Lucas 23:1-56

  • Jesusta Pilatoman apasqankumanta, Herodesman apasqankumantawan (1-25)

  • Jesusta, iskay mana allin runakunatawan k’aspiman clavasqankumanta (26-43)

    • “Noqawanmi paraisopi kanki” (43)

  • Jesuspa wañupusqanmanta (44-49)

  • Jesusta sepulturaman churasqankumanta (50-56)

23  Chaymi paykunaqa llapallanku sayariranku, jinaspa Pilatoman Jesusta aparanku.  Chaypin niranku: “Kay runatan tarimuyku llaqtaykuta reypa contranpi churashaqta, Roma reyman impuesto paganankuta jark’ashaqta, ‘noqan kani Cristoqa, juj rey’ nishaqtawan”, nispa.  Jinan Pilatoqa Jesusta tapuran: “¿Qanchu kanki judío runakunaq reynin?”, nispa. Jesustaq niran: “Qan kikiykin chaytaqa ninkiña”, nispa.  Jinan Pilatoqa umalli sacerdotekunata llapa runakunatawan niran: “Manan ima juchatapas kay runapiqa tarinichu”, nispa.  Paykunataq ichaqa astawanraq niranku: “Yachachiyninwanmi llapa Judea provinciantinpi runakunata ch’aqwachin, Galilea provinciamanta qallarimuspa hasta kaykamaraq”, nispa.  Chayta uyarispan Pilatoqa niran: “¿Galileamantachu kay runa?”, nispa.  Galileamanta kasqanta yacharuspataq chay provinciapi kamachikuq Herodesman* Jesusta apachiran, chay p’unchaykunaqa Herodespas Jerusalén llaqtapin kasharan.  Herodesqa anchatan kusikuran Jesusta rikuspa, payqa unayñan rikuytapuni munasharan imaymanakunata paymanta uyarisqanrayku, munasharantaqmi ñaupanpi ima milagrotapas ruwananta.  Chaymi Herodesqa imaymanakunata tapuyta qallariran, Jesusmi ichaqa mana ima nispapas niranchu. 10  Umalli sacerdotekunawan kamachikuy simita yachachiqkunawantaq sapa rato sayarispa sinchi phiñasqallaña imaymanamanta tumparanku. 11  Chaymantataq Herodesqa soldadonkunapiwan millayta trataspa payta pisicharanku, burlakuspataq ancha sumaq p’achawan churachiran, jinaspa Pilatoman apachipuran. 12  Chay kikin p’unchaymi Herodeswan Pilatowanqa amigontin kapuranku, chay ñaupaqtan ichaqa cheqninasqa kasharanku. 13  Pilatoqa umalli sacerdotekunata, waj umallikunata, runakunatawan wajachimuspan 14  niran: “Kay apamuwasqaykichis runamantan: ‘Runakunatan ch’aqwachishan’, nispa niwarankichis ¿riki? Chaymi noqaqa qankunaq ñaupaykichispi allinta tapurani, ichaqa manan contranpi nisqaykichismantaqa imatapas juchachanapaq jinaqa tarinichu. 15  Herodespas manan imatapas tarimusqachu, chaymi kutichimpuwanku. Kay runaqa manan imatapas wañunanpaq jinaqa ruwasqachu. 16  Chayraykun soq’achispalla kacharipusaq”, nispa. 17  *—— 18  Runakunan ichaqa llapallanku qapariranku: “¡Wañuchiy chay runataqa, Barrabasta aswan kacharipuwayku!”, nispa. 19  (Barrabasqa carcelpin kasharan gobierno contra jatariypi yanapakusqanrayku, runata wañuchisqanrayku ima.) 20  Pilatotaq wajmanta runakunata rimapayaran Jesusta kacharipuytapuni munasqanrayku. 