Juan 7:1-52

  • Jesús ch’ujlla ruway fiestapi kasqanmanta (1-13)

  • Jesús chay fiestapi yachachisqanmanta (14-24)

  • Pichus Cristo kasqanmanta runakunaq rimasqan (25-52)

7  Chay qhepatataq Jesusqa jinantin Galileapi puriran imachus ruwananta ruwaspa, payqa manan Judeaman riyta munaranchu chaypi judío umallikuna wañuchiyta munasqankurayku.  Ichaqa ñan judío runakunaq ch’ujlla ruway fiestanku chayamusharanña.  Chaymi wayqenkunaqa Jesusta niranku: “Judeaman riy, chaypi discipuloykikunapas imakunachus ruwasqaykita rikunankupaq.  Pipas llapa runakunaq reqsisqan kayta munaqqa manan imatapas pakallapiqa ruwanchu. Kaykunatataq ruwashanki chayqa, llapa runakunamanyá rikuchikuy”, nispa.  Wayqenkunaqa manan paypi iñirankuchu.  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Tiempoyqa manaraqmi chayamunchu, qankunapaqmi ichaqa ima tiempopas allillan.  Runakunaqa manan imamantapas qankunataqa cheqnisunkichismanchu, noqatan ichaqa cheqnikuwanku, sinchi mana allin ruwasqankuta sut’iman orqosqayrayku.  Qankunalla chay fiestamanqa riychis; noqaqa manaraqmi chay fiestamanqa riymanchu manaraq tiempoy chayamusqanrayku”, nispa.  Chaykunata paykunaman nispan Jesusqa Galileallapi qhepakuran. 10  Wayqenkuna fiestaman risqanku qhepamanñan ichaqa paypas rillarantaq, ichaqa pakallapin riran. 11  Judiokunaqa maskhasharankun payta chay fiestapi: “¿Maytaq chay runari?”, nispanku. 12  Runakunaqa imaymanatan paymanta pakallapi rimasharanku. Wakinmi nisharanku: “Payqa allin runan”, nispa. Wakintaq ichaqa nisharanku: “Manan allin runachu, payqa runakunatan engañan”, nispa. 13  Ichaqa manan pipas alayritaqa paymanta rimaqchu, judío umallikunata manchakusqankurayku. 14  Kuskan fiesta pasaqtinñan Jesusqa temploman wichaspa yachachiyta qallariran. 15  Jinan judiokunaqa sinchi admirasqa niranku: “¿Imaynapitaq kay runari Diospa simin qelqakunamanta yachan? ¡Payqa manamá riki yachachiqkunaq risqan escuelakunamanqa riranchu!”, nispa. 16  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Yachachisqayqa manan noqaqchu, aswanpas kachamuwaqniypan. 17  Pipas paypa munayninta ruwayta munaqqa reparanqan ima yachachisqaypas Diosmantachus icha noqallamantachus kasqanta. 18  Pipas munasqanman jinalla rimaqqa jatunchasqa kaytan munashan, pipas kachamuqnin jatunchasqa kananta munaqmi ichaqa cheqaq rimaq, manataqmi paypiqa ima mana allinpas kanchu. 19  Moisesmi kamachikuy simitaqa qorasunkichis ¿riki? Chhaynaqa, ¿imanaqtintaq mana mayqenniykichispas kamachikuy simitari kasukunkichischu? ¿Imaraykutaq wañuchiytari munawashankichis?”, nispa. 20  Jinan runakunaqa niranku: “Supaychá qanmanqa jaykusunki. ¿Pitaq qantari wañuchiyta munashasunki?”, nispa. 21  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Juj milagrotan sábado p’unchaypi ruwarani, qankunataq chaywan admirasqa kashankichis. 22  Moisesmi qorasunkichis qhari kay qarachata kuchunapaq kamachikuyta ¿riki?, chay kamachikuyqa manan Moisesmantapaschu jamun, aswanpas ñaupa taytaykichiskunamantaraqmi, qankunaqa sábado p’unchayña kaqtinpas kuchullankichismi qhari kay qarachataqa ¿riki? 23  Chhaynaqa sábado p’unchaytawantaq qhari kay qarachata kuchunkichis, chhaynapi Moisespa chaskisqan kamachikuy simita mana p’akinaykichispaq chayqa, ¿imanaqtintaq noqapaqri chhaynaniraqtaraq phiñakunkichis juj runata sábado p’unchaypi qhaliyachisqaymanta? 24  Ama jawallanta qhawaspachu juzgaychis, aswanpas chaninta juzgaychis”, nispa. 25  Jinan Jerusalenpi tiyaq wakin runakunaqa ninakuranku: “¿Manachu kayqa kashan wañuchiyta munasqanku runa? 26  ¡Qhawariychis, lliu runakunaq rikusqanmi rimashan! Manataq pipas ima ninpaschu. Umallikunaqa, ¿‘paychá Cristoqa’ nishankuchu kanpas? 