Juan 18:1-40

  • Jesusta Judaspa jap’ichisqanmanta (1-9)

  • Espadata Pedroq orqosqanmanta (10, 11)

  • Jesús Anasman apasqa kasqanmanta (12-14)

  • Jesusta Pedroq ñaupaq kuti negasqanmanta (15-18)

  • Anaspa ñaupanpi Jesuspa kasqanmanta (19-24)

  • Jesusta Pedroq iskay kutita kinsa kutitawan negasqanmanta (25-27)

  • Jesusta Pilatoq tapusqanmanta (28-40)

    • “Gobiernoyqa manan kay pachamantachu” (36)

18  Chaykunata nisqan qhepamanmi Jesusqa discipulonkunapiwan Cedrón wayq’ota chimpaspa juj huertaman jaykuran.  Chay huertapin Jesusqa juñukullaqpuni discipulonkunawan, chaymi jap’ichiqnin Judaspas reqsiran chay huertataqa.  Chaymi payqa askha soldadokunata, umalli sacerdotekunaq fariseokunaq guardiankunatawan pusarikuspa chayman riran, paykunaqa k’anchaykunantin, mecherokunantin, armakunantin iman riranku.  Jesusqa tukuy imachus paywan pasananta yachaspan, juj chikan ñaupaqman jamuspa paykunata tapuran: “¿Pitan maskhashankichis?”, nispa.  Jinan paykunaqa niranku: “Nazaret llaqtayoq Jesustan”, nispa. Jesustaq paykunata niran: “Noqan kani”, nispa. Jap’ichiqnin Judaspas paykunawanmi kasharan.  “Noqan kani” nispa Jesús niqtinmi paykunaqa qhepampamanta kutirispa pampaman kumpakuranku.  Jinan Jesusqa wajmanta paykunata tapullarantaq: “¿Pitan maskhashankichis?”, nispa. Paykunataq niranku: “Nazaret llaqtayoq Jesustan”, nispa.  Jinan Jesusqa nillarantaq: “‘Noqan kani’ niykichisñatáq, chhaynaqa noqatataq maskhawashankichis chayqa, jinalla kay runakunaqa ripuchunku”, nispa.  Chayqa karan: “Qowasqaykikunamantaqa manan ni jujtapas chinkachinichu”, nispa nisqan junt’akunanpaqmi. 10  Jinan Simón Pedroqa espadanta orqokuspa uma sacerdoteq kamachinta waqtaspa paña ninrinta qhoruran. Chay kamachiq sutinmi karan Malco. 11  Jesusmi ichaqa Pedrota niran: “Chay espadata waqaychay churananman. Yayaq qowasqan copataqa,* ¿manachu ujanay?”, nispa. 12  Chaymantataq soldadokunawan, ejercitopi comandantewan,* judiokunaq guardiankunapiwan Jesusta jap’ispa wataranku. 13  Jinaspa Caifaspa suegron Anasmanraq ñaupaqta aparanku, Caifasmi chay tiempopiqa uma sacerdote kasharan. 14  Paymi judiokunataqa niran: “Qankunaq allinniykichispaqmi kanqa juj runalla llaqtarayku wañunqa chayqa”, nispa. 15  Simón Pedrowan juj kaq discipulowantaq Jesusta qatiparanku. Chay juj kaq discipuloqa uma sacerdoteq reqsisqanmi karan, chaymi Jesuswan kuska uma sacerdoteq wasi pationman jaykuran, 16  Pedron ichaqa punku jawallapi qhepakuran. Chaymi uma sacerdoteq reqsisqan apostolqa punku qhawaq kamachi warmiwan rimaq lloqsiran, jinaspa Pedrota ukhuman pusaykamuran. 17  Chay kamachi warmitaq Pedrota niran: “¿Manachu qanpas chay runaq discipulon kashanki?”, nispa. Jinan Pedroqa niran: “Manan”, nispa. 18  Chay wasi patiopin sayasharanku kamachikunawan guardiakunapiwan, paykunan chirisqanrayku ninata jap’ichispa chaypi q’oñikusharanku. Pedropas paykunawanmi sayasharan ninapi q’oñikuspa. 19  Chaykaman umalli sacerdoteqa* Jesusta tapuran discipulonkunamanta yachachikuyninkunamantawan. 20  Jesustaq niran: “Noqaqa lliu runakunaq ñaupanpin rimaq kani, sinagogapi templopi iman yachachiqpas kani, chaypiqa juñukullankupunimá riki judiokunaqa; noqaqa manan imatapas pakapichu rimarani. 