21  Paykunataq ichaqa qapariranku: “¡K’aspipi warkuy! ¡K’aspipi warkuy paytaqa!”, nispa. 22  Jinan Pilatoqa niran: “¿Imarayku? ¿Ima mana allintataq kay runari ruwaran? Noqaqa manan imatapas paypiqa tarinichu wañunanpaq jinaqa, chayrayku soq’achispalla kacharipusaq”, nispa; chaywanqa kinsa kutitañan chayta nisharan. 23  Chayta niqtinmi runakunaqa atipakuspa astawanraq qapariranku Jesusta wañuchinanpaq.* Paykunaqa uyarichikurankupunin, 24  chaymi Pilatoqa kamachikuran paykunaq mañakusqanku ruwasqa kananpaq. 25  Jinaspan mañakusqankuman jina, gobierno contra jatarisqanmanta runa wañuchisqanmantawan carcelpi kashaq runata kacharipuran, Jesustataq paykunaman entregaran ima munasqankutapas ruwanankupaq. 26  Jesusta chaymanta apashaspankun Cirene llaqtayoq Simonta jap’iranku, payqa campomantan jamushasqa, jinaspa ñak’arina k’aspita rijranman churaykuranku Jesuspa qhepanta apananpaq. 27  Jesuspa qhepantaqa ancha askha runakunan risharanku, rishallarankutaqmi warmikunapas llakikuymanta sonqonkuta takakuspa paymanta khuyayta waqaspa ima. 28  Chaymi Jesusqa kutirispa chay warmikunata niran: “Jerusalén llaqta warmikuna, ama noqamantaqa waqaychischu, aswanpas qankuna kikiykichismanta wawaykichiskunamantawan waqaychis. 29  Tiempon chayamunqa, chaypin ninqaku: ‘Kusisqa kachunku wijsallikuyta mana atiq warmikuna, mana onqokuq warmikuna, wawata mana ñuñuq warmikunapas’, nispa. 30  Orqokunatan ninqaku: ‘¡Pakaykuwayku!’, nispa. Moqokunatapas: ‘¡Jark’awayku!’, ninqakun. 31  Q’omerllaraq sach’a kashaqtintaq kaykunata ruwashanku chayqa, ¡imaraqchá kanqa ch’akisqa kaqtinqa!”, nispa. 32  Chay kutipiqa mana allin ruwaq iskay runakunatawanmi aparanku Jesustawan kuskata wañuchinankupaq. 33  “Calavera pata” nisqaman chayaspankutaq chaypi Jesusta k’aspiman clavaranku, jinaspa chay mana allin ruwaq runakunaq chaupinman sayachiranku, chhaynapin jujnin paña ladonpi kasharan jujnintaq lloq’e ladonpi. 34  Jinan Jesusqa niran: “Yayáy, perdonay kay runakunata, paykunaqa manan yachankuchu imatachus ruwashanku chayta”, nispa. P’achantataq sorteaspa rakinakuranku. 35  Runakunaqa chaypin sayasharanku payta qhawaspa, umalli runakunataq asipayaspa pisicharanku: “Jujkunatataq salvan chayqa, paytapas salvakuchunyá Diospa ajllasqan Cristo kaspaqa”, nispa. 36  Soldadokunapas achhuykuspan p’osqo vinota jaywaspa burlakuranku: 37  “Judío runakunaq reynin kanki chayqa, salvakuyyá”, nispa. 38  Jesuspa umanpa jawanpitaq qelqasqa kasharan: “Kayqa judío runakunaq reyninmi”, nisqa. 39  Chaypi warkusqa kashaq jujnin mana allin ruwaq runapas k’amiranmi: “‘Criston kani’ ninkitaq chayqa, salvakuyyá, salvawayku noqaykutapas”, nispa. 40  Jinan jujnin kaqqa phiñarikuran: “¿Manachu juj chikallantapas Diosta manchakunki, kay runa jinaña ñak’arishaspapas? 