Juan 6:1-71

  • 5.000 runakunata Jesuspa mijuchisqanmanta (1-15)

  • Unu patapi Jesuspa purisqanmanta (16-21)

  • Jesús ‘kausay qoq t’anta’ kasqanmanta (22-59)

  • Jesuspa rimasqan jawa askha phiñakusqankumanta (60-71)

6  Chay qhepatan Jesusqa Galilea qocha chimpaman chimparan, chay qochatan nikullantaq “Tiberíades” nispa.  Ichaqa ancha askha runakunan paytaqa qatikusharanku, milagrota ruwaspa onqosqakuna qhaliyachisqanta rikusqankurayku.  Jinan Jesusqa juj orqoman wichaspa discipulonkunapiwan chaypi tiyaykuran.  Ñan judío runakunaq Pascua fiestan chayamusharanña.  Jesusqa ancha askha runakuna payman jamushaqta rikuspan Felipeta niran: “¿Maymantan t’antata rantimusunman kay runakunaman mijuchinapaq?”, nispa.  Chaytaqa nisharan “ima nillanqas” nispan. Jesusqa ñan yacharanña imatachus ruwanan karan chayta.  Jinan Felipeqa niran: “Iskay pachaj denario* qolqewanña t’antata rantikunman chaypas, manan aypanmanchu sapanka juj chikallantapas mijuykunankupaq”, nispa.  Jujnin discipulontaq, Simón Pedroq wayqen Andrés payta niran:  “Kaypin juj erqecha jap’ishan pisqa cebada t’antata, iskay challwachakunatawan. Ichaqa, ¿aypanmanchu kaychalla khaytukuy runakunapaq?”, nispa. 10  Jinan Jesusqa niran: “Llapa runakuna tiyaykuchunku”, nispa. Chayneqqa pasto pampan karan, chaypin tiyaykuranku pisqa waranqa jina qharikuna. 11  Chaymantataq Jesusqa t’antata jap’ispa graciasta qoran, jinaspa chayta rakiran llapa chaypi tiyashaqkunaman; kaqllatataqmi ruwaran challwachakunawanpas, jinan may munasqankuta llapanku mijuranku. 12  Llapanku sajsanankukama mijuqtinkutaq Jesusqa discipulonkunata niran: “Puchuq phasmikunata llapanta juñumuychis ama imapas usunanpaq”, nispa. 13  Jinan paykunaqa pisqa cebada t’anta mijusqankumanta puchuq phasmikunata juñuranku chunka iskayniyoq canasta junt’ata. 14  Milagrokuna ruwasqanta rikuspan runakunaqa niranku: “Kay runaqa kay pachaman jamunan karan chay profetapunin kanman”, nispa. 15  Chaymi paykunaqa jap’iytapuni munasharanku reyta churanankupaq, chayta reparaspan Jesusqa wajmanta orqoman sapallan wicharan. 16  Ch’isinña kaqtinmi discipulonkunaqa qochaman uraykamuranku, 17  juj boteman seqaspataq Capernaum llaqta ladoman chimpasharanku. Tutañan kasharan, Jesuspas manaraqmi paykunaman ayparanchu; 18  sinchita wayramusqanwanmi qochapas aytikachakusharanña. 19  Pisqa otaq soqta kilometrota jinaña botepi rishaspankun Jesusta rikuranku unu patanta purispa boteman achhuykamushaqta,* chaywanmi paykunaqa sinchita mancharikuranku. 20  Jinan Jesusqa paykunata niran: “¡Noqan kashani, ama mancharikuychischu!”, nispa. 21  Chaymi paykunaqa boteman seqachirankupacha; chaymantataq ratolla boteta chayachiranku maymanchus risharanku chayman. 22  Qhepantin p’unchaytaq qocha chimpapi kashaq runakunaqa yuyariranku chaypiqa juj juch’uy botechalla kashasqanta, Jesuspas chay botemanqa mana jaykusqanta, aswanpas discipulonkunalla chay botepi ripusqankuta. 23  Tiberíades llaqtamantan botekuna chayamuranku maypichus runakuna Señorpa graciasta qosqan qhepaman t’antata mijuranku chay ladoman. 24  Jinan chay runakunaqa Jesusta discipulonkunatapas mana tarispanku, botekunaman seqaspa Capernaum llaqtaman chimparanku Jesusta maskhaq. 