Lucas 6:1-49

  • Jesús ‘sábado p’unchaypa Señornin’ kasqanmanta (1-5)

  • Makin ch’akisqa runa qhaliyachisqa kasqanmanta (6-11)

  • 12 apostolkunamanta (12-16)

  • Jesuspa yachachisqanmanta, runakunata qhaliyachisqanmantawan (17-19)

  • “Kusisqan kankichis” nisqanmanta, “ay qankunamanta” nisqanmantawan (20-26)

  • Enemigokunata munakunamanta (27-36)

  • Ama pitapas juzganamanta (37-42)

  • Pitapas imachus ruwasqanpi reqsinamanta (43-45)

  • Allin ruwasqa wasimanta, mana allin cimientoyoq wasimantawan (46-49)

6  Juj kutinmi sábado p’unchaypi Jesusqa trigo chajra-chajranta pasasharan, discipulonkunataq trigota p’itispa chayta qhaqospa mijun-mijun risharanku.  Chayta rikuspan wakin fariseokunaqa niranku: “¿Imaraykun sábado p’unchaypi mana ruwanata ruwashankichis?”, nispa.  Jinan Jesusqa paykunata niran: “¿Manachu jayk’aqpas leerankichis imatachus David ruwaran chayta? Runankunapiwan yarqasqa kashaspan  payqa Diospa wasinman jaykuran, jinaspa Diosman jaywasqa t’antata chaskispa mijuran, qoykurantaqmi runankunamanpas. Chay t’antataqa manan pipas mijunanchu karan, aswanpas sacerdotekunallan”, nispa.  Jinaspa nillarantaq: “Sábado p’unchaypa Señorninqa runaq Churinmi”, nispa.  Juj sábado p’unchaymi Jesusqa sinagogaman jaykuspa yachachiyta qallariran. Chaypin kasharan juj runa paña makin ch’akisqa.  Kamachikuy simita yachachiqkunataq fariseokunapiwan makilla Jesusta qhawasharanku, sábado p’unchaypi qhaliyachiqtinqa chayman tumpalla juchachanankupaq.  Jesustaq imachus piensasqankuta reparaspa, ch’akisqa makiyoq runata niran: “Sayarispa chaupiman jamuy”, nispa. Paytaq jatarispa chaypi sayaykuran.  Chaymantataq Jesusqa paykunata niran: “Tapusaykichis: ¿Ima ruwaymi allin kanman sábado p’unchaypi? ¿Allin kaqta ruwaychu, icha mana allin kaqta ruwaychu? ¿Runata* salvaychu, icha wañuchiychu?”, nispa. 10  Muyuriqninpi llapa runakunata qhawarispataq ch’akisqa makiyoq runata niran: “Makiykita jaywarimuy”, nispa. Chay runataq jaywariran, jinan makinqa qhali kapuran. 11  Chaywanmi paykunaqa manchaytaraq phiñakuranku, jinaspa jujkuna-jujkunawan rimanakuyta qallariranku imatachus Jesusta ruwanankupaq. 12  Chay p’unchaykunapi jinan Jesusqa orqota riran Diosmanta mañakuq, chaypin payqa tutantin Diosmanta mañakuran. 13  P’unchayamuqtintaq llapa discipulonkunata wajachimuran, jinaspa paykuna ukhumanta chunka iskayniyoqta ajllaran, paykunatan suticharan “apostolkuna” nispa. 14  Paykunan karanku: Simón (paytan sutichallarantaq “Pedro” nispa), wayqen Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, 15  Mateo, Tomás, Alfeoq wawan Santiago, “tukuy sonqowan ruwaq” nisqa Simón, 16  Santiagoq wawan Judas, Judas Iscariote ima, paymi Jesusta jap’ichiqqa karan. 17  Chaymantataq Jesusqa paykunawan kuska uraykuspa juj pampapi sayaykuran, chaypin kasharanku payta qatikuq ancha askha runakuna, kashallarantaqmi llapa Judeamanta, Jerusalenmanta, jinallataq lamar-qocha patapi kaq Tiro llaqtamanta Sidón llaqtamantawan jamuq ancha askha runakunapas; paykunan jamusqaku Jesusta uyarinankupaq onqoyninkumanta qhaliyachisqa kanankupaqwan. 18  Millay espiritukunaq ñak’arichisqan runakuna imaraqmi qhaliyachisqa karanku. 19  Runakuna Jesusta llamiykuqtinmi paymanta atiy lloqsiq, llapantataq qhaliyachiq, chaymi llapa runakuna paytaqa llamiykuytapuni munaranku. 20  Qatikuqnin runakunata qhawarispataq Jesusqa niran: “Kusisqan kankichis, wajchakuna, qankunaqmi Diospa gobiernonqa. 21  ”Kusisqan kankichis, kunan yarqasqa kaqkuna, qankunaqa sajsachisqan kankichis. ”Kusisqan kankichis, kunan waqaqkuna, qankunaqa asikunkichismi. 22  ”Kusisqan kankichis runaq Churinrayku runakuna cheqnisuqtiykichis, qarqosuqtiykichis, k’amisuqtiykichis, sutiykichistapas millay runakunaqta jina pisichaqtinkuqa. 23  Anchatapuni kusikuychis, janaq pachapi premioykichisqa jatunmi; chhaynatapunin chay runakunaq ñaupa taytankupas profetakunataqa ruwaqku. 24  ”Ay qankunamanta, qhapaqkuna, qankunaqa imaykichischus kasqallanwanñan kankichis, manañan imatapas chaskinkichischu. 25  ”Ay qankunamanta, kunan sajsasqa kaqkuna, qankunaqa yarqasqan kankichis. ”Ay qankunamanta, kunan asikuqkuna, qankunaqa llakisqa sonqoyoqmi kankichis, waqankichistaqmi kanpas. 