phaway riy’, nispa, jinan rin; jujnintataq nini: ‘Jamuy’, nispa, jinan jamun; kamachiytapas nini: ‘Kayta ruway’, nispa, jinan ruwan”, nispa ninankupaq.  Chayta uyarispan Jesusqa anchata admirakuran, jinan qhepanta jamuq runakunata qhawarispa niran: “Niykichismi: Manan Israel llaqtantinpipas khayna iñiyniyoq runataqa tariranichu”, nispa. 10  Capitanpa kachasqan runakunataq wasiman kutipuspanku kamachita qhalita tariranku. 11  Chay qhepallamanmi Jesusqa “Naín” nisqa llaqtata riran, paywan kuskan riranku discipulonkunapas ancha askha runakunapas. 12  Llaqta jaykunaman qayllaykushaqtinmi juj warmiq sapallan wawanta p’ampanankupaq orqomushasqaku, chay warmiqa viudan kasqa, askhataq llaqtamanta runakunapas payta jamuysishasqaku. 13  Jinan Señorqa chay viudata rikuspa maytapuni khuyapayaykuran, jinaspa niran: “Amaña waqaychu”, nispa. 14  Kaq rato achhuykuspataq aya wantunata llamiykuran, ayata apashaqkunataq sayaykuranku. Jinan Jesusqa niran: “Wayna, qantan niyki: ¡Jatariy!”, nispa. 15  Jinan wañusqaqa tiyarispa rimayta qallariran, Jesustaq mamanman qopuran. 16  Chaywanmi llapa runakuna mancharikuranku, jinaspa Diosta jatunchaspa niranku: “Juj jatun profetan noqanchis ukhupi rijurin”, “Diosmi llaqtanta yuyarimushan”, nispa. 17  Jesuspa chay ruwasqanmanta willakuyqa chayneqpi llapa llaqtakunamanmi ch’eqeriran, jinallataq Judeapi lliu llaqtakunamanwan. 18  Juanpa discipulonkunataq llapa chaykunata payman willaranku. 19  Chaymi Juanqa iskay discipulonkunata wajachispa Señorman kacharan: “¿Qanchu kanki jamunan karan chay, icha jujtachu suyakusaqku?”, nispa tapumunankupaq. 20  Jinan paykunaqa Jesuspa kasqanman chayaspanku niranku: “Bautizaq Juanmi qanman kachamuwashanku: ‘¿Qanchu kanki jamunan karan chay, icha jujtachu suyakusaqku?’, nispa tapuqta”, nispa. 21  Chay ratopin Jesusqa askha runakunata qhaliyachiran imaymana onqoyninkumanta, qarqoranmi millay espiritukunatapas, askha ñausakunatataq qhawarichiranpas. 22  Jinaspan Jesusqa paykunata niran: “Juanman kutispa willamuychis imachus rikusqaykichista uyarisqaykichistawan: Ñausakunan qhawarinku, such’ukunan puririnku, lepra onqoyniyoqkunan qhaliyachisqa kanku, roqt’ukunan uyarinku, wañusqakunan kausarichisqa kanku, wajchakunamantaq allin willakuykunata willakushan. 23  Kusisqa kachun mana iskayaspa noqapi confiaqqa”,* nispa. 24  Juanpa discipulonkuna pasapuqtintaq Jesusqa runakunata Juanmanta tapuyta qallariran: “¿Pin karan ch’inneqpi rikusqaykichis runa? ¿Wayraq maywiykachasqan soqos jina runachu karan? Manan. 25  Chhaynaqa, ¿pin karan? ¿Llamp’u p’achawan p’achasqa runachu? Manan, sumaq fino p’achawan p’achasqa qhapaq runakunaqa reykunaq wasinpimá kashanku. 26  Chhaynaqa, ¿pipunitaq karanri? ¿Juj profetachu? Arí, juj profetan payqa karan, profetakunamantapas aswanraqmi. 27  Paymantan qelqasqa kashan: ‘Noqan ñaupaykita willaqniyta kachasaq, paymi ñaupaykipi ñanta allichapusunki’, nisqa. 28  Niykichismi: Warmimanta naceqkunamantaqa manan pipas Juanmanta aswan kuraqqa kanchu, chaywanpas Diospa gobiernonpiqa aswan juch’uy kaqmi Juanmanta aswan kuraqqa”, nispa. 29  Chayta uyarispan llapan runakunapas impuesto cobraqkunapas Diosqa chanin kasqanta rimariranku, Juanpa bautizasqan kasqankurayku. 