25  Chay chimpapi tarispankutaq niranku: “Yachachikuq, ¿jayk’aqtaq kaymanri chayamuranki?”, nispa. 26  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Cheqaqtapunin niykichis: Qankunaqa manan milagrokunata rikusqaykichisraykuchu maskhamuwashankichis, aswanpas t’antata sajsanaykichiskama mijusqaykichisraykun. 27  Ama ismuq mijunaraykuqa llank’aychischu, aswanpas mana ismuq mijunarayku llank’aychis, chhaynapi wiñay kausayniyoq kanaykichispaq, chaytan runaq Churinqa qosunkichis; paytan Dios Yayaqa sumaqpaq qhawarin”,* nispa. 28  Jinan paykunaqa tapuranku: “¿Imatan ruwanayku Diospa sumaq qhawarisqan kanaykupaq?”, nispa. 29  Chaymi Jesusqa paykunata niran: “Diosqa kay ruwanaykichistan munan: Paypa kachamusqanpi iñinaykichista”, nispa. 30  Paykunataq tapuranku: “¿Ima milagrotan ruwanki, chhaynapi chayta rikuspa qanpi creenaykupaq? ¿Imatataq ruwankiri? 31  Ñaupa taytaykuqa “maná” nisqatan ch’inneqpi mijuranku, chaymantan Diospa simin qelqapas: ‘Janaq pachamantan t’antata paykunaman qoran’, nispa nin”, nispa. 32  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Cheqaqtapunin niykichis: Moisesqa manan janaq pachamanta cheqaq t’antatachu qorasunkichis, Yayaymi ichaqa janaq pachamanta cheqaq t’antata qosunkichis. 33  Diospa qosqan t’antaqa janaq pachamanta uraykamuqmi, chay t’antan kay pacha runakunamanqa kausayta qon”, nispa. 34  Chaymi paykunaqa niranku: “Señor, chay t’antataqa qowaykupuni”, nispa. 35  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Noqan kausay qoq t’antaqa kani. Pipas noqaman jamuqtaqa manan jayk’aqpas yarqanqachu, pipas noqapi iñiqqa manan jayk’aqpas ch’akichikunqachu. 36  Ichaqa niykichismi: Qankunaqa rikuwashaspaykichispas manan creewankichischu. 37  Yayaypa llapa qowasqanqa noqamanmi jamunqa, pipas noqaman jamuqtaqa manapunin qarqosaqchu; 38  noqaqa janaq pachamanta uraykamurani manan munayniyta ruwaqchu, aswanpas kachamuwaqniypa munayninta ruwaqmi. 39  Kachamuwaqniyqa manan munanchu llapa qowasqanmanta mayqentapas chinkachinayta, aswanpas tukukuy p’unchaypi kausarichimpunaytan munan. 40  Yayayqa munan pipas Churita reqsispa paypi iñiqqa wiñay kausayniyoq kanantan, paytan noqaqa tukukuy p’unchaypi kausarichimpusaq”, nispa. 41  Chaymi judiokunaqa rimapakuyta qallariranku: “Noqaqa janaq pachamanta uraykamuq t’antan kani”, nispa Jesuspa nisqanmanta, 42  ninakurankutaq: “¿Manachu kayqa Josepa wawan Jesús kashan? Noqanchisqa taytantapas mamantapas reqsinchismá riki. Chhaynaqa, ¿imaraykutaq kunanri: ‘Noqaqa janaq pachamantan uraykamuni’, nispa nishan?”, nispa. 43  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Amaña rimapakuychischu. 44  Manan pipas noqamanqa jamunmanchu manachus kachamuwaqniy Yaya pusamunman chayqa; noqaqa tukukuy p’unchaypin payta kausarichimpusaq. 45  Profetakunaq qelqasqanpin nishan: ‘Paykunaqa llapankun Jehová Diospa yachachisqan kanqaku’, nispa. Pipas Yayata uyarispa paymanta yachaqqa noqamanmi jamun. 46  Manan pi runapas Yayataqa rikuranchu, aswanpas noqallan, Diosmanta jamusqayrayku. Noqallan paytaqa rikurani. 47  Cheqaqtapunin niykichis: Pipas noqapi iñiqqa wiñay kausayniyoqmi kanqa. 48  ”Noqan kausachiq t’antaqa kani. 49  Ñaupa taytaykichiskunaqa “maná” nisqataña ch’inneqpi mijuranku chaypas, wañupurankun. 