26  ”Ay imaynaraqmi kankichis lliu runakuna qankunamanta allinta rimaqtinkuqa, chhaynatapunin paykunaq ñaupa taytankupas llulla profetakunataqa ruwaranku. 27  ”Uyariwaqniykunatan niykichis: Munakushallaychis enemigoykichiskunata, cheqnikuqniykichiskunapaqpas allin kaqta ruwapushallaychis; 28  ñakaqniykichiskunapaqpas k’amiqniykichiskunapaqpas Diosmanta mañapushallaychis. 29  Pipas juj lado uyaykipi saqmasunki chayqa, juj lado uyaykitawan kutirichiy; pipas jawa p’achaykita qechusunki chayqa, ukhu p’achaykitawan qopuy. 30  Pipas mañakuqniykimanqa qollay, imaykitapas qechuqniykimantaqa ama mañakapuychu. 31  ”Imaynatachus runakuna ruwanasuykichista munankichis, chhaynallatataq qankunapas paykunata ruwaychis. 32  ”Munakuqniykichiskunallatachus munakuwaqchis chayqa, ¿ima allintaq kanman? Juchasapakunapas munakunkun munakuqninkunataqa. 33  Allin kaqta ruwapuqnillaykichispaqchus allin kaqta ruwapuwaqchis chayqa, ¿ima allintaq kanman? Juchasapakunapas chaytaqa ruwankun. 34  Kutichipunasuykichista suyaspallachus imatapas mañawaqchis chayqa, ¿ima allintaq kanman? Juchasapakunapas juj juchasapakunamanqa mañankun kaqllatataq chaskinankuraykuqa. 35  Aswanpas munakushallaychis enemigoykichiskunata, allin kaqtapas ruwashallaychis, mana imata suyaspallataq mañashaychispas; chhaynapin premioykichisqa jatun kanqa, ancha jatun Diospa wawankunataq kankichispas, payqa mana agradecekuqkunapaqpas millay runakunapaqpas sumaq sonqon. 36  Khuyapayakuqllapuni kaychis, imaynan Yayaykichispas khuyapayakuq chhayna. 37  ”Chaymantapas, amaña pitapas juzgaychischu, chhaynapin manapuni juzgasqachu kankichis; amaña juchachaychischu, chhaynapin manapuni juchachasqachu kankichis. Perdonallaychispuni* jujkunata, chhaynapin qankunapas perdonasqa kankichis. 38  Qoshallaychis jujkunaman, chhaynapin qankunamanpas qosunkichis. Qhasqoykichis bolsillopin* jich’aykusunkichis llasaqta, allin ñit’isqata, chhafchisqata, junt’ay-junt’ata. Imaynatachus jujkunata ruwankichis chhaynallataqmi qankunapas ruwasqa kankichis”, nispa. 39  Chaymantataq ejemplokunata churaspa paykunata niran: “¿Atinmanchu juj ñausa ñausamasinta pusayta? Manan ¿riki? Iskayninkuchá juj t’oqoman urmaykunkuman. 40  Yachachisqaqa manan yachachiqninmantaqa aswan allinchu, chaywanpas allin yachachisqa kaspaqa yachachiqnin jinan kanqa. 41  Chhaynaqa, ¿imaraykun wayqeykiq ñawinpi kaq ichhuta qhawanki, manataq reparakunkichu ñawiykipi kaq rakhu k’aspitaqa? 42  ¿Imaynapin wayqeykita niwaq: ‘Wayqéy, ñawiykipi kaq ichhuta orqorusayki’, nispa, qanpa ñawiykipi kaq rakhu k’aspita mana reparakushaspayki? ¡Iskay uya! Ñaupaqtaqa ñawiykimantaraq chay rakhu k’aspita orqokuy, chayraqmi allinta rikunki wayqeykiq ñawinpi kaq ichhuta orqonaykipaq. 43  ”Allin sach’aqa manapunin mana valeqtaqa rurunmanchu, manallataqmi mana allin sach’apas allin rurutaqa rurunmanchu. 44  Sapanka sach’aqa rurusqanpin reqsichikun. Manan higostaqa kiskakunamantachu pallakun, manallataqmi uvastapas kiskayoq sach’akunamantachu pallakun. 45  Allin runaqa sonqonpi allin kaqkuna kasqanraykun allin kaqkunata riman, millay runataq ichaqa sonqonpi mana allinkuna kasqanrayku millay kaqkunata riman. Simiqa riman imachus sonqopi kasqantan. 46  ”¿Imanaqtinmi ‘Señor, Señor’ niwashaspaykichis mana ruwankichischu imachus nisqaykunata? 47  Pipas noqaman jamuspa kay simiykunata uyarispa junt’aq runa pimanchus rijch’akusqanta willasaykichis: 48  Payqa rijch’akun wasita jatarichinanpaq ukhukama t’oqospa qaqa patapi cimientota churaq runamanmi. Sinchita paramuqtintaq mayuqa yapakuspa chay wasiman kallpawan waqtakuran, ichaqa manan kuyurichillaranpaschu allin ruwasqa kasqanrayku. 49  Pipas rimasqay simikunata uyarispa mana ruwaqmi ichaqa rijch’akun mana cimientota churaspa allpa patallapi wasita ruwaq runaman. Mayutaq yapakuspa chay wasiman kallpawan waqtakuran, wasitaq kasqan rato urmaspa pasaqtapuni thunikapuran”, nispa.

Uraypi willakuykuna

Chaypiqa “almata” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “kacharichishallaychis” ninmi.
Chay tiempopi runakunaqa qhasqonkupin p’achankuta doblaspa bolsillota jina ruwakuqku, chaypin imatapas chaskikuqku apaqku ima.