Juan 19:1-42

  • Jesusta jasut’isqankumanta asipayasqankumantawan (1-7)

  • Jesusta Pilato wajmanta tapun (8-16a)

  • “Golgota” nisqapi Jesusta k’aspiman clavasqankumanta (16b-24)

  • Maman cuidasqa kananpaq Jesuspa imachus ruwasqanmanta (25-27)

  • Jesusta wañuchisqankumanta (28-37)

  • Jesusta sepulturaman churasqankumanta (38-42)

19  Jinan Pilatoqa soldadokunata kamachiran Jesusta apaspa jasut’imunankupaq.  Soldadokunataq kiskamanta coronata simp’aspa umanman churaranku, churallarankutaqmi pukaniraq azul p’achatapas,  jinaspa payman achhuykuspa burlakuranku: “¡Judío runakunaq reynin, napaykuykikun!”, nispa; ch’aqlakacharankun uyanpipas.  Pilatotaq wajmanta lloqsimuspa paykunata niran: “¡Qhawariychis! Apampushaykichismi, paypiqa manan ima juchatapas tarimunichu”, nispa.  Chayllamanmi Jesusqa lloqsimuran kiska coronayoq, pukaniraq azul p’achayoq ima. Jinan Pilatoqa niran: “¡Qhawariychis kay runata!”, nispa.  Umalli sacerdotekunawan guardiakunapiwanmi ichaqa payta rikuspa qapariranku: “¡K’aspipi warkuy! ¡K’aspipi warkuy paytaqa!”,* nispa. Pilatotaq paykunata niran: “Qankunayá apakapuspa warkumuychis,* noqaqa manan ima juchatapas paypiqa tarinichu”, nispa.  Jinan judiokunaqa payta niranku: “Noqaykupaqqa kanmi juj kamachikuy, chaypi nisqanman jinaqa wañunanmi chay runaqa ‘Diospa Churinmi kani’ nisqanrayku”, nispa.  Chay nisqankuta uyarispan Pilatoqa astawanraq mancharikuran;  jinan payqa wasinman wajmanta kutiykuspa Jesusta tapuran: “¿Maymantataq kankiri?”, nispa. Jesusmi ichaqa mana ima nispapas niranchu. 10  Chaymi Pilatoqa niran: “¿Manachu ima niwankipas? ¿Manachu yachanki qanta kacharipunaypaq wañuchinaypaqpas* atiyniyoq kasqayta?”, nispa. 11  Jinan Jesusqa payta niran: “Manachus Dios atiyta qosunkiman karan chayqa, manachá imata ruwawanaykipaqpas atiyniyoqchu kawaq. Chayraykun qanman entregawaqniy runaqa aswan juchayoq”, nispa. 12  Chaymi Pilatoqa kacharipuytapuni munasharan, judiokunan ichaqa qapariranku: “Chay runatachus kacharipunki chayqa, manan Roma reypa* amigonchu kanki. Pipas ‘reymi kani’ niqqa Roma reypa contranpin rimashan”, nispa. 13  Chhayna nisqankuta uyarispan Pilatoqa Jesusta jawaman orqomuran, jinaspa tiyaykuran juzgana tiyanapi, “rumiwan mast’asqa” nisqa cheqaspi, hebreo rimaypiqa “Gabata” nisqan. 14  Chaykunaqa karan Pascua fiestapaq alistakuy p’unchaypin, las doce horasta jina.* Pilaton judiokunata niran: “¡Qhawariychis reyniykichista!”, nispa. 15  Paykunataq ichaqa qapariranku: “¡Wañuchiy! ¡Wañuchiy! ¡K’aspipi paytaqa warkuy!”,* nispanku. Jinan Pilatoqa niran: “¿Reyniykichistachu wañuchisaq?”, nispa. Umalli sacerdotekunataq niranku: “Manan Roma reymanta* waj reyniykuqa kanchu”, nispa. 16  Jinan Pilatoqa paykunaman Jesusta entregaran k’aspipi wañuchimunankupaq. Chaymi paykunaqa Jesusta aparanku. 17  Jesustaq ñak’arinan k’aspi rijraykusqa “calavera pata” nisqaman wichayta qallariran, chay patatan hebreo rimaypiqa “Golgota” ninku; 18  chaypin Jesustaqa k’aspiman clavaranku. Payqa iskay runakunaq chaupinpin kasharan, jujninmi paña ladonpi kasharan jujnintaq lloq’e ladonpi. 19  Pilaton qelqaran: “Judío runakunaq reynin, Nazaret llaqtayoq Jesús”, nispa, jinaspa kamachikuran chay qelqasqata Jesusta warkusqanku k’aspiman churanankupaq. 20  Jesusta k’aspiman clavasqanku pataqa llaqta qayllallapin kasharan, chaymi askha judiokuna chay qelqasqata leeranku, jinaspapas chayqa hebreo rimaypi, latín rimaypi, griego rimaypi iman qelqasqa kasharan. 21  Chaymi umalli sacerdotekunaqa Pilatota niranku: “¿Imaraykutaq: ‘Judío runakunaq reynin’, nispari qelqaranki? Aswanpas: ‘Judío runakunaq reyninmi kani’, nispa nisqantachá qelqawaq karan riki”, nispa. 22  Jinan Pilatoqa niran: “Imachus qelqasqayqa ñan qelqasqaña kashan”, nispa. 23  Soldadokunataq Jesusta k’aspipi clavasqanku qhepaman paypa jawa p’achanta oqarispa tawaman llik’iranku, chhaynapi sapanka soldado jujta apakunanpaq. Ukhu p’achantapas oqarirankun, ichaqa mana sirayniyoqmi chay p’achaqa karan, wichaymanta uraykama muyu awasqa. 