Juan 1:1-51

  • Simi runaman tukusqanmanta (1-18)

  • Bautizaq Juan tapuqninkunaman kutichisqanmanta (19-28)

  • Jesusqa Diospa corderon kasqanmanta (29-34)

  • Jesuspa ñaupaq discipulonkunamanta (35-42)

  • Felipemanta Natanaelmantawan (43-51)

1  Qallariypin simiqa karan, simitaq Dioswan kasharan; chay simiqa Dios jinan karan.  Qallariypiqa paymi Dioswan kasharan.  Tukuy imaymanapas paywanmi ruwasqa karan, arí, paywanpunin tukuy imapas karan.  Paywanmi kausayqa paqariran, kausaynintaq runakunapaq k’anchay karan.  K’anchayqa tutayaqpin k’anchan, manataqmi tutayaqqa chay k’anchayta wañuchiyta atinchu.  Juj runatan Dios kachamuran, paypa sutinmi karan Juan.  Paymi jamuran chay k’anchaymanta willaq, chhaynapi llapa runakuna paypa willasqanwan creenankupaq.  Payqa manan chay k’anchaychu karan, aswanmi payqa jamuran chay k’anchaymanta willaq.  Llapa runaman k’anchaq cheqaq k’anchayqa kay pachaman jamunanpaqñan kasharan. 10  Kay pachaqa paywanmi ruwasqa karan; payqa kay pachapin kasharan, kay pachan ichaqa mana reqsiranchu. 11  Payqa llaqtanmanmi jamuran, llaqtamasinkunan ichaqa mana chaskirankuchu. 12  Chaywanpas pikunachus payta chaskiranku, chaykunamanmi atiyta qoran Diospa wawankuna kanankupaq, paypa sutinpi iñisqankurayku. 13  Paykunaqa manan runamantachu nacenku, ni tayta-mamanpa munasqanraykuchu, ni runaq munasqanraykupaschu, aswanpas Diosmantan nacenku. 14  Simiqa runamanmi tukuran, jinaspa noqanchiswan kausaran, paypa qhapaq atiynintaqa rikuranchismi, chay qhapaq atiyqa imaynan juj tayta sapallan wawanman qhapaq atiyta qon, chhaynan karan; payqa Diospa sumaq qhawariyninwan* cheqaq kaywan iman junt’a karan. 15  (Juanmi paymanta willaran, arí, paymi alto kunkawan niran: “Paymantan noqaqa niraykichis: ‘Qhepayta jamuqqa ñauparamuwanmi, noqamanta aswan ñaupaqta kausasqanrayku’”, nispa.) 16  Paymantan Diospa ancha sumaq sonqo kayninta askhatapuni chaskiranchis, paypi Diospa ancha sumaq sonqo kaynin junt’a kasqanrayku. 17  Kamachikuy simiqa Moiseswanmi qosqa karan, Diospa ancha sumaq sonqo kayninwan cheqaq kaywan imataq Jesucristowan jamuran. 18  Diostaqa manan pi runapas jayk’aqpas rikuranchu; Yayaq ladonpi kaq Dios jina sapallan Churin paytaqa reqsichiwaranchis. 19  Judiokunan Jerusalén llaqtamantapacha sacerdotekunata Leví runakunatawan Juanman kacharanku: “¿Pin kanki?”, nispa tapumunankupaq. 20  Tapuqtinkun payqa sut’inta niran: “Manan noqachu Cristoqa kani”, nispa. 21  Jinan paykunaqa tapuranku: “Chhaynaqa, ¿pitaq kankiri? ¿Eliaschu kanki?”, nispa. Paytaq: “Manan paychu kani”, niran. Jinaqtinmi tapullarankutaq: “¿Jamunan karan chay profetachu kanki?”, nispa. Paytaq “manan” nillarantaq. 22  Jinan paykunaqa wajmanta tapullarankutaq: “¿Pipunitaq kankiri? Niwaykuyá, chhaynapi kachamuwaqniyku runakunaman willanaykupaq. ¿Ima ninkin qan kikiykimanta?”, nispa. 23  Jinan payqa niran: “Noqaqa profeta Isaiaspa nisqan jina, ‘Jehová Diospaq ñanta limpiaychis’, nispa ch’inneqpi wajakuqmi kani”, nispa. 24  Chay runakunaqa fariseokunaq kachamusqanmi karanku. 25  Chaymi paykunaqa tapuranku: “Manataq Cristochu, ni Eliaschu, ni profetapaschu kanki chayqa, ¿imanaqtintaq bautizankiri?”, nispa. 26  Juantaq paykunata niran: “Noqaqa unuwanmi bautizani, ichaqa qankuna ukhupin kashan juj mana reqsisqaykichis runa, 27  qhepayta jamuq runa; noqaqa manan usut’anpa watullantapas paskanaypaq jinachu kani”, nispa. 28  Chaykunaqa pasaran Betaniapin,* chayqa kasharan Juanpa bautizasqan Jordán mayu chimpapin. 29  Qhepantin p’unchaytaq* Juanqa Jesusta rikuran payman jamushaqta, jinan niran: “¡Qhawariychis, paymi Diospa corderonqa, paymi kay pachamanta juchata chinkachinqa! 