Lucas 11:1-54

  • Diosmanta imayna mañakunamanta (1-13)

    • Mañakunapaq Jesús ejemplota churan (2-4)

  • Diospa atiyninwan supaykunata qarqokusqanmanta (14-23)

  • Millay espíritu kutiqtin imachus pasananmanta (24-26)

  • Cheqaq kusikuymanta (27, 28)

  • Jonaspa señalninmanta (29-32)

  • Cuerpoq k’anchayninmanta (33-36)

  • ¡Ay, iskay uya umallikunamanta! (37-54)

11  Juj kutinmi Jesusqa Diosmanta mañakusharan, mañakuyta tukuqtintaq juj discipulon niran: “Señor, yachachiwayku mañakuyta imaynan Juanpas discipulonkunata yachachiran jinata”, nispa.  Chaymi payqa niran: “Mañakuspaykichisqa khaynatan ninkichis: ‘Yayayku, sutiyki ch’uyapaq jap’isqa kachun. Gobiernoyki jamuchun.  Sapa p’unchaypaq t’antaykuta qoykuwayku necesitasqaykuman jina.  Juchaykutapas perdonawayku, noqaykupas perdonaykun contraykupi juchallikuqkunataqa.* Yanapawaykutaq tentacionkunaman ama urmanaykupaqpas”, nispa.  Jesusqa nillarantaqmi: “Qankunamanta jujniykichispas juj amigon kanman, jinaspa payman kuska tuta horasta riwaqchis: ‘Amigolláy, ama jinachu kay, kinsa t’antaykita ayniriway,  juj amigoymi viajemanta chayaramuwan, manan imaypas kanchu jaywarinaypaq’, nispa.  Paytaq wasi ukhumanta nimunman: ‘Ama rimapayamuwaychu, punkupas allin wisq’asqañan kashan, wawakunantinmi puñushanipas, manan jatarimuyta atiymanchu imatapas qonaypaq’, nispa.  Niykichismi: Amigoykiña kashaspapas manan kuska tutataqa jatarimunmanchu imatapas qonasuykipaqqa, chaywanpas mana sayk’uspa wajakachakusqaykiraykun payqa jatarimuspa imachus necesitasqaykita qosunki.  Chayraykun niykichis: Mañakushallaychis, chaskinkichismi; maskhashallaychis, tarinkichismi; punkutapas takashallaychis, kicharimusunkichismi. 10  Pipas mañakuqqa chaskinmi, pipas maskhaqqa tarinmi, pipas takaqmanqa punkupas kichasqan kanqa. 11  ¿Qankunamanta mayqen taytataq wawan challwata mañakushaqtin mach’aqwayta qonman? 12  ¿Runtuta mañakushaqtinpas alacrán kuruta qonman? 13  Qankunapas millay runaña kashaspapas yachankichismi wawaykichiskunaman allin regalokuna qoytaqa ¿riki? ¿Chaychu janaq pachapi kaq Yayaqa mañakuqninkunaman santo espirituta mana qonman?”, nispa. 14  Chaykuna qhepamanmi Jesusqa juj runamanta upayachiq supayta qarqoran. Chay supay lloqsiqtintaq chay upa runaqa rimariran. Chaywanmi runakunaqa anchata admirakuranku. 15  Wakin runakunan ichaqa niranku: “Kay runaqa supaykunata kamachiq Beelzebubpa* atiyninwanmi supaykunata qarqon”, nispa. 16  Wakintaq pruebaman churayta munaspa payta nisharanku cielomanta juj señalta rikuchinanpaq. 17  Chaymi Jesusqa imachus piensasqankuta yachaspa niran: “Mayqen nacionpas t’aqanasqa kaspaqa tukukapunmanmi, mayqen familiapas t’aqanasqa kaspaqa urmapunmanmi. 18  Chhaynaqa Satanaschus pay kikillantaq contranpi sayarinman chayqa, ¿imaynapitaq gobiernonri allin sayasqa kanman? Qankunan niwankichis: “Beelzebubpa atiyninwanmi supaykunata qarqon”, nispa. 19  Beelzebubpa atiyninwanchus qarqoni chayqa, ¿piqpa atiyninwantaq qankunata qatikuq runakunari qarqonku? Chayraykun paykunaqa qankunata juzgasunkichis. 