Lucas 22:1-71

 • Jesusta wañuchinankupaq sacerdotekunaq rimanakusqankumanta (1-6)

 • Último Pascua fiestapaq preparakusqanmanta (7-13)

 • Señorpa cenanmanta (14-20)

 • “Jap’ichiwaqniyqa noqawan kuskan mesapi kashan” (21-23)

 • Kuraq kayta munaspa discutisqankumanta (24-27)

 • Juj gobiernopaq Jesuspa rimanakusqanmanta (28-30)

 • Jesusta Pedro negananmanta (31-34)

 • Allin preparasqa kanamanta, iskay espadamantawan (35-38)

 • Olivos orqopi Jesuspa mañakusqanmanta (39-46)

 • Jesús jap’isqa kasqanmanta (47-53)

 • Jesusta Pedro negasqanmanta (54-62)

 • Jesusta asipayasqankumanta (63-65)

 • Jatun Juntapi Jesusta juzgasqankumanta (66-71)

22  Pisillañan kasharan mana levadurayoq t’anta mijuna fiestapaq, chay fiestataqa “Pascua” nikullantaqmi.  Umalli sacerdotekunawan kamachikuy simita yachachiqkunawantaq piensasharanku imaynatachus Jesusta wañuchinkuman chayta, ichaqa runakunatan manchakusharanku.  Satanasmi Iscariote sutichasqa Judasman jaykuran, payqa chunka iskayniyoq apostolkunamanta jujninmi karan.  Jinan Judasqa rispa umalli sacerdotekunawan templota qhawaq umallikunapiwan rimanakuran imaynatachus paykunaman Jesusta jap’ichinman chayta.  Chaywanmi paykunaqa anchata kusikuranku, rimanakurankutaq Judasman qolqeta qonankupaq;  Judastaq “allinmi” niran. Chaymantapachan payqa piensasharan imaynatachus runakunaq mana yachasqallan Jesusta jap’ichinman chayta.  Mana levadurayoq t’anta mijuna fiesta qallariy p’unchaymi chayamuran, chaypin Pascua fiestapaq uywata nak’anapuni kaq.  Jinan Jesusqa Pedrota Juantawan niran: “Rispa Pascua fiestapaq mijunata preparamuychis mijunanchispaq”, nispa.  Chaymi paykunaqa niranku: “¿Maypi preparamunaykutan munashanki?”, nispa. 10  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Llaqtaman jaykuspaykichismi unu p’uyñu apashaq runawan tupankichis. Paypa qhepantan rinkichis maymanchus jaykunqa chay wasi ukhukama. 11  Jinaspan wasiyoqta ninkichis: ‘Yachachikuqmi nin: “¿Maypin kashan visita chaskinayki cuarto, chaypi discipuloykunapiwan Pascua mijunata mijunaypaq?”’, nispa. 12  Jinan payqa altospi juj jatun cuartota rikuchisunkichis listollataña, chaypin alistamunkichis”, nispa. 13  Paykunataq rispa Jesuspa nisqanta jina tariranku, jinaspa chaypi Pascua mijunapaq imachus necesitakusqanta alistaranku. 14  Mijuna hora chayamuqtintaq Jesusqa mesapi tiyaykuran apostolninkunawan kuska. 15  Chaypin Jesusqa paykunata niran: “Maytapunin munasharani manaraq ñak’arishaspay kay Pascua fiesta mijunata qankunawan kuska mijuyta, 16  niykichismi: Manan chayta wajmanta mijusaqchu Diospa gobiernonpi junt’akunankama”, nispa. 17  Copata chaskikuspataq Diosman graciasta qospaña niran: “Kay copata jap’iychis, jinaspa sapankaykichis chaymanta ujaychis, 18  niykichismi: Kunanmantaqa manapunin vinotaqa wajmanta ujasaqchu Diospa gobiernon chayamunankama”, nispa. 19  Chaymantapas juj t’antata jap’ispan Diosman graciasta qoran, p’akispataq paykunaman jaywaran: “Kayqa cuerpoytan representan, chayqa qankunaraykun qosqa kanqa. Kaytaqa ruwallankichispunin noqata yuyariwanaykichispaq”, nispa. 20  Kaqllatataqmi copawanpas ruwaran, cenayta tukuqtinkun niran: “Kay copaqa mosoq rimanakuy* qallarinanpaq yawarniytan representan, chay yawarmi qankunarayku jich’asqa kanqa. 21  ”Jap’ichiwaqniyqa noqawan kuskan mesapi kashan. 