21  ¿Imaraykutaq noqatari tapuwanki? Rimasqayta uyariqkunatayá tapuy, paykunaqa yachankun imamantachus rimarani chaytaqa”, nispa. 22  Chaykunata niqtinmi chay qayllapi sayashaq jujnin guardiaqa Jesusta ch’aqlaspa niran: “¿Chhaynatachu ninayki umalli sacerdoteta?”, nispa. 23  Jinan Jesusqa payta niran: “Mana allinta rimashani chayqa, niwayyá ima mana allintachus rimashani chayta; allintachus rimashani chayqa, ¿imaraykutaq ch’aqlawashankiri?”, nispa. 24  Chaymantataq Anasqa watasqallata uma sacerdote Caifasman apachiran. 25  Simón Pedro chaypi sayaykuspa q’oñikushaqtinmi runakunaqa niranku: “¿Manachu qanpas chay runaq discipulon kashanki?”, nispa. Jinan Pedroqa negaran: “Manan”, nispa. 26  Uma sacerdoteq jujnin kamachinpas nillarantaqmi: “Qanqa paywanmá huertapi kasharanki riki”, nispa (chay kamachiq parientenpa ninrintan Pedroqa qhoruran). 27  Pedrotaq ichaqa wajmanta negakuran; chayllamanmi galloqa waqaran. 28  Chaymantataq Jesustaqa tutallamanta Caifaspa wasinmanta kamachikuqpa wasinman aparanku, chay apaq runakunaqa manan jaykurankuchu kamachikuqpa wasinman, Pascua fiesta mijunata mijunankupaq mana qhellichakunankurayku. 29  Jinan Pilatoqa lloqsimuspa chay apaqkunata tapuran: “¿Imatataq kay runari ruwaran, imataq juchanri?”, nispa. 30  Jinan paykunaqa niranku: “Manachus kay runa mana allin ruwaq kanman chayqa, manachá apamuykikumanchu karan”, nispa. 31  Pilatotaq paykunata niran: “Qankunayá apakapuspa juzgamuychis kamachikuyniykichisman jina”, nispa. Judiokunataq niranku: “Noqaykuqa manan atiykumanchu pitapas wañuchiytaqa”, nispa. 32  Chayqa karan imaynatachus wañunanmanta Jesuspa nisqan junt’akunanpaqmi. 33  Chaymi Pilatoqa wasinman kutiykuspa Jesusta wajamuran, jinaspa tapuran: “¿Qanchu kanki judío runakunaq reynin?”, nispa. 34  Jinan Jesusqa payta niran: “¿Qanllamantachu chayta tapuwashanki, icha jujkunachu noqamanta chayta willarasunkiku?”, nispa. 35  Chaymi Pilatoqa payta niran: “¿Acaso noqari judiochu kashani? Llaqtamasiykikunawan umalli sacerdotekunapiwanmá riki qantaqa noqaman entregawashanku. ¿Imatataq ruwarankiri?”, nispa. 36  Jinan Jesusqa payta niran: “Gobiernoyqa manan kay pachamantachu. Kay pachamantachus gobiernoy kanman chayqa, kamachiykunachá noqarayku maqanakunkuman karan, chhaynapi judiokunaman mana entregasqa kanaypaq. Ichaqa nisqay jina, gobiernoyqa manan kaymantachu”, nispa. 37  Jinan Pilatoqa niran: “Chhaynaqa, ¿reychu kanki?”, nispa. Jesustaq payta niran: “Qan kikiykin ninkiña rey kasqaytaqa. Noqaqa cheqaq kaqmanta willanaypaqmi nacerani, chaypaqtaqmi kay pachamanqa jamuranipas. Pipas cheqaq kaqman jina kausaqqa uyarinmi simiyta”, nispa. 38  Pilatotaq niran: “¿Imataq cheqaq kaqri?”, nispa. Chayta nispataq wajmanta lloqsimuspa judiokunata niran: “Manan paypiqa ima juchatapas tarinichu. 39  Jinaspapas qankunaqa munankichispunin Pascua fiestapi pillatapas kacharipunayta ¿riki? ¿Munawaqchischu judío runakunaq reynin kacharipunayta?”, nispa. 40  Jinan paykunaqa qapariranku: “Ama chay runataqa kachariychu, aswanpas Barrabasta kacharipuy”, nispa. Barrabasqa suwan karan.

Uraypi willakuykuna

Jesustan wañuchinanku karan Diosta k’amiqmanta tumpaspa, Diostaq mana chayta jark’ananchu karan, chaytan chay copaqa representan.
Comandantekunaqa 1.000 soldadokunatan kamachiqku.
Chayqa Anasmi karan.