Lucas 19:1-48

  • Zaqueota Jesuspa visitasqanmanta (1-10)

  • Chunka mina qolqemanta (11-27)

  • Jerusalenman Jesuspa jaykusqanmanta (28-40)

  • Jerusalenmanta Jesuspa waqasqan (41-44)

  • Jesús templomanta runakunata qarqon (45-48)

19  Jesusqa Jericó llaqtaman jaykuspan chayninta pasasharan.  Chaypin kasharan Zaqueo sutiyoq runa, payqa impuesto cobraqkunaq jujnin umallinmi karan, qhapaqtaqmi karanpas.  Paymi rikuytapuni munasharan Jesusta, ichaqa manan atiranchu askha runakuna chaypi kasqanrayku, jinaspapas juch’uy runallan payqa karan.  Chaymi Zaqueoqa ñaupaqman phawaspa sicómoro sach’aman* seqaran chaymanta rikunanpaq, Jesusqa ñan chaynintaña pasanan kasharan.  Chayman chayaspan Jesusqa wichayta qhawariran, jinaspa payta niran: “Zaqueo, usqhaylla uraykamuy, kunan p’unchaymi wasiykipi qhepakunay”, nispa.  Jinan payqa usqhaylla uraykamuran, jinaspa wasinpi kusisqa chaskiran.  Chayta rikuspan llapa runakuna rimapakuranku: “¿Maypis kunan juchasapa runaq wasinman jaykunman?”, nispa.  Zaqueotaq sayarispa Señorta niran: “Señor, ima kaqniykunamantapas kuskantan wajchakunaman qopusaq, pimantachus qolqenta qechurani* chaymanpas tawa kutitawanraqmi kutichipusaq”, nispa.  Chaymi Jesusqa niran: “Kunan p’unchaymi kay wasiman salvación chayamun, kay runapas Abrahanpa wawan kasqanrayku. 10  Runaq Churinqa chinkasqakunata maskhaspa salvaqmi jamun”, nispa. 11  Discipulonkuna chaykunata uyarishaqtinkun Jesusqa juj ejemplota paykunaman willaran Jerusalén qayllapi kashasqankurayku; paykunaqa piensaranku Jerusalenman chayaqtinku jina Diospa gobiernon rijurimunantan. 12  Chaymi niran: “Reykunaq familianpi naceq runan karu llaqtaman viajaran rey kananpaq nombramiento chaskiq, chhaynapi reyña kutimunanpaq. 13  Manaraq viajashaspan ichaqa chunka kamachinkunata wajachimuspa paykunaman askha qolqeta* qoran: ‘Kaywan negociota ruwaychis kutimunaykama’, nispa. 14  Chay runaq llaqtamasinkunan ichaqa payta cheqnikuranku, chaymi qhepanta kacharanku juj comisionta: ‘Manapunin munaykumanchu kay runa reyniyku kanantaqa’, nispa nimunankupaq. 15  ”Unay tiempomanta reyña kutimuspanmi payqa qolqen saqesqan kamachinkunata wajachimuran, negociota ruwaspa jayk’atachus ganaranku chayta yachananpaq. 16  Jinan jujnin kamachiqa payman achhuykuspa niran: ‘Señorníy, qolqeykin chunkata wacharun’, nispa. 17  Chaymi reyqa niran: ‘¡Kusapuni, allin kamachi! Qanqa sinchi pisi kaqkunapin rikuchinki junt’aq kasqaykita, kunanqa chunka llaqtakunata kamachiy’, nispa. 18  Jujninpas payman achhuykuspan niran: ‘Señorníy, qolqeykin wacharun pisqata’, nispa. 19  Jinan paytapas nillarantaq: ‘Pisqa llaqtakunamanta encargakuy’, nispa. 20  Jujnintaq ichaqa payman achhuykuspa niran: ‘Señorníy, kayqa chay qolqeyki, pañopi wataruspan waqaycharani. 21  Phiña runa kasqaykiraykun manchakurayki; qanqa mana churasqaykimantan oqarinki, mana t’akasqaykimantan cosechankipas’, nispa. 22  Jinan reyqa niran: ‘Mana allin kamachi, simillaykimantataqmi juchachasayki. Yacharankitaq phiña runa kasqayta, mana churasqaymanta oqariq kasqayta, mana t’akasqaymanta cosechaq kasqaytapas chayqa, 23  ¿imaraykutaq chhaynari mana bancomanchu qolqeyta churapuwaranki? Chhaynapi noqaqa chayamuspay interesniyoqta orqokapushayman karan’, nispa. 