22  Runaq Churinqa imachus paymanta nisqaña kashan chayman jinan ripunqa; ichaqa, ¡ay imaraqmi kanqa chay jap’ichiqnin runamantaqa!”, nispa. 23  Jinan paykunaqa tapunakuranku mayqenninkuchus chay mana allin ruwaq kashanman chayta. 24  Chaymantapas paykunapuran sinchita discutiranku mayqenninkuchus kuraqpaq jap’isqa karan chaymanta. 25  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Nacionkunapi reykunaqa kamachisqanku runakunatan dueñochakunku, chay runakunata kamachiqkunataq ‘allin ruwaqkuna’ nisqa kanku. 26  Qankunan ichaqa ama chhaynachu kankichis. Aswanpas, pipas qankuna ukhupi kuraqpaq qhawarikuqqa sullk’a jina kachun, pipas umalliq kaqtaq jujkunata serviq kachun. 27  ¿Mayqenmi kuraq kanman? ¿Mijuqchu icha serviqchu? Mijuqmi ¿riki? Chaywanpas noqaqa serviqniykichis jinan qankuna ukhupi kashani. 28  ”Qankunaqa noqallawanpunin kasharankichis pruebakunapiña tarikuqtiypas, 29  chaymi noqaqa qankunawan acuerdota* ruwani juj gobiernopaq, imaynan Yayaypas noqawan acuerdota ruwaran jinata, 30  chhaynapi gobiernoypi noqawan kuska mesaypi mijunaykichispaq ujanaykichispaq ima, tronokunapi tiyaykuspa Israelpa chunka iskayniyoq ayllunkunata juzganaykichispaqwan. 31  ”Simón, Simón, Satanasmi permisota mañakunña llapaykichista trigota jina suysunasuykichispaq. 32  Noqan ichaqa rogakuniña iñiyniykipi ama pisipanaykipaq; kutimuspaykin wayqe-panaykikunata kallpachanki”, nispa. 33  Jinan Pedroqa payta niran: “Señor, noqaqa liston kashani qanwan kuska carcelmanpas wañuymanpas chayanaypaq”, nispa. 34  Jesustaq ichaqa niran: “Pedro, noqan niyki: Kunanmi manaraq gallo waqashaqtin kinsa kutita ‘manan reqsinichu’ niwanki”, nispa. 35  Chaymantataq Jesusqa paykunata niran: “Mana qolqeyoqta,* mana qoqawayoqta, mana usut’ayoqta ima qankunata kachaqtiy, ¿pisirasunkichischu imaykichispas?”, nispa. Paykunataq: “¡Manan!”, niranku. 36  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Kunan ichaqa qolqeykichispas qoqawaykichispas kaqtinqa apakuychis, espadaykichis mana kanchu chayqa, jawa p’achaykichista vendespa jujta rantikuychis. 37  Niykichismi: Noqamantan qelqakuran: ‘Payqa juchallikuqkunawanmi yupasqa karan’, nispa, chayqa junt’akunanmi, junt’akushanñataqmi kanpas”, nispa. 38  Chaymi paykunaqa niranku: “Señor, ¡qhawariy! Kaypi iskay espadakuna kashan”, nispa. Jesustaq niran: “Chaylla kachun”, nispa. 39  Chaymanta lloqsispataq Jesusqa imaynan rillaqpuni jinata Olivos orqoman riran, discipulonkunapas rillarankutaqmi qhepanta. 40  Chayman chayaspataq paykunata niran: “Diosmanta mañakushaychis tentacionman ama urmanaykichispaq”, nispa. 41  Jinaspa paykunamanta t’aqarikuspa rumi chanqayman jina riran, qonqorikuspataq mañakuyta qallariran: 42  “Yayáy, munanki chayqa, kay copata* noqamanta karunchay. Ichaqa ama munasqaychu kachun, aswanpas qanpa munasqayki”, nispa. 43  Chayllamanmi juj ángel rijurimuran, jinaspa payta kallpacharan. 44  Jesusqa sinchi llakisqan kasharan, chaymi astawanraq tukuy sonqowan mañakuran, jump’inpas yawar jinaraqmi pampaman sut’uran. 45  Chaymantataq mañakusqanmanta sayarispa discipulonkunaq kasqanman kutispa paykunata puñushaqta tariran, paykunaqa llakiq atisqanmi puñurapusqaku. 46  Chaymi Jesusqa paykunata niran: “¿Imaraykun puñushankichis? Jatarispa mañakushaychis, chhaynapi ama tentacionman urmanaykichispaq”, nispa. 47  Rimashallaqtinraqmi askha runakuna rijurimuranku, paykunatan pusamusqa chunka iskayniyoq apostolkunamanta jujnin, paymi karan Judas, paymi Jesusman achhuykuspa much’aykuran. 