Hechos 9:1-43

  • Saulo Damasco llaqtata risqanmanta (1-9)

  • Ananías Saulota yanapananpaq kachasqa kasqanmanta (10-19a)

  • Saulo Jesusmanta Damasco llaqtapi predicasqanmanta (19b-25)

  • Saulo Jerusalenta risqanmanta (26-31)

  • Eneasta Pedroq qhaliyachisqanmanta (32-35)

  • Dorcas kausarichisqa kasqanmanta (36-43)

9  Sauloqa amenazashallaranmi Señorpa discipulonkunata, wañuchiytataqmi munasharanpas, chaymi uma sacerdoteman rispa  cartakunata qelqachiran Damasco llaqtapi kaq sinagogakunapaq, chhaynapi pipas Señorpa ñanninpi kaqtaqa qharitapas warmitapas watasqata Jerusalén llaqtaman apamunanpaq.  Ñanta rishaspa Damasco llaqtaman qayllaykushaqtinmi qonqaylla cielomanta juj k’anchay payman k’anchaykamuran,  jinan payqa pampaman wijch’ukuran, jinaspa juj kunkata uyariran: “Saulo, Saulo, ¿imanaqtinmi qatikachawashanki?”, nispa nimuqta.  Chaymi payqa niran: “¿Pin kanki, wiraqocha?”, nispa. Jinan chay kunkaqa nimuran: “Noqaqa Jesusmi kani, noqatan qatikachawashanki.  Sayariy, jinaspa llaqtaman jaykuy, chaypin nisunkiku imachus ruwanaykita”, nispa.  Saulowan rishaq qharikunaqa mana rimariytapas atispan chaypi sayasharanku. Uyarisharankuña rimamuq kunkata chaypas, manan pitapas rikurankuchu.  Saulotaq pampamanta sayariran, ichaqa manan imatapas rikuyta atiranchu qhawasharanña ñawin chaypas. Chaymi makinmanta pusaspa Damasco llaqtaman aparanku.  Payqa kinsa p’unchaymi mana imatapas rikuyta atiranchu, manataq imatapas mijuranchu ni ujaranpaschu. 10  Damasco llaqtapin karan juj iñiq, Ananías sutiyoq, Señormi payman rijurispa niran: “Ananías”, nispa. Jinan payqa: “Uyarishaykin, Señor”, niran. 11  Señortaq payta niran: “Phaway riy ‘recta’ nisqa calleman, jinaspa Judaspa wasinpi Tarso llaqtayoq Saulo runata maskhamuy. Paymi Diosmanta mañakushan, 12  chaymantapas juj rijuriypin rikusunki maypichus kashasqanman jaykuqta, jinaspa ñawin qhawaripunanpaq payman makiykita churaykushaqta”, nispa. 13  Ananiasmi ichaqa niran: “Señor, askha runatan uyarini chay runamanta rimaqta, Jerusalén llaqtapi qanpi iñiqkunata imaymana mana allinkuna ruwasqanmanta. 14  Jinaspapas payqa umalli sacerdotekunaq kamachisqanmi jamushan sutiykipi llapa iñiqkunata* presota apananpaq”, nispa. 15  Señortaq ichaqa payta niran: “Phaway rillay, chay runatan noqaqa ajllakuni waj nación runakunaman, reykunaman, Israel runakunamanwan noqamanta willamunanpaq. 16  Noqan payman rikuchisaq maytukuytachus sutiyrayku ñak’arinqa chayta”, nispa. 17  Jinan Ananiasqa rispa Sauloq alojakusqan wasiman jaykuran, jinaspa payman makinta churaykuspa niran: “Wayqéy Saulo, ñanpi rijurimuqniyki Señor Jesusmi kachamuwashan ñawiyki qhawaripunanpaq santo espirituwan junt’a kanaykipaqwan”, nispa. 18  Chayta niqtin jinan Sauloq ñawinmantaqa challwaq sarphan jina t’akarikamuran, jinan ñawinqa qhawaripuran; sayarispataq bautizakapuran, 19  jinaspa mijuspa kallpata jap’iran. Chaymantataq juj tiempo Damasco llaqtapi iñiqkunawan qhepakuran, 20  jinaspa sinagogakunapi willaranpacha Jesusqa Diospa Churin kasqanmanta. 21  Payta llapa uyariqkunaqa sinchi admirasqan ninakuranku: “¿Manachu kayqa kashan Jerusalén llaqtapi Jesuspa sutinpi iñiqkunata* sinchita qatikachaq runa? Payqa jamuran paykunata presota jap’ispa umalli sacerdotekunaman apananpaqmá* riki”, nispa. 22  Sauloqa aswan-aswan atiywanmi rimasharan, sut’itapunin rikuchisharan Jesusqa Cristo kasqanta, chhaynapin Damasco llaqtapi tiyaq judiokunata iskayachisharan. 