30  Fariseokunawan kamachikuy simita yachachiqkunapiwanmi ichaqa mana uyarikurankuchu paykunaman Diospa imachus nisqanta, chaymi paykunaqa mana Juanwan bautizachikurankuchu. 31  Jesusqa nillarantaqmi: “¿Pikunamanmi comparasaq kay tiempo runakunata? ¿Pikuna jinan kanku? 32  Paykunaqa mercado plazapi tiyaykuspa wajanakuq erqechakuna jinan kanku, chay erqechakunan ninakunku: ‘Flautatan tocapuraykiku, manataq tusurankichischu; khuyaytan waqarayku, manataq waqarankichischu’, nispa. 33  Bautizaq Juanmi jamuran t’antata mana mijuspa, vinota mana ujaspa ima, qankunataq ninkichis: ‘Supaypa junt’aykusqanmi kashan’, nispa. 34  Runaq Churinmi ichaqa jamuran mijuspa ujaspa ima, qankunataq ninkichis: ‘Qhawariychis kay runata, payqa rajrapun, machaqmi, impuesto cobraqkunaq juchasapakunaq amigonmi’, nispa. 35  Chaywanpas runaqa imatapas allinta ruwasqanwanmi rikuchinqa yachayniyoq kasqanta”, nispa. 36  Juj fariseon Jesusta invitaran paywan mijunanpaq. Jinan payqa fariseoq wasinman jaykuspa mesapi tiyaykuran. 37  Llaqtapi juchasapamanta reqsisqa warmitaq fariseoq wasinpi Jesuspa mijushasqanta yachaspa, yuraq rumi p’uyñuchapi sumaq q’apaq jawinantin chayman jaykuran; 38  jinan Jesuspa chakinman k’umuykuspa waqayta qallariran, weqentataq chakinkunaman sut’uykachiran, jinaspa chujchanwan ch’akichiran. Chaymantapas chakinta ancha munakuywan much’aykuspan sumaq q’apaq jawinawan jich’aykuran. 39  Chayta rikuspan invitaqnin fariseoqa sonqollanpi niran: “Kay runa profetapuni kanman chayqa, yachanmanchá llamiykuqnin warmiqa juchasapa kasqanta”, nispa. 40  Chayta reparaspan Jesusqa niran: “Simón, jujta nisayki”, nispa. Paytaq: “Niway, yachachikuq”, niran. 41  Jinan Jesusqa niran: “Iskay runakunan manu karanku juj qolqe manuq runaman. Jujninmi pisqa pachaj denario* qolqemanta manu karan, jujnintaq pisqa chunka qolqemanta. 42  Mana imankupas pagapunankupaq kaqtintaq manuqqa tukuy sonqowan iskayninkuta perdonapuran. Niway, ¿mayqenmi chay manuqta aswanta munakunqa?”, nispa. 43  Jinan Simonqa niran: “Askha qolqeta manukuqninchá riki”, nispa. Jesustaq: “Allintan ninki”, niran. 44  Chay warmita qhawarispataq Simonta niran: “¿Rikushankichu kay warmita? Wasiykiman jaykumuqtiymi qanqa mana chakiypaq unuta qowarankichu; kay warmin ichaqa weqenwan chakiyta maqchin, chujchanwantaq ch’akichinpas. 45  Manan much’aykuwarankichu, kay warmin ichaqa jaykumusqanmantapacha chakiyta much’aykushan. 46  Manan umaymanpas aceitewan jich’aykuwarankichu, kay warmin ichaqa sumaq q’apaq jawinawan chakiyman jich’aykuwan. 47  Chayraykun niyki: May askhaña paypa juchankuna chaypas, perdonasqan kapun, chaymi payqa anchata munakun. Pisillapi perdonasqa kaqmi ichaqa pisillata munakun”, nispa. 48  Chaymantataq Jesusqa chay warmita niran: “Juchaykikunan perdonasqa kapun”, nispa. 49  Paywan mesapi tiyashaqkunataq sonqollankupi niranku: “¿Pitaq kay runari, chaytaq juchakunatapas perdonanri?”, nispa. 50  Jesustaq chay warmita niran: “Iñiyniykin salvasunki, ama llakikuspalla ripuy”, nispa.

Uraypi willakuykuna

Juj capitanqa Roma ejercitopi 100 soldadokunata kamachiqmi karan.
Griego rimaypiqa “noqarayku mana urmaqqa” ninmi.
Juj denario qolqeqa karan juj p’unchay llank’asqamanta pagon.