Lucas 1:1-80

  • Teofilopaq qelqakusqanmanta (1-4)

  • Bautizaq Juanpa nacenanta Gabrielpa willasqanmanta (5-25)

  • Jesuspa nacenanta Gabrielpa willasqanmanta (26-38)

  • Elizabet-ta María watukusqanmanta (39-45)

  • Jehová Diosta María jatunchasqanmanta (46-56)

  • Juanpa nacesqanmanta, sutita churasqankumantawan (57-66)

  • Zacariaspa profetizasqanmanta (67-80)

1  Askha runakunan cheqaqpaq jap’isqanchis willakuykunata juñuspa chaykunamanta qelqaranku,  imaynan qallariymantapacha ñawinkuwan rikuq runakunapas Diospa siminta willaqkunapas willawaranchis chayman jina.  Chaymi noqapas, ancha respetasqa Teófilo, qallariymantapacha tukuy imachus pasasqanta allintapuni estudiarani, jinaspa yuyaykurani tukuy imapas imaynachus pasasqanman jina qelqamunaypaq.  Chhaynapi imakunatachus simillawan yachachirasunkiku chaykunaqa cheqaqpuni kasqanta allinta yachanaykipaq.  Judeapi rey Herodespa* kamachikusqan tiempopin Abías t’aqamanta juj sacerdote karan Zacarías sutiyoq, esposantaq karan Aaronpa mirayninmanta Elisabet sutiyoq.  Iskayninkun Diospa ñaupanpi sumaqta kausaranku, mana juchachanatataqmi kausarankupas Jehová Diospa llapallan kamachikuyninkunata kasukuspa.  Ichaqa manan wawanku karanchu Elisabet mana onqoq rijuriyta atisqanrayku, machu-payañataqmi karankupas.  Templopi paypa t’aqanman ruwana tupamuqtinmi Zacariasqa Diospa ñaupanpi sacerdote kayninman jina servisharan,  imaynachus sacerdotekunaq ruwananman jinataq payman tuparan Jehová Diospa templonman jaykuspa incienso ruphachiy. 10  Llapa runakunataq incienso ruphachina horasta jawallapi Diosmanta mañakusharanku. 11  Jinaqtinmi Jehová Diospa angelninqa Zacariasman rijuriran incienso ruphachina altarpa paña ladonpi sayashaq. 12  Jinan Zacariasqa mana imanakuytapas atiranchu, sinchitataqmi mancharikuranpas. 13  Angeltaq ichaqa payta niran: “Ama mancharikuychu, Zacarías; rogakusqaykitan Dios uyarimun, esposayki Elisabetmi juj qhari wawata qanpaq onqokunqa, paytan sutichanki ‘Juan’ nispa. 14  Nacesqanwanmi anchata kusikunki, kusikullanqakutaqmi askha runakunapas. 15  Jehová Diospa ñaupanpin payqa jatun kanqa. Aman ujanqachu vinotapas ni ima machachiq ujanatapas; payqa manaraq naceshaspapas junt’añan kanqa santo espirituwan. 16  Askha Israel runakunatataqmi Jehová Diosninkuman kutirichinqa. 17  Chaymantapas Diospa ñaupantan rinqa Eliaspa kallpanwan atiyninwan ima, paymi taytakunaq sonqonta wawakunaq sonqonman jina tukuchinqa, mana kasukuqkunatapas allin runakuna jina yachayniyoqman tukuchinqa; chhaynapin llaqtata preparanqa Jehová Diospaq jina”, nispa. 18  Jinan Zacariasqa chay angelta niran: “¿Imaynapitaq chayri kanman? Machuñamá noqaqa kani, esposaypas ñan payaña kapun”, nispa. 19  Chaymi angelqa payta niran: “Noqaqa Gabrielmi kani, tukuy tiempon noqaqa Diospa ñaupanpi sayani, paymi kachamuwashan qanwan rimanaypaq, chaymi kay allin willakuykunata willashayki. 20  Chaykunaqa tiemponpipunin junt’akunqa, ichaqa mana creewasqaykiraykun mana rimayta atinkichu chaykuna junt’akunan p’unchaykama”, nispa. 21  Chaykamataq runakunaqa Zacariasta jawapi suyasharanku, admirasqan kasharankupas templo ukhupi unayña kamushasqanmanta. 