27  Noqanchisqa yachanchismá riki maymantachus kay runa kasqanta, Cristo jamuqtinmi ichaqa mana pipas yachanqachu maymantachus kasqanta”, nispa. 28  Jinan Jesusqa templopi yachachishaspa alto kunkawan niran: “Qankunaqa reqsiwankichismi, yachankichistaqmi maymantachus kasqaytapas. Noqaqa manan noqallamantachu jamuni; jinaspapas kachamuwaqniyqa cheqaqmi, manataqmi paytaqa reqsinkichischu. 29  Noqan ichaqa reqsini, paypa sutinpi jamusqayrayku, paymi noqataqa kachamuwan”, nispa. 30  Jinan paykunaqa jap’iruytapuni munasharanku, ichaqa manan pipas jap’iranchu. Manaraqmi paypa wañunan tiempochu karan. 31  Chhaynaña kaqtinpas askha runakunan paypi iñiranku, nirankutaq: “Paypunin Cristoqa kanman; manan pipas paypa ruwasqan milagrokunamanta astawanqa ruwanmanñachu”, nispa. 32  Fariseokunan runakunata uyariranku Jesusmanta chhayna rimashaqta, chaymi paykunaqa umalli sacerdotekunapiwan guardiakunata kacharanku Jesusta jap’imunankupaq. 33  Jinan Jesusqa niran: “Juj chikan tiempotawanraqmi qankunawan kasaq, chaymantaqa kachamuwaqniymanmi kutipusaq. 34  Qankunaqa maskhawankichismi, ichaqa manan tariwankichischu. Maypichus kasaq chaymanqa manan jamuyta atiwaqchischu”, nispa. 35  Jinan judiokunaqa ninakuranku: “¿Maymantaq kay runari riyta munashan, chaytaq manari tarisunmanchu? Icha, ¿griego runakuna ukhupi ch’eqerisqa judiokunamanchu riyta munashanpas griegokunaman yachachinanpaq? 36  ¿Ima ninantataq nishan: ‘Maskhawankichismi, ichaqa manan tariwankichischu. Maypichus kasaq chaymanqa manan jamuyta atiwaqchischu’, nispa nisqanwanri?”, nispa. 37  Fiesta tukukuy jatun p’unchaypin Jesusqa sayarispa alto kunkawan niran: “Pipas ch’akichikuqqa noqaman jamuchun, jinaspa unuta ujachun. 38  Pipas noqapi iñiqmantaqa, Diospa simin qelqapi nisqan jina, ‘kausay qoq unun sonqon ukhumanta askhapuni t’ojamunqa’”, nispa. 39  Chayta nispaqa santo espiritumantan rimasharan. Paypi iñiqkunaqa manaraqmi chay espirituta chaskisqakuchu, qhapaq atiyta Jesús manaraq chaskisqanrayku, ichaqa ñan chaskinankuña kasharan. 40  Chayta uyarispan wakin runakunaqa niranku: “Kayqa jamunan karan chay profetapunin kanman”, nispa. 41  Wakintaq niranku: “Payqa Cristopunin kanman”, nispa. Wakintaq ichaqa niranku: “Cristoqa manamá Galileamantachu jamunan karan riki. 42  ¿Manachu Diospa simin qelqaqa nishan: ‘Cristoqa Davidpa mirayninmanta, Davidpa tiyasqan Belén ayllumantan jamunqa’, nispa?”, nispa. 43  Chayraykun runakunaqa pay jawa yuyayninkupi t’aqanasqa kasharanku. 44  Chaymi wakinqa jap’iytapuni munasharanku, ichaqa manan pipas jap’iranchu. 45  Chaymantataq guardiakunaqa umalli sacerdotekunaman fariseokunamanwan kutimpuranku, paykunataq tapuranku: “¿Maytaq chay runari? ¿Imaraykun mana apamurankichischu?”, nispa. 46  Jinan guardiakunaqa niranku: “Manan jayk’aqpas uyariraykuchu pitapas pay jina yachachiqtaqa”, nispa. 47  Chaymi fariseokunaqa paykunata niranku: “¿Qankunapas engañarachikamullankichistaqchu? 48  ¿Mayqellanpas umallikunamanta fariseokunamantapas paypi iñirankuchu? Manan ¿riki? 49  Chay runakunan ichaqa kamachikuy simita mana reqsinkuchu, chaymi ñakasqa kanku”, nispa. 50  Paykunamanta jujnin, ñaupaqpi Jesusman riq Nicodemo sutiyoq runan paykunata niran: 51  “Kamachikuyninchisman jinaqa pitapas juzgananchispaqqa paytaraqmi ñaupaqta uyarinanchis, chhaynapi imachus ruwasqanta yachananchispaq ¿riki?”, nispa. 52  Jinan paykunaqa niranku: “¿Galileamantachu qanpas kanki? Allintayá estudiay qelqakunata, chhaynapin yachanki Galileamantaqa mana pi profetapas jamunanchu karan chayta”, nispa.*

Uraypi willakuykuna

Wakin allin reqsisqa ñaupa qelqakunapiqa manan rijurinchu 53 versiculomanta 8 capitulopi 11 versiculokama.