Lucas 2:1-52

  • Jesuspa nacesqanmanta (1-7)

  • Michiqkunaman angelkunaq rijurisqanmanta (8-20)

  • Jesusta qhari kaynin qaracha kuchusqankumanta, ch’uyanchasqankumantawan (21-24)

  • Cristota Simeón rikusqanmanta (25-35)

  • Jesusmanta Ana riman (36-38)

  • Nazaretman kutimpusqankumanta (39, 40)

  • 12 watanpi kashaspa Jesuspa templopi kasqanmanta (41-52)

2  Chay p’unchaykunan Romapi rey* Augusto kamachikuran llapa runakuna* padronasqa kanankupaq.  (Chay ñaupaq kaq padronachikuyqa karan Siriapi Quirinio kamachishaqtinmi.)  Chaymi llapa runakuna nacesqanku llaqtaman riranku padronachikunankupaq.  Josepas Galilea provinciapi kaq Nazaret llaqtamantapachan Judeaman wicharan, Davidpa llaqtan Belenman, Davidpa mirayninmanta kasqanrayku.  Payqa Mariawan kuskan riran padronachikunankupaq, chay tiempopaqqa ñan Mariaqa Josewan casarasqaña kasharan, junt’a onqoqñataqmi kasharanpas.  Chay llaqtapi kashaqtinkun Mariaq onqokunan tiempoqa chayamuran.  Jinan payqa phiwi* qhari wawanta onqokuran, telawan k’uyuspataq uywa qaranaman churaykuran, alojakunankupaq manaña campo kasqanrayku.  Chay llaqta qaylla campopin michiqkuna tiyasharanku, paykunaqa sapa tutanmi illariqku ovejankuta qhawaspa.  Chayllamanmi Jehová Diospa angelninqa paykunaman rijuriran, Jehová Diospa lliflli kaynintaq muyuriqninkupi k’anchariran, jinan michiqkunaqa sinchitapuni mancharikuranku. 10  Chaymi angelqa paykunata niran: “Ama mancharikuychischu, allin willakuykunatan willasaykichis, chaywanmi llapa runakuna anchata kusikunqaku. 11  Kunanmi Davidpa llaqtanpi juj salvaq nacepusunkichis, payqa Criston, Señortaqmi kanpas. 12  Khaynapin yachankichis pay kasqanta: Juj wawatan tarinkichis telawan k’uyusqata uywa qaranapi puñushaqta”, nispa. 13  Chayllamanmi askhallaña angelkuna ejército jinaraq chay angelman juñukamuranku, jinaspa khaynata Diosta jatuncharanku: 14  “Diosqa janaq pachapi jatunchasqa kachun, Diospa sumaq qhawarisqan runakunapaqtaq kay pachapi thaj kay kachun”, nispa. 15  Janaq pachaman angelkuna wichapuqtintaq michiqkunaqa ninakuranku: “Kunanpacha jaku Belén llaqtata Jehová Diospa willawasqanchisman jina imachus pasasqanta rikumunanchispaq”, nispa. 16  Jinan usqhaylla rispanku Mariata Josetawan tariranku, wawatataq uywa qaranapi puñushaqta tariranku. 17  Jinan willakuranku chay wawamanta angelpa imachus nisqanta. 18  Llapa uyariqkunataq anchata admirakuranku michiqkunaq willakusqankumanta, 19  Mariataq llapa chaykunata yuyayninpi jap’ikuspa sonqollanpi allinta piensaran. 20  Michiqkunataq imaynachus paykunaman willasqa kasqanman jina tukuy imatapas uyarisqankumanta rikusqankumantawan Diosta agradecekuspa jatunchaspa ima kutipuranku. 21  Wawaq qhari kaynin qarachata kuchunankupaq pusaq p’unchay junt’akuqtintaq wawataqa “Jesús” nispa suticharanku, maman María manaraq onqoq kashaqtin angelpa nisqanman jina. 22  Moisespa chaskisqan kamachikuy simiman jina ch’uyanchakunankupaq tiempo chayamuqtintaq Jerusalenman wawataqa aparanku Jehová Diosman rikuchinankupaq, 23  imaynan Jehová Diospa kamachikuy siminpi qelqasqa kashan chayman jina, chaypin nin: “Llapa phiwi qhari wawan Jehová Diospaq ch’uya kanqa”, nispa. 24  Jinan paykunaqa sacrificiota jaywaranku Jehová Diospa kamachikuy siminpi nisqanman jina, chaypin nin: “Iskay urpita otaq iskay malqo palomatapas jaywanki”, nispa. 25  Jerusalén llaqtapin karan Simeón sutiyoq runa, payqa Dios sonqo allin runan karan, paymi suyakusharan Israel llaqta llakikuyninmanta kallpachasqa kananta, santo espirituwanpas junt’an kasharan. 26  Paymanmi Diosqa santo espirituwan willasqaña manaraq wañupushaspa Jehová Diospa ajllasqan Cristota rikunanpaq. 