Juan 12:1-50

  • Jesuspa chakinman aceiteta Mariaq jich’aykusqanmanta (1-11)

  • Jerusalenman Jesuspa jaykusqan (12-19)

  • Wañunanmanta Jesuspa willakusqan (20-37)

  • Judiokunaq mana iñisqankuqa profeciatan junt’an (38-43)

  • Jesusqa kay pacha runakunata salvaq jamusqanmanta (44-50)

12  Pascua fiestapaq soqta p’unchayraq kashaqtinmi Jesusqa Lazaroq tiyasqan Betania llaqtachaman chayaran, paytan Jesusqa jatarichiran wañusqanmanta.  Chaypin payman cenata jaywaranku. Martan paykunata atiendesharan, Lazarotaq Jesuswan kuska mijusharan.  Mariataq sinchi valorniyoq mana imawan tupachisqa sumaq q’apaq nardo jawinata orqomuran, chay jawinaqa kuskan litro jinan karan, chaywanmi Jesuspa chakinman jich’aykuran, jinaspa chujchanwan ch’akichiran. Chay aceiteq sumaq q’apaynintaq wasiman junt’aykuran.  Jinan Jesusta jap’ichinanpaqña kashaq jujnin discipulon Judas Iscarioteqa niran:  “¿Manachu aswanpas chay sumaq q’apaq jawinataqa kinsa pachaj denario* qolqeman vendespa wajchakunaman qokunman karan?”, nispa.  Chaytaqa niran manan wajchakunata khuyapayaspachu, aswanmi suwa kasqanrayku; paymi qolqe churana cajata jap’iran, chaymantan suwakullaqpuni qolqe churasqankuta.  Jinan Jesusqa niran: “Jinalla kachun, ruwallachun kay costumbreta p’ampasqa kanay p’unchaypaq.  Wajchakunaqa tukuy tiempon qankunawan kashan, noqan ichaqa mana tukuy tiempochu qankunawan kasaq”, nispa.  Askha judío runakunan yacharuranku Jesusqa Betaniapi kashasqanta, chaymi chayman riranku, ichaqa manan Jesusta rikunallankupaqchu, aswanpas kausarichisqan Lazarotawan rikunankupaqmi. 10  Chaymi umalli sacerdotekunaqa rimanakuyta qallariranku Lazarotawan wañuchinankupaq. 11  Payraykun askha judiokuna Betaniaman riranku, jinaspa Jesuspi iñipuranku. 12  Qhepantin p’unchaytaq Jerusalenpi fiestaman jamuq runakuna yacharuranku Jesús jamushasqanta. 13  Jinan paykunaqa palmera sach’a k’allmakuna apariykusqa payman ayparanku, jinaspa qapariranku: “¡Salvasqa kachun! ¡Sumaq qhawarisqa kachun Jehová Diospa sutinpi jamuq Israelpa reyninqa!”, nispa. 14  Jesustaq juj malta asnota tarispa chayman sillaykuran, imaynan Diospa simin qelqapipas nishan jinata, chaypin nin: 15  “Sionpa ususin, ama manchakuychu. ¡Qhawariy! Reyniykin juj malta asnopi sillaykusqa jamushan”, nispa. 16  Discipulonkunaqa manan qallariypiqa entienderankuchu imachus chaykuna kasqanta, Jesús jatunchasqa kaqtinmi ichaqa yuyariranku chaykunaqa paymanta qelqasqaña kasqanta, imaynatachus chaykuna payta sucederan chaytawan. 17  Lazarota wajaspa sepulturamanta kausarichisqanta rikuq runakunaqa willashallarankun chay rikusqankumanta. 18  Chaymi runakunaqa lloqsimuranku Jesuswan tupaq, chay milagro ruwasqanmanta uyarisqankurayku. 19  Jinan fariseokunaqa paykunapura ninakuranku: “Qhawariychis, manan kunankama imatapas ruwayta atishanchischu, lliu runataqmi paypa qhepantaqa ripushankupas”, nispa. 20  Fiestapi adoranankupaq Jerusalenman jamuqkunamanta wakinmi karan griego runakuna. 21  Paykunan Galileapi Betsaida llaqtayoq Felipeman achhuykuspa niranku: “Wiraqocha, Jesustan rikuyta munashayku”, nispa. 22  Jinan Felipeqa Andresman rispa chayta willaran, Andrestaq Felipewan kuska rispa Jesusman chayta willaranku. 23  Jesusmi ichaqa paykunata niran: “Tiempon chayamunña runaq Churin jatunchasqa kananpaq. 24  Cheqaqtapunin niykichis: Manachus trigo pampaman chayanman, manataqchus wañunmanpas chayqa, sapallanmi qhepanman; wañuspanmi ichaqa askhata rurunqa. 25  Pipas vidanta munakuqqa,* chinkachinqan, kay pachapi vidanta cheqnikuqmi ichaqa wiñay kausaypaq waqaychanqa. 