41  Noqanchisqa razonwanmi khaynata ñak’arishanchis, imachus ruwasqanchismantataqmi kaytaqa chaskishanchispas; kay runan ichaqa mana ima mana allintapas ruwaranchu”, nispa. 42  Jinaspa Jesusta niran: “Jesús, gobiernoykiman jaykuspayki noqata yuyarikuwanki”, nispa. 43  Jinan Jesusqa payta niran: “Cheqaqtan kunan niyki:* Noqawanmi paraisopi kanki”, nispa. 44  Las docemanta jinan* las tres jina* tardekama lliu chay lado tutayaran 45  inti manaña k’anchampusqanrayku; templo ukhupi cortinapas kuskanmantan llik’ikuran. 46  Jesustaq fuerteta wajakuran: “Yayáy, makiykimanmi vidayta jap’ichiyki”,* nispa. Chayta nispataq wañupuran. 47  Chaykunata rikuspan ejercitopi capitanqa Diosta jatuncharan: “Cheqaqtapunimá kay runaqa allin runa kasqa”, nispa. 48  Chaypi juñunasqa kashaq runakunapas llapa imachus pasasqanta rikuspankun sonqonkuta takakuspa wasinkuman kutipuranku. 49  Jesusta llapa reqsiqkunataq Galileamantapacha jamuysiq warmikunapiwan chaykuna pasasqanta karullamanta qhawasharanku. 50  Juj runan karan José sutiyoq, payqa Jatun Juntamanta* jujninmi karan, allin runataq chanin runataq karanpas. 51  (Payqa manan yanapakuranchu Jatun Juntapi kaqkunaq ima rimasqankupipas ni ima ruwasqankupipas.) Payqa Judeapi kaq Arimatea llaqtamantan karan, Diospa gobiernontataqmi suyakusharanpas. 52  Paymi Pilatoman rispa Jesuspa cuerponta mañakuran. 53  Jinan k’aspimanta uraykachispa sumaq lino telawan k’uyuykuran, jinaspa qaqapi t’oqosqa sepulturaman churaran, chaymanqa manan ima ayatapas churasqakuraqchu. 54  Chay p’unchayqa sábado p’unchaypaq alistakunanku p’unchaymi karan. Sábado p’unchayqa ñan qallarinanpaqña kasharan. 55  Galileamantapacha Jesuswan kuska jamuq warmikunapas qatikurankun, chaypin rikuranku maypichus Jesuspa cuerponta churaranku chayta. 56  Chaymantataq kutipuranku sumaq q’apaq qorakunata sumaq q’apaq aceitekunatawan preparanankupaq, chaywanpas paykunaqa kamachikuy simipi nisqanman jinan samaranku sábado p’unchay kasqanrayku.

Uraypi willakuykuna

Payqa karan Jatun Herodespa wawan Herodes Antipasmi.
Kay versiculoqa manan rijurinchu “Westcott, Hort” nisqa griego qelqakunapi, nitaq wakin allin reqsisqa qelqakunapipas.
Chaypiqa “k’aspipi wañuchinanpaq” nillanmantaqmi.
Wakin Bibliakunapiqa khaynatan kay textota t’ijranku: “Cheqaqtan niyki, kunanmi ñoqawan kuska paraisopi kanki”, nispa. Kay Bibliapin ichaqa mana chhaynatachu t’ijrakun, aswanpas kay textokunaq willasqanman jinan: Jn 20:17; Hch 1:1-3, 9; 10:40; 1Co 15:20; Col 1:18.
Griego rimaypiqa “soqta kaq horamanta jinan” ninmi, chaytaqa yupaqku intiq lloqsimusqanmantapachan.
Griego rimaypiqa “isqon kaq hora jina” ninmi, chaytaqa yupaqku intiq lloqsimusqanmantapachan.
Griego rimaypiqa “espirituyta jap’ichiyki” ninmi.
Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “Jatun Junta” nisqata.