22  Lloqsimuspataq mana paykunata rimapayayta atiranchu, chaymi runakunaqa niranku: “Imatachá templo ukhupi rikuramun”, nispa. Zacariasqa manataq rimayta atiranchu chayqa, makillanwanmi paykunata rimapayaran. 23  Templopi servinan p’unchaykuna junt’akuqtintaq wasinman ripuran. 24  Chay p’unchaykuna qhepatataq esposan Elisabetqa onqoq rijuriran, jinaspan pisqa killa wasillapi karan, paymi niran: 25  “Yuyariwaspanmi Jehová Diosqa khaynata kay p’unchaykunapi noqapaq ruwapuwan amaña runakunaq p’enqasqan* kanaypaq”, nispa. 26  Elisabet soqta killa onqoq kashaqtinmi Diosqa ángel Gabrielta kacharan Galilea provinciapi Nazaret sutiyoq llaqtapi tiyaq 27  María sutiyoq sipasman,* paymi Davidpa mirayninmanta José sutiyoq qhariwan casarakunanpaq rimaykusqa kasharan. 28  Paypa kasqanman jaykuspan chay angelqa niran: “¿Imaynallan, María? Qanqa Diospa ancha sumaq qhawarisqanmi kanki, qanwanmi Jehová Diosqa kashan”, nispa. 29  Jinan Mariaqa angelpa rimaykusqanwan sinchita mancharikuran, sonqonpitaq tapukuran: “¿Ima rimaykuytaq kayri?”, nispa. 30  Jinaqtinmi angelqa Mariata niran: “Ama mancharikuychu, María, qanqa Diospa sumaq qhawarisqanmi kanki. 31  Qanmi onqoq rijurinki, jinan juj qhari wawata onqokunki, paytan sutichanki ‘Jesús’ nispa. 32  Payqa jatunmi kanqa, ‘ancha jatun Diospa Churin’ nisqataqmi kanqapas. Jehová Diosmi paytaqa ñaupa taytan Davidpa trononpi reyta churanqa. 33  Jinan Jacobpa mirayninta wiñaypaq kamachinqa, kamachikuynintaq mana tukukuq kanqa”, nispa. 34  Mariataq angelta niran: “¿Imaynataq chayri kanman? Manaraqmá noqaqa pi qhariwanpas kaniraqchu”, nispa. 35  Jinan chay angelqa payta niran: “Santo espiritun qanman chayamusunki, ancha jatun Diospa atiynintaq llanthuykusunki. Chaymi naceq wawaqa ‘ch’uya, Diospa Churin’ nisqa kanqa. 36  Parienteyki Elisabetpas paya kayninpin soqta killaña onqoq kashan, paytan niqku: ‘Wawayoq kayta mana atiq warmi’, nispa. 37  Diospaqqa manan ima nisqanpas* mana junt’ay atinaqa kanmanchu”, nispa. 38  Chaymi Mariaqa niran: “Jehová Diospa warmi kamachinmi kani, nisqaykiman jina noqawan ruwakuchun”, nispa. Angeltaq qayllanmanta ripuran. 39  Chay p’unchaykunapin Mariaqa usqhaylla riran Judá ayllupi orqo-orqopi kaq llaqtaman, 40  Zacariaspa wasinman jaykuspataq Elisabet-ta napaykuran. 41  Mariaq napaykusqanta Elisabet uyariqtintaq wijsanpi kaq wawaqa kuyuykacharan, jinan Elisabetqa santo espirituwan junt’a kaspa 42  fuerteta niran: “¡Llapa warmikunamantapas ancha sumaq qhawarisqan kanki, wijsaykipi kaq wawapas sumaq qhawarisqa kachun! 43  ¿Pitaq noqari kani Señorniypa maman noqaman jamuwananpaq? 44  Napaykuwasqaykita uyariqtiy jinan wijsaypi kaq wawaqa kusisqa kuyuykacharun. 45  Creesqaykiraykun qanpas kusisqa kanki, qanman Jehová Diospa rimaykusqanqa junt’akunqapunin”, nispa. 46  Chaymi Mariaqa niran: “Jehová Diostan jatunchani, 47  salvawaqniy Diosraykun sonqoyqa anchatapuni kusikun, 48  paymi kay warmi kamachinta qhawarimuwan wajchaña kashaqtiypas. Kunanmantaqa llapa runakunan ‘kusisqa warmin’ niwanqaku, 49  atiyniyoq Dios jatun ruwaykunata noqapaq ruwapuwasqanrayku. Paypa sutinqa ch’uyapunin, 50  tukuy tiempon manchakuqninkunataqa khuyapayan. 51  Ancha jatun ruwaykunatan makinwan ruwan, jatunchakuq sonqoyoqkunatan ch’eqerichin. 52  Tronopi tiyaq atiyniyoq runakunatan k’umuchin, k’umuykukuq kaqkunatataq jatunchan. 