26  Pipas serviqniy kayta munaqqa qhepayta jamuchun, maypichus kasaq chaypin serviqniypas kashanqa. Pipas serviwaqtaqa Yayaymi allinpaq qhawarinqa. 27  Kunanqa sinchi llakikuymi jap’iwashan. ¿Ima nisaqtaq? Yayáy, kay horamanta salvaway. Ichaqa kay horapaqpunin noqaqa jamurani. 28  Yayáy, sutiykita jatunchay”, nispa. Chayllamanmi cielomanta juj kunka nimuran: “Jatunchaniñan, wajmantataqmi jatunchasaqpas”, nispa. 29  Chaypi sayashaq runakunataq chayta uyarispa niranku: “Rayo t’ojaramun”, nispa. Wakintaq niranku: “Juj angelmi rimayramun”, nispa. 30  Jinan Jesusqa niran: “Chay kunkaqa manan noqaraykuchu uyarikun, aswanmi qankunarayku. 31  Kunanmi kay pachaqa juzgasqa kashan, kunanmi kay pacha kamachiqpas qarqosqa kanqa. 32  Noqan ichaqa warkusqa kaspay imaymana clase runakunata noqaman jamuchisaq”, nispa. 33  Chaytaqa nisharan imaynatachus wañunan karan chayta rikuchinanpaqmi. 34  Chaymi runakunaqa payta niranku: “Kamachikuy simipi yachasqaykuman jinaqa, Cristoqa wiñaypaqmi qhepakunan karan; chhaynaqa, ¿imaynapitaq qanri nishanki: ‘Runaq Churinqa warkusqan kanan’, nispa? ¿Pitaq chay ‘runaq Churin’ nisqaykiri?”, nispa. 35  Jinan Jesusqa paykunata niran: “Juj chikantawanmi k’anchayqa qankunawan kashanqa. Chayrayku, k’anchay qankunawanraq kashaqtin puriychis, chhaynapi tutayaq mana atipanasuykichispaq; pipas tutayaqpi puriqqa manan yachanchu maymanchus rishasqanta. 36  K’anchay qankunawanraq kashaqtinqa chay k’anchaypi iñiychis, chhaynapi k’anchaypa wawankuna kanaykichispaq”, nispa. Chaykunata nispan Jesusqa ripuran, jinaspa paykunamanta pakakuran. 37  Imaymana señalkunataña paykunaq ñaupanpi ruwaran chaypas, manapunin paypiqa iñirankuchu. 38  Chhaynapin junt’akuran profeta Isaiaspa nisqan, paymi niran: “Jehová Diosníy, ¿pitaq iñiran imachus willasqaykupi? ¿Pimantaq Jehová Diospa atiyninri rikuchisqa karan?”, nispa. 39  Imaraykuchus mana creesqankumantan Isaiasqa nillarantaq: 40  “Paymi ñawinkuta ñausayachin, sonqonkutapas rumiyachin, chhaynapi ñawinkuwan ama rikunankupaq, sonqonkupi ama entiendenankupaq, paymanpas ama kutirikunankupaq, ama paypa qhaliyachisqan kanankupaqwan”, nispa. 41  Chaykunatan Isaiasqa niran Cristoq qhapaq atiyninta rikusqanrayku, chaymi paymanta rimaran. 42  Umallikunamantapas askhan paypi iñiranku, ichaqa fariseokuna jawan mana sut’itachu rikuchiranku paypi iñisqankuta, chhaynapi sinagogamanta ama qarqosqa kanankupaq; 43  paykunaqa maytan munaqku runakunaq jatunchasqan kayta, Diospa allinpaq qhawarisqan kanankumantapas astawanraq. 44  Chaymantataq Jesusqa alto kunkawan niran: “Pipas noqapi iñiqqa manan noqallapichu iñishan, kachamuwaqniypi iman iñishan; 45  noqata rikuwaqpas kachamuwaqniytawanmi rikushan. 46  Noqaqa kay pachapaq k’anchay jinan jamuni, chhaynapi pipas noqapi iñiqqa ama tutayaqllapichu kananpaq. 47  Pipas simiyta uyarispa mana waqaychaqtaqa manan juchachanichu; noqaqa manan kay pacha runakunata juchachaqchu jamuni, aswanmi paykunata salvaq jamuni. 48  Pipas mana uyariwanchu nitaq simiytapas chaskikunchu chayqa, ñan paypaqqa kanña juchachaqnin. Paytaqa rimasqay simin tukukuy p’unchaypi juchachanqa. 49  Noqaqa manan munasqayman jinachu rimani, aswanmi kachamuwaqniy Yaya kamachimuwaran imatachus ninayta, imatachus rimanaytapas. 50  Chaymantapas yachanin paypa kamachikusqanqa wiñay kausayman apaq kasqanta. Chaymi imatapas rimaspayqa Yayaq niwasqanman jinapuni rimani”, nispa.

Uraypi willakuykuna

Juj denario qolqeqa karan juj p’unchay llank’asqamanta pagon.
Chaypiqa “almanta munakuqqa” nillanmantaqmi.