27  Espirituq kallpachasqanmi payqa temploman jaykuran; chaymanmi wawacha Jesustaqa tayta-maman apaykuran kamachikuy simiq nisqanman jina payta ruwanankupaq. 28  Jinaqtinmi Simeonqa wawata chaskispa marq’arikuran, jinaspa Diosta jatuncharan: 29  “Kunanqa, ancha jatun Señorníy, nisqaykiman jina kusisqa wañukapusaq, 30  ñan ñawiyqa rikunña kachamusqayki salvaqta, 31  paytan churanki llapa runakuna rikunanpaq, 32  payqa waj nacionmanta runakunaq tutayasqa ñawinta qhawarichiq k’anchaymi, Israel llaqtaykipaqpas llifllikishaq k’anchaymi”, nispa. 33  Wawachaq taytanpas mamanpas anchatan admirakuranku wawamanta chhayna rimasqanta uyarispa. 34  Simeontaq Diosmanta mañakuran paykuna allillan kanankupaq, jinaspa wawachaq maman Mariata niran: “Kay wawaraykun Israel llaqtapi wakinkuna urmanqaku, wakintaq sayarinqaku. Diosña rikuchinqa paywan kashasqanta chaypas, askhan pay contra rimanqaku, 35  chhaynapi askha runakunaq sonqonpi imachus piensasqanku sut’iman orqosqa kananpaq, qantataq, María, juj jatun espada sonqoykita* k’irisunki”, nispa. 36  Chaypin kasharan Aser ayllumanta Fanuelpa ususin profetisa Ana. Chay warmiqa payachañan karan, casarakuspaqa* qanchis watallan qosanwan tiyasqa, 37  chay tiempopaqqa pusaq chunka tawayoq watanpiñan chay viudaqa kasharan. Payqa mana faltaytan riq temploman, chaypin tuta-p’unchay Diosta serviq ayunaspa rogakuspa ima. 38  Chay ratopin Anaqa paykunaman achhuykuspa* Diosman graciasta qoran, Jerusalén kacharichisqa kananta llapa suyakuqkunamantaq chay wawamanta willayta qallariran. 39  Paykunaqa* Jehová Diospa kamachikuy siminman jina lliuta ruwaspankun Galileapi kaq Nazaret llaqtankuman kutipuranku. 40  Wawataq allin kallpayoq wiñasharan, yachayninpipas allintan wiñasharan, Diospa sumaq qhawarisqantaq kasharanpas. 41  Jesuspa tayta-mamanqa sapa watanmi rillaqkupuni Jerusalenpi Pascua fiestaman. 42  Chunka iskayniyoq watanpi Jesús kashaqtinmi imaynachus rillaqkupuni jinata chay fiestapaq Jerusalenman wicharanku. 43  Fiesta p’unchaykuna tukukapuqtintaq llapanku kutimpusharanku, Jesusmi ichaqa Jerusalenpi qheparakamusqa, tayta-mamantaq mana chayta reparasqakuchu. 44  Paykunaqa: “Jujkunawanchá jamushan”, nispankun juj p’unchay puriytaña ripusharanku, chaymantañan maskhayta qallariranku parientenkuna ukhupi reqsisqanku runakuna ukhupi ima. 45  Mana tarispankutaq Jerusalenman kutiranku, jinaspa lliuta maskhaykuranku. 46  Kinsa p’unchaymantataq templopi tariranku, yachachiqkuna chaupipi tiyaykuspa paykunata uyarishaqta tapushaqta ima. 47  Payta uyariqkunaqa anchatan admirakuranku imatapas allinta entiendesqanmanta tapusqankuman kutichisqanmantawan. 48  Payta rikuspankun tayta-mamanqa anchata admirakuranku, jinan mamanqa niran: “Wawalláy, ¿imaraykutaq kaytari ruwawankiku? Qhawariy, papaykiwan kuskan sinchi llakisqa maskhaykamushaykiku”, nispa. 49  Jinan Jesusqa paykunata niran: “¿Imaraykun maskhamuwarankichis? ¿Manachu yacharankichis Yayaypa wasinpi kashanayta?”, nispa. 50  Paykunataq ichaqa mana entienderankuchu chay nisqanta. 51  Jesusqa paykunawan uraykamuspan Nazaret llaqtaman kutipuran, kasukushallarantaqmi paykunata. Mamanqa llapa chaykunatan sonqonpi allinta jap’ikuran. 52  Jesusqa allintan cuerponpipas yachayninpipas wiñasharan, Diospa ñaupanpipas runakunaq ñaupanpipas aswan-aswan sumaq qhawarisqan kasharan.

Uraypi willakuykuna

Griego rimaypiqa “César” ninmi. Chhaynatan sutichaqku Roma llaqtapi wakin reykunata.
Griego rimaypiqa “pachantinpi runakuna” ninmi.
Phiwi wawataqa “kuraq wawa” otaq “primer wawa” nillankutaqmi.
Chaypiqa “almaykita” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “manaraq qhariwan kashaspa casarakuspaqa” nillanmantaqmi.
“Achhuykuy” simitaqa “asuykuy, qayllaykuy otaq chimpaykuy” nillankutaqmi.
Chaypiqa Josemanta Mariamantawanmi rimashan.