Lucas 5:1-39

  • Askhallaña challwata jap’isqankumanta, ñaupaq discipulokunamantawan (1-11)

  • Lepra onqoyniyoq runa qhaliyachisqa kasqanmanta (12-16)

  • Mana kuyuriy atiq runata Jesuspa qhaliyachisqanmanta (17-26)

  • Leví sutiyoq runata Jesuspa wajasqanmanta (27-32)

  • Ayunomanta Jesusta tapunku (33-39)

5  Juj kutinmi Jesusqa Genesaret* qocha patapi Diospa siminmanta askha runakunaman yachachisharan, jinan paykunaqa Jesusman mat’ipakuyta qallariranku.  Chayllamanmi Jesusqa qocha patapi iskay botekunata rikuran, challwaqkunaqa ñan botenkumanta lloqsisqakuña, challwananku llikankutataq t’aqsasharanku.  Jujnin boteman seqaspan payqa Simonta niran allpamanta juj chikanta qocha ukhuman suchurichinanpaq, chay boteqa Simonpan karan. Jinaspan chaypi tiyaykuspa botemantapacha runakunaman yachachiyta qallariran.  Rimayta tukuspataq Simonta niran: “Boteta apaykuy qocha ukhukama, jinaspa chayman llikaykichista wijch’uykuychis”, nispa.  Jinan Simonqa payta niran: “Yachachikuq, tutantinmi llank’aykuyku, manataqmi ni jujllatapas jap’iykuchu. Ichaqa qantaq niwashanki chayqa, wijch’uykusaqyá”, nispa.  Llikankuta wijch’uykuspankutaq askhallataña challwakunata jap’iranku, llikankupas llik’ikapusharanñan.  Chaymi paykunaqa juj kaq botepi kashaq llank’aqmasinkunata makinkuwan wajaranku paykunawan yanapachikunankupaq, jamuqtinkutaq iskaynin botekunaman junt’achiranku, chaymi botekunaqa yaqaña chinkaykusharankupas.  Chayta rikuspan Simón Pedroqa Jesuspa ñaupanpi qonqoriykuspa niran: “Señorníy, ayqeriy noqamanta, juchasapa runan kani”, nispa.  Pedropas paywan kaqkunapas ancha admirasqan kasharanku chhaytukuy challwa jap’isqankumanta. 10  Chhaynallataqmi kasharanku Zebedeoq wawankuna Santiagowan Juanwanpas, paykunaqa Simonpa llank’aqmasinkunan karanku. Chaymi Jesusqa Simonta niran: “Amaña manchakuychu, kunanmantaqa runakunatan kausashaqta challwanki”, nispa. 11  Jinan paykunaqa botekunata qocha pataman apamuranku, tukuy imata saqespataq Jesusta qatikapuranku. 12  Juj kutinmi juj llaqtapi Jesús kashaqtin lepra onqoypa tukusqan runa payta rikuran, payman achhuykuspataq pampakama k’umuykuspa rogakuran: “Señor, munanki chayqa, atinkin qhaliyachiwayta”, nispa. 13  Chaymi Jesusqa makinta jaywarispa llamiykuran, jinaspa niran: “Arí, munanin, qhali kapuy”, nispa. Jinan lepra onqoyninqa kaq rato chinkapuran. 14  Jesustaq chay runata kamachiran ama pimanpas chaymanta willananpaq, ichaqa niranmi: “Sacerdoteman rispa qhawachikamuy, Moisespa kamachikusqanman jinataq qhaliyapusqaykimanta juj ofrendata jaywamuy, chhaynapi paykuna yachanankupaq”, nispa. 15  Jesusmanta willakuyqa jinantinmanmi mast’arikusharan, runakunapas askhan jamushallaqku payta uyarinankupaq, onqoyninkumanta qhaliyachisqa kanankupaqwan. 16  Jesusqa ch’inneq ladokunamanmi riq Diosmanta mañakunanpaq. 17  Juj p’unchaymi Jesusqa juj wasipi yachachisharan, chaypin tiyasharanku fariseokunapas kamachikuy simita yachachiqkunapas, paykunan jamusqaku Galileapi, Judeapi kaq llapa ayllukunamanta, Jerusalén llaqtamanta ima. Jesusqa Jehová Diospa atiyninwanmi junt’a kasharan onqosqakunata qhaliyachinanpaq. 18  Chayllamanmi wakin runakunaqa mana kuyuriy atiq runata camillapi apamuranku. Paykunaqa Jesuspa ñaupanmanmi apaykuyta munasharanku. 