Lucas 13:1-35

  • Mana pesapakuqkuna wañuchisqa kanankumanta (1-5)

  • Mana ruruq higos sach’amanta (6-9)

  • Juj warmi sábado p’unchaypi qhaliyachisqa kasqanmanta (10-17)

  • Mostaza mujumanta, levaduramantawan (18-21)

  • K’illku punkunta jaykunapaq kallpachakunamanta (22-30)

  • Herodesta “atoq” nikusqanmanta (31-33)

  • Jerusalenmanta Jesuspa llakikusqan (34, 35)

13  Chay kutipin wakin runakuna Jesusta niranku: “Pilaton Galilea ladomanta wakin runakunata wañuchiran sacrificiota jaywashaqtinku”, nispa.  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Qankunaqa nishankichispaschá: ‘Chay runakunaqa llapa Galilea runakunamantapas aswan juchasapachá karanku, chaychá chhaynataqa wañuranku’, nispa.  Ichaqa manan chhaynachu, cheqaqtan niykichis: Manachus juchaykichismanta pesapakunkichis chayqa, llapaykichismi qankunapas paykuna jina wañunkichis.  Siloam torre urmaykamuspa chunka pusaqniyoq runakunata wañuchisqanmantapas ninkichispaschá: ‘Paykunaqa Jerusalenpi tiyaq llapa runakunamantapas aswan juchayoqchá karanku’, nispa.  Ichaqa manan chhaynachu, cheqaqtan niykichis: Manachus juchaykichismanta pesapakunkichis chayqa, llapaykichismi qankunapas paykuna jina wañunkichis”, nispa.  Chaymantataq Jesusqa juj ejemplota churaran: “Juj runaq uvas chajranpin higos sach’a plantasqa karan. Chay runan chay sach’amanta higosta pallaq riran, ichaqa manan ima rurutapas tariranchu.  Chaymi uvas chajrapi llank’aqta niran: ‘Ñan kinsa wataña jamushani kay sach’amanta higosta pallaq, ichaqa manan imatapas tarinichu, chayrayku wit’urapuy, yanqan allpata usuchishan’, nispa.  Paytaq niran: ‘Patrón, jinalla juj watatawan kachun, wanucharusaqraq muyuriqninta jasp’iruspa,  sichus chaywan rurunqa chayqa, allinmi kanqa, mana ruruqtintaq wit’uchipunki’”, nispa. 10  Juj kutinmi Jesusqa sábado p’unchaypi juj sinagogapi yachachisharan. 11  Chaypin kasharan chunka pusaqniyoq wataña millay espirituq onqochisqan warmi, payqa k’umusqallan puriq, manan imaynanmantapas rectota sayariyta atiqchu. 12  Jinan Jesusqa payta wajaspa niran: “Ususíy, onqoyniykimantan kacharichisqa kanki”, nispa. 13  Payman makinta churaykuqtintaq chay warmiqa kaq rato rectota sayaripuran, jinaspataq Diosta jatunchayta qallariran. 14  Sinagogapi umallitaq sábado p’unchaypi Jesuspa qhaliyachisqanrayku runakunata sinchi phiñasqa niran: “Soqta p’unchaymi kan imapipas llank’anapaqqa, chhaynaqa chay p’unchaykunayá jamuychis qhaliyachisqa kanaykichispaqqa, amataq sábado p’unchaychu”, nispa. 15  Jinan Señorqa payta niran: “Iskay uyakuna, ¿manachu qankunaqa sapankaykichis sábado p’unchaypi toroykichistapas asnoykichistapas kacharinkichis unuta ujachinaykichispaq? 16  ¿Chaychu kay warmiqa Abrahanpa ususin kashaspa, chunka pusaqniyoq wataña Satanaspa watasqan kashaspa sábado p’unchaypi mana kacharichisqa kanman?”, nispa. 17  Chaykunata Jesús niqtinmi paypa contranpi kaqkunaqa llapanku p’enqarikapuranku, llapa runakunataq ichaqa kusikuranku Jesuspa ancha allinkuna ruwasqanmanta. 