20  Ichaqa Diospa atiyninwanchus* supaykunata qarqoni chayqa, Diospa gobiernonmi qonqaylla qankunaman chayaramun. 21  Juj kallpasapa allin armasqa runa wasinta cuidaqtinqa, ima kaqninkunapas allin cuidasqan kanqa. 22  Ichaqa aswan kallpasapa runachus pay contra jamuspa atipanman chayqa, kaqninkunata cuidananpaq llapa jap’isqan armakunatan qechunman, jinaspa kaqninkunata jap’ikapunman, chaytataq jujkunaman rakipunman. 23  Pipas mana noqawanchu kashan chayqa, contraypin kashan; pipas mana noqawanchu juñuqqa ch’eqechishanmi. 24  ”Juj millay espíritu juj runamanta lloqsispaqa ch’aki ch’inneqkunapin purin mayllapipas samaykunanpaq maskhaspa, mana tarispataq nin: ‘Lloqsimusqay wasiman aswanpas kutipusaq’, nispa. 25  Chayaspataq wasitaqa allin pichasqata adornasqata ima tarin. 26  Jinan payqa chaymanta rispa qanchis espiritukunatawan pusamun, paymanta aswan millaykunataraq, chay wasiman jaykuspankutaq chaypi tiyanku. Jinan chay runaqa ñaupaqpi imayna tarikusqanmantapas aswan mana allinpiraq tarikapun”, nispa. 27  Chayta rimashaqtinmi runakuna ukhumanta juj warmi fuerteta nimuran: “Kusisqa kachun onqokuqniyki, ñuñuqniyki warmiqa”, nispa. 28  Jesustaq niran: “Manan, aswanpas Diospa siminta uyarispa waqaychaqkuna kusisqaqa kachunku”, nispa. 29  Askha runakuna payman juñunakamushaqtinmi Jesusqa niran: “Kay tiempo runakunaqa millaymi kanku, señal-llatan rikuyta munanku. Ichaqa manan ima señaltapas rikunqakuchu, aswanpas Jonasta imachus pasasqan milagrollan paykunapaqqa señal kanqa. 30  Imaynan Jonaspas Nínive llaqta runakunapaq juj señal karan, chhaynallataqmi runaq Churinpas kay tiempo runakunapaq juj señal kanqa. 31  Uray ladomanta kaq reinan kay tiempo runakunawan kuska juicio p’unchaypi jatarimunqa, jinan kay tiempo runakunata juchachanqa; payqa kay pachaq k’uchunmantaraqmi jamuran Salomonpa yachaywan rimasqanta uyariq. Qhawariychis, Salomonmantapas aswan yachayniyoqmi kaypiqa kashan. 32  Nínive llaqta runakunapas kay tiempo runakunawan kuskan juicio p’unchaypi jatarimunqaku, jinan kay tiempo runakunata juchachanqaku; paykunaqa juchankumantan pesapakuranku Jonaspa predicasqanwan. Qhawariychis, Jonasmantapas aswan jatun profetan kaypiqa kashan. 33  Pipas mecherota jap’ichispaqa manan paka k’uchumanchu churan, nitaq canastawanchu pakaykun ¿riki? Aswanpas k’anchana patamanmi churan, chhaynapi wasiman jaykuqkunata k’anchananpaq. 34  Cuerpoq k’anchayninqa ñawin. Ñawiykichus jujllata qhawanqa chayqa, llapa cuerpoykin k’anchayniyoq kanqa. Ichaqa ñawiykichus envidiakuq* kanqa chayqa, llapa cuerpoykin tutayaqpi kanqa. 35  Chayrayku, allinta qhawarikuy, qanpi kaq k’anchaytaq tutayaq kashanman. 36  Chhaynaqa, llapan cuerpoykichus k’ancharishan, manataq imachallanpas tutapichu kashan chayqa, cuerpoykin mechero jinaraq allinta k’ancharinqa”, nispa. 37  Chaykunata rimayta tukuqtinmi juj fariseo Jesusta niran paywan mijunanpaq. Jinan Jesusqa fariseoq wasinman jaykuspa mesapi tiyaykuran, 38  ichaqa manan maqchikuranchu* mijunanpaq; chayta rikuspan chay fariseoqa anchata admirakuran. 