30  Paymantan noqaqa nirani: ‘Qhepaytan juj runa jamushan, paymi ñauparamuwan noqamanta ñaupaqta kausasqanrayku’, nispa. 31  Manan ni noqapas paytaqa reqsiranichu, ichaqa Israelpi reqsisqa kananpaqmi unupi bautizaspa jamurani”, nispa. 32  Juanqa nillarantaqmi: “Santo espiritutan rikuni cielomanta paloma jina uraykamushaqta, pay patapi tiyaykuqtawan. 33  Manan ni noqapas paytaqa reqsiranichu, unupi bautizanaypaq kachamuwaqniymi ichaqa niwaran: ‘Pimanchus santo espíritu uraykamuspa pay patapi tiyaykuqta rikunki, chaymi santo espirituwan bautizaqqa kanqa’, nispa. 34  Noqaqa rikunipunin chayta, chaymi willani payqa Diospa Churin kasqanta”, nispa. 35  Qhepantin p’unchaymi Juanqa chaypi sayashallarantaq iskay discipulonkunapiwan, 36  jinan Jesusta chayninta pasashaqta rikuspa niran: “¡Qhawariychis, paymi Diospa corderonqa!”, nispa. 37  Chayta uyarispan chay iskaynin discipulonkunaqa Jesuspa qhepanta riranku. 38  Jesustaq kutirispa paykunata rikuran qhepan rishaqta, jinan paykunata tapuran: “¿Imatan munashankichis?”, nispa. Jinan paykunaqa niranku: “Rabí, (chayqa “yachachikuq” ninantan nin) ¿maypitaq alojakushankiri?”, nispa. 39  Chaymi Jesusqa niran: “Jaku rikuchimusaykichis”, nispa. Paykunataq rispa rikuranku maypichus alojakusharan chayta, chay ratoqa las cuatro jinan kasharan,* jinaspa paywan chay p’unchaypi qhepakuranku. 40  Juanpa nisqanta uyarispa Jesuspa qhepanta iskay riqkunamanta jujninqa Simón Pedroq wayqen Andresmi karan. 41  Payqa manaraq imatapas ruwashaspan wayqen Simonta maskharan, jinaspa niran: “Mesiastan tariramuyku”, nispa, (Mesías simiqa “Cristo” ninantan nin). 42  Jinaspa Jesuspa kasqanman pusaran. Jesustaq payta qhawaykuspa niran: “Juanpa wawan Simón, kunanmantan sutiyki Cefas kanqa”, nispa, (chay sutiqa “Pedro” ninantan nin). 43  Qhepantin p’unchaymi Jesusqa Galileaman riyta munasharan. Felipeta rikuspataq niran: “Qatikamuway”,* nispa. 44  Felipeqa Betsaida llaqtamantan karan, chay llaqtamantan kallarankutaq Andreswan Pedrowanpas. 45  Felipen Natanaelta tariruspa niran: “Pimantachus Moisesqa kamachikuy simipi qelqaran, jinallataq profetakunapas qelqaranku chaytan tariramuyku, Josepa wawan Nazaret llaqtayoq Jesusta”, nispa. 46  Natanaelmi ichaqa niran: “¿Kanmanchu Nazaret llaqtamanta ima allinpas?”, nispa. Chaymi Felipeqa niran: “Jakuyá, rikuchimusayki”, nispa. 47  Natanael payman jamushaqta rikuspan Jesusqa niran: “Qhawariychis kay Israel runata, paypiqa manapunin engaño kanchu”, nispa. 48  Jinan Natanaelqa niran: “¿Imaynapitaq reqsiwankiri?”, nispa. Jesustaq niran: “Manaraq Felipe wajamushasuqtiykin noqaqa rikumuyki higos sach’a k’uchupi kashaqta”, nispa. 49  Jinan Natanaelqa niran: “Yachachikuq,* qanqa Diospa Churinmá kasqanki, Israelpa reyninmá kasqanki”, nispa. 50  Jesustaq niran: “¿‘Higos sach’a k’uchupin rikumuyki’ niqtiychu creenki? Chaykunamanta aswan admiranapaq kaqkunataraqmi rikunki”, nispa. 51  Jesusqa nillarantaqmi: “Cheqaqtapunin niykichis: Cielotan kicharayashaqta rikunkichis, rikullankichistaqmi Diospa angelninkunatapas runaq Churinman uraykamushaqta wichashaqtawan”, nispa.

Uraypi willakuykuna

Chaypiqa “Diospa ancha sumaq sonqo kayninwan” nillanmantaqmi.
Chayqa manan Jerusalenpa qayllanpi kaq Betania llaqtachachu karan, aswanpas Jordán mayuq inti lloqsimuy ladonpi kaq Betanian karan.
Qhepantin p’unchaytaqa “paqaristin p’unchay” nillankutaqmi.
Griego rimaypiqa “chunka kaq hora jinan kasharan” ninmi, chaytaqa yupaqku intiq lloqsimusqanmantapachan.
“Qatikamuway” nispaqa Jesuspa discipulon kapuymantan rimashan.
Hebreo rimaypiqa “rabí” ninmi.