24  ”Jinaspan reyqa chaypi sayashaqkunata niran: ‘Chay qolqeta qechuychis, jinaspa qolqeyta chunka kutita mirachiqman qoychis’, nispa. 25  Paykunan ichaqa niranku: ‘Señor, payqa askha qolqetañatáq jap’ishan’, nispa. 26  Jinan reyqa niran: ‘Niykichismi: Pipas kaqniyoqmanqa astawanraqmi qosqa kanqa, mana kaqniyoqmantan ichaqa imanña kanman chaypas, qechusqa kanqa. 27  Paykunaq reynin kanayta mana munaq enemigoykunatapas kayman apamuychis, jinaspa ñaupaypi wañuchiychis’”, nispa. 28  Chaykunata rimayta tukuspan Jesusqa Jerusalén llaqtaman puririran. 29  Olivos orqopi kaq Betfagué, Betania llaqtachakunaman qayllaykushaspataq payqa iskay discipulonkunata kacharan: 30  “Jaqay rijurimushan chay aylluman riychis, chayman jaykuspaykichismi mana piqpa sillakusqan malta asnota watasqata tarinkichis, jinaspa paskaruspa aysamunkichis. 31  Sichus pipas tapusunkichis: ‘¿Imapaqmi paskashankichis?’, nispa chayqa: ‘Señormi munashan’, nispan ninkichis”, nispa. 32  Jinan paykunaqa chay aylluman rispa Jesuspa nisqanta jina tariranku. 33  Asnochata paskashaqtinkutaq dueñonkunaqa niranku: “¿Imapaqmi paskashankichis?”, nispa. 34  Chaymi paykunaqa niranku: “Señormi munashan”, nispa. 35  Jinan chay asnochata Jesusman aysamuranku, jawa p’achankuwan caronaykuspankutaq Jesusta chayman sillaykachiranku. 36  Purisqanman jinan runakunaqa jawa p’achankuta ñan pataman mast’aranku. 37  Olivos orqomanta uraykunaman qayllaykuqtin jinataq, llapa discipulonkunaqa imaymana milagrokuna* rikusqankumanta kusikuyta qallariranku, Diostapas jatunchayta qallariranku: 38  “¡Sumaqpaq qhawarisqa kachun Jehová Diospa sutinpi jamuq reyqa! ¡Janaq pachapi thaj kay kachun, janaq pacha Diospas jatunchasqa kachun!”, nispa. 39  Runakuna ukhupi kashaq wakin fariseokunataq Jesusta niranku: “Yachachikuq, discipuloykikunata upallachiy”, nispa. 40  Jinan Jesusqa niran: “Niykichismi: Paykunachus upallankuman chayqa, rumikunan qaparinman”, nispa. 41  Jerusalén llaqtaman chayashaspataq Jesusqa llaqtata qhawarispa waqaran: 42  “Maytan munayman karan thaj kayman apaq ñanta reparanaykita, kunanmi ichaqa ñawiykimanta pakasqaña kashan. 43  P’unchaykunan chayamunqa, chaypin enemigoykikuna muyuriqniykipi estaca jina k’aspikunawan cercospa muyuykusunkiku, tukuy ladomantataq k’iskiykusunkiku, 44  jinaspan qanta wawaykikunatawan pampakama ñut’usunkiku, manataqmi ni juj rumillatapas rumi patapi saqenqakuchu, watukusqa kasqayki tiempota mana reparasqaykirayku”, nispa. 45  Chaymantataq temploman jaykuspa chaypi vendeqkunata jawaman qarqomuyta qallariran: 46  “Qelqasqan kashan: ‘Wasiyqa Diosmanta mañakuna wasin kanqa’, nisqa; qankunataq ichaqa suwakunaq t’oqonman tukuchipusqankichis”, nispa. 47  Jesusqa sapa p’unchaymi templopi yachachisharan. Ichaqa umalli sacerdotekuna, kamachikuy simita yachachiqkuna, llaqtapi umallikuna iman wañuchiyta munasharanku, 48  ichaqa manan imaynamantapas atirankuchu, llaqtapi llapa runakuna paypa yachachisqanta makilla uyarisqankurayku.

Uraypi willakuykuna

Chaypiqa “k’ita higos sach’aman” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “yanqa tumpaspa qechurani” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “chunka mina qolqeta” ninmi. Juj mina qolqeqa yaqa kinsa killa llank’asqamanta pagon karan.
Griego rimaypiqa “atiywan ruwaykuna” ninmi.