48  Jinan Jesusqa payta niran: “Judas, ¿juj much’awanchu runaq Churinta jap’ichinki?”, nispa. 49  Paywan kashaqkunataq imachus pasananta reparaspa Jesusta niranku: “Señor, ¿k’irirusaqkuchu espadawan?”, nispa. 50  Paykunamanta jujninqa k’iriranpunin uma sacerdoteq kamachinta espadawan paña ninrinta qhoruspa. 51  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Ama chayta ruwaychischu”, nispa. Chay kamachiq ninrinta llamiykuspataq qhaliyachiran. 52  Chaymantataq Jesusqa payman jamuq umalli sacerdotekunata, templota qhawaq umallikunata, kuraq runakunatawan niran: “¿Suwaman jinachu jamuwarankichis espadakunantin k’aspikunantin ima? 53  Sapa p’unchaymá riki qankunawan templopi kasharani, ¿imaraykutaq manari jap’iwarankichischu? Ichaqa kunanmi qankunaq horaykichis chayamun, jinallataq tutayaqpa kamachikunan horapas”, nispa. 54  Jinan paykunaqa presota jap’ispa aparanku, jinaspa uma sacerdoteq wasinman jaykuchiranku; Pedrotaq ichaqa karullamanta qatiparan. 55  Chaupi patiopi ninata jap’ichispankun paykunaqa chaypi tiyaykuranku, Pedropas paykunawan kuskan tiyasharan 56  ninapi q’oñikuspa. Payta rikuruspataq juj warmi kamachi allinta qhawaykuspa niran: “Kay runapas paywantáq kasharanqá”, nispa. 57  Paytaq ichaqa negakuran: “Manan paytaqa reqsinichu”, nispa. 58  Chayllamanmi juj runañataq rikuruspa niran: “Qanpas paykunamanta jujninmá kashanki riki”, nispa. Pedrotaq: “Manan”, niran. 59  Juj horamanta jinataq jujñataq atipakusparaq niran: “¡Cheqaqtapunin kay runapas paywan kasharan, payqa Galilea llaqtayoq runamá kashan riki!”, nispa. 60  Pedrotaq ichaqa niran: “Imatachá rimakushankipas”, nispa. Chayta rimashallaqtinraqmi juj gallo waqaran. 61  Chay raton Señorqa kutirispa payta qhawariran, chaywanmi Pedroqa Señorpa: “Kunanmi manaraq gallo waqashaqtin kinsa kutita negawanki”, nispa nisqanta yuyariran. 62  Chaymi jawaman lloqsispa khuyayta waqaykuran. 63  Jesusta cuidaq runakunan paymanta burlakuyta qallariranku, 64  uyanta taparuspataq saqmakacharanku: “Profeta kanki chayqa, niwayku pichus saqmashasunki chayta”, nispa. 65  Chaymantapas payta k’amispan imaymanakunatawanraq niranku. 66  P’unchayamuqtintaq llaqtapi kuraq runakunaqa umalli sacerdotekunawan kamachikuy simita yachachiqkunapiwan juñunakuspanku, Jatun Juntaq* juñunakunan wasiman Jesusta aparanku, jinaspa tapuranku: 67  “Niwayku, ¿qanchu kanki Cristo?”, nispa. Paytaq niran: “Niykichismanña chaypas, manapunin creewaqchischu. 68  Tapuykichismanña chaypas, manan kutichiyta atiwaqchischu. 69  Kunanmantan ichaqa runaq Churinqa atiyniyoq Diospa paña ladonpi tiyaykunqa”, nispa. 70  Chayta niqtinmi llapanku niranku: “Chhaynaqa, ¿qanchu kanki Diospa Churin?”, nispa. Jesustaq paykunata niran: “Qankuna kikiykichismi chaytaqa ninkichisña”, nispa. 71  Jinan paykunaqa niranku: “Noqanchispunitaq siminmanta uyarishanchis chayqa, ¿imapaqñan testigotapas munasunman?”, nispa.

Uraypi willakuykuna

Chaypiqa “mosoq acuerdo” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “qankunawan rimanakuni” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “mana qolqe ch’uspayoqta” ninmi.
Jesustan wañuchinanku karan Diosta k’amiqmanta tumpaspa, Diostaq mana chayta jark’ananchu karan, chaytan chay copaqa representan.
Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “Jatun Junta” nisqata.