Lucas 20:1-47

  • Jesuspa autoridadninta mana respetasqankumanta (1-8)

  • Wañuchiq llank’aqkunamanta (9-19)

  • Diosmanta Roma reymantawan (20-26)

  • Kausarimpuymanta Jesusta tapunku (27-40)

  • ¿Davidpa churinchu Cristo karan? (41-44)

  • Kamachikuy simita yachachiqkunamantan cuidakuna (45-47)

20  Juj p’unchaymi Jesusqa templopi runakunata yachachisharan allin willakuykunatapas willasharan; chayllamanmi umalli sacerdotekuna, kamachikuy simita yachachiqkuna, kuraq runakunapiwan payman achhuykuranku;  jinaspa tapuranku: “Niwayku, ¿ima autoridadwantaq qanri kaykunata ruwanki? ¿Pin qanman kay autoridadta qorasunki?”, nispa.  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Noqapas jujta tapullasaykichistaq. Niwaychis:  ¿Pin Juanman autoridadta qoran bautizananpaq? ¿Dioschu* icha runakunachu?”, nispa.  Jinan paykunapura ninakuranku: “‘Diosmi’ nisunchis chayqa: ‘¿Imaraykun mana creerankichischu?’ niwasunchá riki.  ‘Runakunan’ nisunchis chaypas, llaqtachá rumiwan ch’aqespa wañuchiwasunman, paykunaqa profetapaqpunin Juantaqa jap’inku”, nispa.  Chaymi paykunaqa niranku: “Manan yachaykuchu”, nispa.  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Chhaynaqa manan noqapas nisaykichischu ima autoridadwanchus kaykunata ruwani chayta”, nispa.  Chaymantataq Jesusqa runakunaman juj ejemplota churaran: “Juj runan chajranpi uvasta plantaran, chaytataq llank’aqkunaman arrendopi qoran, jinaspa unaypaq karu llaqtaman viajaran. 10  Cosecha tiempo chayamuqtintaq chajrayoqqa juj kamachinta llank’aqkunaman kacharan chajraq rurusqanmanta tupaqninta chaskimunanpaq. Llank’aqkunan ichaqa maqaykuspanku ch’usaq makintinta qatirpariranku. 11  Jinan chajrayoqqa juj kamachintañataq kacharan. Chay kamachitapas maqaykullarankutaqmi, millayta k’amispankutaq mana imayoqta paytapas qatirpariranku. 12  Wajmantan chajrayoqqa juj kaq kamachintañataq kacharan, ichaqa paytapas maqaykuspan qarqoranku. 13  Jinan uvas chajrayoqqa niran: ‘Kunanri, ¿imatataq ruwasaq? Munakusqay churiytachá kachasaq, paytaqa respetanqakuchá’, nispa. 14  Chaymi churinta kacharan, llank’aqkunataq payta rikuruspa ninakuranku: ‘Kaymi herencia chaskiqqa, jaku wañuchimusun, chhaynapi herencianta jap’ikapunanchispaq’, nispa. 15  Jinan paykunaqa uvas chajramanta jawaman aysaspa wañuchipuranku. Chhaynaqa, ¿imatan uvas chajrayoq paykunata ruwanqa? 16  Jamuspan chay llank’aqkunata wañuchipunqa, uvas chajrantataq jujkunaman arrendanqa”, nispa. Chayta uyarispan runakunaqa niranku: “¡Amapuni chayqa jayk’aqpas kachunchu!”, nispa. 17  Jesustaq paykunata qhawaykuspa niran: “Diospa simin qelqan nin: ‘Perqaqkunaq wijch’usqan rumin esquina jap’iq jatun kaq rumi kapun’, nispa. Niwaychis ima ninantachus chay nishan chayta. 18  Pipas chay rumiman urmaqqa sinchi k’irisqan kanqa, pimanchus chay rumi urmanqa chaytaq, ñut’usqa kanqa”, nispa. 19  Kamachikuy simita yachachiqkunawan umalli sacerdotekunawantaq repararanku chay ejemplo churasqanpi paykunamanta rimashasqanta, chaymi chay ratopi jap’iyta munaranku, ichaqa runakunatan manchakuranku. 20  Chaywanpas Jesustaqa imaynamantapas urmachiytapunin munasharanku, chaymi wakin runakunaman pakallapi pagaranku allin runaman tukuspa payman rinankupaq, chhaynapi ima rimasqallanpipas pantachispa gobiernoman llaqtapi kamachiqmanwan entreganankupaq. 