23  Askha p’unchaykunamantataq judiokunaqa rimanakuranku payta wañuchinankupaq. 24  Saulon ichaqa yacharuran pay contra ima ruwaytachus munashasqankuta. Paykunaqa tuta-p’unchaymi llaqta punkutapas qhawaqku Saulota wañuchinankupaq. 25  Chaymi paypa discipulonkunaqa tutallapi llaqta perqa t’oqonta canastapi uraykachiranku. 26  Jerusalenman chayaspan Sauloqa iñiqkunawan juñukuyta munaran, paykunan ichaqa mana creerankuchu Jesuspa discipulonman tukupusqanta, chaymi llapanku payta manchakuranku. 27  Jinan Bernabeqa payta yanapaq jamuspa apostolkunaman pusaran, jinaspa sut’ita paykunaman willaran imaynatachus Sauloqa Señorta ñanpi rikusqa chayta, imaynatachus Señor payta rimapayasqa chaytawan, jinallataq Damasco llaqtapi Jesuspa sutinmanta mana manchakuspa rimasqanmantawan. 28  Jinan Sauloqa paykunawan kasharan, paykunawanmi Jerusalén llaqtantinpipas puriq Señorpa sutinmanta tukuy sonqowan rimaspa. 29  Griego rimaq judiokunawanpas rimaqmi, churanakuqmi; paykunan ichaqa wañuchiyta munaranku. 30  Chayta yachaspan iñiqkunaqa Cesarea llaqtaman pusaspa Tarso llaqtaman kacharanku. 31  Chay qhepatan jinantin Judeapi, Galileapi, Samariapipas kaq iñiqkunaqa samariranku* qatikachasqa kaymanta, iñiyninkupipas allin kallpachasqan kasharanku; chaymantapas paykunaqa askhayasharankun Jehová Diosta manchakuspa kausasqankurayku, santo espirituq kallpachayninta chaskisqankurayku ima. 32  Pedroqa jinantinpin purisharan, Lida llaqtapi iñiqkunamanpas jaykuranmi. 33  Chaypin payqa tariran Eneas sutiyoq runata, paypa cuerponmi pusaq wataña mana kuyuripusqachu, chaymi puñunallapi kaq. 34  Jinan Pedroqa payta niran: “Eneas, Jesucriston qhaliyachipusunki. Sayarispa puñunaykita mast’ay”, nispa. Jinan payqa kaq rato sayariran. 35  Paytaqa Lida llaqtapi llapa tiyaqkuna, “Sarón” nisqa pampapi llapa tiyaqkuna iman rikuranku, chaymi paykunaqa Señorpi iñipuranku. 36  Jope llaqtapin karan Tabita sutiyoq iñiq warmi, chay sutiqa “Dorcas” ninmi griego rimaypiqa. Paymi imaymana allinkunata ruwaq, wajchakunatapas yanapaqmi. 37  Chay p’unchaykunapin payqa onqoy jap’iqtin wañukapuran. Jinan bañaruspa altos pataman aparanku. 38  Lida llaqtaqa Jope llaqtaq cercallanpin kasharan, chaymi iñiqkunaqa Lida llaqtapi Pedro kashasqanta yachaspanku iskay qharikunata kacharanku: “Ama jinachu kay, usqhaylla jamuriwayku”, nispa valekamunankupaq. 39  Jinan Pedroqa paykunawan riran. Chayaqtintaq altos pataman pusaranku; chaypin llapa viudakuna waqaspa payman achhuykuranku, jinaspa rikuchiranku kausashasparaq Dorcaspa ruwasqan p’achakunata p’istukunapaq mantakunatawan. 40  Jinan Pedroqa llapankuta jawaman lloqsichiran, jinaspa qonqorikuspa Diosmanta mañakuran. Chaymantataq Tabitaq ayanman kutirispa niran: “¡Tabita, sayariy!”, nispa. Jinan payqa ñawinta kichariran, Pedrota rikuruspataq jatariran. 41  Pedrotaq makinmanta aysarispa sayarichiran, iñiqkunata viudakunatawan wajaspataq kausashaqta paykunaman rikuchiran. 42  Chay pasasqantaqa Jope llaqtantinpin yacharanku, jinan askha runakuna Señorpi iñipuranku. 43  Pedroqa askha p’unchaymi Jope llaqtapi qhepakuran qarakuna llamp’uyachiq Simonpa wasinpi.

Uraypi willakuykuna

Griego rimaypiqa “sutiykita llapa wajakuqkunata” ninmi.
Griego rimaypiqa “chay sutita wajakuqkunata” ninmi.
Chaypiqa “watasqata apananpaqmá” nillanmantaqmi.
Griego rimaypiqa “iñiq t’aqaqa samariran” ninmi.