18  Jesusqa nillarantaqmi: “¿Ima jinan kanman Diospa gobiernon? ¿Imawanmi comparasaq? 19  Mostaza mujuwanmi, chaytan juj runa huertanpi tarpuran, wiñaspanmi sach’a kapuran, alton phawaq animalkunataq k’allmankunapi q’esachakuranku”, nispa. 20  Wajmantan Jesusqa nillarantaq: “¿Imawanmi comparasaq Diospa gobiernonta? 21  Levadurawanmi, chaytan juj warmi kinsa balde jak’uman tupachin, jinan llapallan masaqa poqon”, nispa. 22  Jerusalenta rishaspan Jesusqa llaqtan-llaqtanta, ayllun-ayllunta yachachispa puriran. 23  Chaypin juj runa niran: “Señor, ¿cheqachu pisi runakunalla salvasqa kanqa?”, nispa. Jinan payqa niran: 24  “Tukuy atisqaykichista kallpachakuychis k’illku punkunta jaykunaykichispaq. Niykichismi: Askhan chayninta jaykuyta munanqaku, ichaqa manan atinqakuchu. 25  Wasiyoq runa jatarispa punkuta candadowan wisq’amuqtinqa, jawapin qhepakapunkichis, jinan punkuta takankichis: ‘¡Señor, kichamuwayku!’, nispa. Paytaq ichaqa nimusunkichis: ‘Manan reqsiykichischu, pichá kakunkichispas’, nispa. 26  Jinan qankunaqa ninkichis: ‘Señor, ñaupaykipimá riki mijuraykupas ujaraykupas, jatun calleykupimá riki yachachirankipas’, nispa. 27  Paytaq nimusunkichis: ‘Pichá kakunkichispas, ¡Llapaykichis kaymanta ripuychis, mana allin kaqta ruwaqkuna!’, nispa. 28  Chaypin rikunkichis Abrahanta, Isaacta, Jacobta, llapa profetakunatawan Diospa gobiernonpi kashaqta, jinan qankunaqa waqankichis, mana imanakuyta atispataq kiruykichistaraq k’achachachinkichis jawapi wijch’usqa rikukapusqaykichisrayku. 29  Chaymantapas inti lloqsimuy ladomanta, inti jaykuy ladomanta, wichay ladomanta, uray ladomantawanmi runakuna jamunqaku, jinaspa Diospa gobiernonpi mesapi tiyaykunqaku. 30  Chhaynaqa, wakin qhepapi kaqkunan ñaupaqpi kanqaku, wakin ñaupaqpi kaqkunataq qhepapi kanqaku”, nispa. 31  Chay ratopin wakin fariseokuna payman achhuykuspa niranku: “Ripuy kaymanta, Herodesmi* wañuchiyta munashasunki”, nispa. 32  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Rispaykichis chay atoqta nimuychis: ‘Kunantawan paqarintawanmi supaykunata qarqosaq, onqosqakunatapas qhaliyachisaq, minchhatataq* ruwanayta tukusaq’, nispa. 33  Chaywanpas kunan, paqarin, minchhatawanqa rishallasaqmi maymanchus rinaytaqa; profetaqa manan waj ladopichu wañunan, aswanpas Jerusalén llaqtapin. 34  ¡Jerusalén, Jerusalén, qanmi kanki profetakunata wañuchiq, qanman kachamusqakunata rumiwan ch’aqeqpas! ¡Askha kutitan wawaykikunata juñuyta munarani imaynan wallpapas chiuchinkunata rafran ukhupi oqllan jinata, qankunan ichaqa mana munarankichischu! 35  Chayraykun wasiykichis* qankunaman saqerparisqa kanqa. Niykichismi: Manañan rikuwankichischu: ‘Sumaqpaq qhawarisqa kachun Jehová Diospa sutinpi jamuqqa’, nispa ninaykichiskama”, nispa.

Uraypi willakuykuna

Payqa karan Jatun Herodespa wawan Herodes Antipasmi.
Griego rimaypiqa “kinsa kaq p’unchaytataq” ninmi.
Chaypiqa templomantan rimashan.