39  Chaymi Señorqa niran: “Qankunaqa, fariseokuna, copatapas platotapas jawallantan maqchinkichis, sonqoykichismi ichaqa junt’a kashan munapayaywan mana allin kaqwan ima. 40  ¡Mana yuyayniyoqkuna! ¿Manachu jawanta ruwaqqa ukhuntapas ruwallarantaq? 41  Chayrayku, tukuy sonqowan wajchakunaman qoychis, chhaynapin tukuy imaymanapi limpio kankichis. 42  ¡Ay qankunamanta fariseokuna! Qankunaqa diezmotan qoshankichis mentamanta, rudamanta, huertapi plantakunamantawan,* ichaqa manan Dios jinachu chanin kayta rikuchinkichis, nitaq paytapas munakunkichischu. Diezmotaqa qonaykichispunin karan, ichaqa manan juj ruwaykunatapas qonqanaykichischu karan. 43  ¡Ay qankunamanta fariseokuna! Qankunaqa sinagogakunapipas ñaupaqllapin tiyayta munankichis, mercado plazakunapipas napaykunatan munankichis. 44  ¡Ay qankunamanta! Qankunaqa mana rikukuq sepultura* jinan kankichis, chay patantan runakunaqa purinku sepultura kasqanta mana yachaspa”, nispa. 45  Chaymi kamachikuy simita allin yachaqkunamanta jujninku Jesusta niran: “Yachachikuq, chayta nispaqa noqaykutawanmá k’amiwashankiku”, nispa. 46  Jinan Jesusqa niran: “¡Ay qankunamantapas kamachikuy simita allin yachaqkuna! Llasa q’epikunatan runakunaman q’epichinkichis, qankunataq ichaqa mana ni juj dedollaykichiswanpas chay q’epikunata tupaykunkichischu. 47  ”¡Ay qankunamanta! Qankunaqa profetakunaq sepulturantan jatarichinkichis, ñaupa taytaykichiskunan ichaqa paykuna wañuchiqkuna karanku. 48  Qankunaqa ñaupa taytaykichiskunaq imachus ruwasqankuta yachashaspapas ‘allinmi’ ninkichismi; paykunan profetakunataqa wañuchiranku, qankunataq ichaqa chay profetakunaq sepulturanta jatarichinkichis. 49  Chayraykun Diospas yachayninpi niran: ‘Noqan paykunaman kachasaq profetakunata apostolkunata ima; wakintan wañuchinqaku, wakintataq qatikachanqaku, 50  chhaynapi runaq qallariyninmantapacha* profetakunaq yawarnin jich’akusqanmanta kay tiempo runakuna manuchasqa kananpaq, 51  Abelpa yawarnin jich’akusqanmantapacha Zacariaspa yawarnin jich’akusqankama (Zacariastan wañuchiranku templowan altarwan tupaypi)’, nispa. Niykichismi: Paykunaq yawarninqa kay tiempo runakunamantapunin manuchasqa kanqa. 52  ”¡Ay qankunamanta kamachikuy simita allin yachaqkuna! Qankunaqa Diosmanta yachay llavetan jap’ikapunkichis, qankuna kikiykichispas manan jaykunkichischu, jaykushaqkunatapas jark’ankichismi”, nispa. 53  Chaymanta lloqsiqtintaq kamachikuy simita yachachiqkunawan fariseokunawanqa sinchi phiñasqa Jesusta muyuykuranku, imaymanamantataq tapupayarankupas 54  rimasqanpi pantachiyta munaspanku, chhaynapi juchachanankupaq.

Uraypi willakuykuna

Griego rimaypiqa “manukuqniykutaqa” ninmi.
“Beelzebub” sutiqa Satanaspa juj kaq sutinmi.
Griego rimaypiqa “Diospa dedonwanchus” ninmi.
Griego rimaypiqa “mana allin” otaq “millay” ninmi.
Chay maqchikuyqa judío runakunaq costumbrenkuman jina ch’uyanchakuymi karan.
Chay plantakunaqa asnapakuna verdurakuna iman.
Chaypiqa “mana marcasqa sepultura” nillanmantaqmi.
Chayqa rimashan Adán Evaq wawankunamantan.