19  Runakuna chaypi qaqa kasqanraykun ichaqa mana maynintapas apaykuyta atirankuchu, chaymi wasi pataman seqaranku, jinaspa tejakunata orqospa chayninta Jesuspa ñaupanman camillapi uraykachiranku. 20  Jesustaq iñiyniyoq kasqankuta rikuspa chay runata niran: “Juchaykikunan perdonasqa kapun”, nispa. 21  Jinan kamachikuy simita yachachiqkunaqa fariseokunapiwan ninakuranku: “¿Pitaq kay runari Diosta pisichaspa rimananpaq? ¿Pitaq juchakunata perdonaytari atinman? ¿Manachu Dioslla?”, nispa. 22  Jesustaq chayta reparaspa niran: “¿Imaraykun sonqoykichispi chhaynata piensashankichis? 23  ¿Mayqentaq aswan fácil kanman: ‘Juchaykikunan perdonasqa kapun’, niychu, icha: ‘Jatarispa puririy’, niychu? 24  Yachanallaykichispaqpas runaq Churinqa atiyniyoqmi kay pachapi juchakunata perdonananpaq”, nispa. Jinaspataq chay mana kuyuriy atiq runata niran: “Sayariy, camillaykita oqarispa wasiykiman ripuy”, nispa. 25  Jinan chay runaqa paykunaq ñaupanpi kaq rato sayariran, camillanta oqarispataq wasinta ripuran Diosta jatunchaspa. 26  Runakunataq llapallanku anchata admirakuranku, jinaspa Diosta jatuncharanku, mancharisqataq ninakuranku: “¡Manamá jayk’aqpas khaynakunataqa rikuqchu kanchis!”, nispa. 27  Chay qhepatataq Jesusqa chaymanta lloqsispa impuesto cobraq Leví sutiyoq runata rikuran impuesto cobranapi tiyashaqta. Jinaspa payta niran: “Qatikamuway”,* nispa. 28  Paytaq tukuy imata saqespa Jesusta qatikuran. 29  Chaymantapas Leviqa jatun mijuytan wasinpi Jesuspaq ruwachiran, askhataq impuesto cobraqkunapas jujkunapas paykunawan mijusharanku. 30  Chayta rikuspan fariseokunaqa t’aqankumanta kaq kamachikuy simita yachachiqkunapiwan rimapakuyta qallariranku, jinaspa Jesuspa discipulonkunata niranku: “¿Imaraykun impuesto cobraqkunawan juchasapakunapiwan mijunkichis ujankichispas?”, nispa. 31  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Qhali runakunaqa manan doctorta necesitankuchu, onqosqakunan ichaqa necesitanku. 32  Noqaqa manan chanin runakuna wajaqchu jamuni, aswanpas juchasapakunata wajaqmi, chhaynapi juchankumanta pesapakunankupaq”, nispa. 33  Wakin runakunan Jesusta niranku: “Juanpa discipulonkunapas fariseokunaq discipulonkunapas sapa kutillanmi ayunanku, Diosmantapas rogakunkun. ¿Imanaqtintaq discipuloykikunari mijunku ujanku?”, nispa. 34  Jinan Jesusqa paykunata niran: “¿Ayunachiwaqchischu novioq amigonkunata novio paykunawan kashaqtin? Manan ¿riki? 35  Ichaqa chayamunqan p’unchaykuna, chaypin novioqa paykunamanta qechusqa kanqa, chay p’unchaykunañan paykunaqa ayunanqaku”, nispa. 36  Chaymantataq Jesusqa juj ejemplota paykunaman churaran: “Manan pipas mosoq p’achamanta remiendota kuchuspaqa mauk’a p’achaman siranmanchu. Sichus chayta ruwanman chayqa, mosoq remiendon mauk’a p’achamanta llik’irparikunman, jinaspapas mosoq remiendoqa manan allinchu rikukunman mauk’a p’achapiqa. 37  Manallataqmi pipas mana poqosqa vinotaqa mauk’a odrekunaman* jich’aykunmanchu, jich’aykunmanchus chayqa, odrekunachá phatapunman vino poqoqtin, vinotaq jich’akapunman, odrekunapas manaña imapaqpas valepunmanchu. 38  Aswanpas mana poqosqa vinotaqa mosoq odrekunamanmi jich’aykuna. 39  Pipas poqosqa vinota malliykuspaqa manañan mana poqosqa vinotaqa munanmanñachu. Aswanmi payqa: ‘Poqosqa vinon sumaqqa’, nispa ninqa”, nispa.

Uraypi willakuykuna

Chayqa Galilea qochaq juj kaq sutinmi.
“Qatikamuway” nispaqa Jesuspa discipulon kapuymantan rimashan.
Chaykunaqa karan uywa qaramanta ruwasqan.