24  Chaymi paykunaqa ninakuranku: “Ama llik’isunchu, aswanpas sorteasun pipaqchá kanqa chaypaq”, nispa. Chayqa karan: “Jawa p’achaytan paykunapura rakinakuranku, ukhu p’achaytapas sortearankun”, nisqa qelqasqa junt’akunanpaqmi. Chaytapunin soldadokunaqa ruwaranku. 25  Jesusta clavasqanku k’aspiq ladonpin kasharanku Jesuspa maman, mamanpa ñañan, Clopaspa esposan María, María Magdalena ima. 26  Jinan Jesusqa mamanta rikuspa munakusqan discipulontapas chaypi sayashaqta rikuspa mamanta niran: “Mamáy, kunanmantaqa paymi wawayki kanqa”, nispa. 27  Chay discipulontapas nillarantaqmi: “Kunanmantaqa paymi mamayki kanqa”, nispa. Chaymantapachan chay qatikuqninqa wasinman Mariata pusakapuran. 28  Chaykuna qhepatan Jesusqa lliu imapas junt’akapusqantaña yachaspa niran: “Ch’akiwashanmi”, nispa, chhaynapi Diospa simin qelqapi nisqan junt’akunanpaq. 29  Chaypin kasharan juj p’uyñu junt’a p’osqo vino, jinan chayman esponjata challpuranku, chayta hisopo plantaq k’aspinman churaspataq Jesuspa siminman aypachiranku. 30  Chay p’osqo vinota malliykuspan Jesusqa niran: “¡Junt’akunñan!”, nispa. Chayllamanmi uman warkukamuran, manañataq samarimpuranñachu.* 31  Chay p’unchayqa sábado p’unchaypaq alistakuna p’unchaymi karan (chay sabadoqa jatun p’unchaymi kanan karan), chaymi judiokunaqa Pilatota niranku chay runakunaq chakanta p’akichispa cuerponkuta uraykachimunanpaq, chhaynapi cuerponku ama sábado p’unchaykamachu chaypi warkurayananpaq. 32  Jinan soldadokunaqa rispa Jesuspa ladonpi warkusqa iskaynin runakunaq chakanta p’akiranku. 33  Jesusman achhuykuspankun ichaqa wañusqaña kasqanta reparaspa, manaña paypa chakantaqa p’akirankuchu. 34  Jujnin soldadon ichaqa waqtanninta lanzawan t’urpuran, jinan yawarpiwan unupiwan phawarimuranpacha. 35  Tukuy chaykunata rikuqmi kaytaqa willashan, paypa willasqanqa cheqaqmi. Payqa yachanmi imachus willasqanqa cheqaq kasqanta, chhaynapi qankunapas creenaykichispaq. 36  Chaykunaqa pasaran Diospa simin qelqapi: “Manan juj tullullanpas p’akisqachu kanqa”,* nisqa junt’akunanpaqmi. 37  Diospa simin qelqapiqa nillantaqmi: “Pitachus t’urpusqankutan qhawanqaku”, nispa. 38  Chaykuna qhepatan José sutiyoq runa Pilatomanta permisota mañakuran Jesuspa cuerponta apananpaq, jinan Pilatoqa permisota qoran, chaymi Joseqa rispa Jesuspa cuerponta uraykachiran; payqa Arimatea llaqtayoqmi karan, Jesuspa discipulontaqmi karanpas, ichaqa judiokunata manchakusqanraykun mana chayta jujkunaman willaranchu. 39  Nicodemopas rillarantaqmi pachaj librata jina sumaq q’apaq mirrata aloetawan chaqrusqata aparikuspa (paymi juj kutin tutallapi Jesusman riran). 40  Jinan paykunaqa Jesuspa cuerponta sumaq q’apaq jawinakunayoq lino telakunawan k’uyuranku, judiokunaqa chhaynatapunin ruwaqku wañusqakunata p’ampanankupaq. 41  Jesusta wañuchisqanku patapin* karan juj huerta, chay huertapin kasharan juj mosoq sepultura, chaymanqa manaraqmi pitapas churasqakuchu. 42  Chayllamanñan Jesuspa cuerpontaqa churaranku judiokunaq alistakunan p’unchay kasqanrayku, chay sepultura qayllallapi kasqanrayku ima.

Uraypi willakuykuna

Chaypiqa “¡k’aspipi wañuchiy! ¡K’aspipi wañuchiy!” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “k’aspipi wañuchimuychis” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “k’aspipi wañuchinaypaqpas” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “Cesarpa” ninmi. Chhaynatan sutichaqku Roma llaqtapi wakin reykunata.
Griego rimaypiqa “soqta kaq horasta jina” ninmi, chaytaqa yupaqku intiq lloqsimusqanmantapachan.
Chaypiqa “k’aspipi wañuchiy” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “Cesarmanta” ninmi. Chhaynatan sutichaqku Roma llaqtapi wakin reykunata.
Griego rimaypiqa “espiritunta qoran” ninmi.
Chaypiqa “ñut’usqachu kanqa” nillanmantaqmi.
Chaypiqa “k’aspipi wañuchisqanku patapin” nillanmantaqmi.