53  Yarqasqa kaqkunatan allin kaqkunawan allinta sajsachin, qhapaq kaqkunatataq ch’usaq makita kachapun. 54  Kamachin Israelta yanapaq jamuspan rikuchin promesan yuyarisqanta, 55  paymi prometekuran Abrahanta miraynintawan wiñaypaq khuyapayananpaq, chaytan ñaupa taytanchiskunaman willaran”, nispa. 56  Mariaqa kinsa killata jinan Elisabetwan qhepakuran, chaymantataq wasinman kutipuran. 57  Onqokunan tiempo junt’akuqtinmi Elisabetqa juj qhari wawata onqokuran. 58  Jinan wasimasinkunapas parientenkunapas Jehová Diosqa anchatapuni Elisabet-ta khuyapayasqanta uyarispa paywan kusikuranku. 59  Wawaq nacesqanmanta pusaq p’unchay karuqtintaq qhari kaynin qarachata kuchuyman jamuranku, jinaspan taytan Zacariaspa sutinwan sutichayta munaranku. 60  Chaymi wawaq mamanqa niran: “¡Manan! Juanmi sutinqa kanqa”, nispa. 61  Jinan paykunaqa niranku: “Manamá pi familiaykipas chhayna sutiyoqqa kanchu”, nispa. 62  Jinaspan makillankuwan taytanta tapuranku ima sutitachus wawaman churayta munan chayta. 63  Jinan Zacariasqa qelqana tablachata mañakuspa chaypi qelqaran: “Juanmi sutinqa”, nispa. Chaywantaq llapanku admirakuranku. 64  Chayllamanmi Zacariaspa siminqa kicharikuran, qallunpas paskarikuran, jinan Diosta jatunchaspa rimayta qallariran. 65  Chaywanmi llapa wasimasinkuna mancharikuranku, lliu Judea orqo-orqopitaq tukuy chaykunamanta runakuna rimayta qallariranku. 66  Llapa uyariqkunataq chaykunata sonqonkupi jap’ikuspa niranku: “Pichá kanqa chay wawaqa”, nispa. Chaytaqa niranku Jehová Dios paywan kashasqanta reparaspankun. 67  Taytan Zacariastaq santo espirituwan junt’a kaspa niran: 68  “Jatunchasqa kachun Israelpa Diosnin Jehová Diosqa, paymi llaqtanta watukamun kacharichinanpaq. 69  Kamachin Davidpa wasinmantan atiyniyoq salvaqta* jatarichipuwanchis, 70  ñaupa tiempopi ch’uya profetankunawan prometesqanman jina. 71  Paymi prometekuran enemigonchiskunamanta, cheqniwaqninchiskunaq makinmantapas salvawananchispaq. 72  Paymi khuyapayawasun ñaupa taytanchiskunaman prometesqanman jina, yuyarinqataqmi ch’uya rimanakuynintapas, 73  chaytan ñaupa taytanchis Abrahanman juraran. 74  Maypachachus enemigonchiskunaq makinmanta librawasun chayqa, mana manchakuspan payta servisunchis 75  junt’aq kaywan, chanin kaywan, tukuy kausasqanchis p’unchaykuna. 76  Qantaq, wawáy, ancha jatun Diospa profetan kanki, Jehová Diospa ñaupantan rinki ñanninta allichaq, 77  llaqtanmanmi willanki Diosninku juchankuta perdonaspa salvananmanta, 78  chaytan payqa ruwanqa ancha khuyapayakuq kasqanrayku. Chay khuyapayakuywanmi Diosqa k’ancharimuwasun pacha paqariy k’anchaywan jina, 79  chaywanmi k’anchaykunqa tutayaqpi tiyaqkunata, wañuypa llanthuykusqanpi tiyaqkunatawan, chhaynapi thaj kay ñanninta pusawananchispaq”, nispa. 80  Wawataq allinta wiñaran, yuyayninpipas imayna kayninpipas allin tajasqan kasharan, Israel llaqtaman sut’ita rikuchikunankamataq ch’inneqllapi tiyaran.

Uraypi willakuykuna

Chay reytaqa “Jatun Herodes” niqkun.
Chaypiqa mana wawayoq kasqanrayku p’enqasqa kasqanmantan rimashan.
Griego rimaypiqa qhariwan mana jayk’aq puñuq sipasmantan rimashan.
Chaypiqa, “manan imapas” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “salvaq waqrata” ninmi.