21  Jinan chay runakunaqa rispa Jesusta niranku: “Yachachikuq, yachaykun cheqaq rimaq kasqaykita, cheqaq yachachiq kasqaykitapas; qanqa manan pimanpas sayapakunkichu, aswanpas Diospa ñannintan cheqaqta yachachinki. 22  Niwayku: ¿Allinchu Roma reyman impuesto pagay, icha manachu?”, nispa. 23  Jinan Jesusqa pantachiy munasqankuta reparaspa niran: 24  “Qhawachiwaychis juj denario* qolqeta. ¿Piqpa uyanmi kaypi kashan? ¿Piqpan kay sutipas?”, nispa. Paykunataq niranku: “Roma reypan”, nispa. 25  Chaymi Jesusqa paykunata niran: “Chhaynaqa, Roma reypa kaqtaqa Roma reyman qopuychis, Diospa kaqtataq Diosman qopuychis”, nispa. 26  Paykunaqa manan ima rimasqanpipas Jesusta pantachiyta atirankuchu, aswanmi imaynatachus kutichisqanmanta admirakuspa ch’in kapuranku. 27  “Kausarimpuyqa manan kanchu” niq wakin saduceokunapas Jesusman achhuykuspa niranku: 28  “Yachachikuq, Moisesmi qelqaran: ‘Pi runapas manaraq wawayoq kashaspa wañupunman chayqa, wayqenmi chay wañuqpa esposanwan casarakapunqa, chhaynapi wawata churiyapunanpaq’, nispa. 29  Juj familiapin karan qanchis wayqentin runakuna. Ñaupaq kaqmi casarakuran, manaraq wawayoq kashaspataq wañukapuran. 30  Jinan iskay kaq wayqeqa chay wañuqpa viudanwan casarakuran, ichaqa paypas wañukapullarantaqmi. 31  Chhaynallataqmi karan kinsa kaqwanpas llapa qanchisnintinwanpas; llapankun mana wawallayoq wañukapuranku. 32  Chay qhepamanqa chay warmipas wañukapullarantaqmi. 33  Qanchisnintintaq chay warmiwan casarakuranku chayqa, ¿mayqenninkuq esposantaq kanqa kausarimpuy kaqtinri?”, nispa. 34  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Kay pacha runakunaqa casarakunkun; 35  ichaqa jamuq tiempopi kausanankupaq jina, wañusqamanta kausarichisqa kanankupaq jina kaqkunaqa manan casarakunqakuchu, 36  mana wañuqtaqmi kanqakupas; paykunaqa angelkuna jinan kanqaku, kausarichisqa kasqankuraykutaq Diospa wawankuna kanqaku. 37  Wañusqakuna jatarichisqa kananmantaqa Moisesraqmi rimaran raurashaq sach’amanta qelqasqanpi, chaypin niran Jehová Diosqa ‘Abrahanpa Diosnin, Isaacpa Diosnin, Jacobpa Diosnin’ kasqanta. 38  Payqa manan wañusqakunaq Diosninchu, aswanpas kausaqkunaq Diosninmi; paypaqqa llapankupas kausashanmi”, nispa. 39  Jinan kamachikuy simita wakin yachachiqkunaqa niranku: “Yachachikuq, allintan rimarunki”, nispa. 40  Paykunaqa manañan imatapas tapuyta munarankuñachu. 41  Chaymantataq Jesusqa paykunata tapuran: “¿Imaynapitaq ninku: ‘Cristoqa Davidpa Churinmi’, nispa? 42  David kikinmá riki salmos qelqapi niran: ‘Jehová Diosmi Señorniyta niran: “Paña ladoypi tiyaykuy, 43  enemigoykikunata chaki sarunaykiman churanaykama”’, nispa. 44  Davidtaq ‘Señor’ niran chayqa, ¿imaynapitaq payri Churin kanman?”, nispa. 45  Jinaspan llapa runakuna uyarishaqtin discipulonkunata niran: 46  “Cuidakuychis kamachikuy simi yachachiqkunamanta, paykunaqa pampakama p’achayoqmi maypipas puriyta munanku, mercado plazakunapipas napaykunatapunin munanku, sinagogakunapipas ñaupaqllapin tiyayta munanku, jatun mijuykunapipas allin kaq tiyanallapin tiyayta munanku; 47  jinaspapas paykunaqa viudakunaq wasintan* rajranku, jujkunaq qhawarinallanpaqtaq unaytaraq mañakunku. Paykunaqa aswan castigasqan kanqaku”, nispa.

Uraypi willakuykuna

Griego rimaypiqa “janaq pachachu” ninmi.
Juj denario qolqeqa karan juj p’unchay llank’asqamanta pagon.
Chaypiqa “kaqnintan” nillanmantaqmi.