50  Kay t’antan ichaqa janaq pachamanta uraykamun, pipas chay t’antata mijuqqa manan wañunqachu. 51  Noqan janaq pachamanta uraykamuq kausay qoq t’antaqa kani. Pipas kay t’antata mijuqqa wiñaypaqmi kausanqa; kay pacha runakunarayku qosaq chay t’antaqa aychaymi”, nispa. 52  Chaywanmi judiokunaqa paykunapura discutiranku: “Maypis kunan kay runa aychanta mijuchiwasunman”, nispa. 53  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Cheqaqtapunin niykichis: Manachus runaq Churinpa aychanta mijunkichis ni yawarnintapas ujankichis chayqa, manan kausayniyoqchu kankichis.* 54  Pipas aychayta mijuqqa yawarniytapas ujaqqa wiñay kausayniyoqmi kanqa. Tukukuy p’unchaypin paytaqa kausarichimpusaq; 55  aychayqa cheqaq mijunan, yawarniypas cheqaq ujanan. 56  Pipas aychayta mijuqqa yawarniytapas ujaqqa noqawanmi jujllachasqa kashan, noqapas paywanmi jujllachasqa kashani. 57  Imaynan noqapas kachamuwaqniy kausashaq Yayarayku kausani, chhaynallataqmi aychayta mijuqpas noqarayku kausanqa. 58  Kay t’antan janaq pachamantaqa uraykamun. Manan ñaupa taytaykichiskunaq mijusqan t’anta jinachu, chayta mijuqkunaqa wañupullarankun. Kay t’antata mijuqmi ichaqa wiñaypaq kausanqa”, nispa. 59  Chaykunatan Jesusqa niran Capernaum llaqtapi sinagogapi* yachachishaspa. 60  Chaykuna nisqanta uyarispan payta qatikuqkunamanta askha niranku: “¡Imatataq kay runari rimashan! ¿Pitaq chay nisqantari uyarinman?”, nispa. 61  Jesustaq imachus nisqanmanta rimapakushasqankuta reparaspa paykunata niran: “¿Chay nisqaywanchu phiñakushankichis? 62  ¡Imataraqchá ruwawaqchis runaq Churin maypichus ñaupaqpi kasharan chayman wichapushaqta rikuspaykichisqa! 63  Espiritun kausay qoqqa, aychaqa manan imapaqpas valenchu. Qankunaman nisqay simikunaqa espiritumantan paqarin, kausay qoqtaqmi chayqa kanpas; 64  wakinniykichismi ichaqa mana creenkichischu”, nispa. Jesusqa qallariymantapachan yacharan pikunachus mana creeq karanku chayta, pitaqchus jap’ichinan karan chaytapas. 65  Chaymi Jesusqa paykunata niran: “Chayraykun niraykichis: ‘Manan pipas noqamanqa jamunmanchu manachus Yaya munanman chayqa’”, nispa. 66  Chaykuna jawan payta qatikuq runakunamanta askha qhepaman kutipuranku, manañataq Jesuswanchu puriranku. 67  Chaymi Jesusqa chunka iskayniyoq apostolninkunata niran: “¿Qankunapas ripuytachu munashankichis?”, nispa. 68  Jinan Simón Pedroqa niran: “Señor, ¿pimantaq riykumanri? Qanpa rimasqaykikunaqa wiñay kausay simikunan. 69  Noqaykuqa iñiykun, yachaykutaqmi qanqa Diospa ch’uya Churin kasqaykita”, nispa. 70  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Noqaqa chunka iskayniyoqtan ajllaraykichis ¿riki? Ichaqa qankunamanta jujniykichismi yanqamanta tumpaq* kapun”, nispa. 71  Payqa Simón Iscarioteq wawan Judasmantan rimasharan, paymi Jesustaqa jap’ichiran, chunka iskayniyoq apostolkunamanta jujninña karan chaypas.

Uraypi willakuykuna

Juj denario qolqeqa karan juj p’unchay llank’asqamanta pagon.
“Achhuykuy” simitaqa “asuykuy, qayllaykuy otaq chimpaykuy” nillankutaqmi.
Griego rimaypiqa “paymanmi Dios Yayaqa sumaq qhawariy sellonta churan” ninmi.
Griego rimaypiqa “manan kikiykichispi kausayniyoqchu kankichis” ninmi.
Qhaway “explicasqa simikuna” nisqapi “sinagoga” nisqata.
Chaypiqa “juj saqra” nillanmantaqmi.